SPREIDINGSpreiding Brakenhoff in Nederland...

Voor zover is nagegaan, stamt elke Brakenhoff, die momenteel in Nederland woont, af van de Castricumse familie. Dit is op zijn minst opmerkelijk te noemen, daar in vroeger eeuwen meerdere families Brakenhoff in Noord-Holland woonden, die niet verwant waren, vaak waren die eerder in Holland komen wonen of waren zelfs uitgebreider dan de Castricumse familie.

Zo trouwt in 1724 in Monnickendam ene Hemme Brakenhoff uit Detern. Hij woont in Monnickendam en heeft 3 zoons en 3 dochters. Een zoon Paulus Brakenhoff woont in Amsterdam en staat aangeven als meester kunstverlakker met in 1754 een werkplaats bij de Amstelgracht.

Ook woont er een Johannes Brakenhoff in Amsterdam. Johannes was omstreeks 1737 in Detern geboren en in 1769 in Amsterdam met Johanna Koelman in het huwelijk getreden.

Johan Friedrich Brakenhoff afkomstig uit Bokel in het Oldenburgse, hij was Luthers gedoopt, em woonde op de Singel in Amsterdam. Hij trouwde daar in 1803 met Charlotte Evers.

Paulus Christiaan Brakenhoff is eveneens geboren in de omgeving van Oldenburg in 1763 en komt al op jonge leeftijd naar Holland. woont eerst in Amsterdam doch met zijn huwelijk in 1796 woont hij op de Laat in Alkmaar. Hier is hij winkelier en koopman in brandhout. Paulus koopt en verkoopt veel huizen in Alkmaar. Ook hij heeft geen nakomelingen.

Dan vestigde Fokke Hendrikszoon Brakenhoff zich in 1723 in Oude Schild op Texel. Fokke was gereformeerd, slager en in 1699 in Harlingen geboren. Hij had verder alleen een ongehuwde broer. Op Texel krijgt Fokke Brakenhoff meerdere kinderen.

Onze familie Brakenhoff heeft zich vanuit Castricum over vele plaatsen in Noord-Holland en ook daarbuiten verspreid. Aan de hand van de gepubliceerde gegevens van de volkstelling in 1947 kunnen we de woonplaatsen van alle op dat moment in leven zijnde Brakenhoff's nagaan. In dat jaar wonen er 337 Brakenhoff's in Nederland, waarvan 298 in Noord-Holland en 39 in ander provincies (Zuid-Holland 20, Gelderland 13, Utrecht 4) Als Castricumse familie telt uiteraard Castricum de meeste naamgenoten; In 1947 wonen hier 110 Brakenhoff's gevolgd door Alkmaar met 32, Velzen en Beverwijk met elk 26, Assendelft 17, Uitgeest 13, Krommenie 11, Bergen en Limmen met elk 10 en Den Helder met 7. Verder zijn er in Noord-Holland nog 4 niet nader  te noemen gemeenten met minder dan 5 Brakenhoff's

In dezelfde volkstelling van 1947 komen in Nederland nog enkele gelijknamige achternamen voor t.w. 24 personen met de naam Brakhoven en 5 personen met de naam Brackenhoff. De personen, waarvan de naam slechts met een f wordt geschreven, Brakenhof  en  Brackenhoff  horen bij de Castricumse stam en zijn verwerkt in de bovengenoemde aantallen; bij de burgelijke stand zijn schrijffoutjes gemaakt. 

Bron: 11e jaarboekje Stichting Werkgroep Oud-Castricum 1988.

Klik op Brakenhoff en Brackenhoff en ontdek waar de Brakenhoff's in Nederland wonen...