»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»


 

DEEL III (NRS. 8 - 261.192 , OVERGROOTOUDERS - EDELOUDERS) ************************** 

     LEVENSLOOP-KWARTIERSTAAT VAN DE ZES KINDEREN VAN

       LEENDERT VAN DER GROEF EN PIETERNELLA VAN DEN TOL 

 

                                                   DEEL III

 

      samengesteld door Riet van der Groef - ten Wolde en Wim van der Groef jr.

 

                    

                    ' Remember me in the family tree -

                      my name , my days , my strife

                 Then I'll ride upon the wings of time

                   and live an endless life ' (Goetsch)

 

> Deze kwartierstaat beschrijft de levens , veelal summier en zo nu en dan wat uitgebreid , van de (voor-)ouders van de kinderen van het Flakkeese echtpaar Van der Groef-Van den Tol .

De zes kinderen , Ida , Leendert , Francina , Willem , Cornelis en Aren - inmiddels helaas alle zes overleden - vormen het uitgangspunt van deze kwartierstaat - in genealogische termen zijn zij de probant of probandus (meervoud : probandi) van deze uitgebreide genealogie , die zo ver als mogelijk teruggaat in de voorouderlijke tijd .

De kinderen , ons genealogische startpunt , hebben kwartierstaat nummer 1 , hun ouders de nummers 2 (vader) en 3 (moeder) , hun grootouders de nummers 4, 5, 6, 7 enz. enz..

Elke generatie terug in het verleden houdt per definitie een verdubbeling van het aantal voorouders in - elke mens op aarde (weinig in het leven is zo zeker als dat) heeft immers altijd 2 ouders , 4 grootouders , 8 overgrootouders , 16 betovergrootouders etc. etc.

> In deze genealogie is er n kwartierstaat die in zijn geheel ontbreekt (nr. 20) , aangezien Willem van Maastricht (nr. 10) zoon was van een ongehuwd moeder en er in de huidige tijd natuurlijk met geen mogelijkheid meer kan worden vastgesteld wie zijn biologische vader ooit geweest kan zijn - een dergelijke voorvaderlijke tak terug in het verleden blijft dan voor altijd en eeuwig een gesloten boek .

> 210/496 (voorbeeld) : dit betekent dat de desbetreffende voorouder tweemaal voorkomt in deze kwartierstaat , oftewel : langs twee verschillende voorouderlijke afstammingslijnen ver terug in de tijd komen we uit bij een en dezelfde voorvader (of -moeder , natuurlijk) ; zeker indien de afstammingslijnen (zeer) ver teruggaan in de voorouderlijke tijd en net buiten het eiland Goeree-Overflakkee geraken , is de kans groot om een al eerder aangetroffen 'oer-verwant' , weer tegen het lijf te lopen' .

 

Statistische gegevens , genealogische feitjes en allerhande wetenswaardigheden :

> Sommige familietakken gaan een paar eeuwen terug in de tijd , andere zelfs richting late Middeleeuwen , maar desondanks blijkt deze voorouderlijke genealogie slechts drie Nederlandse privincies aan te doen : Zuid-Holland , Zeeland en Noord-Brabant ; zonder overdrijving kan gesteld worden dat we hier te maken hebben met een nogal honkvaste familie !

> De landsgrenzen worden echter wl een aantal malen overschreden : zo hebben we een enkele Duitse tak weten te traceren en verschillende familietakken die geworteld zijn in het Vlaams-Belgische land .

> Niet alleen het aantal provincies is nogal beperkt van omvang , ook het aantal gevonden beroepen is weinig gevarieerd te noemen : voor zover kon worden achterhaald ( dan wel in alle redelijkheid kan worden aangenomen ) , was het merendeel van hen werkzaam als landbouwer/boer , arbeider of boerenknecht .

We kunnen gevoeglijk aannemen dat velen van hen een moeilijk en fysiek zwaar bestaan gekend hebben .

Hierna volgt , in volgorde van frequentie , een lijst van de getraceerde beroepen , waarvan de meeste slechts n keer aangetroffen zijn .

Over de beroepen van de vrouwelijke voorouders kunnen we kort zijn : hun maatschappelijke positie was eeuwenlang dermate zwak , dat we van hen slechts drie 'verschillende' beroepen tegengekomen zijn : arbeidster , dienstbode/meid , en naaister .

Nu volgt de lijst met de aangetroffen beroepen n maatschappelijke functies van de mannelijke voorouders , waarbij nog vermeld kan worden dat de functies veelal gevonden werden bij voorouders uit een tamelijk grijs verleden :

BEROEPEN : landbouwer/boer/landman/bouwman , arbeider , (markt-)schipper/visscher , bouwknecht , dagloner/journalier , koopman in meekrap (= verfplant) , koopman , lijnwerker R.T.M. , opzichter bij het havenhoofd van Middelharnis , metselaar , molenaar , zaadteler , grafdelver , stoker , kleermaker , schippersknecht , soldaat , herbergier , wever , predikant , kuiper , collecteur der verpondingen .

FUNCTIES : ouderling (11) , schepen (19) , president-schepen , diaken (= kerkelijk armenzorger) (6) , gezworene (= heemraad van een polder) (20) , schout (= hoge rechterlijke ambtenaar , openbaar aanklager n hoofdambtenaar van politie) (4) , kerkmeester (= lid van het kerkbestuur) (6) , dijkgraaf (5) , penningmeester (3) , vertegenwoordiger in de generale dijkage van Overflakkee , waarsman , burgemeester van Goedereede (1607 - 1617) , heilige geestmeester (1440 - 1461) , lid en deken van het St. Jorisgilde (ca. 1600) , kwartiermeester (= officier van administratie van het St. Jorisgilde) (1598) , baljuw (van Klinkerland) (= (hist.) de ambtenaar die door de landheer met de rechtspraak in een bepaald gebied was belast) .

> Wat verder nog opvalt bij bestudering van de verschillende familienamen binnen deze genealogie , is dat het daar een heuse beestenboel moet zijn geweest in het verleden ... want wie komen we daar zoal tegen : De Beer , De Bok , Crab , Vos , Hommel , Kattestaart , De Vogel , De Hen , Kreeft , Kievit , Mol , Van der Haas , Mosselman , Osseweijer , Olyphant (!) , Pauw , Schelvis , Visbeen ...

> De man met het hoogste aantal huwelijken binnen deze genealogie is , met vijf huwelijken : Teunis Pietersz. Noorlander (138) .

> De man met het hoogste aantal kinderen is : Simon Bestmanse Kattestaart (216) , met ten minste 19 kinderen uit twee huwelijken .

> Twee getraceerde , vermoedelijk reeds lang uitgestorven dubbele familienamen : Rom Conincx en Jonckynt Romeyn .

> De vrouw met de langste naam : Beatrix Anthonis Joos Rom Conincx (15753/32649) .

> De vrouw met de meest ludieke naam , in ieder geval sinds haar huwelijk , is : Kattelina Komtebedde - Kattestaart (27) .

> Het hoogste kwartierstaatnummer is : 261.192 ; het betreft hier een edelouder , behorend tot de 18e generatie , geboren rond het jaar 1400 .

> De meest voorkomende familienaam in deze kwartierstaat is vermoedelijk : Braber .

 

Ook al kwamen de Nederlandse voorouders uit slechts drie provincies , nogal uiteenlopende geboorte- en doopplaatsen hebben we wel aangetroffen .

> De voorouders van de zes kinderen van Leen van der Groef en Pieternel van den Tol kwamen o.a. uit de volgende plaatsen :

# NOORD-BRABANT : Almkerk (en Emmikhoven) , Baardwijk , Breda , Dussen , Eindhoven(?) , Etten , Fijnaart (en Heijningen) , Giessen , Halsteren , (Hoge en Lage) Zwaluwe , Kruisland , Lithoijen , Meeuwen , Ossedrecht (?) , Oudenbosch , Rijswijk , Roosendaal , Standdaarbuijten , Steenbergen , Willemstad .

# ZEELAND : Bommenede , Groede (?!) , Haamstede , Middelburg , Tholen (?) .

# ZUID-HOLLAND - GOEREE-OVERFLAKKEE : Battenoordse Zeedijk (= Nieuwe-Tonge) , Den Bommel , Dirksland , Goedereede , Herkingen , Klinkerland (= Melissant) , Melissant , Middelharnis , Nieuwe-Tonge , Ooltgensplaat , Ouddorp , Oude-Tonge , Sommelsdijk , Stad aan het Haringvliet .

# ZUID-HOLLAND - excl. Goeree-Overflakkee : Alphen aan de Rijn , Dordrecht (?) , Geervliet (?) , 's-Gravenhage (?) , Heinenoord , Hekelingen , Mijnsheerenland , Oud-Beijerland , Papendrecht , Ridderkerk , Rockanje , Vlaardingen , Zwijndrecht .

# BELGI : Doel , Eine (Oudenaarde) , Klein Brabant , Verrebroek .

# DUITSLAND : Kempen

 

> Het totaal aantal getraceerde voorouders in deze kwartierstaat , van wie tenminste de voor- of achternaam bekend is , bedraagt 759

 

 

 

                 N A M E N I N D E X 

 

A Abrahams , v/a 1037 / v/a 491 ~ Adams , v/a 813 ~ (Cornelis) Adriaen (Aertsdr.) , 3937 ~ Adriaens , v/a 443 ~ Aerts , 7874 ~ Aliaensdr. , v/a 1731 ~ Anthsdr. v/a 305 ~ Arendr. , v/a 1943 ~ Arens , v/a 1087 / 4085 / 8168 ~ Arents , v/a 7771 ~ Arins , v/a 1155 ~ Ariensdr. v/a 1975

B Barents , 131 ~ Bastiaansz , v/a 836 ~ Bastiaens , v/a 1079 / v/a 459 / v/a 691 ~ Beeck van , v/a 577 ~ Beer de , v/a 111 ~ Berrevoets , v/a 169 ~ Bestmansdr. , v/a 865 / v/a 4093 ~ Blok , v/a 105 ~ Blom(me) de , Bloeme de = Pot , v/a 107 ~ Bo(c)k de , v/a 3883 ~ Bol , v/a 399 ~ Bom , v/a 509 ~ Boogertwech , v/a 1074 / (537) ~ Boone , 947 ~ Bot , v/a 125 ~ Bouwmans = Bruij(n)mans ~ Braak/Braeck van der , v/a 197 / v/a 511 ~ Braber , v/a 1891 / v/a 2047 ~ Braber (de) , v/a 255 / v/a 867 ~ Braber(s) , v/a 123 ~ Brecht van , v/a 15745 ~ Bre(e)(d)sne(e) , v/a 67 ~ Breeman , v/a 945 ~ Broek van den , 689 ~ Brom , 177 ~ Brouw(er) , 151 ~ Brouwers , 95 ~ Bruijn de , 1974 / 987 ~ Bruijn(e) de , v/a 139 ~ Bruij(n)mans = Bouwmans , v/a 237 ~ Buijser (de) , v/a 271

C Cattestaert , 1728 ~ Catz van , 225 ~ Christiaans , v/a 915 ~ Claesken , 521 ~ Coeckbeck , v/a 579 ~ Conincks , v/a 15749 ~ Coolman , v/a 433 ~ Cornelis. , v/a 419 ~ Cornelis(sen) , v/a 841 ~ Cornelisdr. , v/a 1735 / v/a 521 / v/a 1603 ~ Cornelisz. , v/a 1730 ~ Crab , v/a 291 ~ Cranendonck , v/a 201 ~ Crepelman : zie Krepelman ~ Crijnsz. , v/a 16336 ~ Croons : zie Kroon ~ Cuijper (de) , v/a 7873

D Decker , 16348 ~ Denkelaar , 249 ~ Dimmens , v/a 1081 ~ Dingemans , v/a 541 / v/a 2045 ~ Doel(en) van den , v/a 15 ~ Domaeszone , 31488 ~ Donkersloot , v/a 9 ~ Dosij/Dozy = Groef van der , 128 ~ Drogendijk (aan 't) , v/a 235 ~ Dro(o)ger (den) , v/a 19 ~ Dubbelt , v/a 93 ~ Dusseldorp , v/a 147

E Engelen , v/a 694 ~ Engels , v/a 786 ~ Engelsd , v/a 393 ~ Engelsz. , v/a 16344 ~ Erasmusse (Breesne) , v/a 1072 ~ Es van (Silvis ?) , v/a 63 ~ (N)Es(ch) van , v/a 49

F Florensdr , v/a 1921 ~ Florisz. , v/a 17286 ~ Francke , v/a 553 ~ Fransman , v/a 245 ~ F(e)rel de/Fril(le) de , v/a 43

G Gelingen van , v/a 345 ~ Gerbrandsz. , v/a 2162 ~ Gerbrants , v/a 517 ~ Gestel , v/a 199 ~ Gillisz. , v/a 1076 / v/a 8174 ~ Glenij , v/a 573 ~ Goers , v/a 2037 / v/a 7876 ~ Groef(f)/Groev van de(r) , v/a 1 ~ Groenendij(c)k , v/a 59 ~ Groeninge(n) van , 85

H Haas van der , v/a 2029 ~ Haasdonk/Hasendonk/Hazendonk , v/a 45 ~ Haeselt van , v/a 337 ~ Hagenaar , v/a 1013 ~ Heijden van der , v/a 473 ~ Hen de , 447 ~ Hendricks , v/a 2072 ~ Hendriks(en) , v/a 7761 ~ Herkingen van , v/a 231 ~ Heynricse , v/a 2304 ~ Hil van den , v/a 173 ~ Hoek v. d. , 205 ~ Hoeve van der , 89 ~ Hogerwerf , v/a 299 ~ Hollander , v/a 1733 ~ Hommel , v/a 73 ~ Hoogh de , v/a 1153 ~ Houckelinck , v/a 3783 ~ Huiberden , 221 ~ Huijbreghs , 87

I Iemans(z) , v/a 135 / v/a 540 / v/a 432

J Jacob Jacobse , j. m. van de Grovv = Groef/Groev van der , 128 ~ Jacobs , v/a 2161 ~ Jacobs (?) , v/a 62978 ~ Jacobsdr. , v/a 837 / v/a 31849 ~ Jagt van der , v/a 79 ~ Jans , v/a 519 / v/a 2175 ~ Jans(on) = Koster , v/a 119 ~ Jansd , v/a 1563 ~ Jansdr. , v/a 1077 / v/a 1625 ~ (Jacob) Jansdr. , v/a 17287 ~ Jansz. , v/a 270 ~ Jaspers , v/a 2163 ~ Johannesd , v/a 1561 ~ Jonk 't / Jong de = Tjonk ~ Jon(c)ker , v/a 99 ~ Jonckynt Romeyn ~ v/a 801 ~ Joosten , v/a 3885

K Kattestaart , v/a 27 / v/a 1023 ~ Kattestaart alias Kapitein , 864 / 4092 ~ Kempen van , v/a 495 / v/a 507 ~ Kievit , v/a 121 ~ Klin(c)kerland (van) , v/a 269 / v/a 421 ~ Klooster van , v/a 457 ~ Knape , v/a 143 ~ Koene , v/a 389 ~ Komtebedde/Komtebet , v/a 13 ~ Ko(o)ning (de) , v/a 229 ~ Korvel/Kervel , v/a 71 ~ Koster = Jans(on) , v/a 119 ~ Kreeft , v/a 209 / 217 = (Dirkse) Visscher ~ Krepelman , v/a 261 ~ Krijger , v/a 1941 ~ Kroon , v/a 243 ~ Kuis/Kuijs(te)(n) , v/a 29

L Langstraat/Langstra(e)te , v/a 33 ~ Leendertsdr. , v/a 985 / v/a 2041 ~ Leest (van(de)) , v/a 127 ~ Lenerts ~ v/a 8643 ~ Leunisse , v/a 842 ~ Lith van / Lit/Let van (der) , v/a 55 ~ Lodder , v/a 253 / v/a 485 , Loose de , v/a 781

M Maastricht/Maastrigt van , v/a 5 ~ Maertensd , v/a 3125 ~ Marinusd , v/a 3781 ~ Mast van der , v/a 25 ~ Mathijsz. , v/a 1080 / v/a 4320 ~ Mattheus , v/a 1085 , Meertens , v/a 695 ~ Meeuwis , v/a 985 ~ (Dirk) Meeuws , v/a 4095 ~ Meuije , v/a 103 ~ Mol , v/a 785 ~ Mosselman , v/a 211 / v/a 497 ~ Mulder , v/a 187 ~ Multum , v/a 403

N Neesenz(one) , v/a 15748 ~ Nelemans , v/a 91 ~ Nes van ; zie Es(ch) van ~ Non(n)ius , 181 ~ (N)Oord/Oort van , v/a 57 ~ Noordhoeve/Noorthoeve van , v/a 251 ~ Noorlander , v/a 69

O Olyphant , v/a 289 ~ Ongeraen , v/a 277 / v/a 543 ~ Oort , van = (N)Oord van , v/a 57 ~ Oosterling , v/a 37 / v/a 149 ~ Osseweijer , v/a 7 ~ Oversteege van , v/a 145

P Pa(a)ijs/Pajes , v/a 65 ~ Paijsmacker , v/a 2080 ~ Paulus/Pauwels , v/a 539 ~ Pauw , v/a 391 ~ Pelt van , v/a 17 / v/a 109 ~ Philipsdr. , v/a 693 ~ Philipsz. , v/a 2160 ~ Piers , v/a 1078 ~ Pieter Vranckendochter , 1571 ~ Pieters , v/a 423 / v/a 843 / v/a 995 ~ Pietersdr. , v/a 1041 / v/a 1145 ~ Piets , v/a 523 ~ Polder(s) , v/a 51 ~ Pot = Blom (de) , 107 ~ Prins , v/a 1019

Q Quint(e) , v/a 154

R Rom Conincx , v/a 15753 ~ Rooij (de) , v/a 215 ~ Roos , 295 ~ Rose/Roos , v/a 259

S Schel(le)vis , v/a 203 ~ Schippers , 287 ~ Scholte = Schouten , v/a 347 ~ Schouten = Scholte , v/a 347 ~ Schreur , 47 ~ Seeuw de , v/a 6752 / v/a 15904 ~ Sint Annaland van , v/a 247 ~ Slis , v/a 417 ~ Smith , 355 ~ Smiths , v/a 189 ~ Soetermeer , v/a 195 ~ Soldaat , v/a 129 ~ Staal , v/a 101 ~ Stander , v/a 61 ~ Stellenaer , v/a 75 ~ Stelt van der , 339 ~ Stoute(n)/Stou(w) , v/a 117 ~ Sulkers , v/a 23 ~ Sweris/Zweris , v/a 35

T Teunisz. , v/a 692 ~ Theunisz. , v/a 1974 ~ Thomasdr. (Boogertwech) , v/a 537 ~ Tielemans , v/a 11 ~ Timmermans , v/a 141 ~ (T)Jonk , v/a 115 ~ Tol van den , v/a 3 ~ Tonisse , v/a 1073 ~ Touw , 489 ~ Turnhout van , 1017

V Valkenburg , v/a 39 ~ Veen van der , 155 ~ Verhulp , v/a 493 ~ Versluijs , v/a 183 ~ Victor(sen) , v/a 2043 ~ Visbeen , v/a 31 / v/a 105 ~ Visscher = (Bastiaans) Kreeft , v/a 217 ~ Vlieger (van) de , v/a 97 ~ Vogel de , v/a 1729 ~ Voorwinde(r) , v/a 971 ~ Vos , v/a 153 / v/a 241 ~ Vrancken , 3142 ~ Vrome de (de Jonge) = Braber , v/a 1968 / v/a 4080

W Waal van der/Waal de , v/a 113 ~ Wageninge(n) van , v/a 53 ~ Weel , v/a 397 ~ Weerden van , v/a 213 ~ Weijden van der , v/a 133 ~ Welle , v/a 7561 ~ Willems , v/a 435 / v/a 445 / v/a 3456 / v/a 3881 ~ Willemsdr. , v/a 401 / v/a 1075 / v/a 3459 ~ Willemsz. , v/a 8642 ~ Willemszoon (?) , 62976 ~ Wittes , 4087

Y Y(e)man(t)s : zie Iemans(z) ~ Yesz (?) : zie Willems (3456)

Z Zeedijk , v/a 1021 ~ Zeeuw , v/a 1688 / v/a 3976 ~ Zegen , v/a 223 ~ Zweris : zie Sweris

 

 

                                  PROBANDI : 

 

 IDA VAN DER GROEF (1913 - 2000)         

       LEENDERT VAN DER GROEF (1916 - 1943)

                 FRANCINA VAN DER GROEF (1919 - 2003)        

                            WILLEM VAN DER GROEF (1920 - 1984)

                                  CORNELIS VAN DER GROEF (1920 - 1996)

                                                  AREN VAN DER GROEF (1922 - 1994)

 

> de overgrootouders , betovergrootouders , oudouders , oudgrootouders , oudovergrootouders , oudbetovergrootouders , stamouders , stamgrootouders , stamovergrootouders , stambetovergrootouders , stamoudouders , stamoudgrootouders , stamoudovergrootouders , stamoudbetovergrootouders n edelouders van Ida , Leen , Sien , Wim , Cor en Arend van der Groef :

 

 

               OVERGROOTOUDERS

 

 

8) JACOB JACOBSE VAN DER GROEF ( geb. Dirksland , 12 januari 1809 - religie : N.H. ; arbeider van professie ; analfabeet - Jacob is drie maal getrouwd geweest : huw.1 met Pieternella Donkersloot , huw.2 met Adriaantje Drooger , huw.3 met Cornelia Tulp - overl. Nieuwe-Tonge , 16 december 1886 , 77 jaar )

> huw.1 : Nieuwe-Tonge , 30 december 1832

# JACOB VAN DER GROEF , derde zoon van Jacob van der Groef en Leentje van Pelt, zag het levenslicht in het jaar 1809 en ook hij kwam ter wereld in de plaats Dirksland .

extract uit het geboorteregister van Jacob

Zou zijn broer Teunis twee maal in het huwelijk treden en negen kinderen krijgen , Jacob zou zelfs drie maal in het huwelijksbootje stappen en de vader worden van in totaal elf kinderen !
Evenals zijn broer Teunis was Jacob volledig analfabeet .
Zijn militaire dienst had Jacob voldaan bij het zgn. 'regiment ligte dragonders no. 5' ; op 29 februari 1832 was hij uit actieve dienst ontslagen .

certificaat van de Nationale Militie

Het beroep dat Jacob uitoefende kan als weinig verrassend beschouwd worden : Jacob verdiende zijn dagelijkse brood namelijk als ...arbeider .

