BRONVERMELDINGDeze website bevat informatie over de stamboom van de familie Post. Vooral op internet is veel genealogische informatie te vinden. Het is ondoenlijk om alle websitebezoek en bronnen afzonderlijk te noemen. Onderstaand een opsomming en verantwoording van de meest basale bronnen.

  • De data van uit de stamboom laten zich vrij gemakkelijk vinden. Veel heb ik overgenomen vanuit andere genealogische onderzoeken.
  • Van vrijwel alle personen heb ik de beschikbare data gecontroleerd met behulp van de website wiewaswie.nl.
  • Ik heb dankbaar gebruikt gemaakt van de beschikbare registers die de genealogische vereniging op Urk op haar website heeft staan. Dit zijn onder andere doop-, huwelijks-, geboorte- en begrafenisregisters.
  • De wijkenserie: Wijken in beeld van o.a. Kees Kaptijn, bevat veel fotomateriaal. Enkele foto's heb ik gebruikt voor het fotoalbum van deze site.
  • Op internet kwam ik een samenvatting van de familiegeschiedenis tegen geschreven door Johanna Martens. Dit document bevat een beschrijving van Andries Post. Zijdelings worden gegevens vermeld die ik heb kunnen gebruiken, evenals twee foto's.
  • De Helderse Historische Vereniging doet goed werk. Ik heb veel gehad aan de uitgave Levend Verleden en ook andere uitgaven waar onder het boek Vissers aan het Marsdiep (2003) van Jan Bremer.

Een bijzondere bron is de roman "Het vierde kind" geschreven door Sjoerd Post (1941). Deze roman gaat over het bewogen leven van Guusje Krampe (1902). Uitgegeven 2012.