Naar ouders, broers en zussen


Eeuwke Tjerks Mensonides
* 04-05-1832 (Bolsward)
03-12-1890 (Hennaarderadeel)
 16-05-1863 
Naar ouders, broers en zussen


Johanna Sybolts Tiemersma
* 29-04-1840 (Wommels)
29-05-1924 (Hennaarderadeel)


Tjerk Eeuwkes Mensonides
* 28-05-1866 (Hennaarderadeel)
07-07-1930 (Groningen)  04-12-1897  (Leeuwarden)
Naar ouders, broers en zussen


Aafke Brugman
* 24-02-1866 (Leeuwarden)
27-01-1929 (Groningen)

Naar kinderen