Twee weken voor zijn 24e verjaardag trad hij in het huwelijk met Pieternella Donkersloot , en , net als Jacob , arbeider van beroep.
Om twee redenen zouden we dit eerste huwelijk van Jacob - er zouden er immers nog twee volgen - het belangrijkste kunnen noemen : veruit de meeste kinderen zijn uit dit eerste huwelijk geboren en , voor zijn verre nazaten zeker net onbelangrijk , lle nu levende Van der Groef-naamdragers , behorend tot deze tak van de familie , zijn de verre nazaten van Jacob en Pieternella .
Pieternella overleed op de laatste dag van het jaar 1852 in Sommelsdijk - ze was nog geen 40 jaar oud .

Twee jaren later , op 15 april 1854 , trad Jacob opnieuw in het huwelijk , met Adriaantje Drooger .
Een jaar nadien werd hun eerste kind , een dochter , geboren - helaas zou het ook hun nige kind blijken te zijn , want moeder Adriaantje stierf al tien dagen na de geboorte van dit kind , op de zeer jonge leeftijd van 24 jaar - en voor de tweede keer in zijn bestaan was Jacob nu weduwnaar geworden ....

Eind 1857 zou Jacob voor de derde maal aan een vrouw het zo belangrijke jawoord gaan geven . Cornelia Tulp , weduwe van de in 1851 overleden Jacob Spee , heette zijn derde en laatste bruid .
Dat ook Cornelia , arbeidster van beroep , van eenvoudige afkomst was , blijkt wel uit het aanhangsel dat indertijd bij de huwelijkspapieren was gevoegd : hierin staat namelijk vermeld dat voor dit huwelijk tussen Cornelia en Jacob , zowl ten behoeve van Cornelia ls ten behoeve van Jacob , een bewijs van onvermogen was afgegeven , wegens , zoals dat toentertijd standaard omschreven werd , de " behoeftige omstandigheden" , waarin zij dus klaarblijkelijk beiden in verkeerden .
Jacob en Cornelia hebben twee kinderen gekregen .
Jacob overleed eind 1886 in Nieuwe-Tonge , in de leeftijd van 77 jaar . Dus ondanks het zeer zware leven dat hij ongetwijfeld moet hebben gekend , heeft hij uiteindelijk toch nog wel een verhoudingsgewijs hoge leeftijd bereikt .

Ruim een jaar later emigreerde zijn weduwe Cornelia Tulp nog naar de Verenigde Staten - zij was
op dat moment bijna 70 jaar oud .....

9) PIETERNELLA DONKERSLOOT ( geb. Nieuwe-Tonge , 3 maart 1813 - overl. Sommelsdijk , 31 december 1852 , 39 jaar ) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10) WILLEM VAN MAASTRICHT/VAN MAASTRIGT ( geb. Fijnaart (N.Br.) , 8 april 1825 - arbeider/bouwknecht van beroep ; Willem was eertijds uitgeloot voor militaire dienst ; tussen 1825 en 1850 woonde hij (o.a.) in Den Bommel - overl. Middelharnis , 23 december 1882 , 57 jaar oud )

> huw. : Ooltgensplaat , 27 december 1850 - Willem en Cornelia hebben 13 kinderen gekregen

11) CORNELIA TIELEMANS ( geb. Fijnaart , 26 juli 1829 - overl. Middelharnis , 29 november 1878 , 49 jaar ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12) LEENDERT VAN DEN TOL ( geb. Oude-Tonge , 23 september 1812 - arbeider ; Leendert had voldaan aan zijn militaire dienstplicht ; naar alle warschijnlijkheid was hij analfabeet - overl. Nieuwe-Tonge , 15 december 1850 , 38 jaar )

> huw. : Nieuwe-Tonge , 21 april 1839 - ten behoeve van dit huwelijk werd door de gemeente een bewijs van onvermogen afgegeven , vanwege de behoeftige omstandigheden waarin zij klaarblijkelijk beiden in verkeerden - Leendert en Anna hebben (minstens) drie kinderen gekregen

13) ANNA KOMTEBEDDE ( geb. Nieuwe-Tonge , 10 mei 1815 - arbeidster - Anna is overleden op 85-jarige leeftijd in haar geboorteplaats Nieuwe-Tonge op 25 juli 1900 ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14) WILLEM FRANKS/FRANKESE OSSEWEIJER ( geb. Oude-Tonge , 11 januari 1827 - arbeider ; Willem had voldaan aan zijn verplichting m.b.t. de Nationale Militie - overl. Oude-Tonge , 16 mei 1895 , op 68-jarige leeftijd , slechts drie maanden na zijn vrouw en precies even oud geworden )

> huw. : Oude-Tonge , 7 mei 1852 - Willem en Jacomijntje hebben in totaal zes kinderen gekregen ; Francina (7) was hun oudste kind ; van de overige vijf kinderen is er later slechts n (Leendert) getrouwd (Leendert heeft vier kinderen gekregen) ; de vier overige kinderen zijn jong gestorven , resp. op 1- , 19- , 4- , en 31-jarige leeftijd

15) JACOMIJNTJE VAN DEN DOEL ( geb. Oude-Tonge , 29 maart 1826 - arbeidster - overl. Oude-Tonge , 18 februari 1895 , 68 jaar ) 

 

 

            BETOVERGROOTOUDERS

 

 

16) JACOB LEENDERTSE VAN DER GROEFF ( doop : Dirksland , 21 september 1777 - religie : N.H. - arbeider van beroep - Jacob was analfabeet < '...verklarende niet te kunnen schrijven , als hebbende het niet genoegzaam geleerd' > - Jacob was op 7 juni 1816 'op Belijdenis des Geloofs tot Lidmaat der Dirkslandse Nederduits Gereformeerde Kerk aangenomen' - overl. Nieuwe-Tonge , 18 december 1846 < akte nr. 69 > , 69 jaar oud )

> overlijdensakte van Jacob van der Groef (1777 - 1846) , zoon van Leendert van der Groef (naam van moeder volgens deze akte 'onbekend') , echtgenoot van Leentje van Pelt , dd 18 december 1846 , Nieuwe-Tonge

> huw. : Dirksland , 28 april 1803 < in (de classis van) onvermogen > - Jacob en Leentje hebben negen kinderen gekregen : 1) Leendert (1804 , Dirksland - 1827 , Dirksland) , 2) Teunis (1806 , Dirksland - overl. tussen 1865 en 1878 , USA) , 3) Jacob (1809 , Dirksland - 1886 , Nieuwe-Tonge) , 4) Lena (1811 , Dirksland - 1849 , Nieuwe-Tonge) , 5) Elisabeth (overleden op 3 december 1834 op 20-jarige leeftijd in Nieuwe-Tonge) , 6) Neeltje (overleden op 10-jarige leeftijd op 25 februari 1825 in Nieuwe-Tonge) , 7) Geertje (1819 , Dirksland - 1896 , Nieuwe-Tonge) , 8) Johannes (1822 , Dirksland - 1856 , Melissant) , 9) Adriana (1825 , Nieuwe-Tonge - 1898 , Haarlemmermeer)

> Jacob van der Groeff , zijn vrouw Leentje van Pelt en hun kinderen vestigden zich in de maand mei van het jaar 1822 vanuit Dirksland definitief in de plaats Nieuwe-Tonge .
Vanaf dat 'historische moment' mogen we dus spreken van een Nieuwe-Tonge-tak binnen de Van der Groef-familie .
Thans , anno 2000 , is deze aftak al lang verleden tijd : nazaten zijn uitgewaaierd over buurgemeenten , randstedelijke gebieden n gebieden vr overzee .

> Jacob en Leentje zijn de stamouders van de Nieuwe-Tonge-tak van de Van der Groef-familie ; in retrospect : deze tak heeft zogezegd aan een zijden draadje gehangen , want het dankt zijn bestaan volledig aan het enig na dertien jaar pas ter wereld gekomen en enig in leven gebleven kind van vader Leendert (32) en moeder Elisabeth (33)

# Nieuwe-Tonge is lange tijd een zuivere landbouwplaats geweest die de producten voor afvoer naar Oude-Tonge bracht. De naamsoorsprong is nduidelijk .
Reeds omstreeks 1420 was deze plek (grond en omgeving , Oude-Tonge) bekend als TONGE . Nieuwe-Tonge had in 1840 1203 inwoners , verdeeld over 165 woningen in het dorp Nieuwe-Tonge , het buurtschap Klinkerland en de polder Battenoord . Sinds 1966 behoort Nieuwe-Tonge tot de gemeente Middelharnis .

17) LEENTJE VAN PELT ( doop : Sommelsdijk , 2 december 1781 - religie : N.H. - Leentje was arbeidster - ze is overleden op 12 november 1857 in Nieuwe-Tonge < akte nr. 35 > , in de voor die jaren hoge leeftijd van bijna 76 jaar )

> overlijdensakte van Leentje van Pelt , dochter van Teunis van Pelt , weduwe van Jacob van der Groef , dd 12 november 1857 , Nieuwe-Tonge

 

 

18) WILLEM JACOBUSZ. DONKERSLOOT ( doop : Stad aan het Haringvliet , 28 april 1765 < doopgetuige : oma Niesje Pietersdr. Stellenaer , op dat moment 52 jaar oud , die volgens de doopakte 'het kind zelf heeft geheft' > - Willem was dagloner van beroep - hij is drie maal getrouwd geweest : huw.1 met Jaapje Buth (geb. ca. 1767 , overl. vr 29/6/1796) in 1792 ; huw.2 met Anna Dro(o)ger ; huw.3 met Lourentje de Koon/van Roon , n 13/3/1816 - Willem is overleden op 21 augustus 1826 in Nieuwe-Tonge , 61 jaar oud )

# Donkersloot : schrijfwijzen door de eeuwen heen : Donckersloet(e) , Donckersloo(d)t , Van Donckersloot , Donkersloot .

Dit is een eeuwenoud protestants geslacht , afkomstig uit het land van Altena (N.Br.) , in het bezit van een familiewapen .

De naam Donkersloot betekent net donkere sloot , maar waarschijnlijk : sloot van den Donk ( of Donkse sloot of sloot van Donker ??) en is afgeleid van het Middeleeuwse dorp van die naam .

Allen die de naam Donkersloot dragen , moeten behoren tot dit ene geslacht .

De allereerste Donkersloot was Claes Heynrickse Donckersloot , geboren ca. 1580 , overleden ca. 1648 .

Een groot deel van het Donkersloot-geslacht zou , in de loop der tijd , 'in cultuur en welvaart sterk gedaald zijn ....' , althans volgens de auteur van het zgn. Donkersloot-familie-stamboomboek .

Zou dan ook de Flakkeese tak van de familie sterk in welvaart en cultuur gedaald zijn ....??? We zullen maar hopen van niet .....

> huw.2 : Nieuwe-Tonge , 29 juni 1796

19) ANNA DRO(O)GER ( doop : Nieuwe-Tonge , 17 maart 1772 - overl. Nieuwe-Tonge , 13 maart 1816 , op of rond haar 44e verjaardag )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20) ONBEKEND

21) IDA VAN MAASTRICHT/VAN MAASTRIGT ( geb. Fijnaart , 17 januari 1803 < doop : Fijaart , 23 januari 1803 > als vierde kind van vader Willem en moeder Cornelia - Ida was aanvankelijk dienstmeid van beroep - Ida had broers en zusters - Ida is mogelijkerwijs overleden in het Brabantse Zevenbergen , want toen haar zoon Willem (nr. 10) in het huwelijk trad anno 1850 , woonde Ida in Zevenbergen )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22) HUBERT/HUIJBRECHT TIELEMANS ( geb. Fijnaart , 2 december 1798 < doop : Fijnaart , 7 of 9 december 1798 > - arbeider van beroep - overl. Fijnaart , 20 juni 1831 , 32 jaar oud )

> huw. : Fijnaart , 27 mei 1826

23) LENA SULKERS ( geb. Fijnaart , 17 mei 1807 - arbeidster van beroep - zij was de enige met de familienaam Sulkers , geboren in Fijnaart in de periode tt 1812 - na het overlijden van Hubert is Lena opnieuw getrouwd : zij trouwde op 28 nov. 1833 met Dingeman Dekkers - Lena is vermoedelijk overleden in Noord-Amerika n 1877 , want toen haar dochter Cornelia (nr. 11) in het jaar 1878 overleed , verbleef Lena in Noord-Amerika )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24) DINGEMAN VAN DEN TOL ( doop : Oude-Tonge , 17 december 1784 - Dingeman was deel van een tweeling (zijn tweelingzuster heette Stoffelina) - Dingeman was journalier van professie , oftewel .....arbeider ... )

> huw. : Oude-Tonge , 3 september 1805 - uit het huwelijk zijn in totaal acht kinderen geboren

25) ARENDJE VAN DER MAST ( geb. Herkingen , juli 1787 < doop : Herkingen , 22 juli 1787 > - arbeidster van beroep - overl. n 15/12/1850 : Arendje is in Amsterdam overleden op 21 mei 1865 , 77 jaar oud )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26) CORNELIS KOMTEBET/KOMTEBEDDE ( doop : Nieuwe-Tonge , 28 augustus 1763 - Cornelis was arbeider van beroep - hij was eerder getrouwd geweest met Cornelia Hartman (vr 1803 ; met haar had hij drie kinderen gekregen) , en daarna was Cornelis nog korte tijd (sinds ca. 1810) getrouwd met Willemtje Pot - Cornelis is op 79-jarige leeftijd overleden in Nieuwe-Tonge , op 13 april 1843 )

> huw.3 : Nieuwe-Tonge , 3 juli 1812 < akte nr. 4 > - Cornelis en Catelina moeten samen drie kinderen gekregen hebben

27) KATTELINA/KATHALINA/CATELINA/KATTELIJNTJE KATTESTAART ( geb. Nieuwe-Tonge , 4 september 1785 < doop : Nieuwe-Tonge , 11 september 1785 > - naaister van beroep - overl. Nieuwe-Tonge , 9 januari 1846 < akte nr. 1 > , 60 jaar oud )

 

 

 

28) FRANKE OSSEWEIJER ( geb. Oude-Tonge , 13 september 1799 - hij was vrijgesteld van militaire dienst vanwege broederdienst ; Franke was arbeider van beroep - na het vroegtijdig overlijden van Francijntje zou hij opnieuw in het huwelijk treden (met Johanna Pauli) - Franke is op 62-jarige leeftijd overleden in Oude-Tonge < akte 59 > , op 2 oktober 1861 )

> huw. : Oude-Tonge , 2 april 1824 < pro deo >

29) FRANCIJNTJE KUIJS/KUIS ( geb. Ooltgensplaat , 20 mei 1804 < doop : Oude-Tonge , 10 juni 1804 > - Francijntje was arbeidster van beroep - ze is zeer jong overleden : op 11 januari 1831 in Oude-Tonge < akte nr. 1 > , 26 jaar oud slechts )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

30) LEENDERT VAN DEN DOEL ( geb. Oude-Tonge , 15 januari 1798 < doop : Oude-Tonge , 21 januari 1798 > , als derde kind van Anthonij en Jacomientje (60 + 61) - Leendert was analfabeet ; hij had voldaan aan zijn militaire dienstplicht middels ramplissement (oftewel : vervangende dienstplicht) ; Leendert was bouwknecht/arbeider van beroep - hij is op 69-jarige leeftijd overleden in Oude-Tonge , op 4 april 1867 < akte 19 > )

> huw. : Oude-Tonge , 6 mei 1825 - Leendert en Jacomijntje hebben zes kinderen gekregen , 2 zonen , 4 dochters : hun dochter Jacomijntje (15) was de oudste en zou uiteindelijk van alle kinderen ook de hoogste leeftijd bereiken (68 jaar) ; alle zes kinderen zagen het levenslicht in Oude-Tonge en vonden hier ook allemaal hun laatste rustplaats ; de overige kinderen bereikten de volgende leeftijden : 3 jaar , 2 jaar , 31 jaar , 67 jaar , 52 jaar

31) JACOMIJNTJE/JACOMINA VISBEEN ( geb. Den Bommel , 1 juni 1803 < doop : 7 juni 1803 > , als vierde kind van Dirk en Pieternella (nrs. 62 + 63) - Jacomijntje was aanvankelijk dienstbode/arbeidster van beroep - ze is overleden in Oude-Tonge op 29 maart 1877 , 73 jaar oud ) 

 

  

 

                       OUDOUDERS

 

 

32) LEENDERT JACOBSE VAN DER GROEF(F)/GROEV ( doop : Dirksland , 14 december 1734 < doopgetuige : Adriaentje Jacobs v.d. Groef > - Leendert was het tweede kind van vader Jacob (16) - overl. Dirksland , 12 december 1807 , op of rond zijn 73e verjaardag )

> huw. : Dirksland , 6 november 1763 - gedurende hun lange (huwelijks-)leven zouden Leendert en Elisabeth slechts twee kinderen krijgen : Jacob (1) en Jacob (2) , geboren met een tussenpoos van dertien jaar

33) ELISABETH/LYSB. LANGSTRAAT/LANGSTRA(E)TE ( doop : Middelharnis , 18 augustus 1737 < doopgetuigen : Willem Bresn en Steintje Bresn > - overl. Dirksland , 28 januari 1804 , 66 jaar oud )

 

34) TEUNIS VAN PELT ( doop : Nieuwe-Tonge , 26 januari 1755 < doopgetuige : Marlijntje Noorlander > )

> huw. : Sommelsdijk , 18 april 1779 ; Nieuwe-Tonge (ondertrouw (vermoedelijk)) , 12 april 1779

35) LENA SWERIS ( doop : Sommelsdijk , 26 juni 1757 < doopgetuige : Teuntje Knape (zie : 143) > - overl. in 1812 , ca. 55 jaar oud )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36) JACOBUS LAMBERTSZ. DONKERSLOOT ( doop : Dussen (N.Br.) , 1 maart 1739 - begr. Stad a/'t Haringvliet , 12 januari 1800 < nihil kosten wegens onvermogen ; Jacobus is straatarm gestorven : zijn lijk werd indertijd door ene Cornelia Kaptein aangegeven in de classis van onvermogen , waardoor er aan de begrafenis geen kosten verbonden waren > , 60 jaar oud )

>>> een aantal broers van Jacobus vertrok vanuit Dussen naar het Flakkeese Ooltgensplaat , hijzelf echter vestigde zich , als enige , in Stad a/'t Haringvliet ; sinds de tweede helft van de 18e eeuw is er dus sprake van een Donkersloot-tak op Flakkee

> huw. : Middelharnis (ondertrouw) , 21 september 1764

37) NEELTJE OOSTERLING ( doop : Ooltgensplaat , 4 maart 1739 - begr. Stad a/'t Haringvliet , 12 maart 1784 < pro deo > , 45 jaar )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

38) CORNELIS (DEN) DRO(O)GER ( doop : Nieuwe-Tonge , 11 januari 1739 - begr. Nieuwe-Tonge , 28 maart 1803 , 64 jaar oud )

> huw. : Nieuwe-Tonge , 1 december 1762

39) ELISABETH VALKENBURG ( doop : Nieuwe-Tonge , 6 december 1742 - arbeidster van beroep - begr. Nieuwe-Tonge , 10 december 1816 < akte 22 > , 74 jaar )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

40) ONBEKEND

41) ONBEKEND 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42) WILLEM VAN MA(A)STRICHT/VAN MA(A)STRIGT ( doop : Willemstad , 2 oktober 1768 - Willem had een broer en een zus - t.t.v. het aangaan van het huwelijk woonde hij onder Heijningen )

> huw. : Fijnaart , 3 december 1796 - Willem en Cornelia hebben zeven kinderen gekregen

43) CORNELIA TEUNISSE DE F(E)REL ( doop : Standdaarbuijten (N.Br.) , 23 december 1770 - Cornelia was het jongste kind en reeds de derde Cornelia die geboren was binnen het gezin van vader Teunis (86) en moeder Maria (87) - Cornelia woonde t.t.v. het aangaan van haar huwelijk onder Fijnaart - zij is overleden in Fijnaart op 6 mei 1838 , 67 jaar oud )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44) MACHIEL/MICHIEL TIELEMANS ( doop : Fijnaart , 1 november 1767 - arbeider van beroep ; religie : NH - t.t.v. het huwelijk wonend in Willemstad - overl. n 1798 , Fijnaart (?) )

