VISSERSTromp Post (1834) kwam als eerste in Den Helder wonen vanuit Harlingen en Urk, dit was rond 1874. Al snel daarna volgde Louwrens (1828), onze stamvader. Het is niet eenvoudig om een spoor van hun vissersleven terug te vinden want tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn veel archieven, waaronder oude vlootlijsten vernietigd. De vlootlijst van Van Keulens Almanak uit 1886 is er nog. Deze geeft  de vermelding dat Trom eigenaar was van De Jonge Albert.


Louwrens (1828) onze stamvader is voor zover bekend geen eigenaar geweest van een botter. Na veel zoeken is een krant gevonden waarin een advertentie staat van Reder F. Schilling. Hij bedankt L. Post voor zijn trouwe dienst als schipper. Het is niet helemaal zeker te zeggen, maar het kan bijna niet anders of dit moet Louwrens geweest zijn. Louwrens op zijn beurt, plaatst eveneens een advertentie.De eerste zoon van Louwrens uit zijn tweede huwelijk was Sjoerd Post (1875-1963). Uit de stamreeks is hij de laatste visser geweest. Zijn zoon Reijer heeft nog enkele botters en kotters gehad. De andere zonen van Sjoerd, Louwe en Simon mochten vanwege het grote mijnengevaar op zee geen visser worden. Ze werden broodbakkers.