OVERLIJDENSTer herinnering aan de familieleden van wie wij in de periode 2008 - 2016 afscheid hebben moeten nemen!