NAAM VERKLARINGHoe is de naam Brakenhoff ontstaan...

Vooral in Noord Duitsland, waren veel boerderijen met een naam die eindigd op het Duitse woord "Hoff" (hoeve).   Zo blijkt de naam "Brakenhoff" voor meerdere boerderijen in Noord Duitsland in gebruikt te zijn geweest. De bewoners van die boerderijen namen vaak deze naam dan als familienaam of werden in de omgeving naar hun boerderij vernoemd.

Het is niet ondenkbaar dat meerdere families deze naam hebben gekregen, zonder dat zij enige verwantschap met elkaar hebben.

De boerderijnaam is afgeleid van het woord Brak, in het Duits ook wel Brack. Een "Brak" is een hond van een zeer oud jachthondenras met een vierkante kop en lange flaporen. Een Brakenhoff was een hoeve (hoff), waar men Brakken hield of fokte.

Bron: 11e jaarboekje Stichting Werkgroep Oud-Castricum 1988.

Hoe noem je de overgrootvader van je bet-overgrootmoeder?

1e generatie  :          proband

2e generatie   :         ouders

3e generatie   :         grootouders

4e generatie   :         overgroothouder

5e generatie   :         betovergrootouders

6e generatie   :         oudouders

7e generatie   :         oudgrootouders

8e generatie   :         oudovergrootouders

9e generatie   :         oudbetovergrootouders

10e generatie :         stamouders

11e generatie :         stamgrootouders

12e generatie :         stamovergrootouders

13e generatie :         stambetovergrootouders

14e generatie :         stamoudouders

15e generatie :         stamoudgrootouders


Patroniemen:

Vroeger werden de namen met Patroniemen genoemd, dat wil zeggen dat achter de voornaam de voornaam van de vader kwam te staan. Dus bijvoorbeeld, Cornelis Janszoon, of Catharina Jansdochter. Dit is vaak op verschillende manieren in oude boeken geschreven of afgekort als Janszn of Janse.