TOEKOMST IN HET VERLEDEN


OKTOBER 2016


TOEKOMST in het VERLEDEN is de titel van een boekje dat ik heb samengesteld op grond van mijn stamboom.
Ik volg de rechte lijn van de Lambrechts-en vanaf ca 1576 (Olivier Pietersz. ) tot nu: 14 generaties. Het geheel is waar mogelijk voorzien van geciteerde archiefdocumenten, prenten en foto’s . 
Het gaat ook in op de geschiedenis van Leiden en de lakenindustrie.
Ik heb het boekje gemaakt voor mezelf en mijn naaste familie. Het wordt dus niet uitgegeven, maar ik kan me voorstellen dat andere familieleden en vrienden mogelijk ook belangstelling hebben. Voor hen heb ik (via het programma We Transfer) een PDF dokument beschikbaar, dat op een reader gelezen kan worden. Het PDF-document, dat op sommige punten verschilt van het boekje (op het gebied van  foto's en  gegevens van de jongste generaties ) kan bij mij opgevraagd worden. Wel graag je email-adres vermelden en de reden van je belangstelling.
*************************
2/11/2016
Ik kreeg zojuist het bericht dat het PDF van "Toekomst in het Verleden"  als publicatie wordt opgenomen in de bibliotheek van het CBG/Centrum voor Familiegeschiedenis.

*************************

Onderstaande tekst komt (zonder foto's en nadere uitleg, die wel in het boek staan) uit de inleiding:

Beste Olivier,
Het is nu ongeveer 440 jaar geleden dat jij in Hondschoote  bent geboren , al weet ik niet zeker wanneer precies, maar ik denk te mogen aannemen dat toen je voor de eerste keer trouwde in 1596, in Leiden,  je toch tenminste 20 jaar oud  zult zijn geweest . 
Ik ga proberen de tussenliggende tijd en generaties, op basis van de geschiedenis, gevonden  documenten en logische gevolgtrekkingen in een historisch perspectief te zetten, om in 1944 aan te komen bij het begin van mijn leven. Ik ben de laatste met de naam LAMBRECHTS in de rechte lijn tussen jou en mij.
In 2012 heb ik Hondschoote, dat tegenwoordig in Frankrijk ligt, bezocht en in jouw voetsporen rondgelopen.  Ik heb o.a. de gerestaureerde molen gezien, waar jouw familie waarschijnlijk het koren liet malen om het dagelijkse brood van te bakken.
Ik heb rondgelopen over de kasseien rond de Saint-Vaaskerk, ik heb het stadhuis bezocht (de gevel is nog dezelfde als in jouw tijd) en de archieven van de stad geraadpleegd om te zien of ik nog iets over jou en onze familie kon vinden. Jammer genoeg beginnen de doopboeken pas in 1597, toen jij al naar Leiden was verhuisd. 
Ik neem aan dat jouw familie in de lakenindustrie werkzaam was, en, zoals de stad nu aan zijn bezoekers laat weten, dat jij en je familie in 1582 na de verwoesting van Hondschoote door de Spaanse troepen, met heel veel  andere weversgezinnen bent uitgeweken naar Leiden. 
Volgens mijn gegevens had je minstens 2 zusjes die mee naar Leiden zijn gekomen en daar ook hun toekomst hebben opgebouwd: Maycken (Maijcke) en Tannetgen.

Zelf geboren en getogen Leidse begin ik  met een stukje geschiedenis van Leiden (gezien tegen de achtergrond van de Europese historie)  en van de lakenindustrie. [...]

Daarna zal ik per generatie de directe familielijn nader toelichten en van commentaar voorzien, voor zover ik natuurlijk gegevens heb gevonden. En vanzelfsprekend heb ik van de één meer kunnen vinden dan van een ander… En mogelijke fouten zijn voor mijn rekening…..

Ik vind het leuk en een eer dat je met me mee wilt kijken wat er met ons, de LAMBRECHTS-en gebeurd is in de loop van de eeuwen, want………


JOUW TOEKOMST IS MIJN VERLEDEN