> huw. : Fijnaart , 5 mei 1790 { ondertrouw : Fijnaart en Heijningen } - Machiel en Adriana hebben (minstens) vier kinderen gekregen

45) ADRIANA HAASDONK/HASENDONK/HAZENDONK ( doop : Fijnaart , 14 oktober 1758 - arbeidster van beroep - weduwe van Wouter Martens , met wie zij minstens een dochter gekregen had - overl. Fijnaart en Heijningen , 26 oktober 1841 , 83 jaar oud )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

46) PIETER SULKERS ( doop : Eindhoven (?!) , ca. 1775 - na het overlijden van Cornelia zou Pieter opmieuw in het huwelijk treden : hij trouwde , in ieder geval n 1808 , met Anna Elizabeth Snijders (met haar kreeg hij minstens een dochter) - overl. Fijnaart en Heijningen , 8 februari 1849 , ca. 75 jaar )

> huw. : Fijnaart (N.Br.) , 29 maart 1801 (bron : Schepenbank Trouwen) { ondertrouw : Fijnaart en Heijningen , 14 maart 1801 } - anno 1801 woonden Pieter en Cornelia reeds in Fijnaart - Pieter en Cornelia hebben (minstens) twee dochters gekregen

47) CORNELIA SCHREUR ( geb. Willemstad , 1774 < doop : Willemstad (bron : NH Dopen) , 30 januari 1774 - overl. Fijnaart en Heijningen , december 1808 < begr. Fijnaart en Heijningen , 25 december 1808 > , 34 jaar oud )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

48) JAN VAN DEN TOL(L) ( doop : Middelharnis , 28 maart 1736 - Jan is (minstens) drie maal getrouwd geweest : huw.1 : Johanna Frits , huw.2 : Neeltje Lodder , huw.3 : Lientje van Es/Nes ; zijn tweede huwelijk eindigde zeer dramatisch : op 7 december 1775 werden in Oude-Tonge in de kerk begraven zowel een zgn. kraamkind als ook moeder/echtgenote Neeltje Lodder , die in het kraambed gestorven was )

> huw.3 : Oude-Tonge , 14 april 1776

49) LIENTJE VAN ES/NES ( doop : Ooltgensplaat , 20 december 1750 - Lientje was het dertiende en tevens laatste kind van vader Dingeman (98) en moeder Leentje (99) - Lientje was geboren bijna 25 jaar sinds de huwelijksdag van haar ouders ; haar vader was op dat moment 57 , haar moeder 43 jaar ) )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

50) PIETER VAN DER MAST ( geb. Oude-Tonge , ca. 1756 OF : doop : Herkingen , 10 september 1758 - Pieter was weduwnaar van Adriana Severon )

> huw.2 : Nieuwe-Tonge , 18 juli 1784

51) JACOMINA POLDER(S) ( doop : Nieuwe-Tonge , 24 maart 1765 )

 

52) HUGO KOMTEBEDDE/KOMTEBET ( doop : Nieuwe-Tonge , 17 november 1738 - begr. Nieuwe-Tonge , 6 augustus 1801 < diaconie > , 62 jaar oud )

> huw. : Nieuwe-Tonge , 14 november 1762

53) ARENTJE VAN WAGENINGE(N) ( doop : Oude-Tonge , 6 maart 1733 - begr. Nieuwe-Tonge , 6 december 1802 < diaconie > , 69 jaar oud - met dit overlijden schijnt iets bijzonders aan de hand te zijn geweest , want in het dossier-Komtebedde staat nml. ietwat cryptisch te lezen : 'over dit overlijden komt nog verder bericht ....' ; maar wt dit bericht dan wezen moge .....?? )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

54) HUIBRECHT KATTESTAART ( doop : Nieuwe-Tonge , 19 november 1749 - Huibrecht was het jongste kind van vader Johan (108) en moeder Kaatje (109) - begr. Nieuwe-Tonge , 6 april 1810 < in de kerk > , 60 jaar ) - de naam Kattestaart zal zijn ontleend aan de CATTESTEERTWEIJE die een onderdeel uitmaakte van het landbouwbedrijf van Andries Cornelisse Cattestaart (1728)

> huw. : Nieuwe-Tonge , 28 maart 1779 - voor de afsluiting van dit huwelijk werd een bedrag betaald van f 6 , - - het echtpaar heeft in totaal acht kinderen gekregen (geboren van 1780 tot 1791)

55) MARIA VAN LITH/VAN (DER) LIT/LET ( geb. Lage Zwaluwe (N.Br.) , 30 juli 1754 - religie : N.H. - beroep : arbeidster - overl. net in Nieuwe-Tonge )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

56) JOHANNES/JOHANNIS OSSEWEIJER ( doop : Oude-Tonge , 20 september 1767 < doopgetuige : Jasperientje Johannese de Waal > - begr. Oude-Tonge , 23 december 1805 < van den armen > , 38 jaar )

> huw. : Oude-Tonge , 2 mei 1790

57) CORNELIA VAN OORT/VAN (N)OORD ( doop : Oude-Tonge , 3 april 1768 - begr. Oude-Tonge , 11 november 1811 , 43 jaar )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

58) WILLEM FRANSZ. KUIJSTEN ( doop : Oude-Tonge , 3 oktober 1773 - Willem was de jongste zoon van Frans (116) en Jannetje (117) - Willem was eerder getrouwd geweest : in Oude-Tonge (ondertrouw) op 3 april 1795 , met Kommertje Admiraal , voor de bruidegom (i.c. Willem) onder de classe van pro deo < Willem had dus eertijds werkelijk geen cent te makke > - overl. Oude-Tonge , 8 april 1845 , 71 jaar oud )

> huw.2 : Oude-Tonge , 29 juni 1801

59) BURGJE MATTHEUSDR. GROENENDIJK ( doop : Sommelsdijk , 13 april 1760 - Burgje was het vijfde kind uit het derde huwelijk van haar vader Mattheus (118) - Burgje was weduwe van Ary Munters ; met hem was zij op 13 sept. 1782 in Oude-Tonge getrouwd < uit dit eerste huwelijk waren tussen 1783 en 1797 negen kinderen geboren > - Burgje is , 84 jaar oud , overleden op 26 februari 1845 in Oude-Tonge )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

60) ANTHONIJ/ANTHONIE/ARY VAN DEN DOEL ( geb. Oude-Tonge , 7 februari 1768 - Anthony was bouwman van beroep - overl. Oude-Tonge , 2 maart 1837 < akte no. 8 > , 69 jaar oud )

> huw. Den Bommel , 2 oktober 1791 < peo deo > - Anthony en Jacomientje hebben elf kinderen gekregen , acht zonen , drie dochters

61) JACOMIENTJE/JACOMIJNA ISAACSDR. STANDER ( doop : Oude-Tonge , 25 november 1770 < getuige : Dina Brabers > - overl. Oude-Tonge , 24 februari 1855 , 84 jaar oud )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

62) DIRK PIETERSE VISBEEN ( doop : Dirksland , 24 december 1771 < doopgetuige : oma Pieternella van Noorthoeve > - Dirk was de oudste zoon van vader Pieter en moeder Jacomine - hij was arbeider van beroep - overl. Oude-Tonge , 3 oktober 1858 - Dirk overleed op 86-jarige leeftijd , ruim 50 jaar na zijn vrouw Pieternella )

> huw. : Oude-Tonge , 20 februari 1797 < pro deo > - Dirk en Pieternella hebben van 1797 tot 1805 zes kinderen gekregen

63) PIETERNELLA MAURITSDR. VAN ES (SILVIS ?) ( doop : Den Bommel , 5 januari 1772 - overl. Oude-Tonge , 27 januari 1808 , 36 jaar jong )

 

 

                 OUDGROOTOUDERS

 

 

64) JACOB JACOBSE VAN DER GROEF/VAN DER GROEV/DE GROEF ( doop : Dirksland , 10 februari 1697 < doopgetuigen : Sacharias Jacobse (van der Groef) en Adriaantje Arens , naaste verwanten uit de , wat de familienaam Van der Groef betreft , thans uitgestorven , Zacharias-stam - Jacob was weduwnaar van Geetrui van Wageninge(n) (vermoedelijk was zij rond 1700 in Dirksland geboren) ; Jacob en Geertrui hadden twee kinderen gekregen ; Geertrui stierf al vr 1732 - Jacob : begr. : vermoedelijk in Dirksland op 3 juli 1738 f 19 september 1739 , 41/42 jaar )

> huw.2 : Dirksland , 19 oktober 1732 - ook dit tweede huwelijk van Jacob bracht twee kinderen voort , onder wie zoon Leendert , geb. in 1734 (32)

65) CORNELIA/CRELIA LEENDERTS. PA(A)IJS/PAJES/PAIS ( doop : Herkingen (?) , ca. 1694 - Cornelia was sinds 21 mei 1730 weduwe van Pieter Grootvelt (geb. ca. 1689) , met wie zij in 1715 getrouwd was en met wie zij in de periode 1715 - 1728 zeven kinderen gekregen had - begr. Dirksland , 3 mei 1759 (mem. = van de armen) )

 

66) LEENDERT/LEONARD LANGSTRAAT/LANGSTRA(E)TE ( doop : Sommelsdijk , 8 januari 1701 - tweede huw. : Middelharnis , 24/2/1743 , Dingena Geleijnse Langbroek - begr. Middelharnis , 26 augustus 1758 < op het kerkhof ( f 2,- ) > , 57 jaar )

> huw.1 : Middelharnis (ondertrouw) , 1 september 1724

67) WILLEMTJE BRE(E)(D)SNE(E) ( doop : Middelharnis , 30 november 1704 - begr. Middelharnis , 26 september 1739 , 34 jaar )

# de betekenis van de naam Breesnee is onzeker , maar vanwege het feit dat alle leden van de oudst bekende generaties boer waren , is het waarschijnlijk dat de naam Breesnee is afgeleid van ' Brede Ploegsnede '

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

68) ADAM VAN PELT ( doop : Nieuwe-Tonge (?) (gn doopakte aangetroffen) / Roosendaal (?) , ca. 1721 - Adam was weduwnaar van Pietertje Zorge/Zurgen , met wie hij - maar zeer kort - sinds 16 oktober 1746 in Nieuwe-Tonge getrouwd was geweest )

> huw. : Nieuwe-Tonge , 12 mei 1748 - uit dit huwelijk moeten vijf kinderen geboren zijn

69) LEENTJE NOORLANDER ( doop : Nieuwe-Tonge , 10 maart 1726 )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

70) JOHAN(NIS) SWERIS/ZWERIS ( doop : Sommelsdijk , 19 november 1730 )

> huw. : Sommelsdijk , 6 augustus 1752

71) NEELTJE KORVEL/KERVEL ( doop : Sommelsdijk (?) , ca. 1728 )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

72) LAMBERT JANSE DONKERSLOOT ( geb. Dussen (N.Br.) , 18 maart 1713 - Lambert vertrekt op enig moment vanuit zijn woonplaats Dussen naar Meeuwen en Nieuw-Lekkerland , beide plaatsen gelegen in het Land van Altena , in het noord-westelijk deel van Noord-Brabant - overl. Meeuwen (N.Br.) , 24 februari 1783 , bijna 70 jaar)

> huw. : Dussen , 20 april 1736

73) PIETERNEL JACOBSDR. HOMMEL ( geb. Dussen , 23 april 1710 - < er zou binnen het gezin ng een Pieternella Hommel geweest moerten zijn , zuster dus van deze Pieternel , geboren in Meeuwen en gedoopt in Dussen , exact drie jaar n Pieternel (73) , dus op 23 april 1713 ; deze Pieternella zou twee maal huwen (huw.1 in Ooltgensplaat met L.D. Braber en huw.2 met A. van Dijk) ; zij moet begraven zijn in Ooltgensplaat op 3 febr. 1803 , bijna 90 jaar oud > - overl. Meeuwen , 15 november 1758 , 48 jaar oud )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

74) ANDRIES OOSTERLING ( doop : Middelharnis , 27 maart 1718 - t.t.v. het huwelijk woonde Andries onder Oude-Tonge )

> huw. : Oude-Tonge (ondertrouw) , 13 september 1738 - Den Bommel , 12 oktober 1738

75) NIESJE STELLENAER ( doop : Den Bommel , 30 november 1712 - overl. n 28/4/1765 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

76) MARINUS (DEN) DRO(O)GER ( doop : Nieuwe-Tonge , 29 november 1699 )

> huw. : Nieuwe-Tonge , 25 juli 1728 - Marinus en Johanna hebben in totaal 14 kinderen gekregen

77) (JOH)ANNA QUINT(E) ( waarschijnlijk geboren in Nieuwe-Tonge , 1708/09 )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

78) JACOB ANTONS. VALKENBURG ( geb. ca. 1710 )

> huw. : Den Bommel , 22 mei 1735

79) GRIETJE ARENS. VAN DER JAGT (VROEGOP ?) ( geb . Den Bommel (?) , ca. 1713 - volgens de huwelijksbijlagen (1832) van haar achterkleindochter Pieternella Donkersloot zou Grietje moeten heten : Grietje Vroegop )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

80) ONBEKEND

81) ONBEKEND 

82) ONBEKEND

83) ONBEKEND 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

84) WILLEM VAN MA(A)STRICHT/VAN MA(A)STRIGT ( doop : Almkerk (N.Br.) , 30 november 1732 - overl. Willemstad , 18 oktober 1774 , 41 jaar oud )

> huw. : Fijnaart en Heijningen, 8 april 1764 < kerkelijke huwelijksafkondiging : 23/3/1764 > - uit dit huwelijk zijn twee zonen bekend

85) IJDA/IDA/ADA VAN GROENINGE(N) ( doop : Willemstad , 18 december 1740 - na het overlijden van Willem is IJda hertrouwd : met Nicolaas van Eck in Fijnaart en Heijningen op 13 dec. 1778 - overl. Fijnaart , 3 januari 1799 , 58 jaar oud )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

86) TEUNIS DE FREL(LE) ( doop (NH) : Willemstad , 5 juli 1733 - Teunis was het jongste kind van vader Louis (172) en moeder Kornelia (173) - overl. Standdaarbuiten , 9 september 1808 < begr. Standdaarbuiten , 13 september 1808 > , 75 jaar oud )

> huw. : Standdaarbuijten (N.Br.) , 1 april 1759 (NH) { ondertrouw : Klundert , 9 maart 1759 } - Teunis en Maria hebben in de periode 1759 - 1770 zes kinderen gekregen

87) MARIA HUIJBREGHS ( doop : 's-Gravenhage (??) , ca. 1738 - overl. en begr. Standdaarbuiten , 18 februari 1790 , 55 jaar oud )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

88) HUIJBERT TIELEMANS ( doop : Wiilemstad (N.Br.) f Fijnaart en Heijningen (bron : NH Dopen), 17 juni 1736 )

> huw. Fijnaart , 9 augustus 1761 - Huijbert en Geertruij hebben in totaal (minstens) zeven kinderen gekregen in een periode van 16 jaar , allen geboren in Fijnaart ; in chronologische volgorde : Anneke (1763) , Ary (1765) , Machiel (1767) , Elisabeth (1771) , Catalyna (1775) , Jan (1778) , Johannes (1779)

89) GEERTRUIJ VAN DER HOEVE ( doop : Kruisland (N.Br.) , ca. 1740 )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

90) ADRIAAN HAASDONK (geb. vr 20/9/1732 - doop : Fijnaart (N.Br.) , 20 september 1733 < op deze dag waren zijn ouders precies n jaar getrouwd > - Adriaan was een onecht kind van Gillis (180) en Johanna (181) < de naam Adriaan Haasdonk komt twee maal voor : de eerste (1733) was een 'onecht' kind van vader Gillis en moeder Johanna , de tweede , zes jaar later geboren en gedoopt , was een 'echt' kind van Gillis en Johanna - < doop : Fijnaart , 22 nov. 1739 is (voor dze Adriaan (90)) zeer onwaarschijnlijk > )

> huw. : Fijnaart , 7 juni 1756 { ondertrouw : Fijnaart en Heijningen , 21 mei 1756 (bron : NH Trouwen) }

91) AAGTJE NELEMANS ( geb. Fijnaart en Heijningen < doop : Fijnaart en Heijningen , 2 januari 1735 (bron : NH Dopen) > - overl. Fijnaart en Heijningen < begr. Fijnaart en Heijningen , 14 mei 1791 > , 56 jaar oud )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

92) JACOB SULKERS ( geb. Meeuwen (N.Br.) , ca. 1730 )

> huw. : Almkerk (N.Br.) , 27 februari 1756 (bron : NH Trouwen) - uit het huwelijk zijn twee zonen bekend

93) ADRIAANTJE JANSE DUBBELT ( geb. Almkerk , 1732 < doop : Almkerk , 10 augustus 1732 (NH Dopen) > )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

94) ARIJ JANSSE SCHREUR ( geb. Fijnaart en Heijningen , 1730 < doop : Fijnaart en Heijningen , 5 februari 1730 >

> huw. : Fijnaart en Heijningen , 5 januari 1764 (bron : NH Trouwen) { ondertrouw : Fijnaart en Heijningen , 10 december 1764 }

95) HELENA BROUWERS ( geb. ca. 1735 )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

96) ABRA(HA)M VAN DEN TOL(L) ( geb. ca. 1710 , Middelharnis - beroep : landman , boer , bouwman (pachtboer) - in huwelijksinschrijving staat : woonachtig in Middelharnis (later : Oude-Tonge) )

> huw. : Middelharnis (ondertrouw) , 30 oktober 1734 - uit het huwelijk zijn vier zonen bekend

97) LEENTJE/NEELTJE (DE) VLIEGER ( doop : Middelharnis , 20 december 1715 - begr. Oude-Tonge , 7 juni 1761 , 45 jaar )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

98) DINGEMAN VAN ES ( doop : Ooltgensplaat , 22 februari 1693 - hij was de oudste van elf kinderen - Dingeman was ouderling van de kerk in 1734 , 1735 , 1742 , 1743 en in 1744 - overl. Ooltgensplaat , 29 november 1759 , 66 jaar oud )

> huw. : Oude-Tonge , 14 april 1726 - het huwelijk tussen dingeman en Leentje was zeer vruchtbaar : in totaal 13 kinderen hebben zij ter wereld zien komen , geboren tussen 1726 en 1750 ; onbekend is echter hoeveel (f hoe weinig) van deze kinderen uiteindelijk de volwassen leeftijd hebben weten te bereiken ; uit de inschrijving in het huwelijksregister blijkt dat voor de afsluiting van dit huwelijk in totaal 6 guldens betaald zijn , want wat lezen wij : 'de aangeving ter secretarie was ijder drie gulden' .

