HET ONTSTAANHet( waarschijnlijke ) ontstaan van de naam “PAS “

 

Ca 1665 is in het buurtschap Silven bij Loenen (gld) ene Harmen Jansen Pas (ser )geboren

Harmen had een gedeelte van de boerderij “de Geer “in leen

 

Deze boerderij was eigendom van de Sint Salvador Abdij te Prún in Gelderland

Op 23-08-1723 staat in de leen-keur medige en tijns goederen van deze Abdij in Gelderland ( leenkamer van Klarenbeek) het volgende vermeld Het eerste gedeelte van het leen “de Geer “ gelegen te Silven bij Loenen (gld)

Allergestald het selve met zijn ap-endepentie’s van veluwen Apeldoorn .

Hiermee is beleend Harmen Jansen Pas(ser) onder betaling van fl. 18,- wegens verzuimde Heergewaarden .

 

Op 15-02-1741 word zoon Johannes Jannes Jansen Pas(ser ) met dit goed beleend.

Uit het verpondingregister van 1742 blijkt dat het perceel “de Cruysacker “in het buurtschap Silven bij Loenen (gld) op naam van Harmen Jansen Pas(ser ) staat.

 

De aanduiding “Pas”of “de Pas “ komt in Loenen (gld) en in Silven rond die tijd veel voor

Ook was er een bos van laaghout bv. Wilgen, elzen, enz, enz, en dat bos had de naam“De Pas “

 

Waarschijnlijk heeft Harmen bij of in dat bos gewoond en zodoende de (toe) naam “Pas “aangenomen .

Harmen Jansen Pas (ser ) en zijn gezin hebben nog jaren in deze boerderij gewoond..