Naar ouders, broers en zussenGerd, Gerrijt Gerrijts Bäumer, Beimers
(Gerd)
* 07-11-1756 (Burgsteinfurt Nordrhein-Westfalen Duitsland)
11-12-1818 (St Annaparochie Gem het Bildt Fr.)
 03-10-1784 (Ned Herv Kerk Vrouwenparochie het Bildt Fr.)
Naar ouders, broers en zussenAntje Paulus
(Antje)
00-12-1802Gerrit Gerrits Beimers
(Gerrit)
* 20-10-1785 (St Annaparochie Gem het Bildt Fr.)
25-02-1847 (St Annaparochie Gem het Bildt Fr.)


  06-10-1805  (St Annaparochie Gem het Bildt Fr.)
Naar ouders, broers en zussenAntje Wijgers Hoppinga
(Antje)
* 23-01-1784 (Engelum Gem Menaldumadeel Fr.)
04-02-1856 (St Annaparochie Gem het Bildt Fr.)
Naar kinderen
Paulus Gerrits Beimers
(Paulus)
* 25-10-1789 (St Annaparochie Gem het Bildt Fr.)
23-04-1858 (Vrouwenparochie Gem het Bildt Fr.)


  01-05-1813  (Maire Vrouwenparochie Fr.)
Naar ouders, broers en zussenGrietje Douwes Bruinsma
(Grietje)
* 29-11-1788 (Vrouwenparochie Gem het Bildt Fr.)
25-12-1818 (Vrouwenparochie Gem het Bildt Fr.)
  07-12-1823  (Gem het Bildt Fr.)
Naar ouders, broers en zussenJantje Pieters Reitsma
(Jantje)
* 02-08-1791 (St Annaparochie Gem het Bildt Fr.)
14-03-1846 (Vrouwenparochie Gem het Bildt Fr.)
Naar kinderen
Roelof Gerrits Boimer (s)
(Roelof)
* 10-01-1792 (St Annaparochie Gem het Bildt Fr.)
28-09-1842 (Ternaard Gem Westdongeradeel Fr.)


  20-02-1820  (Menaldum Menaldumadeel Fr.)
Naar ouders, broers en zussenAntje van der Veen
(Antje Annes)
* 26-10-1799 (Oenkerk Gem Tietjerkstradeel Fr.)
28-12-1869 (Groningen Gem Groningen Gr.)
Naar kinderen
Jan Gerrits Beimers
(Jan)
* 29-01-1794 (St Annaparochie Gem het Bildt Fr.)
12-03-1825 (St Annaparochie Gem het Bildt Fr.)


  26-04-1818  (Gem het Bildt Fr.)
Naar ouders, broers en zussenKlaasje Johannes Spierling
* 09-02-1796 (de Blesse Gem Weststellingwerf Fr.)
22-08-1830 (Vrouwenparochie Gem het Bildt Fr.)

Naar kinderen
Janke Gerrits Beimers
(Janke)
* 28-11-1796 (St Annaparochie Gem het Bildt Fr.)
23-03-1846 (Harlingen Gem Harlingen Fr.)


  26-04-1818  (Gem het Bildt Fr.)
Naar ouders, broers en zussenJan Alberts Kroes
(Jan)
* 20-03-1789 (St Annaparochie Gem het Bildt Fr.)
25-11-1824 (St Annaparochie Gem het Bildt Fr.)
  25-11-1827  (Gem het Bildt Fr.)
Naar ouders, broers en zussenTjeerd Gosling Jongsma
(Tjeerd)
* 18-01-1804 (Burum Gem Kollumerland c.a. Fr.)
08-05-1848 (Harlingen Gem Harlingen Fr.)
Willem Gerrits Beimers
(Willem)
* 02-12-1799 (St Annaparochie Gem het Bildt Fr.)
07-04-1809 (St Annaparochie Gem het Bildt Fr.)


 08-05-1803 (Ned Herv Kerk St Annaparocie het Bildt Fr.)
Naar ouders, broers en zussenTrijntje Freerks
(Trijntje)
* 20-09-1773 (St Annaparochie Gem het Bildt Fr.)
29-08-1817 (St Annaparochie Gem het Bildt Fr.)