99) LEENTJE/LEUNTJE JONKER ( doop : Nieuwe-Tonge , 30/31 oktober 1707 < volgens de huwelijksgegevens zou zij echter gedoopt moeten zijn in Oude Tonge , maar we zullen hier toch maar de doopgegevens volgen , volgens welke Leentje in dat ndere Tonge , Nieuwe Tonge dus , gedoopt was > - overl. Ooltgensplaat (?) , n 1750 )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

100) HENDRIK ARENSZ VAN DER MAST ( doop : Fijnaart , 10 december 1703 < geb. in Willemstad ? > - Hendrik is drie keer getrouwd geweest : huw.1 : met Annetje Verdijn op 2 april 1730 in Middelharnis ; huw.2 : met Johanna Staal (zuster van Pieternella ?) op 17 mei 1739 in Klundert ; huw.3 : met Pieternella Staal )

> huw.2 : Herkingen , 1 november 1750 (t.t.v. het aangaan van dit huwelijk woonden Hendrik en Pieternel beiden in Herkingen) - voor zover bekend zijn er uit dit huwelijk zeven kinderen geboren

101) PIETERNEL/PIETERTJE STAAL ( geb. in Sommelsdijk < doop : Sommelsdijk , 19 januari 1727 )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

102) PIETER POLDER ( doop : Dirksland , 4 januari 1722 )

> huw. : gn huwelijksinschrijving gevonden ; waarschijnlijk getrouwd buiten Goeree-Overflakkee

103) ARENTJE MEUIJE ( geb. ca. 1725 , vermoedelijk buiten Goeree-Overflakkee )

 

104) CORNELIS HUGESE KOMTEBEDDE/KOMTTEBED ( doop : Oude-Tonge , 3 februari 1709 - begr. Nieuwe-Tonge , 25 maart 1779 , 70 jaar oud )

> huw.2 : Nieuwe-Tonge , 2 mei 1734

105) JACOMINA/JACOMIJNTJE VISBEEN ( doop : Dirksland , 13 januari 1704 (1703) - oudste kind van vader Pieter (210) en moeder Neeltje (211) - Jacomina was de zuster van Barend Visbeen (zie : 248) - eerste huw. : Nieuwe-Tonge , 28 nov. 1725 , Jan Benjamins )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

106) JAN VAN WAGENINGEN ( geb. Dirksland , 17 april 1712 )

> huw. : Sommelsdijk/Stad a/'t Haringvliet , 14 april 1731 - zeven kinderen bekend

107) WILLEMPJE POT/(DE) BLOM(ME)/DE BLOEME ( doop : Middelharnis , 14 augustus 1712 - in de ene akte staat Willempjes naam geschreven als POT en in de andere als (DE) BLO(E)M(ME) ; kijkend naar de achternaam van haar vader , Cornelis BLOM , nemen we aan dat dit de juiste achternaam is danwel de naam die het meest gebruikt werd (vgl. : nr. 128 : VAN DER GROEF versus DOSIJ) - overl. Nieuwe-Tonge , 24 maart 1782 (1781) , 68/69 jaar )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

108) JOHAN KATTESTAART ( geb. Sommelsdijk (?) , ca. 1716 - van Johan is gn doopakte aangetroffen , maar met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid was hij toch de zoon van Simon Kattestaart en Anna Visscher ; immers : Johans oudste kinderen heetten Anna en Simon , net als zijn ouders dus , en verder : Johan kwam , net als zijn ouders , uit Sommelsdijk en in deze plaats werden ook de andere kinderen van zijn ouders geboren , en tenslotte : Johan is vermoedelijk rond het jaar 1716 ter wereld gekomen en in de periode 1715 - 1718 zouden zijn ouders , afgaande op de doopaktes , 'geen' kinderen gekregen hebben - overl. Nieuwe-Tonge (?) , vr 6/5/1752 )

> huw.1 : Nieuwe-Tonge , 14 augustus 1740 { ondertrouw : Nieuwe-Tonge , 22 juli 1740 } - t.t.v. het huwelijk waren Johan en Kaatje beiden woonachtig in Nieuwe-Tonge - Johan en Kaatje hebben vier kinderen gekregen : Anna (1742) , Simon (1743) , Huibregt (1745) , Huibregt (1749) (nr. 54)

109) CATHELINA/KAATJE HUIBREGTSDR.VAN PELT ( geb Roosendaal , ca. 1715 - Kaatje is op 22 mei 1752 in Nieuwe-Tonge opnieuw in het huwelijk getreden , met Johannes Pieters Goudswaert < uit dit huwelijk is n zoon bekend > ; zij woonde toen nog steeds in Nieuwe-Tonge - overl. net in Nieuwe-Tonge (mogelijkerwijs is zij gestorven in of in de buurt van haar geboorteplaats Roosendaal )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

110) JACOBUS (ARNOLDUS) VAN LITH ( doop : Hooge Zwaluwe (N.Br.) , 22 januari 1713 - overl. n 1753 )

> huw. : Hooge Zwaluwe , 12 juli 1744

111) MARIA DE BEER ( doop : Hooge (en Lage) Zwaluwe , 17 september 1725 - overl. n 1753 )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

112) LEENDERT FRANKESE OSSEWEIJER ( doop : Oude-Tonge , ca. 1705 - Leendert heeft in totaal tien kinderen gekregen - Leendert was eerder getrouwd geweest : vanaf 1730 , met Theuntje van der Waal/Weel, geboren in Oude-Tonge <pro deo > zij was net een zuster van Bastiaantje < uit dit huwelijk waren vier kinderen geboren > - begr. Oude-Tonge , 15 januari 1776 , van den armen )

> huw.2 : Oude-Tonge , 29 januari 1749 - samen hebben zij zes kinderen gekregen

113) BASTIAANTJE VAN DER WAAL ( doop : Oude-Tonge (?) , ca.1727 - begr. Oude-Tonge , 17 augustus 1793 )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

114) CORNELIS ARENTSZ. VAN NOORD/VAN NOORT ( geb. ca. 1735 - begr. Oude-Tonge , 6 december 1774 )

> huw. : Oude-Tonge (ondertrouw) , 11 april 1760 (pro deo)

115) LUCRETIA JACOBSDR. TJONK/ 't JONK (of : DE JONG) ( geb. ca. 1740 , Oude-Tonge (?) - Lucretia zou later hetrouwd moeten zijn met ene Kattestaart - begr. Oude-Tonge , 27 november 1790 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

116) FRANS JACOBS.(?) KUIJSTE(N) ( geb. Baardwijk (N.Br. in het Land van Heusden) , ca. 1745 - t.t.v. het huwelijk woonachtig in Oude-Tonge )

> huw. : Oude-Tonge , 5 augustus 1770 - uit dit huwelijk zijn twee zonen bekend : Jacob en Willem (58)

117) JANNETJE STOUTE(N) ( doop : Oude-Tonge , vermoedelijk : 26 oktober 1749 - Jannetje was het jongste kind van Willem (234) en Lijsbeth (235) )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

118) MATTHEUS/TEUWIS/MATTIJS ABRAMSZ. GROENENDIJK ( doop : Sommelsdijk , 18 september 1710 - oudste kind van Abram en Lijsbeth - drie huwelijken bekend : huw.1 : Comelde Jans. Boshof (huw. in Sommelsdijk , 1735 , 3 kinderen) , huw.2 : Cornelia van Raamsdonk (huw. in Sommelsdijk , 1744 , 5 kinderen) , huw.3 : Maatje/Margje Janson - Mattheus is overleden n 1766 - alhoewel Mattheus uit de drie huwelijken in totaal dus maar liefst 15 kinderen heeft gehad , moeten er van deze kinderen velen (de meesten wellicht) al op zeer jeugdige leeftijd gestorven zijn )

> huw.3 : Sommelsdijk (ondertrouw) , 20 oktober 1751 - uit dit huwelijk zijn 7 kinderen geboren (1752 - 1767)

119) MAA(R)TJE/MARGJE JANS(ON) (KOSTER) ( geb. Sommelsdijk (?) , ca. 1730 - overl. n 1766 )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

120) ANTHON(Y) VAN DEN DOEL ( geb. ca. 1731 - eerste huw. : 16 maart 1755 , Lena van der Vlugt (geb. ca. 1735 , overl. vr 1759 , Oude-Tonge) , uit dit huwelijk geen kinderen - overl. Oude-Tonge , n 1767 )

> huw.2 : Oude-Tonge , 16 juni 1758 (net pro deo , maar volgens gaardersregister : totaalbedrag 6 gulden (beiden betaalden dus 3 gulden)) - uit dit huwelijk 5 zonen (in chron. volgorde : Ary (geb. 1759) , Leendert , Leendert , Pieter , Anthony (geb. 1768)

121) LENA KIEVIT ( doop : Oude-Tonge , 14 oktober 1736 - overl. Oude-Tonge (?) , n 1767 )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

122) ISAAC/IZAK STANDER ( doop : Oude-Tonge , 20 mei 1708 - eerste huw. : 1734 , Cornelia Baltense van (H)Eesteren - Isaac was 27 jaar ouder dan Neeltje - begr. Oude-Tonge , 2 januari 1772 , 63 jaar oud )

> huw.2 : Oude-Tonge , 28 januari 1770

123) NEELTJE BRABER(S) ( doop : Oude-Tonge , 18 september 1735 - tiende kind van vader Jacques en moeder Jacomijntje - eerste huw. : Den Bommel , nov. 1764 , Leendert Willemse Lodder (1733 - 1765) - begr. Oude-Tonge , 9 juli 1774 , 38 jaar )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

124) PIETER BARENDSE VISBEEN ( geb. Melissant , 1743 - doop : Dirksland , 9 maart 1743 - oudste kind van Barend en Willemina - Pieter was eerder getrouwd geweest in Sommelsdijk op 4/12/1763 met Maatje van (de) Donk (uit dit huwelijk was n dochter geboren (Willemina (1765)) - t.t.v. het tweede huwelijk wonend te Middelharnis - overl. Dirksland , 10 mei 1777 , 34 jaar )

> huw.2 : Oude-Tonge , 13 maart 1770 - uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren , o.a. : zoon Dirk (1771) en zoon Barend (1774)

125) JACOMINE DIRKSE BOT ( doop : Oude-Tonge , 10 november 1748 - zij was het jongste kind van vader Dirk en moeder Pieternella - overl. Oude-Tonge , 14 januari 1796 , 47 jaar )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

126) MAURITS/MOURIS JANSZ. VAN ES ( doop : Ooltgensplaat , 1 september 1736 - vijfde kind van vader Jan en moeder Adriaantje - wonend te Den Bommel t.t.v. huwelijk )

> huw : Ooltgensplaat , 26 februari 1769 { Ooltgensplaat (ondertrouw), 3 februari 1769 } - Maurits en Lena hebben zeven kinderen gekregen

127) LENA PIETERSE (VAN (DE)) LEEST ( doop : Den Bommel , 19 april 1744 - vijfde kind van vader Pieter en moeder Pieternel - wonend te Ooltgensplaat t.t.v. huwelijk )

 

 

            OUDOVERGROOTOUDERS

 

128) JACOB JACOBSE , j.m. VAN DE GROVV / DOSIJ/DOZY ( geb. Groede (Zld.) (?) , vr 1676 - begr. vermoedelijk in Dirksland op 3 juli 1738 f 19 september 1739 )

# Waar Jacob oorspronkelijk vandaan kwam , weten we wel en ook weer niet precies : in de inschrijving van zijn huwelijk wordt Jacobs naam nml. als volgt omschreven : Jacob Jacobse , j.m. (= jongeman) van de Grovv/Grow .

Hoewel Jacob dus zelf in dit korte zinnetje wordt aangeduid met zijn patroniem Jacobse (oftewel : zoon van Jacob) , worden we door de toevoeging j.m. van de Grovv nader genformeerd over de plaats waar Jacob oorspronkelijk vandaan kwam , nml. : De Grovv/Groww , later gespeld als : De Groef(f) . Naar we aannemen wordt hiermee het Zeeuws-Vlaamse GROEDE bedoeld , dat (indertijd) (in de volksmond) ook wel Ter Groef of De Groef werd genoemd .

Bij de gegevens van het huwelijk wordt verder nog vermeld dat zowel Jacob als Lena ten tijde van het aangaan van het huwelijk in Dirksland woonden n dat hun beider ouders toestemming gegeven hadden voor dit huwelijk , en bovendien was er niet sprake van minderjarigheid .

Jacob en Lena hebben in totaal zeven kinderen gekregen . Zes kinderen hebben de volwassen leeftijd weten te bereieken , zijn getrouwd en hebben ook zelf weer kinderen gekregen . In de inschrijving van de doop van het enig jong gestorven kind , dd. 10/9/1702 , wordt de naam van vader Jacob als volgt geschreven : Jacob Jacobsz. DOSIJ, zodat we hierdoor ook nog weten dat Jacob naast Jacobse n Van der Groef ng een naam moet hebben gehad (een bijnaam ?) : Dosij/Dozy - maar na het overlijden van dit kind zal deze naam binnen dit gezin , in officiele stukken althans , niet meer gebruikt worden ; < tot slot kunnen we ook nog vermelden dat op die bewuste dag doopgetuigen waren : Leendert Soldaat en Ariaentge Rose , de beide ouders van Lena Soldaat >

> huw. : Dirksland , 23 april 1696 { ondertrouw : Dirksland , 6 april 1696 }

> de inschrijving anno 1696 , van het huwelijk , zonder enig gevoel opgesteld en ook nogal moeilijk leesbaar , vormt het allereerste officiele bewijsstuk van , wat zou gaan worden , de afstammingsgeschiedenis van de voltallige VAN DER GROEF - stam .

129) LENA LEENDERTSE SOLDAAT ( doop : Dirksland , 14 oktober 1674 - overl. Dirksland (?) , n 28 december 1726 )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

130) LEENDERT CORNELIS. PA(A)IJS/PAJES ( doop : Dirksland , 8 januari 1662 - religie : NG - overl. Herkingen , ca. 1731 , ong. 69 jaar oud )

> huw. : Middelharnis , 8 oktober 1690 - uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend)

131) WOUTERINA BARENTS ( geb. Middelharnis , ca. 1665 - overl. Herkingen vr 1733 )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

132) ISAAC/KLAES LEENDERTS. LANGSTRAAT/LANGSTRATE(N) ( geb. Sommelsdijk (?) , ca. 1670 )

> huw. Sommelsdijk (?) , ca. 1696

133) TANNETJE CORNELISDR. VAN DER WEIJDEN ( geb. Sommelsdijk (?) , ca. 1670 )

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

134) PAULUS JASPERSE BREE(D)SNEE ( doop : Middelharnis , 13 januari 1658 - kleermaker , later landbouwer van beroep ; schepen van Middelharnis (1691 - 1695 + 1698 - 1702) - Paulus heeft op 11/4/1686 samen met zijn vrouw belijdenis gedaan in Middelharnis - huw.1 : Dirksland , 9/7/1679 met Neeltje Jans - overl. : Middelharnis (impost (bel.)) , 17 juli 1719 , 61 jaar oud )

# de betekenis van de naam Breesnee is onzeker , maar vanwege het feit dat alle leden van de oudst bekende generaties boer waren , is het waarschijnlijk dat de naam Breesnee is afgeleid van ' Brede Ploegsnede '

> huw.2 : Middelharnis (ondertrouw) , 16 mei 1685 ; Den Bommel , 10 juni 1685 - het echtpaar heeft minstens zeven kinderen gekregen

135) MARIETJE/MARIA IEMANS/Y(E)MAN(T)S ( doop : Dirksland , 14 februari 1666 - Marietje heeft op 11/4/1686 belijdenis gedaan in Middelharnis - overl.: Middelharnis (impost (bel.)) , 27 juli 1718 , 52 jaar oud )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

136) uit : Noord-Brabant (?)

137) uit : Noord-Brabant (?)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

138 ) TEUNIS PIETERSZ. NOORLANDER ( doop : Nieuwe-Tonge , 16 oktober 1695 - Teunis verkoopt 16/2/1730 aan de diaconie van Nieuwe-Tonge 8 gemeten (= oude vlaktemaat) plus 276 roeden land in de Oudeblok n 27 , belend west : Jacob Casteleijn , zuid : dominee Ulricus Viligius en noord : de Boomvliet (rechterl. arch. Melissant 7) - Teunis zal dus wel een bemiddeld man geweest zijn in zijn dagen ... Teunis is maar liefst vijf maal getrouwd geweest : huw.1 : met Lena Dammis de Jong (12/7/1721) , huw.2 : met Jannetje de Bruijn , huw.3 : met Jannetje Jans Meerman (Nieuwe-Tonge , 1728) , huw.4 : met N.N.van Rooijen (Nieuwe-Tonge , 1733) , huw.5 : met Maatje Breesnee (Nieuwe-Tonge , 1743) - Teunis is begraven op 19 juni 1747 in Nieuwe-Tonge , 51 jaar oud )

> huw.2 : Oude-Tonge , 18 maart 1725

139) TANNETJE /JANNETJE GLIJNS DE BRUIJN ( doop : Ooltgensplaat , ca. 1695 - t.t.v. het aangaan van het huwelijk woonde zij in Oude-Tonge - Jannetje moet zijn overleden vr het jaar 1729 )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

140) GERRIT ALBERTS/AELBREGS. ZWERIS ( doop : Oude-Tonge , ca. 1695 )

> huw. : Oude-Tonge , 5 februari 1721 - Gerrit en Celigje hebben vele kinderen gekregen

141) SELIGJE GILJANUS/CHIEL JANS. TIMMERMANS ( geb. Sommelsdijk , ca. 1695 - t.t.v. het huwelijk woonde zij in Oude-Tonge )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

142) LEENDERT MAARTENS. KORVEL/KERVEL ( geb. Sommelsdijk (?) , ca. 1690 - schippersknecht van beroep - wonende te Sommelsdijk - huw.1 : Seijtje van Hakel - overl. n 5 juni 1740)

> huw.2 (ondertrouw) : Sommelsdijk , 2 juni 1713 - minstens twee kinderen

143) TEUNTJE LEENDERTSDR. KNAPE ( doop : Sommelsdijk , 21 januari 1694 - overl. tussen 21/1/1757 en 20/8/1762 )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

144) JAN NICOLAASZ. DONKERSLOOT ( doop : Dussen (N.Br.) , 12 oktober 1681 ; Jan was het oudste kind van vader Nicolaas (nr. 288) en moeder Maeyken Olyphant (nr. 289) ; Jan zou na het overlijden van Maria hertrouwen : huw.2 : in 1735 met N.N. N.N. (uit dit tweede huwelijk zouden tussen 1735 en 1744 nog vijf kinderen geboren worden - in 1744 was Jan al (bijna) 63 jaar oud) ; Jan Donkersloot heeft dus in totaal 17 kinderen gekregen - begr. Dussen , 17 september 1764 , 82 jaar oud )

# Donkersloot : schrijfwijzen door de eeuwen heen : Donckersloet(e) , Donckersloo(d)t , Van Donckersloot , Donkersloot .

Dit is een eeuwenoud protestants geslacht , afkomstig uit het land van Altena (N.Br.) , in het bezit van een familiewapen .

De naam Donkersloot betekent net donkere sloot , maar waarschijnlijk : sloot van den Donk ( of Donkse sloot of sloot van Donker ??) en is afgeleid van het Middeleeuwse dorp van die naam .

Allen die de naam Donkersloot dragen , moeten behoren tot dit ene geslacht .

De allereerste Donkersloot was Claes Heynrickse Donckersloot , geboren ca. 1580 , overleden ca. 1648 .

Een groot deel van het Donkersloot-geslacht zou , in de loop der tijd , 'in cultuur en welvaart sterk gedaald zijn ....' , althans volgens de auteur van het zgn. Donkersloot-familie-stamboomboek .

Zou dan ook de Flakkeese tak van de familie sterk in welvaart en cultuur gedaald zijn ....??? We zullen maar hopen van niet .....

> huw.1 : Dussen , 22 augustus 1705 - tussen 1706 en 1720 kregen Jan en Maria twaalf kinderen

145) MARIA WILLEMSDR. VAN OVERSTEEGE ( doop : Dussen , 29 januari 1679 ; Maria moet verwant geweest zijn aan het oude Dordtse regentengeslacht Van Oversteghe dat reeds in 1441 een Jacob van Oversteghe als Schepen en in 1469 een Adriaen van Oversteghe tot Burgemeester had - overl. tussen 1720 en 1735 )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

146) JACOB HOMMEL ( geb. ca. 1675 - testeert met zijn vrouw Neeltje Dussen-Munster-kerk (29/12/1721) - overl. Dussen , januari 1722 )

> huw. : Dussen , 18 juli 1700

147) NEELTJE DUSSELDORP ( geb. Dordrecht (vermoedelijk) , ca. 1680 - Neeltje testeert samen met echtgenoot Dussen-Munster-kerk (29/12/1721) - huw.2 : 28/6/1722 met Herbert Donkersloot )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

148) HEMMEN/HERMAN ANDRIESSE OOSTERLING ( uit : Stad a/'t Haringvliet , geb. ca. 1690 - vermoedelijk was Hemmen de broer van Willem Andriesse Oosterling , geboren in Stad a/'t Haringvliet , ondertrouw aldaar op 5/4/1725 , maar ook van hem is niet bekend waar zijn ouders oorspronkelijk vandaan kwamen - Hemmen hertrouwde in Middelharnis op 7/2/1723 met Annetje Willems Rooy , weduwe (uit dit huwelijk zijn , voor zover bekend , geen kinderen geboren ))

> huw.1 : Stad a/'t Haringvliet , 25 april 1717 [ondertrouw : Ooltgensplaat , 3 april 1717] - Hemmen en Neeltje hebben drie kinderen gekregen : 1) Andries (74) (Middelharnis , 1718) , 2) Arendje (Middelharnis , 1720) , 3) Jannetje (Middelharnis , 1722)

149) NEELTJE JACOBSDR. OOSTERLING ( doop : Den Bommel , 30 november 1712 - Neeltje is mogelijkerwijs in 1722 in het kraambed gestorven , maar in ieder geval vr 7/2/1723 ; zij is dus slechts hooguit 30 jaar oud geworden )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

150) PIETER LAURUS. STELLENAER ( geb. Den Bommel (?) , ca. 1670 - Pieter is in totaal drie maal getrouwd geweest en heeft in totaal 10 kinderen , 8 dochters en 2 zonen gekregen : huw.1 : met Lijntje Pieters. Kromdijk (overl. vr 1702) (uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend) , huw.2 : met Jannetje Klaasse Coert (afkomstig uit Den Bommel , overl. vr 1712) (uit dit huwelijk 3 dochters : 1) Dina (Den Bommel , 1702) , 2) Dina (Den Bommel , 1705) , 3) Marie (Den Bommel , 1708)) , huw.3 : met Lauwerijntje Brouwer - Pieter is overleden n 1725 , Den Bommel (?) )

> huw.3 : Den Bommel , dec 1711 [ondertrouw : Ooltgensplaat , 26 nov. 1711] - Pieter en Lauwerijntje hebben 7 kinderen gekregen : 1) Niesje (75) (Den Bommel , 1712) , 2) Johanna (Den Bommel , 1714) , 3) Geertrui (Den Bommel , 1715) , 4) Laurus (Den Bommel , 1716) , 5) Lijntje (Den Bommel , 1719) , 6) Laurus (Den Bommel , 1723) < wellicht het enige kind van Pieter dat de familienaam Stellenaer nog heeft kunnen doorgeven aan het nageslacht > , 7) Jannetje (Den Bommel , 1726)

151) LAU(WE)RIJNTJE BROUW(ER) ( geb. Ooltgensplaat (?) , ca. 1685 - overl. Den Bommel (?) , n 1725 )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

