Naar ouders, broers en zussen
 04-10-1862 (Pasoeroean)