ADELLIJK GESLACHT "VAN ASBECK"Van Asbeck is een oude, Markse adellijke familie die vanaf 1814 tot de (moderne) Nederlandse adel ging behoren.

Geschiedenis[bewerken]

De stamreeks begint met Diderich von Asbeck tot Goor, vermeld 1405-1437, behorende tot de ridderschap van het graafschap Mark. In het begin van de 18e eeuw trekt een lid van de familie Van Asbeck naar Groningen. Bij Souverein Besluit van 28 augustus 1814 worden twee leden van de familie erkend als Edelen van Friesland en benoemd in de Groningse ridderschap; later volgden nog andere erkenningen voor leden van het geslacht. In 1822 volgde voor alle afstammelingen de erkenning van de titel van baron.

Enkele telgen[bewerken]

Georg Maurits van Asbeck tot Berge en Münsterhausen, op Luilema (1701-1767); trouwde in 1733 met Everharda Joanna Maria van Ewsum (1714-1794), dochter van Balthazar van Ewsum, op Harssenborg en Luilema

Bron: Wikipedia.