Naar ouders, broers en zussen


Wierd
(Wierd Gerrits)
* 12-01-1760 (Dronrijp)
00-00-1787 (Garijp)
 08-06-1783 (Garijp)


Jitske Oeges
* (Garijp)Wierd Postma
(Wierd Wierds)
* 23-12-1787 (Garijp)
03-04-1857 (Garijp)


  17-11-1813  (Bergum)
Naar ouders, broers en zussen


Aaltje Tol
(Aaltje Teijes)
* 00-00-1791 (Eestrum)
08-06-1855 (Tietjerksteradeel)
Naar kinderen
--ONESTAT SCRIPTCODE START-->