Sape Vonk
(Sape )
* 24-12-1916 (Wierum Gem Westdongeradeel Fr.)
02-06-1974 (Leeuwarden Gem Leeuwarden Fr.)
 05-11-1947 (Leeuwarden Fr.)Froukje Houtsma
(Froukje)
* 06-07-1923 (Oosterbierum Gem Barradeel Fr.)
27-06-2005 (Noorbergum Gem Tietjerkstradeel Fr.)G***** *****k

  
Naar ouders, broers en zussenB***** *****sNaar kinderen