DE WEINIG OPVALLENDE LéON DELNOOZLet op!
Deze stamboom is overgezet naar de nieuwe omgeving(Mijn Stamboom Online), waarschijnlijk kan je deze vinden op www.delnooz.mijnstamboomonline.nl.
Alle wijzigingen welke op deze (oude) omgeving worden gedaan zullen niet meegenomen worden naar de nieuwe omgeving.

Léon Delnooz is mijn overgrootvader. Daar wilde ik natuurlijk veel over weten. Dat bleek echter geen sinecure. Er is weinig over hem bekend uit de overlevering en de ‘paper trace’ is schaars. Gelukkig zijn er wel wat foto’s. Mijn onderzoek suggereert dat Léon een weinig opvallend leven leidde, maar wel interessante nakomelingen heeft achter gelaten. Zijn zoon Mathieu, mijn grootvader, leidde namelijk juist een erg interessant leven metzijn belangstelling voor kunst, het verenigingsleven en het zakenleven. Hier dus een kort verhaaltje over de weinig opvallende Léon Delnooz.

Léon Delnooz werd geboren in Maastricht op 23 januari 1864, als zevende kind van de in Luik geboren Charles Lambert Delnooz en de Maastrichtse Maria Haenen. Hij had 4 broers en 3 zussen waarvan 2 zussen helaas niet ouder dan 1 jaar werden. Zijn oudste broer was 12 jaar ouder. Het zal een druk gezinsleven geweest zijn, met 5 jongens en 1 meisje. Pa Sjarel werkte bij de geweerfabriek van Stevens in dezelfde straat als waar ze woonden- de Sint Antonisstraat in het Boschstraatkwartier, vlakbij de fabrieken van Regout (later de Sphinx). De kinderen volgden waarschijnlijk allemaal de lagere school, omdat ze konden lezen, schrijven en rekenen. Dat was een verbetering ten opzichte van hun vader, omdat die tot aan zijn dood analfabeet was. Hun moeder heeft waarschijnlijk wel school gehad, want zij kwam uit een gezin van middenstanders – iets wat op latere leeftijd opvolging vond bij alle kinderen behalve het oudste kind Chrit.

Er is helaas niks bekend over de jeugd van Léon. Er is wel een foto van Léon op circa 18-jarige leeftijd, zie hieronder (Léon rechtsboven met 3 broers).

Op 15 mei 1893, dus op 29-jarige leeftijd, trad Léon in het huwelijk met de eveneens 29-jarige Fia van Aalst. Fia kwam ook uit Maastricht, maar haar vader was een militair die oorspronkelijk uit Amersfoort kwam. Haar moeder was een Maastrichtse. Ze heette Catharina Barberoue. Deze is liefst driemaal weduwe geworden. Fia is een kind uit het laatste huwelijk. Catharina is erg oud geworden: geboren in 1815, gestorven in 1914. In latere generaties werd ze herinnerd als de Bomma die bijna 100 was geworden.

Het gezin Delnooz-van Aalst (circa 1925)

Léon en Fia kregen drie kinderen: Mathieu (op 7 maart 1894), Harie (16 juni 1895) en May (19 maart 1897). Zo naar het lijkt ging het volgens planning. Het gezin heeft op vele plaatsen gewoond. Twee van de kinderen zijn geboren op de Kleine Gracht. Veel van de adressen zijn op de Hoogbrugstraat en Rechtstraat aan de Wyckse kant van de stad. Gezien de vele verhuizingen is het waarschijnlijk dat het gezin geen eigen woning heeft gehad, in tegenstelling tot 3 van de broers en de zus. Dat betekent dat het inkomen niet hoog was.


Het is niet heel erg duidelijk waar Léon gewerkt heeft. Hij is bij de gemeente te boek gesteld als smid. Er is een foto uit 1920 waarop hij aan het werk is bij de smederij van zijn zoon en er is een schuldbekentenis van zijn zoon Mathieu die het smidswerktuig in bruikleen had van zijn vader. Dit alles lijkt erop te wijzen dat Léon als smid werkte in de zaak van zijn broer Jean aan de Rechtstraat 80. Deze smederij werd in 1919 door zoon Mathieu overgenomen en heeft toen een professionalisering ondergaan. Erg zeker is deze betrekking van Léon niet uit de paar losse papieren die van deze periode zijn overgebleven.

Foto bij 50-jarige bruiloft met 2 kinderen, 3 kleinkinderen en hond 'Finette'

Léon en Fia hadden een lang leven. Léon is op 9 februari 1944 op 80-jarige leeftijd overleden en Fia op 22 augustus 1946 op 82-jarige leeftijd. In 1943 hadden ze nog hun 50-jarige huwelijk gevierd. Ze woonden toen aan de Bergerstraat in Wyck en hadden 3 kinderen en 8 kleinkinderen.

 

Jean in ’t Zand, 26 maart 2020