Naar ouders, broers en zussenJan (John) Paulus Beimers ( Bymers)
(Jan)
* 13-07-1828 (Vrouwenparochie Gem het Bildt Fr.)
05-09-1907 (Wood County, Wisconsin, USA)
 05-05-1853 (Gem het Bildt Fr.)
Naar ouders, broers en zussenKlaasje (Clara) Pieters Grafstra
(Klaasje)
* 24-12-1828 (Vrouwenparochie, Gem het Bildt, Fr.)
05-12-1916 (La Crosse County, Wisconsin, USA)Jantje Jans Beimers
(Jantje)
* 09-01-1854 (Vrouwenparochie Gem het Bildt Fr.)
15-01-1854 (Vrouwenparochie Gem het Bildt Fr.)


Hyke Jans Beimers
(Hyke)
* 09-01-1854 (Vrouwenparochie Gem het Bildt Fr.)
13-01-1854 (Vrouwenparochie Gem het Bildt Fr.)


Hyke (Helen) Jans Beimers / Bymers
(Hyke)
* 25-03-1855 (Vrouwenparochie, Gem het Bildt, Fr.)
20-08-1930 (Holmen, La Crosse, Wisconsin, USA)


  25-05-1876  (Gem het Bildt Fr.)
Naar ouders, broers en zussenMarten Willems Louwenaar
* 25-07-1850 (St Jacobiparochie, Gem het Bildt, Fr.)
14-06-1902 (Holmen, La Crosse County, Wisconsin, USA)

  00-04-1903  Peter de Boer
* 12-03-1860
12-03-1943

Paulus (Paul) Jans Beimers / Bymers
(Paulus)
* 27-02-1857 (Vrouwenparochie, Gem het Bildt, Fr.)
16-07-1932 (Vesper,Wood County, Wisconsin, USA)


  13-04-1882  (Gem het Bildt Fr.)
Naar ouders, broers en zussenElizabeth Willems Rolsma
(Elizabeth)
* 29-07-1861 (St Annaparochie Gem. het Bildt Fr.)
01-11-1920 (Vesper,Wood County, Wisconsin, USA)
Naar kinderen
Pieter (Peter) Jans Beimers / Bymers
(Pieter)
* 13-09-1859 (Vrouwenparochie, Gem. het Bildt, Fr.)
14-09-1927 (Mile Lacs, Milaca County, Minnesota, USA)


  14-09-1927  (Mille Lacs, Millaca County, Minnesota, USA)
Naar ouders, broers en zussenFroukje (Flora) Spoelstra
* 15-01-1860 (Hijum Gem. Leeuwarderadeel. Fr.)
16-01-1946 (Ashton, Spink County, South Dakota, USA)

Naar kinderen
Hessel Jans Beimers
(Hessel)
* 10-12-1861 (Vrouwenparochie Gem het Bildt Fr.)
09-01-1862 (Vrouwenparochie Gem het Bildt Fr.)


Jantje Jans Beimers
(Jantje)
* 23-10-1862 (Vrouwenparochie Gem het Bildt Fr.)
09-06-1898 (Leeuwarden Gem Leeuwarden Fr.)


  15-05-1884  (Gem het Bildt Fr.)
Naar ouders, broers en zussenJob Arjens Wassenaar
(Job)
* 23-10-1862 (St Annaparochie Gem het Bildt Fr.)
18-02-1915 (St Annaparochie Gem het Bildt Fr.)
Hessel Jans Beimers
(Hessel)
* 09-09-1865 (Vrouwenparochie Gem het Bildt Fr.)
20-07-1866 (Vrouwenparochie Gem het Bildt Fr.)


Hessel (Hassel) Jans Beimers / Bymers
(Hessel)
* 31-07-1867 (Vrouwenparochie Gem. het Bildt Fr.)
07-11-1930 (Conde, Spink County, South Dakota, USA)


  02-11-1889  (Midway, La Crosse County, Wisconsin, USA)
Naar ouders, broers en zussenKlaske Terpstra
(Klaske)
* 29-05-1870 (Tzummarum Gem Barradeel Fr.)
04-07-1963 (Webster, Day County, South Dakota, USA)
Naar kinderen
Gerrit (Garret) Jans Beimers / Bymers
(Gerrit)
* 20-06-1871 (Vrouwenparochie, Gem. het Bildt Fr.)
00-05-1942 (Onlaska, La Crosse County, Wisc USA)


  23-12-1892  (Holland, La Crosse County,Wisconsin, USA)
Naar ouders, broers en zussenHylkje (Hilda) Keizer
(Hylkje)
* 08-07-1870 (St Annaparochie Gem het Bildt Fr.)
00-09-1932 (Onlaska,La Crosse County, Wisconsin, USA)
Naar kinderen
Wieger (Weiger) Jans Beimers / Bymers
(Wieger)
* 03-03-1875 (Vrouwenparochie Gem het Bildt Fr.)
02-01-1957 (Redfield, Spink County, South Dakota, USA)


  18-12-1895  (Wisconsin, USA)
Naar ouders, broers en zussenGrietje ( Gertrude) (Gertie) van Zandbergen (Vansandbergen)
* 14-05-1878 (Franeker Fr.Holland)
19-06-1957 (Redfield, Spink County, South Dakota, USA)

Naar kinderen