WILLEM FREDERIK VAN DE POL


Persoonspagina | Voorouders-pagina | Familiepagina |

 
Personalia

Naam: Willem Frederik van de Pol
Geboren: 29-07-1858 (Ngawa (Madioen))
Overleden: 11-02-1902 (Marseille)
 
Ouders: Willem Hendrik van de Pol, Marium
Broers en/of zussen: Henriette Frederika

echtgenoot:

Kind(eren):

 
Beroep: Klerk 3e kl. en Commies bij de Staatsspoorwegen op Java
Opmerkingen:
Conduitestaat: Tijdelijk Stationsklerk der 3e klasse bij de S.S. op Java, exploitatie der lijn Djokjakarta - Tjilatjap. Kennisgeving: Javasche Crt. \'90 nr. 37: Belast met het beheer der halte Jedaijoe. Jav. Crt. \'92 nr. 01: Eervol ontheven v/h beheer der halte Sedajoe. Jav. Crt. \'93 nr. 48: Belast m/h beheer der halte Wates Jav. Crt. 1898 nr. 82 en 1899 nr. 73: Benoemd tot Commies voor den Stationsdienst Jav. Crt. 1900 nr. 32: Wegens langd. dienst een jaar verlof naar Europa verleend. J B 18 April 1900 nr. 16: Verloftrakt. f. 900,- \'s jaars (verl. f. 1502) Jav. Crt. 1901 nr. 27: Ben. tot commies voor den stat. dienst en geplaatst op de W. lijnen. Jav. Crt. 1901 nr. 104: Wegens ziekte een jaar verlof naar Europa verleend. J B 28 Dec. 1901 nr. 23 Is 11 Februari 1902 a/b van het s.s. \"Salak\" te Marseille overleden. In den boedel v/d overledene gevonden stukken aan de weduwe in Indie verzonden. V. 5 Maart 1902 Lett. D no. 39/656 3/24-1902-12 Verklaring overlijden.1-1902 vanuit Surabaya. Kapitein was J. Sharp. Bron: Nieuws van den dag voor Ned. Indie, ochtendeditie van 14-1-1902.