OPGEGROEID ALS KOESTOUWERTJE.PIETJE WERD OP 27 FEBRUARI 1878 GEBOREN TE HEUSDEN EN GROEIDE OP ALS KOESTOUWERTJE OF ZOALS DE AMSTERDAMMERS ZOUDEN ZEGGEN DAT HIJ EEN KOEIENMEPPER WAS. MAAR IN ZIJN JEUGD WAS HET NOG GEBRUIKELIJK DAT EEN BOER, ALS HIJ EEN OF MEER KOEIEN WILDEN VERKOPEN, DIT DEED OP DE WEKELIJKSE  VEEMARKT IN S`HERTOGENBOSCH. LOPEND VAN BOER NAAR BOER (EN VAN TIJD TOT TIJD ETEND EN OVERNACHTEND) WERDEN DE KOEIEN DOOR JONGENS UIT DE BUURT BIJ ELKAAR GEDREVEN EN OVER DE OPENBARE WEG NAAR DE VEEMARKT GESTOUWD. MAAR NADAT IN 1890 IN DE LANGSTRAAT EEN SPOORWEG VAN LAGE ZWALUWE NAAR S`HERTOGENBOSCH TOT STAND WAS GEKOMEN WAS HET RAP GEDAAN MET HET STOUWEN OVER DE WEG. VOOR PIETJE BLEEF ALLEEN NOG EEN TOEKOMST OVER ALS MARSKRAMER IN DE OMGEVING VAN DE BRABANTSE HOOFDSTAD. HOE PIETJE AAN ZIJN LATERE ECHTGENOTE KWAM, ZAL WEL ALTIJD EEN RAADSEL BLIJVEN. IN ELK GEVAL WERD HIJ OP 17 JULI 1908 VANUIT S`HERTOGENBOSCH INGESCHREVEN IN HET BE VOL KINGS  REGISTER VAN BREDA. EN NOG GEEN MAAND LATER HUWDE HIJ ZIJN SJOKE ARNOUTS EN HAD ER METEEN EEN KIND BIJ. SJOKE WAS KLEINER DAN PIETJE, LIEP KROM EN HAD TER HOOGTE VAN HAAR SCHOUDERS EEN BULT IN HAAR RUG ( STERKE KROMMING IN DE RUGGE GRAAT) VANDAAR DAT ZIJ DOOR HET LEVEN GING ALS SJOKE BULT. IN DECEMBER 1909 VERTROK HET STEL NAAR OOSTERHOUT. MAAR KEERDE NEGEN MAANDEN LATER WEER TERUG NAAR DE BARONIESTAD. IN NOVEMBER 1911 GING MARIA INMIDDELS VEERTIEN JAAR OUD, NAAR HET LUCIA GESTICHT TE PRINCENHAGE, WAAR ZIJ HOOGSTWAARSCHIJNLIJK ALS HULP IN DE KEUKEN EN DE WASSERIJ WERD TEWERKGESTELD. HAAR OUDERS VERTROKKEN IN JUNI 1914 OPNIEUW NAAR S`HERTOGENBOSCH EN VESTIGDEN ZICH VAN DAARUIT IN OKTOBER 1917 IN ROOSENDAAL AAN DE MOLENSTAAT 114 DAT WAS EEN KLOOSTER MET NONNEN  EN VAN DAARUIT VERHUISDE ZE IN KORTE TIJD NOG ENKELE MALEN NAAR DE MOLENSTRAAT 110 BREDASEBAAN 61 KADE 65 EN TEN SLOTTE VOOR OF IN 1921 TURFBERG 53 IN ROOSENDAAL

De stamboom telt in totaal 3969 personen.

Klik hier voor een alfabetisch overzicht

Voornaam: Achternaam:
exact
Heeft u wijzigingen of aanvullingen voor de stamboom? Neem contact op met de stamboom-beheerder via de pagina Contact.