WILLEM HENDRIK VAN DE POL


Persoonspagina | Voorouders-pagina | Familiepagina |

 
Personalia

Naam: Willem Hendrik van de Pol
Geboren: 05-02-1835 (Fort Bath (Gem. Reimerswaal) Prov. Zeeland)
Overleden: 01-10-1924 (Ukkel (B))
 
Ouders: Gerrit Jr. van de Pol, Marie Antoinette Josephine de Mahieu
Broers en/of zussen: Sophia Fernandina
Laurine Johanna
Henrie Antoine
Gustafus Johannes Theodorus
Gerardus Maria
Florentinus Leander Jacobus
Florence Leone Josephine
Constant Gerard Paul
Alexander Henri

echtgenoot:

Kind(eren):

 
Woonplaats: Ukkel (Brussel)
Beroep: Gepensioneerd Generaal-Majoor der Infanterie
Opmerkingen:
Gedetailleerd dienststaat: Bij het Regiment Inf. als soldaat vrijwillig ingevolge aanschrijving MvO d.d. 4 september 1849 no. 25B op 9 sept. 1849; Korporaal den 6 febr. 1851; Fourier den 11 febr. 1852; Sergeant den 21 mei 1854; Overgeplaatst bij het 7 Regiment Inf. ingev. aanschrijven van den Heer Generaal-Majoor Kommanderende 4e Brigade Inf. d.d. 24 october 1854 no. 883 d.d. 28 oct. 1854; Benoemd tot 2e Luitenant bij het 5e Regiment Inf. bij Z.M. besluit no. 54 d.d. 22 nov. 1856; Bij Z.M. besluit van den 9 january 1857 no. 49 in zijnen rang en ancienneteit overgeplaatst bij het wapen der Inf. van het Leger in Oost Indie en a la suite van het Koloniaal Werfdepot geplaatst; Geembarkeerd te Rotterdam aan boord van het schip \"Noord Brabant\" den 29 maart 1857; gezagvoerder was H.R. Bok; Passagiers: 3 officieren (w.o. Willem Hendrik) en 200 overigen; vertrokken op 9 april 1857 uit Hellevoetsluis; reisduur: 98 dagen; Aangekomen te Batavia den 18 julij 1857 en ingedeeld bij het 8e Bat. Inf.; Overgeplaatst bij het Garn. Bat. der 2e Militaire Afdeeling op Java den 10 aug. 1859; Benoemd tot 1e Luitenant bij besl. G.G. no. 4 d.d. 19 febr. 1860; Overgeplaatst bij het 4e Bat. Inf. den 23 aug. 1861; Idem bij het Garn. Bat. in de ?? Afd. van Borneo den 16 junij 1864; Benoemd tot Adjudant bij het Korps besl. G.G. no. 3 d.d. 2 nov. 1864; Op zijn verzoek eervol uit opgemelde betrekking ontslagen bij besluit G.G. no. 2 d.d. 29 dec. 1866; Geplaatst bij het 16 Bat. Inf. den 27 maart 1867; Benoemd tot kapitein bij besluit G.G. no. 2 d.d. 3 julij 1867; Overgeplaatst bij het 17 Bat. Inf. den 3 maart 1869; Idem bij het 15 Bat. Inf. den 4 mei 1870; Twee jaren verlof naar Nederland verleend bij besluit G.G. no. 4 d.d. 21 mei 1870; Van verlof terug met het stoomschip \"Prins van Oranje\"; vertrokken op 5 oktober 1872 uit Nieuwediep; gezagvoerder was E.W. Fabricius; passagiers: 3 officieren (w.o. Willem Hendrik) en 100 overigen; Aangekomen te Batavia den 12 nov. 1872; reisduur: 38 dagen; Geplaatst bij het 12 Bat. Inf. 18 dec. 1872; Overgeplaatst bij het 18 Bat.Inf. bij disp. no. 28 d.d. 2 febr. 1874; Overgeplaatst bij de Garn. Komp. van Cheribon bij disp. no. 31 d.d. 5 aug. 1874; Benoemd tot Majoor bij besluit G.G. no. 5 d.d. 2 april 1875; Overgeplaatst bij het 15 Bat. Inf. bij disp. no. 33 d.d. 14 april 1875; Idem bij het Garn. Bat. Sumatra westkust bij disp. no. 12 d.d. 9 mei 1875. Decoratien, enz.: Den 5 dec. 1872 het onderscheidingsteeken toegekend voor langdurige Nederlandsche dienst als Officier. Eervol vermeld als hebbende zich onderscheiden bij de 1e expeditie tegen het Rijk Atjeh, bij Z.M. besluit d.d. 6 oct. 1874 no. 10. Genoot een pensioen van fl. 2100,- per 3 mnd. en fl. 8400,- per jaar vanaf 1 januari 1920; bron: ARA betaalstaten pensioenen Min. van Kolonien met eindrang Generaal-Majoor.