DELNOOZ IN NAAM, MAAR..?Let op!
Deze stamboom is overgezet naar de nieuwe omgeving(Mijn Stamboom Online), waarschijnlijk kan je deze vinden op www.delnooz.mijnstamboomonline.nl.
Alle wijzigingen welke op deze (oude) omgeving worden gedaan zullen niet meegenomen worden naar de nieuwe omgeving.

Leden van de familie Delnooz zijn veelal trots op hun naam, want het is een weinig voorkomende en mooie familienaam met een Spaanse klank. Het was al duidelijk geworden dat die naam niet zo exotisch is als hij klinkt en afstamt van het Luikse dialect en moerassig land betekent. En nu is er een verdere opzienbarende ontdekking gedaan: de familieleden met Maastrichtse roots zijn waarschijnlijk alleen wettig verwant met de rest van de familie Delnooz, maar niet genetisch!

De ontdekking is gedaan door stamboomonderzoeker Guy Delnooz. Hij vond de geboorteakte van de Maastrichtse stamvader Charles Lambert Delnooz (1824-1880). Charles Lambert is op 16 september 1824 geboren in Luik en verhuisde na zijn huwelijk in 1851 als eerste Delnooz naar Maastricht (zie eerder verhaal op de stamboomsite). Zijn intrigerende geboorteakte staat in het Luikse boek van de Burgelijke Stand over twee bladzijden verdeeld, zoals weergegeven in onderstaande figuur.

De vertaling luidt:

"In het jaar 1824, op 17 september, om drie uur des namiddags, is voor Frederic Douveroy, schrijver van de stad Luik en verantwoordelijk voor de Burgerlijke Stand, verschenen Hubertine Gilot,echtgenote van Jean Fafset, 26 jaar oud, vroedvrouw, inwoner van de voorstad Saint Edouard Nr. 168 in Quartier Nord. Zij heeft verklaard dat gisteren om 10 uur ’s ochtends de genaamde Anne Josephe Doffe, 30 jaar oud, zonder beroep, inwoner van de voorstad Saint Leonard Nr. 146, bevallen is in haar huis van een kind van het mannelijke geslacht, welk hier wettig aangegeven wordt en de voornaam en naam heeft van Charles Lambert Doffe. De gezegde aangifte en verklaring is gemaakt onder aanwezigheid van Francois Warang, 67 jaar oud, kruier, wonende te Rue Poturue Nr. .. in het Quartier Nord en van Pierre Frahay, 40 jaar oud, dagloner, Rue de Meuse Nr. 406, Quartier du Sud en deze verklaring na lezing ondertekend hebben onder onze aanwezigheid."

Verticaal is er een amendement opgeschreven: "Het kind Charles Lambert Doffe is wettig aangenomen per huwelijk, zoals gesloten voor een officier van de burgelijke stand in het gehucht Micheroux in de provincie Luik, op 24 december 1826 door Christian Josepher Delnooz en Anne Josephe Doffe"

Het lijkt er dus op dat Charles Lambert Delnooz van oorsprong geen Delnooz is. In zijn geboorteakte wordt hij vernoemd naar zijn ongetrouwde moeder Anne Josephe Doffe. Uit het amendement blijkt dat hij ruim twee jaar later op kerstavond 1826 door Christian Delnooz is aangenomen als wettig kind, per huwelijk met moeder Anne. Het is dus niet duidelijk wie de biologische vader van Charles Lambert is. Het zou nog kunnen dat Christian Delnooz even goed de vader is en dat hij en Anne Josephe pas later trouwden. Christian en Anne hadden namelijk 10 maanden vóór hun huwelijk ook al een kind gekregen (Mathieu Joseph, die later met Charles Lambert naar Maastricht verhuisde). Trouwen was om de een of andere reden niet zo urgent. Wie de biologische vader wel is zal speculatie blijven, want het papieren spoor van Anne Doffe houdt op bij dat geboortebewijs van Charles Lambert. Anne zelf is geboren op 14 oktober 1793 in Luik, maar er zijn vooralsnog geen papieren daaromtrent gevonden. Het bevolkingsregister was toen nog niet ingesteld. Wat rest zijn eventueel parochiale archieven en een zoektocht daarheen.

 (JZ, 2 januari 2019)