Djoerd Dircks
* 00-00-1560

  Ete Gosses Heeringa
* 00-00-1562 (Idaard)
00-00-1619 (Gerkesklooster)Gosse Etes Heeringa
* 00-00-1585 (Kollum)
00-00-1660 (Hantumhuizen)  Duifke Gerrits Etes
* 00-00-1585 (Nes bij Hantumhuizen)
00-00-1649 (Kollum)

Naar kinderen