Adriana van Hoof
* (Veghel)


 27-11-1905 (Veghel)



Cornelis Verberk
* (Gennep)