152) CORNELIS MARINUS. DROOGER ( geb. 1667 < doop : Oude-Tonge , 2 oktober 1667 > - Cornelis is vier maal getrouwd geweest : huw.1 : vr 29 nov. 1699 , met Jannetje du Pr , huw.2 : met Lena Vos , huw.3 : Nieuwe-Tonge , 7 nov. 1705 , met Leentje Bakker (uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren) , huw.4 : Nieuwe-Tonge , 31 maart 1719 , met Leentje Hertogs - Cornelis is overleden n 1718 )

> huw.2 : Nieuwe-Tonge , 18 februari 1699

153) LENA PAULUSDR. VOS ( geb. 1671 < doop : Nieuwe-Tonge , 2 oktober 1671 > - overl. vr 1706 )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

154) ADRIAAN ANDRIESZ. QUINT ( geb. Nieuwe-Tonge , ca. 1675 )

> huw. : Nieuwe-Tonge , 13 april (f 13 nov.) 1700 - Adriaan en Hendrikje hebben zeven kinderen gekregen

155) HENDRIKJE MATHIJS. VAN DER VEEN ( geb. Nieuwe-Tonge , ca. 1675 ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

156) ANTON (VALKENBURG) ( geb. ca. 1680 )

 

158) AREN (VAN DER JAGT) ( geb. ca. 1685 )

 

168) JAN JACOBSE VAN MASTRIGT ( doop : Almkerk en Emmikhoven (N.Br.) , 6 december 1705 - overl. vr 1753 )

> huw. : Emmikhoven , 6 mei 1731

169) BERBERA BERREVOETS ( doop : Almkerk en Emmikhoven , 15 april 1708 - begr. Almkerk , 16 april 1769 , ca. 61 jaar ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

172) LOUIS HENDRIKS DE FREL ( geb. Willemstad , 1697 < doop (NH) : Willemstad , 5 mei 1697> - hij was het oudste kind van vader Hendrik (345) en moeder Adriana (345) - overl. Willemstad , 1779 < begr. Willemstad , 8 maart 1779 > , 81 jaar oud )

> huw. (NH) : Willemstad , 29 maart 1722 { ondertrouw : Willemstad , 7 maart 1722 } - het echtpaar heeft van 1722 tot 1733 acht kinderen gekregen

173) KORNELIA ARIENS VAN DEN HIL ( geb. Willemstad , 1698 < doop : Willemstad , 12 oktober 1698 > - zij was het oudste kind van de drie kinderen van vader Arij (346) en moeder Helena (347) - overl. Willemstad , 1764 < begr. Willemstad , 20 juni 1764 > , 65 jaar oud ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

176) ARIE/ARIJ TIELEMANS ( geb. Steenbergen (N.Br.) , 1689 < doop : Steenbergen , 6 november 1689 > - Arij is vier maal getrouwd geweest : huw.1 : met Christijntje de Pree op 2 okt. 1713 in Steenbergen , huw.2 : met Janneke Pieters Kuijpers op 9 febr. 1721 in Fijnaart en Heijningen (uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren) , huw.3 : met Lijntje Ariens van Vliet op 17 okt. 1728 in Fijnaart , huw.4 : met Anna )

> huw.4 : Fijnaart en Heijningen , 26 november 1730 { ondertrouw : Fijnaart en Heijningen , 4 november 1730 } - Arie en Anna hebben (minstens) twee kinderen gekregen

177) ANTIEN/ANNEKE/ANNA HUBREGTSE/HUIJBRECHTSE BROM ( doop : Fijnaart , 1710 ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

180) GILLIS HAASDONK ( geb. Ternisse ....? , ca. 1706 )

> huw. : Fijnaart , 20 september 1732 - Gillis en Johanna hebben vijf kinderen gekregen

181) JOHANNA NON(N)IUS ( geb. Lithoijen (N.Br.) , ca. 1711 ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

182) ADRIAAN NELEMANS ( geb. ca. 1700 )

> huw. : Fijnaart en Heijningen , 2 juni 1727 - Adriaan en Willemtje moeten zes kinderen gekregen hebben

183) WILLEMTJE JANSE VERSLUIJS ( geb. ca. 1700 ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

186) JAN PIETERSZ DUBBELT ( geb. Almkerk , 1705 < doop : Almkerk , 14 december 1705 > )

> huw. : Almkerk , 6 juli 1721 - uit dit huwelijk zijn drie dochters bekend

187) MARIJKE GERRITS MULDER ( geb. Almkerk , ca. 1700 ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

188) JAN JANSE SCHREUR ( geb. ca. 1690 - Jan was eerder getrouwd geweest met Grietje Adriaanse van den Hoorn , op 6 juli 1710 in Fijnaart )

> huw.2 : Fijnaart en Heijningen , 18 april 1717 (bron : NH Trouwen) {ondertrouw : Fijnaart en Heijningen , 3 april 1717} - uit deze echtverbintenis zijn twee zonen bekend

189) ANNEKE JANS SMITHS ( geb. Fijnaart (?) , ca. 1690 - overl. Fijnaart en Heijningen , februari 1758 < begr. Fijnaart en Heijningen , 25 februari 1758 > )

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

192) JAN VAN DEN TOL ( geb. Middelharnis , 1689 - rond 1700 woonachtig in Middelharnis - overl. Oude-Tonge (?) )

> huw. : 1710 - uit dit huwelijk zijn twee zonen bekend

193) N.N. ("Mrs. Jan van den Tol")

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

194) GERRIT VAN DE VLIEGER ( doop : Middelharnis , 17 april 1689 )

> huw. : Middelharnis , 18 april 1715

195) TRIJNTJE SOETERMEER ( doop : Middelharnis , 3 oktober 1694 - zij was vermoedelijk het oudste kind van vader Jan (390) en moeder Suzanna (391) )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

196) KLAAS/CLAES RUTSE VAN ES(CH) ( geb.Ooltgensplaat , ca. 1660 ; Klaas komt niet voor in de 'aktes' van Ooltgensplaat van 1665 tot 1703 - overl. Ooltgensplaat (?) , n 1709 )

'''Het geslacht van Es van Overflakkee'''


Als men eenigszins bekend is met den vroegeren toestand op Overflakkee, de tijden van indijkingen, begrijpt men, dat het groote moeilijkheden met zich medebrengt om aldaar een geslacht terug te voeren tot het eind van 1500. De boeren of ,,bedijkers" moeten immers hoofdzakelijk gezocht worden aan den overkant".


Uit den aard der zaak zullen in de polders welke later bedijkt zijn, zich ook menschen gevestigd hebben uit de oudere polders, doch hieromtrent laten de bronnen ons geheel in den steek. Wel is het na te gaan dat: Dirksland, Middelharnis, Ooltgensplaat, Oude Tonge en Sommelsdijk als eerste eilanden temidden der gorzen en slikken hebben gelegen.


Dit alles voor oogen houdende, zal men gemakkelijk kunnen inzien, dat het boerengeslacht van Es, hetwelk hier behandeld sal worden, beheert tot een der oudste familie's op het eiland Overflakkee.


Dikwijls heeft men groote moeite om een stamboom op een paar eeuwen op te voeren, terwijl het ook kan gebeuren, dat men er spelenderwijs mee klaarkomt en men dan zich beroept op een succes.


Met het geslacht van Es ging het mij tamelijk gemakkelijk af, temeer daar ik een afschrift las, waarschijnlijk uit een oude familie-bijbel of familie-boek, hetwelk zeer uitgebreid was, hieronder laat ik de tekst volgen:


''In het jaar onzes Jezu Christi 1692 ben ik C l a e s R u t s e van Es getrout met Cornelia Dingemans van der B r a e c k
den 2(O) April anno 1695 is geboren mijn dochter Maetie Claese van Es
op den 2'7 April s daegs omtrent 10 uren anno 1697 is geboren mijn dochter Lijntje Claes van Es
op den 31 Maert savonds ten 7 uren anno 1698 is geboren mijn dochter Wilemtje Claes van Es
op den 13 December smorgens omtrent 4 uren anno 1701 is geboren mijn dochter Pieternella Claes van Es
op den 5 April savonts ten 10 uren anno 1703 is geboren mijn dochter Clesijntje Claes van Es
op den 16 April daegs ontrent 10 uren anno 1703 is gestorven mijn dochter Clesijntje Claes van Es,
op den 9 Mei daegs ontrent 9 uren anno 1704 is geboren mijn soon Cornelis Claesse van Es
op den 29 Mei snachts ontrent den 1 ure anno 1795 is gestorven mijn soon Cornelis Claesse van Es
den 24 Maert snechts ontrent 10 uren anno 1706 is geboren mijn soon Cornelis Claesse van Es de twede,
den 6 Julius tusschen 12 en den 1 ure. Anno 1706 is gestorven mijn soon Cornelis Claesse van Es de tweede,
den 7 October smorgens ten 8 ure anno 1708 is geboren mijn soon Cornelis Claese van Es de tweede,
den 7 October smorgens ten 8 ure anno 1708 is geboren mijn soon Dirck Claes van Es,
op den 16 Augustus ciaegs ontrent 11 ure anno 1708 is gestorven mijn soon Dirck Claes van Es
op den 3 November smorgens ten 3 uren anno 1710 is geboren mijn soon Cornelis Claesse van Es den derden.''


Na een kort onderzoek in de doop- en trouwboeken van Oude Tonge en Ooltgensplaat kon ik een kleine stamreeks samenstellen,welke er als volgt kwam uit te zien:
1. Rutse van Es x Claes van der Brast, Cornelia Dingemans.
11. Cl a e s van Es X D i n g e m a n , J o n k e r , Leentje (dochter van Jan Pieters Jonker en Lydia Geste1) in 1726.
111. van Es, Arend x v. Schouwen, Leentje (dr. v. Klaas v. Schouwen en Geertrui de Haas) in 1778.
IV. van Es, Klaas x v. R o s s u m , K o m m e r t j e , (dr. v. Huibers v. Rossum en Maria Driendijk.
V. verscheidene kinderen.


M. D. KILSDONK JR.

> huw. : Ooltgensplaat (?) , 1692 - uit dit huwelijk zijn elf kinderen geboren (1693 - 1710) in totaal drie kinderen van dit echtpaar staan vermeld in de doopboeken van Ooltgensplaat over de periode 1701- 1710

197) CORNELIA DINGEMANS VAN DER BRAAK/BRAECK ( doop : vermoedelijk in Ooltgensplaat , 23 juni 1669 ; Cornelia komt niet voor in de 'aktes' van Ooltgensplaat van 1665 tot 1703 - overl. Ooltgensplaat , 25 februari 1755 , 85 jaar oud )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

198) JAN PIETERS. JON(C)KER ( doop : Middelharnis , 15 januari 1673 ) )

> huw. (voor de kerk) : Dirksland , 9 oktober 1701

199) LYDIA AERTS GESTEL ( doop : Dirksland , 22 september 1680 ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

200) ARIE/AREN CORNELISZN VAN DER MAST ( geb. Mijnsheerenland , ca. 1640 - overl. Willemstad , 1706 , 66 jaar oud )

> huw. : n 1689

201) ELISABETH CORNELISDR. CRANENDONCK ( geb. Zuid Beierland (?) , ca. 1664 - Elisabeth was eerder getrouwd geweest met Arie Corneliszn. van Etten op 6 okt. 1689 in Zuid Beierland )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

202) PIETER JANSZ. STAAL ( doop : Sommelsdijk , 1704 - Pieter is in 1732 opnieuw in het huwelijk getreden )

> huw.1 : Sommelsdijk , 1 september 1727

203) CORNELIA/KRELIA CORNELISDR. SCHELLEVIS ( doop : Sommelsdijk , ca. 1708 - overl. vr 1733 )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

204) WILLEM POLDERS ( geb. Dirksland (?) , ca. 1692 - t.t.v. het aangaan van het huwelijk met Neeltje woonde hij in Dirksland - Willem zou later hertrouwen met Ariaantje Jacobs Caron )

> huw.1/2 : Dirksland , 5 september 1717

205) NEELTJE V.D. HOEK ( geb. Dirksland (?) , ca. 1690 - t.t.v. het aangaan van het huwelijk met Willem woonde zij in Dirksland - toen Neeltje anno 1717 met Willem trouwde was zij reeds weduwe )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

206) JAN (MEUIJE)

 

208) HUGO KOMTEBEDDE ( doop : Oude-Tonge , 17 maart 1686 ) > huw : (ondertrouw) 2/3/ februari 1708

209) MARY/MARIETJE KREEFT ( doop : Oude-Tonge , 7 januari 1682 )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

210/496 PIETER MARINUS/MARIJNUSSE VISBEEN ( doop : Dirksland , zondag 5 juli 1682 (Ned.Ger.) - Pieter was het zesde en tevens jongste kind van vader Marijnus en moeder Jannetje - twee jaar na het overlijden van Neeltje zou Pieter opnieuw in het huwelijk treden (in 1749 met Saartje Adr. Minheer) (hoe oud Saartje op dat moment was , is niet bekend , maar Pieter was toen al 67 jaar ..) - van het overlijden van Pieter is aangifte gedaan op 29 augustus 1753 ; drie dagen later , op 1 september 1753 , werd het lichaam van Pieter bijgezet in de kerk van Dirksland ; Pieter bereikte de leeftijd van 71 jaar )

> huw.1 : Dirksland , 6 mei 1703 - Pieter en Neeltje hebben twaalf kinderen gekregen , allen geboren in Dirksland

211/497 NEELTJE BARENDS MOSSELMAN ( doop : Stad aan het Haringvliet , 22 augustus 1683 - begr. Dirksland , 27 maart 1747 < in de kerk , 63 jaar oud )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

212) HENDRIK VAN WAGENINGEN ( geb. Dirksland (?) , ca. 1670 )

> huw. : Dirksland , 27 maart 1695

213) ARENTJE VAN WEERDEN ( geb. Dirksland (?) , ca. 1670 ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

214) CORNELIS/KRELIS (DE) BLOM(ME)/DE BLOEME ( geb. Middelharnis (?) , ca. 1675 - Cornelis was eerder getrouwd met Arentje Kempe (in 1702) )

> huw.2 : Ooltgensplaat , 24 september 1706 - het echtpaar heeft (minstens) zes kinderen gekregen

215) WILLEMTJE (DE) ROOIJ ( geb. Ooltgensplaat (?) , ca. 1680 ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

216) SIMON BES(T)MANSE KATTESTAART ( doop : Oude-Tonge , 17 augustus 1664 - Simon was marktschipper te Sommelsdijk - in Sommelsdijk was hij ook van 1701 tot 1704 diaken (kerkelijk armenzorger) - Simon is twee maal getrouwd geweest ; in totaal zijn er uit deze twee huwelijken (minstens) negentien kinderen geboren : huw.1 : Sommelsdijk , 25 april 1687 , met Margrieta Willems Verkuijl (v.d. Kuil) ( van 1688 t/m 1701 zijn uit dit huwelijk zeven kinderen geboren ( in chronologische volgorde : Abraham (1688) , Bastiaan (ca. 1690) , Isaack (ca. 1692) , Josina (ca. 1694) , Willem (ca. 1696) , Besman (ca. 1698) en Cornelis (1701) )

> huw.2 : Sommelsdijk , 1 oktober 1704 - uit dit huwelijk zijn in een periode van 20 jaar (1705 - 1725) (minstens) twaalf kinderen geboren ; tt 1715 staat vader Simon steeds te boek als Simon Besmanse , daarna pas consequent als Simon Bes(t)manse Kattestaart

217) ANNA DIRKSE VISSCHER / ANNA BASTIAANS KREEFT ( doop : Sommelsdijk , 21 september 1684 - Anna was 20 jaar jonger dan haar echtgenoot Simon - Anna werd ook Anna Bastiaans Kreeft genoemd naar haar stiefvader Bastiaan Kreeft - ze is overleden in het jaar 1749 , 64 of 65 jaar oud )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

218) HUIBREGT (VAN PELT) ( geb. Roosendaal (?) , ca. 1685 )

 

220) ARNOLD(US) VAN LITH ( geb. Breda , ca. 1679 )

> huw. : Hoge en Lage Zwaluwe , 9 april 1712

221) TANNEKE HUIBERDEN ( doop : Hoge en Lage Zwaluwe , 20 november 1687 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

222) PIETER DE BEER ( doop : Hooge en Lage Zwaluwe , 6 februari 1684 )

> huw. : Hooge en Lage Zwaluwe , 20 februari 1712 <

223) NEELTJE ZEGEN ( doop : Ridderkerk , 28 oktober 1692 )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

224) FRANK HENDRIKS OSSEWEIJER ( geb. Oude-Tonge (?) , ca. 1670 - overl. ca. 1760 )

> huw. : ca. 1695 - uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend (1696 - 1715)

225) NEELTJE JACOBA VAN CATZ ( geb. ca. 1670 - overl. vr 1 januari 1750 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

226) JOHANNIS DE WAAL (VAN D. WAAL) ( geb. Oude-Tonge (??) , ca. 1695 )

 

228) AREN(T)/AREN(D) CORNELISZ. VAN (N)OORD/VAN NOORT ( doop : Oude-Tonge , 13 februari 1695 )

> huw. : Oude-Tonge , 13 maart 1718

229) CORNELIA PIETERSDR. (DE) KONING ( doop : Oude-Tonge , 2 maart 1693 )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

230) JACOB CORNELISZ. TJONK/'T JONK ( geb. Oude-Tonge (??) , ca. 1700 )

> huw. : Stad aan 't Haringvliet , 1728

231) MAAIKE TEUNIS VAN HERKINGEN ( geb. Stad aan 't Haringvliet , ca. 1700 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

232) JACOB(?) (KUIJSTE(N)) ( geb. Baardwijk (?) , ca. 1710 )

 

234) WILLEM JOHANSZ. STOUTE/STOU(W) ( geb. Oude-Tonge (?) , ca. 1723 )

> huw. : Oude-Tonge , 18 augustus 1748 - Willem en Lijsberth zijn de vermoedelijke ouders van Jannetje (117)

235) LIJSBETH ARENSDR. (aan 't) DROGENDIJK ( uit : Heinnennoort (Heinenoord) , geb. ca. 1723 )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

236) ABRAM GROENENDIJCK ( geb. Sommelsdijk , 1681 < doop : Sommelsdijk , 2 februari 1681 > )

> huw. : Sommelsdijk , 26 oktober 1709 - het echtpaar heeft zes kinderen gekregen , allen geboren in Sommelsdijk (tussen 1710 en 1721)

237) LIJSBETH BRUIJ(N)MANS/BOUWMANS ( geb. Sommelsdijk (?) , ca. 1680 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

238) AERT(?!) (DERK) (JANSON) ( geb. ca. 1700 )

 

240) ARIEN TEUNISSE VAN DEN DOEL ( geb. 1702 )

> huw. : ca. 1727 - uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend

241) PIETERNELLA WILLEMSE VOS ( geb. 1702 )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

242) LEENDERT KIEVIT ( doop : Oude-Tonge , ca. 1710 - overl. n 23/3/1755 )

> huw. : Oude-Tonge , 18 januari 1736 - uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend (1736 - 1755)

243) CORNELIA KROON/CROONS ( doop : Oude-Tonge , ca. 1714 )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

244) LEENDERT JACOBSE STANDER ( geb. Oude-Tonge , ca. 1675 )

> huw. : Oude-Tonge (??) , ca. 1700 - drie kinderen bekend (ca. 1705 - 1708)

245) HEILTJE CORNELISSE FRANSMAN ( geb./doop : Oude-Tonge , 22 februari 1671 )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

246) JACQUES MATTHESSE BRABER ( doop : Den Bommel , 19 augustus 1685 - landbouwer van beroep ; Jacques was het vijfde en n na laatste kind van vader Matthes en moeder Cornelia ; Jacques oefende de volgende functies uit : hij was gezworene (heemraad) van de polders den Bommel , Uytslag en Molenpolder gedurende 25 jaar (van 1725 tot 1750) ; verder was hij schepen van Adolphsland , diaken te Den Bommel (1714 -1716) en ouderling van 1734 tot 1737 ; Jacques was eerder getrouwd geweest , met Merrijntje Pieterse van Hoecke , geboren in Den Bommel , gedoopt in Oude Tonge op 3 febr. 1697 , begraven in Den Bommel op 4 nov. 1727 (zij was de dochter van Pieter Hermanse van Hoecke en Blasijntje Willemse Braber [ haar moeder had dus een bijzondere voor- n een wel zr bekende achternaam ] ) ; Jacques was met Merrijntje getrouwd op 7 okt. 1714 in Den Bommel ; uit dit eerste huwelijk waren zeven kinderen geboren - Jacques is begraven in Den Bommel op 1 september 1750 , 65 jaar oud ; ofschoon Jacques bijna 23 jaar ouder was dan zijn tweede echtgenote , zou hij haar toch ruim vijf jaar overleven ; Jacques is de vader geworden van in totaal 14 kinderen , gelijkelijk verdeeld over zijn twee huwelijken : dus zeven uit het eerste en zeven uit het tweede huwelijk )

> huw.2 : Den Bommel , 18 oktober 1731 - ook uit dit tweede huwelijk waren zeven kinderen geboren

247) JACOMIJNTJE VAN SINT ANNALAND ( doop : Den Bommel , 22 april 1708 - overl. Den Bommel , 4 augustus 1745 , 37 jaar oud )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

