Gerhard Everts
* 01-09-1811 (Arnhem)
28-12-1886 (Arnhem)