COR BONTJE 100 JAARSCHAGEN Vanmiddag, dinsdag 6 juni om 16.30 uur, reikteburgemeester Marjan van Kampen het Schager Compliment uit aan Cor Bontje,tijdens de viering van zijn 100ste verjaardag in de voetbalkantine van VVSchagen.

Niemand weet precies hoe lang Cor Bontje al vrijwilliger is bij VV Schagen, weldat hij de oudste vrijwilliger is in de Schagense voetbalwereld. Vandaag vierdehij 100ste verjaardag. Cor is de man die uit zijn hoofd weet wat er in devoetballerij in Noord Holland (West 1) gebeurt, hij weet alle standen van alleclubs! Op zondag is hij altijd te vinden bij het voetbalveld, zowel bij SRC alsbij Schagen, en houdt hij de standen bij.

De wedstrijdbal voor de wedstijden van Schagen 1 stelt hij nog steeds ter beschikking,ook voor de dames 1. Jarenlang hoorde Cor Bontje bij de vrijdag ochtendploegvan VV Schagen. Allemaal senioren. Cor begon soms al om 6.30 uur op de club,zette de koffie en was verbaasd waarom de anderen zo laat waren. Hij had zijnklusjes er vaak al op zitten voordat de anderen kwamen. Cor heeft ooit eenpersoonlijk grote beker gekocht en beschikbaar gesteld voor het G-voetbal alswisselbeker. De beker wordt natuurlijk de Cor Bontje Wisselbokaal genoemd.

Cor was blij verrast met alle gasten die hem de hand kwamen schudden en eenfijne verjaardag kwamen wensen.