248) BAREND VISBEEN ( doop : Dirksland , 10 maart 1715 ; Barend was de broer van Jacomina (zie : 105) ; Barend was het zesde kind van vader Pieter (496/210) en moeder Neeltje (497/211) - Barend is overleden n het jaar 1752 )

> huw. : Dirksland , 22 januari 1741 - Barend en zijn echtgenote hebben samen vijf kinderen gekregen , allen geboren in Dirksland : 1) Pieter (1743) , 2) Anna (1746) , 3) Maarten (1749) , 4) Abraham (1751) , 5) Neeltje (1753)

249) WILLEMINA/WILLEMPJE DENKELAAR ( doop : Dirksland , 14 mei 1714 ; Willemina was weduwe van Joost Arens Kamerling , met wie zij in 1733 in Sommelsdijk getrouwd was geweest - net als haar echtgenoot Barend is Willemina overleden n het jaar 1752 )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

250) DIRK BOT ( geb. ca. 1718 - overl. n 1747 )

> huw. : Oude Tonge , 28 juli 1743 - Dirk en Pieternella hebben drie kinderen gekregen , alle drie gedoopt in Oude Tonge : 1) Cornelis (1744) , 2) Hendrik (1745) , 3) Jacomina (1748)= nr. 125

251) PIETERNELLA NOORDHOEVE/VAN NOORTHOEVE ( geb. ca. 1722 - overl. n 1771 )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

252) JAN RUTSE VAN ES ( geb. Ooltgensplaat (?) , ca. 1695 - overl. n 1745 - van Jan is geen doopakte aangetroffen - Jan was eerder getrouwd met Kaatje Hks. v. Etten , op 31/10/1723 in Ooltgensplaat ; uit dit eerste huwelijk was n dochter geboren (Ruth , 1725 , Ooltgensplaat ; vermoedelijk is zij al zeer jong gestorven) )

> huw.2 : Oude-Tonge , 2 mei 1728 - voor dit huwelijk was aangifte gedaan zowel in Ooltgensplaat als in Oude Tonge ; uit dit huwelijk zijn in een tijdsbestek van 16 jaren in totaal acht kinderen geboren : 1) Ruth (1730 , Den Bommel) , 2) Annetje (1731 , Dirksland) , 3) Willempje (1731 , Ooltgensplaat) , 4) Ruth (1734 , Ooltgensplaat) , 5) Mouris (1736 , Ooltgensplaat) = nr. 126 , 6) Dirk (1739 , Ooltgensplaat) , 7) Johannes (1742 , Ooltgensplaat) , 8) Jannetje (1746 , Ooltgensplaat)

253) ARIAANTJE/ARENDJE LODDER ( doop : Ooltgensplaat (Den Bommel ?) , 24 januari 1704 - overl. n 1745 - zij was het vijfde kind uit het huwelijk van haar ouders , Leendert en Jannetje )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

254) PIETER HUIBERTSE LEEST ( geb. 'in de Fijnaart' < doop : Fijnaart , 7 december 1710 > - overl. 1773 < begr. Den Bommel , 28 januari 1773 > , 62 jaar )

> huw. : Ooltgensplaat , 10 mei 1739 - in het zogeheten gaardersregister van Ooltgensplaat is over dit huwelijk het volgende geschreven : 'ontvangen van bruidegom en bruid : f 6,-' (zij trouwden dus allebei net pro deo , voor de verandering ...) ; ten tijde van het aangaan van dit huwelijk woonden zij beiden in Ooltgensplaat ; Pieter en Pieternella hebben elf kinderen gekregen , onder wie : 1) Huibregt (1739 , Ooltgensplaat) , 2) Lena (1740 , Den Bommel) , 3) Huibregt (1741 , Den Bommel) , 4) Arent (1743 , Den Bommel) , 5) Lena (1744 , Den Bommel) = nr. 127 , 6) Maartje (1746 , Den Bommel) , 7) Krijntje (1747 , Den Bommel) , 8) Pieternella (1751 , Den Bommel) , 9) Pieter (1752 , Den Bommel) , 10) Willempje (1754 , Den bommel) , 11) ???

255) PIETERNEL(LA) ARENS (DE) BRABER ( geb. Ooltgensplaat , 1713 < doop : Den Bommel , 21/24 december 1713 > - overl. n 1753 )

 

 

 

 

         OUDBETOVERGROOTOUDERS

 

 

256) JACOB (DOSIJ ?) ( geb. Groede (?) , ca. 1640 - overl. n 23/4/1696 )

> huw. Groede (??) , ca. 1665

257) GRIETJE (?) ( geb. ca. 1640 - overl. n 23/4/1696 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

258) LEENDERT LEENDERTSE SOLDAAT ( doop : Dirksland , 12/16 januari 1642 - overl. Dirksland (?) , n 10/9/1702 )

> huw. : Dirksland , 18 mei 1664 - Leendert en Ariaentge hebben (zeer) veel kinderen gekregen , (allen) geboren in Dirksland

259) ARIAENTGE ARENS ROSE ( doop : Dirksland , 26 december 1642 (tevens de dag waarop haar ouders precies n jaar getrouwd waren) - lidmaat in Dirksland (1676 , 1688 , 1692) - overl. Dirksland (?) , n 10/9/1702 )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

260) CORNELIS CORNELISZ. PAIJS ( geb. Nieuwe-Tonge < bij huw.: 'j.m. geboren in 't Nieuwe Tongscheland' > , ca. 1632 - Cornelis was van beroep landbouwer (1657) - t.t.v. het aangaan van het huwelijk wonende op Herkingen - overl. Herkingen (Dirksland (?) , vr maart 1696 )

> huw. Dirksland , 29 september 1657

261) PIETERNELLA LEENDERTS. KREPELMAN ( doop : Dirksland , 8 februari 1643 (?????) < bij huw. : 'j. d. van Dirksland' > - t.t.v. het aangaan van het huwelijk wonende op Herkingen - overl. Herkingen/Dirksland n maart 1696 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

262) BAREND ( geb. Herkingen (??) , ca. 1645 )

 

264) LEENDERT (LANGSTRAAT) ( geb. Sommelsdijk (??) , ca. 1640 )

 

266) CORNELIS (VAN DER WEIJDEN ) ( geb. Sommelsdijk (??) , ca. 1645 )

 

268) JASPER THEUNISSE BREESNEE ( doop : Middelharnis , 5 augustus 1629 - landbouwer te Middelharnis ; gezworene (heemraad) van het Oudeland van Middelharnis (1655 - 1671) ; schepen te Middelharnis (1657 - 1660) ; belijdenis in Middelharnis op 25 december 1653 - huw.2 : Nieuwe-Tonge { Middelharnis in ondertrouw op 18/4/1665 }) met Cornelia Samuels Merlin - begr. Middelharnis , 24 april 1671 < in de kerk > , 41 jaar oud )

# de betekenis van de naam Breesnee is onzeker , maar vanwege het feit dat alle leden van de oudst bekende generaties boer waren , is het waarschijnlijk dat de naam Breesnee is afgeleid van ' Brede Ploegsnede '

> huw.1 : Sommelsdijk , 23 april 1652 { in Middelharnis in ondertrouw op 6/4/1652 }

269) WILLEMTJE KLINCKERLAND ( uit : Nieuwe-Tonge , geb. ca. 1630 - in 1652 wonend in Sommelsdijk ; met attestatie (= schriftelijke verklaring) van Sommelsdijk naar Middelharnis (25/2/1652) ; belijdenis in Middelharnis op 25 december 1652 (exact n jaar voor haar echtgenoot) - overl. Middelharnis , ca. 1662 , ca. 32 jaar oud )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

270) IEMAN JANSZ. ( doop : Dirksland , 18 december 1639 - overl. tussen 4/2/1674 en 1676 , ca. 36 jaar oud )

> huw. Dirksland , 29 mei 1662

271) LIJSBETH BUIJSER ( doop : Nieuwe-Tonge , 21 januari 1643 - lidmaat Dirksland 1676 ; zij wordt vermeld in de 200e penning van Dirksland , 1676 - na het overlijden van Ieman zou zij opnieuw in het huwelijk treden : in 1675 of 1676 met Cornelis Jansz. Noorman - overl. vr 28/9/1679 , max. 36 jaar oud geworden )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

276) PIETER JACOBS NOORLANDER ( belijdenis : Nieuwe-Tonge , 1677 - begr. Nieuwe-Tonge , 26 september 1708 )

> huw. : ca. 1690

277) LEENTJE STEVENS ONGERAEN ( begr. Nieuwe-Tonge , n 26/9/1708 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

278) GLIJN (DE BRUIJN) ( geb. Ooltgensplaat (?) , ca. 1670 )

 

280) ALBERT/AELBREG (ZWERIS) ( geb. Oude-Tonge (?) , ca. 1665 )

 

282) GILJANUS/CHIEL JAN (TIMMERMANS) ( geb. Sommelsdijk (?) , ca. 1670 )

 

284) MAARTEN (KORVEL/KERVEL) ( geb. Sommelsdijk (??) , ca. 1660 )

 

286) LEENDERT PANCKSZ KNAPE ( geb. ca. 1665 , 'van Goedereede Stelle' , schipper van beroep - huw.2 : met Geertje Leunisdr. Lodder op 21 jan. 1717 in Dirksland - Leendert is overleden vr 14/5/1738 in Sommelsdijk )

> huw.1 : Sommelsdijk , 28 september 1691

287) NEELTJE SCHIPPERS ( 'van Middelharnis' - overl. Sommelsdijk , 1715 )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

288) NICOLAAS DONCKERSLOOT ( doop : Giessen , 7 februari 1654 - Nicolaas was het oudste kind van Willem (576) en Barbara (577) - op zeker moment vertrekt hij van Giessen naar Dussen - Nicolaas is rond het jaar 1696 in Dussen overleden , ca. 42 jaar oud )

> huw. : Dussen , 10 december 1679

289) MAEYKEN JORISSE OLYPHANT ( geb. Dussen , ca. 1656 - overl. Werkendam , vr 1728 )

# de achternaam Olyphant is wel n van de meest opmerkelijke familienamen in deze kwartierstaat en wederom dus een dierennaam ; ook vroeger schijnt deze naam slechts sporadisch te zijn voorgekomen ; zouden er in de huidige tijd nog 'Olyphanten' op Nederlandse bodem rondlopen f zou deze bijzondere geslachtsnaam voorgoed verleden tijd zijn ...?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

290) WILLEM WILLEMS. VAN OVERSTEGE ( geb. Dussen (?) , ca. 1645 - kerkmeester van Dussen )

> huw. : Dussen (?) , ca. 1670

291) GRIETJE THIJSDR.CRAB ( geb. Dussen , ca. 1657 )

# de familienaam Crab (v.d.) kn afkomstig zijn van : de Crab(be) , een streek ten westen van Dordrecht (en heeft in dat geval dus helemaal niets van doen met dat welbekende schaaldier (zie ook : Kreeft))

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

292) MACHIEL HOMMEL ( geb. ca. 1645 - overl. Meeuwen , 18 maart 1706 , ca. 61 jaar )

 

294) DIRK DUSSELDORP ( geb. ca. 1650 - molenaar - Dirk woonde in Dordrecht tot 1675 , daarna in Helvoort , hierna is hij vertrokken naar Meeuwen (9/5/1688) en later naar Dussen (1697) )

> huw. : ca. 1675

295) BELIA ROOS ( geb. ca. 1650 )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

296) ANDRIES (OOSTERLING) ( geb. Stad a/'t Haringvliet (?) , ca. 1660 )

> huw. : ca. 1685

297) JANNETJE (?) ( geb. ca. 1660)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

298) JACOB PAULUSSE OOSTERLINCK/OOSTERLING ( uit : Oude-Tonge , geb. ca. 1658 - Jacob is twee maal getrouwd geweest ; uit beide huwelijken zijn vier kinderen geboren : huw.2 Nieuwe-Tonge , 11/11/1696 , met Cornelia Jans van der Vliet : 1) Marietje (1698) , 2) Paulus (1700) , 3) Leendert (1703) , 4) Hendrik (1706) - overl. n 1705)

> huw.1 : Nieuwe-Tonge , 3 april 1683 - vier kinderen uit dit huwelijk : 1) Jacomijntje (1687) , 2) Arentje (1689) , 3) Neeltje (149) (1691) , 4) Lena (1693)

299) ANTJE (ARENDJE) HOGERWERF ( uit : Nieuwe-Tonge , geb. in 1662 - overl. vr 11/11/1696 , max. 34 jaar oud ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

300) LAURUS (STELLENAER) ( geb. Den Bommel (??) , ca. 1640 )

> huw. : Den Bommel (???) , ca. 1665

301) DINA (?) ( geb. Den Bommel (???) , ca. 1640 )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

302) LAUWERENS/LAMBERS (BROUW(ER)) ( geb. Ooltgensplaat (??) , ca. 1660 )

> huw. : Ooltgensplaat (???) , ca. 1685

303) NIESJE (?) ( geb. Ooltgensplaat (???) , ca. 1660 )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

304) MARI(J)NUS (DROOGER) ( geb. Oude-Tonge (?) , ca. 1640 )

> huw. : vr 1667

305) JANNETJE ANTHSDR. ( geb. ca. 1640 )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

306) PAULUS VOS ( geb. Nieuwe-Tonge (??) , ca. 1640 - drie huwelijken : huw.1 : vr 1665 , met Grietje Schaveel , huw.2 : (ca.) 1665 , met N.N. , huw.3 : n 1683 , met Claasje Lodder - overl. n 1683 )

> huw.2 : (ca.) 1665

307) N.N. N.N. ( geb. ca. 1640 - overl. vr 1683 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

308) ANDRIES (QUINT) ( geb. Nieuwe-Tonge (?) , ca. 1645 )

 

310) MATHIJS (VAN DER VEEN) ( geb. Nieuwe-Tonge (?) , ca. 1645 )

 

336) JACOB JANSE VAN MASTRIGT ( geb. ca. 1680 - overl. Almkerk , 15 december 1749 )

> huw.1 : Almkerk en Emmikhoven , 3 mei 1705

337) ELIZABETH GERRITS VAN HAESELT ( geb. ca. 1680 - overl. vr aug. 1723 )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

338) WILLEM JANSEN BERREVOETS ( geb. ca. 1675 )

> huw. : ca. 1700

339) ANNA/ANNEKE VAN DER STELT ( geb. ca. 1675 ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

344) HENDRIK DE FREL/DE FRILLE ( geb. Eine , Oudenaarde (BELGIE) , 1675 < doop : Eine , Oudenaarde , 27 oktober 1675 > - Hendrik was soldaat onder kapitein De Morel in het garnizoen te Willemstad (circa 1695) - Hendrik is zeer oud geworden : hij is overleden in Willemstad in 1768 en begraven aldaar op 21 januari 1768 , op de gezegende leeftijd van 92 jaar )

> huw. : Willemstad , 12 augustus 1696 - het echtpaar heeft zes kinderen gekregen (1697 - 1713)

345) ADRIANA HENDRIKS VAN GELINGEN ( geb. Willemstad , ca. 1675 - overl. Willemstad , 21 januari 1763 , 88 jaar oud (vier jaar jonger dan haar man) )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

346) ARIJ MAARTENS VAN DEN HIL ( geb. Willemstad , 1671 )

> huw. : Fijnaart , 26 maart 1692 - uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend

347) HELENA CORNELISSE SCHOUTEN/SCHOLTE ( geb. Fijnaart , 1669 < doop : Fijnaart , 17 maart 1669 > )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

354) HUIJBRECHT BROM ( geb. ca. 1675 )

> huw. ca. 1700

355) LIJNTJE SMITH ( geb. ca. 1675 ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

366) JAN (VERSLUIJS) ( geb. ca. 1670 ) 

 

372) PIETER (DUBBELT) ( geb. Almkerk (?) , ca. 1675 )

 

374) GERRIT (MULDER) ( geb. Almkerk (?) , ca. 1670 ) 

 

376) JAN (SCHREUR) ( geb. ca. 1660 )

 

378) JAN (SMITHS) ( geb. Fijnaart (?) , ca. 1660 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

384) AREN VAN DEN TOL ( geb. Middelharnis , ca. 1650 )

> huw. : Middelharnis , 1 augustus 1674 - Aren en Soetje hebben acht kinderen gekregen

385) SOETJE SERVAAS ( geb. Middelharnis , ca. 1652 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

388) JAN MAARTENSE DE VLIEGER ( geb. ca. 1660 )

> huw. : Middelharnis (?) , ca. 1685

389) DINGENE KOENE ( geb. ca. 1660 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

390) JAN KLAASZ SOETERMEER ( geb. 1669 < doop : Middelharnis , 24 januari 1669 ) [ bron : GER KOOTE ]

> huw. : Middelharnis , januari 1694

391) SUZANNA/SUSANNE JACOBSD PAUW ( geb. Middelharnis (?) , ca. 1670 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

392) RUTH GILLISZ. VAN ESCH ( geb. Oooltgensplaat , ca. 1625 - overl. Ooltgensplaat , 1667 , 42 jaar oud )

> huw. : Ooltgensplaat , 18 mei 1659

393) WILLEMTJE CLAES ENGELSD ( geb. Ooltgensplaat , ca. 1635 - overl. Ooltgensplaat , 1717 , 82 jaar oud )

,,23 October van het jaar 1662, op de woninghe en hofstee van Ruth Gillisz. van Es, wolk ziek te badde lag, de schout en de schepenen van Ooltgensplaat zijn gekomen.,,
Hij,(Ruth Gillisz.) wiens vrouw Willemkie Claes was, benoemde in zijn testament tot voogden over zijn kinderen:
Jan Gillisz. van Es, ,,syne broeder en Gerrit Pietersz K ij g. ,,blocqmaeker toe Delfshaven of ,,haer behouden vader Marchelis Jansen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

394) DIMME/DINGEMAN (VAN DER BRAAK/VAN DER BRAECK) ( geb. Vlaardingen (?) ca. 1635 ; mogelijkerwijs was Dimme afkomstig uit Vlaardingen ; bekend is namelijk dat Leendert Lambrechtsz. van der Braak (zie : nr. 2044) afkomstig was uit Vlaardingen en zich rond 1636 in Sommelsdijk vestigde )

 

396) PIETER JANSZ JONKER ( geb. Middelharnis (?) , ca. 1640 )

> huw. : Middelharnis (??) , ca. 1665

397) MAATJE MICHIELS WEEL ( geb. Middelharnis (??) , ca. 1640 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

398) AERT LEUNISZ. GESTEL ( geb. Dirksland (?) , ca. 1640 )

> huw. : Dirksland (??) , ca. 1675

399) MATIE JACOBS BOL ( geb. Dirksland (??) , ca. 1640 )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

400) CORNELIS WILLEMSZN. VAN DER MAST ( geb. Ridderkerk , ca. 1610 - Cornelis is drie maal getrouwd geweest ; uit deze drie huwelijken heeft Cornelis in totaal , deels op hoge leeftijd , negen kinderen gekregen : huw.1 : met Maritgen ; huw.2 : met Maaijken Ariesdr. Daelder in 1660 < vier kinderen > ; huw.3 : met Grietje Leendertsdr. in 1676 < twee dochters > - Cornelis moet dus overleden zijn n 1675 )

> huw.1 : ca. 1635 - Cornelis en Maritgen hebben samen drie zonen gekregen

401) MARITGEN WILLEMSDR. ( geb. ca. 1610 - overl. vr 1661 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

402) CORNELIS ARIENSZN. CRANENDONCK ( geb. ca. 1634 - overl. 1666 , ca. 32 jaar oud )

> huw. : Papendrecht (?) , ca. 1666

403) PIETERTJE JANSDR. MULTUM ( geb. Papendrecht , ca. 1634 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

404) JAN (STAAL) ( geb. Sommelsdijk (?) , ca. 1670 )

> huw. : Sommelsdijk (??) , ca. 1695

405) PIETERNEL (??) ( geb. Sommelsdijk (??) , ca. 1670 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

406) CORNELIS (CRELIS) JANSZ. SCHEL(LE)VIS ( geb. 1685/1686 < doop : Sommelsdijk > )

 

416) CORNELIS KOMTEBEDDE HUIJGENSE ( geb. ca. 1660 - overl. Oude-Tonge , augustus 1690 )

>huw. : Oude-Tonge (?) , ca. 1680

417) LEENTJE SLIS JANSDR.( geb. ca. 1660 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

418) BASTIAAN KREEFT ( doop : Dirksland , 26 december 1655 - overl. Oude-Tonge (?) , n 1681 )

> huw. : Dirksland , 27 januari 1677

419) ANNETJE CORNELIS. ( geb. Dirksland (?) , ca. 1655 - overl. Oude-Tonge (?) , n 1681 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

420/992 MARI(J)NUS DINGEMANS VISBEEN ( doop : 17 september 1645 , Haamstede (ZLD) - anno 1669 (t.t.v. huwelijk) woonde Marinus in Herkingen - overl. n/ca. 1706 )

> huw. : (ondertrouw) Dirksland , 27 oktober 1669 < kerk Ned. Ger. > ; Marijnus trouwde als : 'j. m. van Haemstede ,wonende op Herkingen' ; Marinus en Jannetje hebben zes kinderen gekregen (o.a. Pieter Marijnusse Visbeen (210 = 496) en Dingeman Marinus. Visbeen (geb. Dirksland , 1674) : Dingeman is later getrouwd , heeft acht kinderen gekregen en vl nageslacht

