Naar ouders, broers en zussenAafke Pieters Alkema
* 30-06-1795 (Franeker)
20-03-1879 (Franeker)
 16-01-1814 (Franeker)
Naar ouders, broers en zussenHobbe Boyes Zondervan
* 13-09-1784 (Herbayum)
10-05-1844 (Franeker)Pieter Hobbes Zondervan
* 15-09-1814 (Franeker)
01-07-1834 (Delft)Trijntje Hobbes Zondervan
* 11-01-1817 (Franeker)
01-08-1902 (Franeker)  25-11-1838  
Naar ouders, broers en zussenGerlof Rinses Dijkstra
* 17-09-1806 (Foutgum)
28-04-1854 (Franeker)

  12-05-1861  (Franeker)
Naar ouders, broers en zussenHaye Ruurds Bokma
* 09-05-1822 (Peins)
30-03-1868 (Franeker)

  08-05-1870  (Franeker)
Naar ouders, broers en zussenMyntje Arjens Keuning
* 22-07-1811 (Menaldum)
23-04-1885 (Franeker)

Naar kinderen
Booye Hobbes Zondervan
* 28-01-1819 (Franeker)
17-10-1864 (Oenarang, Ned. Indië)Tjalling Hobbes Zondervan
* 30-12-1820 (Franeker)
05-10-1822 (Franeker)Sytske Hobbes Zondervan
* 23-01-1823 (Franeker)
31-01-1859 (Franeker)  17-06-1855  (Franeker)
Naar ouders, broers en zussenLambertus Roelofs Vellinga
* 16-10-1830 (Oosterbierum)
07-07-1863 (Franeker)

Naar kinderen
Lijsbeth Hobbes Zondervan
* 26-02-1825 (Franeker)
31-03-1834 (Franeker)Tjaltje Hobbes Zondervan
* 02-09-1826 (Franeker)
29-10-1835 (Franeker)Doede Hobbes Zondervan
* 25-06-1828 (Franeker)
05-10-1831 (Franeker)Tjalling Hobbes Zondervan
* 06-07-1830 (Franeker)
25-01-1905 (Franeker)  20-06-1859  (Franeker)
Naar ouders, broers en zussenYtje Jelles Steensma
* 10-12-1839 (Franeker)
12-05-1932 (Franeker)

Naar kinderen
Doede Hobbes Zondervan
* 03-06-1832 (Franeker)
18-09-1851 (Franeker)Yme Hobbes Zondervan
* 30-03-1834 (Franeker)
20-12-1859 (Franeker)Elisabeth Hobbes Zondervan
* 27-08-1836 (Franeker)
28-12-1921 (Leeuwarden)  15-05-1864  (Franeker)
Naar ouders, broers en zussenJan Wijbes Veiver / Vijver
* 22-03-1835 (Franeker)
22-10-1915 (Leeuwarden)

Naar kinderen
Anke Hobbes Zondervan
* 02-03-1839 (Franeker)
16-11-1917 (Franeker)  11-09-1859  (Franeker)
Naar ouders, broers en zussenJelle Tjipkes Pasma
* 01-03-1823 (Tjummarum)
15-11-1892 (Franeker)

Naar kinderen