TWEE MAAL EEN ONWETTIG KINDTWEE MAAL EEN ONWETTIG KIND.

ZIJN VADER WAS PETRUS HAZEN, GEBOREN OP 19 MEI 1886 IN DE GEMEENTE
FIJNAART EN HEIJNINGEN, EN WERKZAAM BIJ DE DE ZUD -NEDERLANDSCHE
STOOMTRAMWEG-MAATSCHAPPIJ.
HIJ TROUWDE OP 30 MEI 1922 IN ROOSENDAAL MET DE ELF JAAR JONGERE MARIA
GOVERDINA BELZER. ZIJ WAS GEBOREN OP 2 SEPTEMBER 1897 TE RIJSBERGEN EN
HAD EEN OP 3 FEBRUARI 1920 GEBOREN KIND UIT EEN KORTSTONDIGE RELATIE.
HAAR MAN ERKENDE BIJ HET HUWELIJK HET ONWETTIGE KIND DAT TOEN DE NAAM PETRUS HAZEN KREEG. ( VOORHEEN WAS ZIJN NAAM PETRUS ARNOUTS)
UIT DIT HUWELIJK WERDEN IN DE JAREN 1923-1934 GEBOREN: PIETERNELLA, JOHANNA, GERDINA, ANTONIUS.EN LEVENLOOS KIND VAN HET MANNELIJK GESLACHT. MAAR EIGENLIJK HAD DE GESCHIEDENIS  ZICH HERHAALD, WANT MARIA GOVERDINA  BELZER WAS OOK EN ONWETTIG KIND. ZIJ WAS EEN DOCHTER VAN JOHANNA (SJOKE) ELISABETH ARNOUTS, GEBOREN OP 3 SEPTEMBER 1877 TE RIJSBERGEN. BIJ HAAR HUWELIJK OP 13 AUGUSTUS 1908 IN BREDA MET PETRUS WERD MARIA GOVERDINA , INMIDDELS BIJNA ELF JAAR OUD, DOOR HAAR MAN ERKEND EN ZIJ ONTVING DAARBIJ ZIJN ACHTERNAAM.