Klaas Westerdijk
* 08-04-1891 (Achtkarspelen)

 05-06-1913 (Tietjerksteradeel)


Grietje van der Wal
* 24-01-1893 (Bergum)Bouwe Westerdijk
* (Smallingerland)
08-06-1997  


Pietje de Vries
* 18-05-1921 (Earnew‚ld)
21-12-2003 (Aldeboarn)

Naar kinderen