OVER DEZE SITEDe basisinformatie op deze website is grotendeels gehaald uit het werk Het geslacht Van Autgaerden tussen Gete & Dijle van Hubert Van Nerum dat verschenen is in 1990. Dit werk is op zijn beurt een bundeling van de opzoekingen van Jules Vanautgaerden, pionier en grondlegger van de 'tak Bierbeek'. Zijn aangelegd archief werd in 1975 bijeengebracht door Désiré Vanautgaerden in een gedenkboek met stamboom naar aanleiding van de eerste grote bijeenkomst van de familie Vanautgaerden te Bierbeek (250 deelnemers). De eerste digitale versie werd op het internet gezet door Sylvain Piqué voor zijn genealogie van de familie Piqué (zie Links).

In het voorjaar van 2003 werden op initiatief van de takvertergenwoordigers van de afstammelingen van Peter Stok deze gegevens geactualiseerd en verder gedigitaliseerd door Bruno Vanautgaerden.
Julien Vanautgaerden steekt veel van zijn tijd in het leveren van het grootste deel van de teksten en het opzoeken, inscannen of ter plaatse nemen van bijhorende foto's voor de Geschiedenis, Fotoalbum, Molenaars, Café's, Verhalen, ...
Georges Vanautgaerden levert de Franse vertalingen.
Jos Van Istendael bewerkt zo veel als mogelijk de foto's digitaal zodat ze maximaal tot hun recht komen op de site.
Mark Vanautgaerden probeert alles via het internet ter beschikking te stellen en deze website te onderhouden.

Met het vooruitzicht van de familiebijeenkomst van de afstammelingen van Peter Stok op 30 augustus 2003 werden vooral de gegevens van de tak van Bierbeek nagekeken op hun volledigheid en correctheid. Nadien is het ook de bedoeling hetzelfde te doen met de tak van Hoegaarden en de nog niet aangeschakelde takken.

Het hoofddoel van deze website is alle informatie te verzamelen over de naamdragers Vanautgaerden, in al zijn variante schrijfwijzen, en de afstammelingen van vrouwelijke Vanautgaerdens tot en met hun kleinkinderen. Na twee generaties van andere namen wordt er in principe niets meer vermeld in de algemene statische informatiepagina's (geschiedenis, fotoalbum, personen, plaatsen, verhalen, in het nieuws, gebeurtenissen, ...). De informatie in de dynamische stamboom wordt na twee generaties van andere namen bijgehouden voor zover er hierover informatie blijft binnenkomen.

Op deze site worden gegevens van overleden en levende personen getoond. We proberen deze zo accuraat mogelijk weer te geven volgens de informatie die ons door familieleden worden meegedeeld. Mocht de informatie die hier vermeld staat u toch schaden, kan op eenvoudig verzoek deze informatie aangepast, gecensureerd, minder gedetailleerd of verwijderd worden. Personen die om deze reden uit de stamboom verwijderd zijn worden geanonimiseerd met een (*) en verdere afstamming wordt niet vermeld.

Technisch proberen we de meeste gangbare browsers te ondersteunen en wordt rekening gehouden met een schermresolutie van 1024x768.

Heeft u opmerkingen over de site of aanvullingen op de stamboom, neem contact of teken het gastenboek.

Het onderhoud van deze website kost vooral tijd maar ook geld.
Steunen kan door te storten op 979-3913734-80 op naam van 'geslacht Vanautgaerden' te 3020 Herent.

 

Laatste wijziging op deze pagina: 02.08.2006
Copyright © 2003 - 2006 www.vanautgaerden.be
http://www.uwstamboomonline.nl/passie/sites/index.php?mid=7387&kid=121&pagina=tekstpagina