421/993 JANNETJE CLAESDOCHTER VAN KLINCKERLAND ( doop : Dirksland , 12 april 1643 - Jannetje woonde anno 1669 (huwelijk) 'op de gront van Clinkerlande' (Melissant) , en werd daarom ook wel genoemd : Jannetje Claesdr. van Klinckerland - overl. vermoedelijk in Dirksland na 1706 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

422/994 BAREND ENGELSZ. MOSSELMAN ( geb.doop : Stad aan het Haringvliet , ca. 1630 - Barend is drie keer getrouwd geweest : huw.1 : met Aagje (Ariaantje Rijks Nattekaas) , Stad aan het Haringvliet , 17 april 1665 (twee dochters) ; huw.2 : met Jaepje ; huw.3 : met Adriaantje )

> huw.2 : Stad aan het Haringvliet (?) , 15 februari 1679

423/995 JAEPJE PIETERS ( geb. Stad aan het Haringvliet (?) , ca. 1640 - Jaapje was eerder getrouwd geweest met ene Dirk , vr 1678 ) )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

424) JAN (VAN WAGENINGEN) ( geb. ca. 1640 )

 

426) ANTONIUS (VAN WEERDEN) ( geb. ca. 1640 )

 

428) ARIE/AREN DE BLOEME ( geb. 1654 < doop : Middelharnis , 6 mei 1654 > - overl. 4 september 1715 , 61 jaar oud )

> huw. : ca. 1680 - uit het huwelijk is n zoon bekend

429) AAGJE ( geb. ca. 1655 )

 

 

430) WILLEM (DE ROOIJ) ( geb. ca. 1650 )

 

432) BESTMAN KATTESTAART ( doop : Oude-Tonge , 25 juli 1621 - Bestman was herbergier van beroep )

> huw. : Oude-Tonge (?) , ca. 1650

433) MAATJE COOLMAN ( doop : Oude-Tonge , 31 januari 1627 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

434) DIRK CORNELIS. VISSCHER ( geb. Sommelsdijk , ca. 1638 - nadat zijn echtgenote Maatje Willems overleden was , hertrouwde Dirk , met Fransje Corn.dr. Taen (en zij zou , na het overlijden van Dirk ook weer hertrouwen , met Bastiaen Kreeft die vanaf dat moment de stiefvader was van Anna Visscher (217) , de dochter van Dirk en Maatje) - Dirk moet zijn overleden vr 2/6/1685 )

> huw.1 : Sommelsdijk , 16 december 1663 (ondertrouw : Sommelsdijk , 24 november 1663)

435) MAATJE WILLEMS ( geb. Sommelsdijk , ca. 1641 - overl. vr 1686 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

442) HUIBERT DINGMANS ( geb.Hoge en Lage Zwaluwe (?) , ca. 1655 )

> huw. : Hoge en Lage Zwaluwe (??) , ca. 1680

443) JOSIJNTIE ADRIAENS ( geb. Hoge en Lage Zwaluwe (??) , ca. 1655 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

444) HENDRIK DE BEER ( geb. Hoge en Lage Zwaluwe (?) , ca. 1650 )

> huw. : Hoge en Lage Zwaluwe (??) , ca. 1675

445) MARIKE WILLEMS ( geb. Hoge en Lage Zwaluwe (??) , ca. 1650 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

446) WOUTER ZEGEN ( geb. Ridderkerk (?) , ca. 1655 )

> huw. : Ridderkerk (??) , ca. 1680

447) ROOCKJE DE HEN ( geb. Ridderkerk (??) , ca. 1655 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

448) HENDRIK (OSSEWEIJER) ( geb. ca. 1640 )

 

456) CORNELIS AARTSZ. VAN (N)OORD ( geb. Oude-Tonge (?) , ca. 1665 )

> huw. : Den Bommel (?) , ca. 1687

457) AAGJE BARTELS VAN KLOOSTER ( geb. Den Bommel , vr 1663 - overl. n 7/5/1719 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

458) PIETER DE KOONING ( geb. Oude-Tonge (?) , ca. 1660 )

> huw. : Oude-Tonge (??) , ca. 1685

459) ENGELTJE BASTIAENS ( geb. Oude-Tonge (??) , ca. 1660 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

460) CORNELIS (TJONK/'t JONK) ( geb. ca. 1670 )

 

462) TEUNIS (VAN HERKINGEN) ( geb. Stad aan 't Haringvliet (??) , ca. 1670 )

 

468) JOHAN (STOUTE/STOU(W)) ( geb. ca. 1690 )

 

470) AREN ((aan 't) DROGENDIJK) ( geb. Heinenoord (?) , ca. 1695 )

 

472) MATTHEUS JANSZ GROENENDIJK ( geb. Dirksland , 1644 < doop : Dirksland , 30 oktober 1644 > - overl. n 1686 )

> huw. : Sommelsdijk , 3 juli 1668 - Mattheus en Adriana hebben twaalf kinderen gekregen , geboren tussen 1669 en 1687

473) ADRIANA ABRAHAMSD VAN DER HEIJDEN ( geb. Sommelsdijk , 1646 < doop : Sommelsdijk , 6 mei 1646 > - overl. n 1686 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

474) KAREL BRUIJNMANS ( geb. ca. 1650 )

> huw. : Sommelsdijk (??) , ca. 1675

475) BURGJE N.N. ( geb. ca. 1650 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

480) THEUNIS ARIJZN. VAN DEN DOEL ( geb. ca. 1675 )

 

482) WILLEM (VOS) ( geb. ca. 1670 )

 

484) PIETER KIEVIT (geb. Oude-Tonge (?) , ca. 1675 )

> huw. : Den Bommel , 30 april 1700 - Pieter en Lena hebben zeven of acht kinderen gekregen vanaf 1700

485) LENA CLAESSE LODDER ( geb. ca. 1680 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

486) CORNELIS (KROON/CROONS) ( geb. Oude-Tonge (?) , ca. 1680 )

> huw. : ca. 1705

487) NEELTJE (?) ( geb. ca. 1680 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

488) JACOB ADRIAANSZ. (STANDER) ( geb. ca. 1645 )

> huw. : Oude-Tonge , ca. 1670

489) JANNETJE TOUW ( geb. ca. 1645 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

490) CORNELIS MARTINESZ/MARINUS FRANSMAN ( geb. ca. 1635 )

> huw. : ca. 1670

491) JOBJE ABRAHAMS ( geb. ca. 1640 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

492) MATTHES ARENSE BRABER ( geb. Sommelsdijk (Nieuwe Oostmoer) , ca. 1647 - Matthes was landbouwer in de polder Thille - hij was het zevende kind van vader Aren en moeder Leentje - overl. 1701 < begr. Den Bommel , 15 november 1701 > ; de hofstede van Mattheus was eertijds belast met een hypotheek van de kerk 5% ; Mattheus was gezworene (heemraad) van de polders den Bommel , Uytslag en Molenpolder van 1684 tot 1693 en hij was diaken in 1673 en van 1679 tot 1681 )

> huw. : Den Bommel , 30 december 1674 - het echtpaar heeft zes kinderen gekregen (1675 - 1687)

493) CORNELIA JAQUESE VERHULP ( doop : Hekelingen (bij Spijkenisse) , 5 september 1651 - overl. Den Bommel , 1689 , ca. 38 jaar oud )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

494) JAN VAN SINT-ANNALAND ( geb. Den Bommel (?) , ca. 1675 )

> huw. : Den Bommel (??) , ca. 1700

495) NEELTJE VAN KEMPEN ( geb. ca. 1675 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

496/210 PIETER MARINUS/MARIJNUSSE VISBEEN ( doop : Dirksland , zondag 5 juli 1682 (Ned.Ger.) - Pieter was het zesde en tevens jongste kind van vader Marijnus en moeder Jannetje - twee jaar na het overlijden van Neeltje zou Pieter opnieuw in het huwelijk treden (in 1749 met Saartje Adr. Minheer) (hoe oud Saartje op dat moment was , is niet bekend , maar Pieter was toen al 67 jaar ..) - van het overlijden van Pieter is aangifte gedaan op 29 augustus 1753 ; drie dagen later , op 1 september 1753 , werd het lichaam van Pieter bijgezet in de kerk van Dirksland ; Pieter bereikte de leeftijd van 71 jaar )

> huw.1 : Dirksland , 6 mei 1703 - Pieter en Neeltje hebben twaalf kinderen gekregen , allen geboren in Dirksland

497/211 NEELTJE BARENDS MOSSELMAN ( doop : Stad aan het Haringvliet , 22 augustus 1683 - begr. Dirksland , 27 maart 1747 < in de kerk , 63 jaar oud )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

498) WILLEM DENKELAAR f ANDRIES DUNKLER

> huw. : ca. 1715

499) SARA VAN DER STEEG f ANNETJE PIETERS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

500) CORNELIS (BOT) (??) ( geb. ca. 1685 )

 

502) HENDRIK (NOORDHOEVE) (??) ( geb. ca. 1690 ) 

 

504) RUT(H) VAN ES ( geb. Ooltgensplaat (?) , ca. 1665 )

 

506) LEENDERT ZACHARIASSE LODDER ( doop : Dirksland , 2 oktober 1667 - overl. n 1712 )

> huw. : Ooltgensplaat , 11 maart 1696 { ondertrouw : Oooltgensplaat , 3 februari 1696 } - in 16 jaar tijd heeft het echtpaar zeven kinderen gekregen : 1) Klijntje (1697 , Ooltgensplaat) , 2) Maatje (1697 , Den Bommel) , 3) Klijntje (1699 , Den Bommel) , 4) Zacharias (1701 , Ooltgensplaat) , 5) Arendje (1704 , Ooltgensplaat) , 6) Willempje (1710 , Ooltgensplaat) , 7) Zacharias (1713 , Ooltgensplaat)

507) JANNETJE MAURITS. VAN KEMPEN ( doop : Ooltgensplaat , 25 december 1672 - overl. n 1712 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

508) HUIJBERT/HUIBRECHT ABRA(HA)MS(E) LEEST ( geb. Fijnaart (?) , ca. 1680 - Huijbert is drie keer getrouwd geweest : huw.1 : met Maeijke ; huw.2 : met Janneke Jacobs in Fijnaart en Heijningen op 19 sept. 1723 ; huw.3 : met Geertrui N.N. in het jaar 1726 )

> huw.1 : Fijnaart en Heijningen (NH Trouwen) , 7 januari 1707 - uit dit eerste huwelijk zijn zes kinderen bekend

509) MAYKE/MAEIJKE JACOBS BOM ( doop : Fijnaart en Heijningen , 12 juli f 7 december 1676 - overl. tussen 24 nov. 1715 en 28 aug. 1723 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

510) AREN WILLEMSE BRABER ( doop : Den Bommel , 9 maart 1669 - begr. Den Bommel , 17 november 1735 , 66 jaar oud ; beroep : landbouwer ; functies : gezworene van de polders den Bommel , Uytslag en Molenpolder (1693 - 1707) , diaken (1706 - 1708) en ouderling (1712 - 1714) ; Aren is in totaal drie keer getrouwd geweest , elke keer in een andere plaats : huw.1 : Stad aan 't Haringvliet , 26 april 1693 , met Sara Vincentse Stadshoek , gedoopt in Stad an 't Haringvliet op 28 febr. 1673 en begraven in Den Bommel op 7 juni 1699 , 26 jaar oud - Sara en Aren hebben vier kinderen gekregen , van wie er slechts n de volwassen leeftijd zou bereiken ; deze dochter zou later trouwen met Cornelis Gerritse Tiggelman uit Oude Tonge ; zij zou echter ook niet ouder worden dan 34 jaar ; huw.2 : met Lena ; huw.3 : Den Bommel op 7 okt. 1714 , met Sara Janse Zeedijk , die ruim 18 jaar jonger was dan Aren < was zij wellicht een (verre) verwant van Arens moeder ?? > - Sara was gedoopt op 24 oktober 1687 in Sommelsdijk en zij is begraven op 28 dec. 1756 in Den Bommel op 69-jarige leeftijd - Aren en Sara(2) hebben twee kinderen gekregen die echter al beiden jong gestorven zijn )

> huw.2 : Oude-Tonge , april 1700 - Aren en Lena hebben zeven kinderen gekregen , van wie er slechts twee volwassen gewprden zijn : Pieternel(la) (255) (zij is minimaal 40 jaar oud geworden , n zuster Arentje die uiteindelijk de , zeker in die tijd , zeer hoge leeftijd van 85 jaar wist te bereiken

>> Aren had in totaal dus 13 kinderen , precies evenveel als zijn vader ; zijn vader was in total vier keer getrouwd , Aren 'slechts' drie keer ; van de in totaal 13 kinderen die Arens drie echtgenotes ter wereld brachten , waren er 10 reeds in de baby- of kleutertijd overleden , is er n 34 jaar oud geworden , werd er n minimaal 40 jaar oud , en is er n uiteindelijk 85 jaar oud geworden

511) LENA DINGEMANSE VAN DER BRAAK ( doop : Oude-Tonge , 2 januari 1675 - begr. Den Bommel , 16 maart 1714 , 39 jaar oud ; testeerde 13 maart 1714 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

                     STAMOUDERS

 

 

 

516) LEENDERT LEENDERTSE SOLDAAT ( geb. Dirksland (?!) , ca. 1610 - lidmaat in Dirksland (1655) ; wonend in Dirksland - huw.1 : met Jannetie Arents - overl. Dirksland (?) , vr 1668 )

> huw.2 : Dirksland , 28 januari 1638

517) JANNETIE GERBRANTS ( geb. Bommenede (op Schouwen-Duiveland) , ca. 1615 - lidmaat in Dirksland (1655) - huw.2 : in 1668 - overl. Dirksland (?) , n 1667 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

518) AREN HENDRIKS ROSE ( j.g. van Dirksland , geb. ca. 1615 - huw.2 : circa 1650 - overl. n 1649/50 )

> huw.1 : (kerk) Dirksland , 26 december 1641

519) LEENTJE JANS ( j.d. van Dirksland , geb. ca. 1615 - overl. n 16/5/1649 en vr ca. 1651 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

520) CORNELIS JANSZ. PAIJS ( geb. ca. 1600 - Cornelis was eerder getrouwd geweest , met : Maiken (geb. Dirksland , 1600 - overl. vr 1628 ) )

> huw.2 : Den Bommel , 21 februari 1627

521) ADRIAANTJE CORNELISDR. ( geb. ca. 1600 ) f CLAESKEN ( geb. Den Bommel (?) , ca. 1600 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

522) LEENDERT LEENDERTS. KREPELMAN/CREPELMAN ( geb. ca. 1605 - van 1653 tot 1667 was Leendert schepen van Herkingen - hij is overleden n 1667 )

> huw. vr 1632

523) MAETJE PIETS. ( geb. ca. 1610 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

524) PIETER BARENDS (??) ( geb. ca. 1610 )

 

536) THEUNIS JASPERSE BREESNEE ( uit : Middelharnis , geb. ca. 1600 - landbouwer te middelharnis in de Tiendblok < Calverhouck >aan de Oudelandsedijk (nabij de doorbraak van 1530) - huwt 2 : met Hester Theunisdr., n sept. 1629 - begr. Middelharnis , 1653 < in de <erk > )

# de betekenis van de naam Breesnee is onzeker , maar vanwege het feit dat alle leden van de oudst bekende generaties boer waren , is het waarschijnlijk dat de naam Breesnee is afgeleid van ' Brede Ploegsnede '

> huw.1 : Middelharnis , ca. 1625

537) AALTJE THOMASDR. (BOOGERTWECH) ( geb. Middelharnis , ca. 1597 - begr. Middelharnis , september 1629 ( Aaltje is overleden slechts n maand na de doop van haar zoon Jasper (268))

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

538) JAN WILLEMS KLINKERLAND ( uit : Middelharnis , geb. ca. 1570 - landbouwer te Middelharnis , later te Nieuwe-Tonge ; schepen van Middelharnis , 1626 ; schepen van Nieuwe-Tonge (1627 - 1630) ; schout (= hoge rechterlijke ambtenaar , openbaar aanklager n hoofdambtenaar van politie indertijd) van Nieuwe-Tonge (1630 - 1642) ; kerkmeester , 1629 (lid van een kerkbestuur) ; gezworene (heemraad van een polder) van Klinkerland-polder (1601 - 1612) ; dijkgraaf (1612 - 1638) - huwt 1 : Nieuwe-Tonge , 23/12/1590 met Neelke Hendr. Jans(ens) ; huwt 2 : Nieuwe-Tonge , 6/2/1594 met Maeyken Herberts ; huwt 3 met Pietertje Pauwels - overl. Nieuwe-Tonge , 1642 , ca. 73 jaar oud )

> huw.3/2 : Nieuwe-Tonge , 25 oktober 1626

539) PIETERTJE/PIETERNELLA PAULUS/PAUWELS ( doop : Nieuwe-Tonge , 18 november 1584 - Pietertje wordt vermeld in de 200e penning (= hist.bel.) van Nieuwe-Tonge , 1646 - huwt 1 : Pieter Cornelisse ; huwt 2 : Jan Klinkerland - begr. Nieuwe-Tonge , 20 augustus 1666 , 81 jaar oud geworden )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

540) JAN IEMANSZ. ( doop : Dirksland , 20 oktober 1613 - overl. vr 8/12/1644 , max. 31 jaar oud )

> huw. : Dirksland , 18 april 1638

541) NEELTJE DINGEMANS ( j.d. van Melissant , geb. ca. 1615 - huw.2 : in Dirksland op 8/12/1644 met Leend. C. Timmerman - overl. n 8/12/1644 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

542) AREN/ADRIAEN BUIJSER ( doop : Nieuwe-Tonge , 2 maart 1614 - huwt voor de tweede keer in Dirksland op 12/1/1649 (Nieuwe-Tonge (ondertrouw) , dec. 1648) met Teunisje Gerb. v. Waelwijck - overl. n 1648

> huw.1 : Nieuwe-Tonge , 18 maart 1640

543) MAETJE ONGERAEN ( j.d. (= jongedame) van Nieuwe-Tonge , geb. ca. 1618 - overl. vr 1649 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

552) JACOB PIETERSE NOORLANDER ( geb. Nieuwe-Tonge , ca. 1635 - belijdenis : Nieuwe-Tonge , 5 januari 1653 )

> huw. : ca. 1660

553) TRIJNTJE FRANCKE ( geb. ca. 1635 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

554) STEVEN (ONGERAEN) ( geb. Nieuwe-Tonge (??) )

 

572) PANCK PIETERSZ KNAPE ( doop : Nieuwe-Tonge , 9 augustus 1648 - visscher/schipper van beroep - overl. Sommelsdijk , 20 april 1713 , 64 jaar oud )

> huw. : Stad aan het Haringvliet , 1 mei 1667

573) LIJNTJE LEENDERTSDR GLENIJ ( geb. Stad aan het Haringvliet (?) , ca. 1648 - overl. Sommelsdijk , 28 januari 1719 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

576) WILLEM CLAESZ. DON(C)KERSLOOT ( geb. Rijswijk (land van Altena) , ca. 1630 - overl. Rijswijk , ca. 1711 - van de vier kinderen van Claes (1152) en Haeske (1153) was Willem de oudste - hij was geboren in het Brabantse Rijswijk , trouwde in Giessen , vertrok op een bepaald moment naar Dussen , maar keerde later weer terug naar Rijswijk , waar hij de volgende maatschappelijke functies vervulde : schepen (1686 - 1710) , heemraad , kerkmeester , ouderling - na het op jonge leeftijd overlijden van zijn eerste vrouw Barbara (zij werd niet veel ouder dan 30 jaar) zou Willem opnieuw in het huwelijk treden )

# Donkersloot : schrijfwijzen door de eeuwen heen : Donckersloet(e) , Donckersloo(d)t , Van Donckersloot , Donkersloot .

Dit is een eeuwenoud protestants geslacht , afkomstig uit het land van Altena (N.Br.) , in het bezit van een familiewapen .

De naam Donkersloot betekent net donkere sloot , maar waarschijnlijk : sloot van den Donk ( of Donkse sloot of sloot van Donker ??) en is afgeleid van het Middeleeuwse dorp van die naam .

Allen die de naam Donkersloot dragen , moeten behoren tot dit ene geslacht .

De allereerste Donkersloot was Claes Heynrickse Donckersloot , geboren ca. 1580 , overleden ca. 1648 .

Een groot deel van het Donkersloot-geslacht zou , in de loop der tijd , 'in cultuur en welvaart sterk gedaald zijn ....' , althans volgens de auteur van het zgn. Donkersloot-familie-stamboomboek .

Zou dan ook de Flakkeese tak van de familie sterk in welvaart en cultuur gedaald zijn ....??? We zullen maar hopen van niet .....

> huw.1 : Giessen , 9 april 1653

577) BARBARA VAN BEECK ( geb. Giessen , ca. 1632 - overl. Rijswijk , 4 november 1661 < exact n week voor haar schoonmoeder Haeske de Hoogh (1153) > )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

578) JORIS CLAESZ. OLYPHANT ( geb. Dussen (?) , ca. 1625 - functies ; president-schepen en heemraad van Dussen )

# de achternaam Olyphant is wel n van de meest opmerkelijke familienamen in deze kwartierstaat en wederom dus een dierennaam ; ook vroeger schijnt deze naam slechts sporadisch te zijn voorgekomen ; zouden er in de huidige tijd nog 'Olyphanten' op Nederlandse bodem rondlopen f zou deze bijzondere geslachtsnaam voorgoed verleden tijd zijn ...?

