DORDTENAREN GESNEUVELD BIJ WATERLOO (1815)Let op!
Deze stamboom is overgezet naar de nieuwe omgeving(Mijn Stamboom Online), waarschijnlijk kan je deze vinden op www.andredenhaan.mijnstamboomonline.nl.
Alle wijzigingen welke op deze (oude) omgeving worden gedaan zullen niet meegenomen worden naar de nieuwe omgeving.

Geraadpleegde literatuur:

Gens Nostra 1992

J. Scheltema, De laatste veldtogt van Napoleon Buonaparte (Amsterdam 1816)

De prins van Oranje bij Quatre Bras juni 1815


Roeland Orst (Orts), gedoopt NG Dordrecht 30 april 1797, zoon van Johannis Orts en Dingena Marie Smits, gesneuveld 18 juni 1815, (Gens Nostra 1992, p. 195), Regiment Karabiniers nr. 1 (Scheltema, o.c., p. 112)

Klaas van Pelt, gedoopt NG Dordrecht 17 aug. 1794, gesneuveld 18 juni 1815 (Gens Nostra 1992, p. 195), Regiment Karabiniers nr. 1 (Scheltema, o.c., p. 112), zoon van Arie van Pelt en Saartje Weijdemans

Karabinier (midden)

Anthonie Stratenus, gedoopt NG Dordrecht 7 aug. 1797, tweede luitenant Regiment Lichte Dragonders no. vier (Scheltema, o.c., p. 145), gesneuveld bij Belle Alliance (Waterloo) op 18 juni 1815

BS Dordrecht overlijdensregister 1823, akte 369, dd 2 aug. 1823: "extract uit het Stamboek van het Regiment Ligte Dragonders no. vier: Stratenus Anthonie zoon van Adam en Ida Bartha Hoff geboren [7 aug. 1797] te Dordrecht, 24 januarij 1814 aangetreden als 2e luitenant supernumerair bij dit Regiment. [Op 18 juni 1815] bij de Bataille van Belle Alliance gesneuveld".

Anthony Stratenus, vermoedelijk geschilderd door zijn zuster Margaretha Maria Statenus