WIERD POSTMA


Persoonspagina | Voorouders-pagina | Familiepagina |

 
Personalia

Naam: Wierd Postma
Doopnaam: Wierd Wierds
Geboren: 23-12-1787 (Garijp)
Gedoopt: 27-01-1788
Overleden: 03-04-1857 (Garijp)
 
Ouders: Wierd , Jitske Oeges

echtgenoot:

Kind(eren):

 
Opmerkingen:
familieregister Bergum: Wierd Wierds te Garijp neemt in december 1811 den naam Postma aan. Hij heeft geen kinderen en kindskinderen en heeft de akte niet ondertekend, omdat hij zoals zovelen toen, niet schrijven kon. Doopboek Garijp: Den 23e dec. 1787 is na 's vaders dood te Garijp geboren een kind van Wierd Gerrits en Jitske Oeges, in leven echtelieden, 't welk den 27 jan. 1788 door den moeder ten doop gebragt zijnde, genaamd is Wierd. Wierd was schipper.