GERBEN VAN MAANENGerben van Maanen stamt ook af van familie van Maanen 

Bij ons: zie Sjoukje Gerbens van Maanen

Start SKS

In het begin van de twintigste eeuw zag het er slecht uit voor de zeilende vrachtschepen. Door de voortschrijdende techniek verdwenen de mest-, turf- en modderschepen. De gemotoriseerde vrachtschepen namen hun plaats in. De skūtsjes werden omgebouwd tot woonschip.
Een zeilend skūtsje werd een antiquiteit. Door de bemoeienis van de Drachtster architect 
Gerben van Manen en de Dokkumer Klaas Kingma bleef het skūtsjesilen voor Friesland behouden.

Op 22 juli 1945 werd voor het eerst vergaderd en gezeild onder auspiciėn van de SKS, Sintrale Kommisje Skūtsjesilen. Reboelje onder de eigenzinnige schippers was in de beginjaren schering en inslag. Ze lieten zich door het bestuur de wet niet voorschrijven, eisten vergoedingen en hadden lak aan originaliteit, als het maar hard ging. In 1953 dreigde de situatie dermate uit de hand te lopen dat ze weigerden om te starten. Onder aanvoering van de gebroeders Meeter werden de gemoederen gesust onder het motto: “net ouwehoere, sile!”