VAN DEN BERGDe stamboom van den Berg zijn we begonnen met de gegevens van Petrus Poulus van den Berg die in 1927 trouwde met Maria Katharina Willemsen. Poul is geboren in Gaanderen op de Rijksweg nr. 127 en daar zijn hele leven gebleven. Paul was fabrieksarbeider op de ijzergieterij Vulcaansoord in Gaanderen. Variatie op de naam van den Berg komen op onze stamboom niet zo veel voor. Tot ongeveer 1650 blijft de naam hetzelfde. Daarvoor vinden we een paar variaties: den Berger; ten Berger. Maar net als in de stamboom Löesink zijn er diverse personen die een verschillende achternaam hebben: b.v. Aert den Berger is ook Aert van den Bergh. Op dit moment is de oudste persoon die we kunnen vinden Aert ten Berger geboren rond 1615 in Utrecht. Aert was bakker en woonde in Utrecht. Hij trouwde in 1656 met Maeijghien Otten.
Veel gegevens zijn te vinden via de levering van o.a. meel: 02-03-1663 van de vroedschap van Utrech; over prysstelling en leveringsvoorwaarden van gist door tweede party aan alle bakkers binnen de vryheid van Utrecht. Verschillende generaties blijven in Utrecht wonen en werken. De meeste zijn werkzaam in het bakkersgilde. Een aantal bakkers komen voor, maar ook kopers en verkopers van gist en koren. Gerrit van den Berg verhuisde van Utrecht naar Groningen waar hij in 1753 trouwde. Net als zijn vader Gerrit, was Hendrikus, alias Johannes, soldaat in het leger van aanvoerder Van Plettenberg. De manschappen trokken het land door en op één of andere manier blies Hendrikus zijn laatste adem uit in Arnhem in 1818.Via Nijmegen en Velp is de familie daarna in Gaanderen terecht gekomen, en van daaruit via de volgende generaties weer uitgevlogen over Nederland.

Naamsverklaring van den Berg:
Van den Berg is een Nederlandse achternaam. De naam duidt op herkomst van een heuvel of verheffing. Daarnaast kan hij verwijzen naar een specifieke plaatsnaam, bijvoorbeeld Geertruidenberg, 's-Heerenberg of Sint Odiliënberg.Varianten zijn onder meer van den Bergh, Vandenbergh, van de Berg, van den Berg, van der Berg, ten Berger.
Alles tezamen zijn er 58.562 mensen die deze naam of één van deze varianten droegen in Nederland (2007) en 936 in België (1998). Bron: Wikipedia.
Verklaring:
1. Ontleend aan een toponiem met het bestanddeel 'berg'. Het element berg treffen we in talloze samenstellingen aan. In de lage delen van ons land betreft het vaak benamingen van geringe bodemverheffingen.
2. Bij joodse families kan deze familienaam een zinspeling op het patroniem 'ben Baruch' zijn.
Het is overwegend Van den Berg, omdat het zelfstandig naamwoord 'berg' dat aan de familienaam ten grondslag ligt als een mannelijk woord wordt beschouwd; het lidwoord 'de' neemt derhalve na het voorzetsel de vorm 'den' aan, specifieke componenten: van de / den / der.  Bron: Meertens.


counter free