MARIA GOVERDINA BELZERMARIA GOVERDINA BELZER VERWISSELDE IN 1917 HAAR WERK IN PRINCENHAGE VOOR IETS SOORTGELIJKS N HET SINT ANTONIUS GESTICHT IN ETTEN-LEUR. MAAR BIJ HET BEREIKEN VAN DE 21 JARIGE LEEFTIJD, KREEG MARIA OP 31 AUGUSTUS 1918 HAAR ONTSLAG EN GING ZIJ BIJ HAAR OUDERS WONEN. DIE HADDEN TOEN HUN VERBLIJFPLAATS IN ROOSENDAAL MOLENSTRAAT 114 DIT WAS BIJ DE NONNEN HIER IS MARIA GOVERDINA BELZER BEVALLEN VAN EEN ZOON OP 3 FEBRUARI 1920 UIT EEN KORTSTONDIGE RELATIE DIE BIJ DE GEBOORTE DE NAAM PETRUS BELZER KREEG. VERVOLGENS WOONDE MARIA VAN BEGIN MAART TOT EIND MEI 1921 IN BREDA, MAAR OP 28 MEI 1921 WERD ZE WEER BIJ HAAR OUDERS INGESCHREVEN EN TOEN OP HET ADRES TURFBERG 53. ZIJ GING WERKEN
ALS BORSTELMAAKSTER EN LEERDE PETRUS HAZEN KENNEN, WAARNA HET STEL OP 30 MEI 1922 IN ROOSENDAAL TROUWDE. PETRUS ERKENDE HET ONWETTIGE KIND EN GING BIJ HAAR EN HAAR OUDERS INWONEN. VERVOLGENS WOONDE HET JONGE STEL VAN 12 FEBRUARI 1923 TOT 10 DECEMBER 1926 IN WILLEMSTAD EN DAARNA WEER IN ROOSENDAAL, ACHTEREEN VOLGENS IN DE ROZEMARIJNSTRAAT 15 EN LATER GASSTRAAT 84 
IN ROOSENDAAL.