DE FAMILIENAAMLet op!
Deze stamboom is overgezet naar de nieuwe omgeving(Mijn Stamboom Online), waarschijnlijk kan je deze vinden op www.beimers74684.mijnstamboomonline.nl.
Alle wijzigingen welke op deze (oude) omgeving worden gedaan zullen niet meegenomen worden naar de nieuwe omgeving.


De Familienaam Beimers heeft nog al wat problemen gekend. In het trouwboek van Vrouwenparochie staat de voornaam Gerrijt  Gerrijts (Gerrit Gerrits) maar de achternaam werd een probleem.

 Het kan zijn dat de bruidegom Böhmer als zijn familie naam opgaf, de Dominee schreef de naam Beuymers in, het kan ook zijn dat Gerrit zich als Bäumer aanmelde, maar omdat de Umlaut 'ä' In het Nederlands niet werd gebruikt, de naam met een eu werd geschreven. Pas toen de Dominee merkte dat de bruidegom een Duitser was, verbeterde hij de naam in Böhmers met een overbodige 'h'. Dat leidde tot de mening (in de familie traditie), dat de Beimersen uit Bohemen zouden komen. Het is ook niet uit te sluiten dat de ook nu nog gebruikelijke 

plat Duitse naam Baimers in Burgsteinfurt daar toe heeft bijgedragen.

Op 16 februari 1786 wordt de attestatie van Gerrit van Burgsteinfurt naar Het Bildt overgeschreven; hij wordt dan als Bohmer ingeschreven.

Ook in het Registere Civique, opgemaakt tijdens de Franse overheersing, staat Gerrit nog steeds te boek als Böhmers, maar bij zijn overlijden in 1818 staat in de overlijdens akte van de Burgelijkestand  de familienaam Beimers.

 Bij de huwelijken van Gerrit, Paulus, Jan en Janke wordt de familienaam Beimers gebruikt. Maar zijn zoon Roelof noemde zich Boimers, hij trouwde in 1820 te Menaldum met Antje Annes van der Veen, zij kregen 8 kinderen het eerste kind Sjoukje 1821-1824 werd aangegeven als Boimers, het tweede kind Gerrit  geboren te Leek (Groningen) werd aangegeven als Beumer, dochter Sjoukje 1826-1827 kreeg de achternaam Baimer mee, zo ook de volgende dochter Sjoukje 1828-1873.

 De laatste 4 kinderen Jan, Antje, Janke en Tijtje werden Boimer genoemd zonder s aan het eind.

 Gerrit Beumer trouwt in 1850 te Ternaard (Friesland) met Antje Renzes Kampstra ze kregen 7 kinderen, deze kregen allemaal de familienaam Buimer mee.

 Jaren later omstreeks 1880 vertrok Jan Paulus Beimers met zijn gezin naar Amerika, daar is de familienaam Beimers verandert in Bymers.