Naar ouders, broers en zussenMarie Albertine Landtrecht
* 20-07-1854 (Grissee)
05-08-1919 (Sidoardjo)
 13-06-1872 (Grisee)
Charles Ferdinand Paulus
* 06-11-1882 (Sidoardjo)
  18-01-1908  (Soerabaja)
Naar ouders, broers en zussenHubertina Mettler
* 00-00-1892 (Soerabaja)


Gustaaf Adolf Paulus
* 21-10-1888 (Sidoardjo)
  15-02-1919  (Blitar)Clara Georgine Elfire Mac Gillavry
* 15-08-1892 (Soerakarta)


&