FOTOALBUMKies een fotoalbum:
WEBER
Larissa
Snickers
KÖRVER
BOK
MEESTER
FRIESWIJK
HAGELS - BOERS
HOLTRING - DIJKSTRA
DE WINKEL - DOETJES
ZWERVER - KNOL
HOMMES - V/D SLUIS
KRIKKE
PAULUSMA - DE ROOS
BUIS
JONG de - NIEUWLAND
VAART van der
HEIDE v/d - LAP
MODDERMAN
WESTERTERP- BASTIAN-JENINGA
LEIJENAAR
LAGEVEEN
CONSTEN
HUISMAN
METZ
GOLDSTEEN
BERGSMA
KLOETSTRA
VOSKUIJL
DE JONG
REAEL
STOELWINDER
DE GROOT-BOESSEN
TJERK BOOMSMA
van ZURK

BOK

Klik op een foto voor een vergroting.

HENDRIKJE V/D HEIDE 1865 -1953

WILLEM BOK 1861-1947

DIEUWKE BOK 1900- 1994

AALE MEESTER 1899 -1971

WIEGER MEESTER 1925 - 1991

SIPPIE VISSER 1923 - 1998

THIJS MEESTER 1927 -1984

RINSKE WIELSTRA 1926 - 2007

HENNIE MEESTER 1932

HENNIE MEESTER 1932

KLAAS DE WINKEL 1925 - 1994

BOUKE MEESTER 1940-2004

RIE BOERSMA 1940

ANNIGJE BOK 1889 - 1977

GOOITZEN BROUWER 1888- 1968

TINE BROUWER 1917 - 2004

JACOB BOK 1894 - 1993

ELS BEMELMANS 1924 - 1986

DOEKE BOK 1890 - 1974

YNTSKE HIELKEMA 1895 - 1922

DRIES DE JONG 1897 - 1960

WILLEM BOK 1919 - 2007

ROEFJE ABBRING 1920

HENK BOK 1930 - 1957

TINE PANNEKOEK 1930

TJITSKE BOK 1925

FRITS KOOIJMAN 1923

ANNE BOK 1893 - 1976

HENDRIKJE DE HAAN 1898 - 1981

ELISABETH BOK 1924-2015

TJERK HAAGSMA 1919 - 2007

ANNIE BOK 1930 - 2002

JAPIK BOK 1901 - 1980

JENTE FABRIEK 1903 - 1970

ANE BOK 1903 - 1957

ANNE PRAKKEN 1903 - 1961

ANTJE BOK 1906 - 1997

JAN MENGER 1908 - 1976

SIJBE BOK 1824-1892

GRIETJE HOF [1828-1886]

ELISABETH BOK [1857-1947]

HARMEN DOLSTRA [1853-1894]

GAUKE HOF [1857-1944]

FROUKJE DE BOER [1839-1928]

ANTJE HAKSE [1857-1934]

MEINT HOF [1893-1982]

GRIETJE WALSTRA [1896-1985]

WIEBE HOF 1928

TRIJNTJE AKKERMAN [1931]

HARMEN AKKERMAN [1877-1954]

JANTJE DOLSTRA [1888-1982]

GRIETJE DOLSTRA [1879-1958]

SIEBE DOLSTRA [1884-1971]

HARMKE SLANGE 1886

GEPKE BOK [1863-1962]

JAN HONDEMA [1859-1925]

ANNIGJE HONDEMA 1887 - 1988

ANDRIES HONDEMA 1897 - 1985

SIERK HONDEMA 1902 - 1998

WILHELM HONDEMA 1904 - 1985

ANNIGJE DROST [1841-1928]

WILLEM BOK [1861-1947]

ELISABETH BOK [1865-1911]

JACOB BOK 1867

WIEGER BOK 1869

ANNA BOK

GEESKE BOK [1873]

SIEBE BOK [1875-1962]

ANNA BOK [1879]

MELLE DE HAAN [1882]

TRIJNTJE DRENTH [1823-1901]

WIEBE WALSTRA [1865-1909]

JANTJE BOK [1870-1950]

ANNE BOK [1867-1932]

WIEGER BOK [1860]

ALBERTJE

ANTJE BOK [1868-1940]

JOUKE WALSTRA [1864-1950]

LUTSKE WALSTRA [1868-1930]

RIENK DE VRIES [1874]

GRIETJE DE VRIES [1896]

UBELE DE VRIES [1898]

SJOERD DE VRIES [1902]

OENE DOLSTRA [1882-1964]

ANTJE DE HAAN [1886]

JAN SCHIPPERS 1854-1935

ROELOFJE SCHAAP1850-1918

SIEBE WALSTRA 1893-1987

HINKE KALSBEEK 1891-1983