FOTOALBUMKies een fotoalbum:
Personen Den Helder
Personen Urk
Bakkerij Vijzelstraat
Overige foto's
Familieberichten en advertenties
Grafmonumenten
Archiefdocumenten

Overige foto's

U ziet pagina 1 van 1.
Klik op een foto voor een vergroting.

1 

Chr. Geref. Kerk Den Helder. Steengracht. Op zondagmorgen 9 febr. 1902 komen 8 mensen in de binnenstad van Den Helder bij elkaar en ’s avonds weer, maar dan met 14 man. Zij houden een ‘stichtelijke samenkomst’. Ze hebben moeite met de ontwikkelingen in hun kerk van de laatste jaren en verlangen terug naar de tijd vóór 1892. In dat jaar werd de ‘vereniging’ een feit: de Afgescheidenen en Dolerenden vonden elkaar en vormden één kerkverband. Met die vereniging was niet iedereen gelukkig. In de kring van de Afgescheidenen waren er die graag in het spoor van ‘1834’ wilden blijven gaan. Dat het deze mensen ernst was, blijkt wel uit het feit dat ze aparte diensten gingen beleggen en plannen maakten te komen tot een ‘gemeente op Chr. Geref. Grondslag’, zoals die vóór 1892 had bestaan. Nog geen jaar na de eerste samenkomst worden ambtsdragers bevestigd van het ‘station’ Den Helder, dat ressorteert onder de Christelijke Gereformeerde Kerk van Broek op Langedijk. Vijf jaar later wordt te Den Helder een gemeente geïnstitueerd: op 3 december 1907. Ds. G. Oosterhuis uit Broek op Langedijk bediende het Woord en preekte uit Jud. : 3b: ‘Strijdt voor het geloof, dat eenmaal den heiligen overgeleverd is’. Na de instituering wordt de opbouw van het gemeentelijke leven voortvarend ter hand genomen. Binnen enkele maanden beroept men een predikant. Een half jaar nadat de gemeente bestaat heeft zij een eigen predikant: ds. J. Bos. De gemeente telt dan nog geen 50 leden. Een jaar later bezit men een nieuw eigen kerkgebouw. Nog geen 10 jaar na de bouw van de eerste kerk besloot men die af te breken en op dezelfde plaats een nieuwe grotere kerk neer te zetten: de gemeente was sterk gegroeid door toename van het aantal marinemensen – het was de mobilisatietijd – en door een groeiende groep mensen uit andere kerken. De nieuwe kerk, staande aan de Steengracht, werd de thuisbasis van de gemeente tot het begin van de 90-er jaren (bron: website CGK Den Helder).
Kerk Steengracht Den Helder
Interieur Hoogstraatkerk omstreeks jaren 30