> huw. : Dussen (??) , ca. 1650

579) DINGETJE BASTIAANSDR. COECKBECK ( geb. Dussen (??) , ca. 1625 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

580) WILLEM (VAN OVERSTEGE) ( geb. Dussen (??) , ca. 1615 )

 

582) THIJS (CRAB) ( geb. Dussen (?) , ca. 1625 )

# De familienaam Crab (v.d.) kn afkomstig zijn van : de Crab(be) , een streek ten westen van Dordrecht (en heeft in dat geval dus helemaal niets van doen met dat welbekende schaaldier (zie ook : Kreeft))

 

584) JAN JANSZ. HOMMEL ( geb. ca. 1610 , vermoedelijk wever van beroep ; wordt vermeld : Meeuwen , 1671 )

 

588) JAN (DUSSELDORP) ( geb. ca. 1615 )

 

590) GERRIT (ROOS) ( geb. ca. 1620 )

 

596) PAULUS (OOSTERLING) ( geb. Oude-Tonge (?) , ca. 1625 )

> huw. : Oude-Tonge (??) , ca. 1655

597) JACOMIJNTJE (?) ( geb. Oude-Tonge (??) , ca.1625 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

598) JAN (HOGERWERF) ( geb. Nieuwe-Tonge (?) , ca. 1625 )

> huw. : Nieuwe-Tonge (??) , ca. 1655

599) ARENTJE (?) ( geb. Nieuwe-Tonge (??) , ca. 1625 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

610) ANTHON(Y) ( geb. ca. 1610 )

 

672) JAN (VAN MASTRIGT) ( geb. Almkerk (??) , ca. 1650 )

 

674) GERRIT (VAN HAESELT) ( geb. Almkerk (??) , ca. 1650 )

 

676) JAN (BERREVOETS)

 

688) LUDOVICUS DE FRIL ( geb. ca. 1640 - begr. Eine ( Oudenaarde (BELGIE) ) , 26 januari 1691 , ca. 50 jaar oud )

> huw. : Eine (Oudenaarde) , vr 27 oktober 1675

689) MARIA VAN DEN BROEK ( geb. ca. 1645 - begr. Eine (Oudenaarde) , 27 juni 1694 , ca. 49 jaar oud )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

690) HENDRIK JANSZ VAN GELINGEN ( geb. Zwaluwe , ca. 1640 - Hendrik is drie keer getrouwd geweest : huw.1 : ca. 1665 , met Anna Maria Breenings , huw.2 : met Maieke , huw.3 : 1686 , met Neeltje Cornelis )

> huw.2 : Willemstad (NH Trouwen) , 19 september 1670

691) MAIEKE ANTHONIS BASTIAENS ( geb. Zwaluwe , ca. 1640 - overl. vr 1687 ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

692) MAARTEN TEUNISZ. ( geb. Willemstad (?) , ca. 1640 )

> huw. : Fijnaart (?) , vr 1671

693) MAAIKE PHILIPSDR. ( geb. Fijnaart (?) , ca. 1640 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

694) CORNELIS ENGELEN ( geb. Roosendaal , ca. 1640 )

> huw. : Willemstad , 8 juni 1664

695) MAAYCKE MEERTENS ( geb. Willemstad (?) , ca. 1640 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

768) PIETER VAN DEN TOL ( geb. Middelharnis , ca. 1625 )

> huw. : ca. 1650 - twee zonen bekend

769) N.N. N.N. ( geb. ca. 1625 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

770) LEENDERT SERVAAS ( geb. Middelharnis (??) , ca. 1620 )

 

776) MAARTEN (DE VLIEGER ( geb. ca. 1625 )

 

778) KOEN ( geb. ca. 1630 )

 

780) KLAAS LAURISZ SOETERMEER ( geb. Middelharnis , ca. 1635 < doop : Middelharnis , 20 april 1659 > - huw.2 : Middelharnis , juli 1676 met Leuntje Barensd (geb. ca. 1640 - overl. n 3/8/1682 , ca. 42 jaar oud ; uit dit tweede huw. zijn 2 kinderen geboren) - overl. n 1676 )

> huw.1 : Middelharnis , mei 1659 - uit dit eerste huwelijk van Klaas zijn 6 kinderen geboren

781) DINGENA JACOBSD DE LOOSE ( geb. Middelharnis (?) , ca. 1635 - overl. Middelharnis (?) , vr 1677 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

782) JACOB (PAUW) ( geb. Middelharnis (??) , ca. 1635 )

 

784) GILLES JANS VAN ESCH ( geb. ca. 1595 - Gilles was landbouwer in de polder Galathee te Ooltgensplaat - Gilles is twee maal getrouwd geweest : huw.2 : met Neeltje Arentsdr., ca. 1641 - overl. Ooltgensplaat , vr 1657 , max. 62 jaar oud )

> In een akte uit 1626 gepasseerd voor schepenen van Geervliet blijkt dat Gillies Jans van Esch een schuur aan de Konijnendijk bezat.

> huw.1 : Ooltgensplaat f Middelharnis , 7 maart 1621 - uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend

785) ANNETIE MOL ( geb. Ooltgensplaat , ca. 1595 - overl. vr ca. 1641 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

786) CLAES ENGELS ( geb. Ooltgensplaat (?) , ca. 1600 )

 

792) JAN (JONKER) ( geb. ca. 1610 )

 

794) MICHIEL (WEEL) ( geb. ca. 1610 )

 

796) LEUNIS (GESTEL) ( geb. ca. 1610 )

 

798) JACOB (BOL) ( geb. ca. 1610 )

 

800) WILLEM WILLEMSZN. VAN DER MAST ( doop : Zwijndrecht , ca. 1580 )

> huw. : Ridderkerk , 20 mei 1604

801) FIJTEN JONCKYNT ROMEYN ( geb. Ridderkerk (?) , ca. 1580 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

802) WILLEM ( geb. ca. 1580 )

 

804) ARIEN (CRANENDONCK) ( geb. ca. 1600 )

 

806) JAN (MULTUM) ( geb. Papendrecht (?) , ca. 1600 )

 

812) JAN (JO(H)ANNES ?) JANSZ. SCHELLEVIS ( doop : Sommelsdijk , 29 december 1646 (?) ; Jan is drie keer getrouwd geweest : huw.1 : in 1674 , met Jacomijntje Engbertsdr. Bijl (Jan en Jacomijntje hebben samen vier kinderen gekregen) ; huw.2 : dit huwelijk kan niet veel langer dan een jaar geduurd hebben en uit dit huwelijk is n kind geboren (Cornelis , nr. 406) ; huw.3 : in 1686 , met Marie Wouters (uit dit huwelijk zijn vier f vijf kinderen geboren) - in totaal heeft Jan Schellevis negen f tien kinderen gekregen )

> huw.2 : Sommelsdijk (?) , 16 maart 1685 / ondertrouw : 21 februari 1685

813) AELTJE ADAMS ( geb. ca. 1660 - overl. vr 1687 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

832) HUIJGEN (KOMTEBEDDE) ( geb. ca. 1630 )

 

834) JAN (SLIS) ( geb. ca. 1630 )

 

836) CORNELIS BASTIAANSZ. ( geb. Dirksland (?) , ca. 1619 - overl. Dirksland (?) , n 1654 )

> huw. : Rockanje , 8 juli 1646

837) MAATJE JACOBSDR. ( uit : Rockanje , geb. ca. 1625 - overl. Dirksland (?) , vr 26/3/1665 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

838) CORNELIS ( geb. ca. 1620 )

 

840/1984 DINGEMAN JORIS(SEN) VISBEEN ( geb. ca. 1615 )

> huw. : vr 1645 ; uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren

841/1985 ANNEKE CORNELIS(SEN) ( geb. ca. 1620 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

842/1986 CLAES LEUNISSE ( geb. ca. 1610 )

> huw. : ca. 1635

843/1987 JACOMIJNTJE PIETERS ( geb. ca. 1610 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

844/1988 ENGEL (MOSSELMAN) ( geb. Dirksland , ca. 1600 - overl. Stad aan het Haringvliet/Middelharnis , n 1669 , min. ca. 69 jaar oud )

> huw. : Sommelsdijk , 11 januari 1625

845/1989 NEELTJE ( geb. Stad aan het Haringvliet , ca. 1604 - overl. n 1660 , min. ca. 56 jaar oud )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

846/1990 PIETER ( geb. ca. 1610 )

 

856) CORNELIS DE BLOEME/DE BLOMME ( geb. Middelharnis , ca. 1620 - uit twee huwelijken had Cornelis in totaal acht kinderen gekregen ; huw.1 : Middelharnis , 19 sept. 1644 , met Aagje Bastiaans (Aagje en Cornelis kregen twee zonen) - overl. Middelharnis , 18 oktober 1673 , 53 jaar oud )

> huw. 2 : Middelharnis , 6 augustus 1651 - uit dit huwelijk werden vijf zonen en een dochter geboren

857) ADRIAANTJE ( 'jonge dochter uit Middelharnis' , geb. 1630 - overl. 1666 < begr. Middelharnis , 1666 > , ca. 36 jaar oud geworden )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

864/4092 CORNELIS ANDRIESSE KATTESTAART alias KAPITEIN ( geb. Ooltgensplaat , ca. 1578 < doop : Den Bommel , in de polder De Tille > - Cornelis was koopman in meekrap (verfplant) - vr dit huwelijk moet Cornelis al twee keer eerder getrouwd zijn geweest : huw.1 : met N.N. (uit dit huwelijk zou een zoon geboren moeten zijn) , huw.2 : met Dirkje Jobsdr. - Cornelis is overleden in zijn (latere) woonplaats Oude-Tonge in 1626 , ca. 50 jaar oud )

> huw.3: Oude-Tonge , 22 maart 1603

865/4093 PIETERNELLA BESTMANSDR. ( geb. Oude-Tonge (?) , ca. 1582 - begr. Oude-Tonge , 13 april 1648 , 22 jaar na haar echtgenoot )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

866) SIMON PIETERSE COOLMAN ( geb. Oude-Tonge , ca. 1600 - Simon was bouwman in de polder Tille ; hij vervulde een aantal maatschappelijke functies in zijn woonplaats Oude-Tonge : Simon was daar gezworene (heemraad) , verder was hij in 1640 kerkmeester (lid van het kerkbestuur) en gedurende meer dan 20 jaar , van 1651 tot 1672 was hij schepen/wethouder in zijn woonplaats - Simon is in totaal drie maal getrouwd geweest : huw.1 : met Maaijke Arendsdr. , huw.2 : met Neeltje , huw.3 : met Jaquemijntje Aertsdr. ((ondertrouw) op 26 dec. 1642) - Simon is op 9 maart 1673 begraven in de kerk van Oude-Tonge , ca. 73 jaar oud )

> huw.2 : Nieuwe-Tonge (?) , ca. 1625

867) NEELTJE BRABER ( doop : Nieuwe-Tonge , 30 april 1606 - overl. Oude-Tonge , 1641 , ca. 35 jaar oud )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

868) CORNELIS (VISSCHER) ( geb. Sommelsdijk (?) , ca. 1605 )

 

870) WILLEM ( geb. Sommelsdijk (?) , ca. 1610 )

 

884) DINGMAN ( geb. ca. 1625 )

 

886) ADRIAEN ( geb. ca. 1625 )

 

890) WILLEM ( geb. ca. 1625 )

 

912) AERT VAN (N)OORD ( geb. ca. 1630 )

 

914) BARTEL JANSZ. VAN KLOOSTER ( geb. ca. 1625 )

> huw. : ca. 1655

915) AMELIA CHRISTIAANS ( geb. ca. 1630 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

918) BASTIAEN ( geb. ca. 1630 )

 

944) JAN MATTHEUSZ GROENENDIJK ( geb. Dirksland , ca. 1605 - overl. Sommelsdijk , 1647 ; begr. Dirksland , 1647 )

> huw. : Sommelsdijk , 9 april 1641 - uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend

945) ANNEKE MARINUSD BREEMAN ( geb. Sommelsdijk (?) , ca. 1610 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

946) ABRAHAM VAN DER HEIJDEN ( geb. Ossedrecht (N.Br.) , 1615 < staat echter ook vermeld als 'geboortig van Tholen' > - Abraham was predikant van beroep - overl. Sommelsdijk , 6 juni 1669 ; begr. Sommelsdijk , 11 juni 1669 , 54 jaar oud )

> huw. : Middelburg , 15 april 1643 - uit het huwelijk zijn twee kinderen bekend

947) MARIA BOONE (geb. Middelburg , ca. 1620 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

960) ARIE VAN DEN DOELEN ( geb. ca. 1645 )

 

970) CLAES/NICOLAAS LEENDERTSE LODDER ( geb. 1636 < doop : Dirksland , 27 april 1636 > - oudste kind van vader Leendert (1940) en moeder Lijntje (1941)

- begr. Oude-Tonge , 20 januari 1699 , 62 jaar oud )

> huw. : Stad aan het Haringvliet f Oude-Tonge , 22 juni 1668 < in de kerk > { ondertrouw : Den Bommel , 24 mei 1668 } - Claes en Hester hebben zes kinderen gekregen , geboren van 1669 tot 1680

971) HESTER ARENTS VOORWINDE(R) ( geb./doop : Stad aan het Haringvliet/Middelharnis , 25 oktober 1643 - begr. Oude-Tonge , 4 januari 1702 , 58 jaar oud )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

976) ADRIAAN (STANDER) ( geb. ca. 1615 )

 

980) MARINUS/MARTINES (FRANSMAN) ( geb. ca. 1605 )

 

982) ABRAHAM ( geb. ca. 1605 )

 

984/2040 AREN/ADRIAEN CORNELISSE BRABER ( geb. Stad aan 't Haringvliet , 1599/1602 - beroep : landbouwer in de polder Nieuwe Oostmoer, gelegen in de enclave van de destijds tot Zeeland behorende heerlijkheid Sommelsdijk ; in 1641 bebouwde hij daar 79 gemeten , 60 roeden land < 1 gemet = 300 vierkante roeden (1 vierkante roede = 14 vierkante meter) > ; later , omstreeks 1640 , betrok hij een boerderij in de polder de Tille , destijds heerlijkheid Adolphsland , later gemeente Den Bommel , thans gemeente Oostflakkee ; op een jaarssalaris van f 4,50 was hij van 1653 tot 1668 gezworene van de Tille ; Aren bebouwde in deze polder 136 gemeten 20 roeden land en in de polder den Bommel nog 33 gemeten 33 roeden , in totaal dus 170 gemeten ; en dan erfde zijn vrouw ook nog eens 22 1/2 gemet bouwland in de polder West Nieuwland te Goedereede ; Aren was kerkmeester van 1663 tot 1664 en ouderling van 1654 tot 1656 en in 1668 te Den Bommel - hij is begraven in Den Bommel < kerk > , 10 maart 1668 , ca. 67 jaar oud ; Aren was het vierde kind van de in totaal vijf kinderen van vader Cornelis (nr. 1968) - Cornelis was het middelste kind uit het tweede huwelijk van zijn vader )

> huw. : het trouwboek van Sommelsdijk vermeldt hun ondertrouw op 13 maart 1627 als volgt : "Adriaen Corneliss , j(ong) g(eselle) , van de Stat , woonagtig onder de heerlijkheid van Sommelsdijck" ; na drie onverhinderde zondagse geboden huwde hij op 11 april 1627 te Stad aan 't Haringvliet met Leentje Leendertsdr. , jonge dochter , geboortig van Stad aan 't Haringvliet - Aren/Adriaen en Leentje hebben elf kinderen gekregen , van wie er vier (zeer) jong overleden zijn ; twee van hun kinderen komen voor in deze kwartierstaat : hun derde kind Willem Arense Braber (zie verder : nr. 1020) en hun zevende kind Mattheus Arense Braber (zie verder : nr. 492)

985/2041 LEENTJE LEENDERTSDR. MEEUWIS ( geb. Stad an 't Haringvliet , ca. 1605 ; zij erfde met haar twee zusters 22 1/2 gemet bouwland in de polder West Nieuwland te Goedereede - overl. Den Bommel , april 1673 , ca. 68 jaar oud )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

986) JACQUES MATTHEUSE VERHULP ( geb. Klein Brabant (BELGI) , ca. 1599 - beroepen : koopman en bouwman : landbouwer in de Nieuwe Uitslag onder Hekelingen ; functies : kerkmeester van 1657 tot 1659 , schepen van Hekelingen - huw.1 : met Lijdewij Cornelis. Schaepsboer in 1630 (het echtpaar heeft zes of zeven kinderen gekregen) - begr. Hekelingen (in de kerk) , 1672 , ca. 73 jaar oud )

> huw.2 : vr 1651

987) LYDIA CORNELISSE DE BRUIJN ( geb. Oud-Beijerland , ca. 1630 - overl. Hekelingen , ca. 1671 , 41 jaar oud )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

988) CORNELIS (VAN SINT-ANNALAND) ( geb. ca. 1645 )

 

990) MAURITS (VAN KEMPEN) ( geb. ca. 1654 ; zeer waarschijnlijk dezelfde Maurits van Kempen als nr. 1014 )

 

992/420 MARI(J)NUS DINGEMANS VISBEEN ( doop : 17 september 1645 , Haamstede (ZLD) - anno 1669 (t.t.v. huwelijk) woonde Marinus in Herkingen - overl. n/ca. 1706 )

> huw. : (ondertrouw) Dirksland , 27 oktober 1669 < kerk Ned. Ger. > ; Marijnus trouwde als : 'j. m. van Haemstede ,wonende op Herkingen' ; Marinus en Jannetje hebben zes kinderen gekregen (o.a. Pieter Marijnusse Visbeen (210 = 496) en Dingeman Marinus. Visbeen (geb. Dirksland , 1674) : Dingeman is later getrouwd , heeft acht kinderen gekregen en vl nageslacht

993/421 JANNETJE CLAESDOCHTER VAN KLINCKERLAND ( doop : Dirksland , 12 april 1643 - Jannetje woonde anno 1669 (huwelijk) 'op de gront van Clinkerlande' (Melissant) , en werd daarom ook wel genoemd : Jannetje Claesdr. van Klinckerland - overl. vermoedelijk in Dirksland na 1706 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

994/422 BAREND ENGELSZ. MOSSELMAN ( geb.doop : Stad aan het Haringvliet , ca. 1630 - Barend is drie keer getrouwd geweest : huw.1 : met Aagje (Ariaantje Rijks Nattekaas) , Stad aan het Haringvliet , 17 april 1665 (twee dochters) ; huw.2 : met Jaepje ; huw.3 : met Adriaantje )

> huw.2 : Stad aan het Haringvliet (?) , 15 februari 1679

995/423 JAEPJE PIETERS ( geb. Stad aan het Haringvliet (?) , ca. 1640 - Jaapje was eerder getrouwd geweest met ene Dirk , vr 1678 ) )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1012) ZACHARIAS LODDER ( geb. ca. 1640 )

> huw. : ca. 1665

1013) KLIJNTJE JANS HAGENAAR ( geb. ca. 1640 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1014) MAURITS JANSZ. VAN KEMPEN ( geb. Ooltgensplaat , ca. 1645 - begr./overl. Ooltgensplaat , 29 januari 1701 , 56 jaar oud )

> huw. : ca. 1667 - uit dit huwelijk zijn twee dochters bekend

1015) MARIA (MAATJE) JILLESSE BLOK ( geb. Ooltgensplaat , ca. 1638 - begr./overl. Ooltgensplaat , 4 februari 1692 , ca. 54 jaar oud )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1016) ABRAHAM LEEST ( doop : 13 februari 1650 )

> huw. : ca. 1675

1017) ANNEKE VAN TURNHOUT ( geb. ca. 1640 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1018) JACOB JANSZ BOM ( geb. Fijnaart , ca. 1625 - beroep : visser (pachter van de visrechten in de Amer bij Heijningen) - Jacob is in totaal drie keer getrouwd en heeft uit deze drie huwelijken elf kinderen gekregen : huw.1 : Fijnaart en Heijningen , 15 aug. 1649 , Adriaantje Cornelisdr. Mijs < zes kinderen (1650 - 1667) > ; huw.2 : Oud en Nieuw Gastel , 30 nov. 1670 , Anneke Ariensdr de Lange < een zoon , geb. 1671 > ; huw.3 : met Neeltje - Jacob is , 61 jaar oud , overleden in Fijnaart in het jaar 1686 )

> huw.3 : vr 11 december 1672 - Jacob en Neeltje hebben vier kinderen gekregen (1672 - ca. 1675)

1019) NEELTJE KLAASDR PRINS ( geb. ca. 1645 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1020) WILLEM ARENSE BRABER ( geb. in de polder Nieuwe Oostmoer , Sommelsdijk , ca. 1632 ; Willem was de broer van Mattheus Arense Braber (zie : vanaf nr. 492) ; Willem was het derde kind van vader Aren en moeder Leentje ; Willem werkte als landbouwer in de Bommelse polder ; daarnaast bekleedde hij de volgende maatschappelijke functies : hij was gezworene van de polders den Bommel , Uytslag en Molenpolder (1663 - 1680) , dijkgraaf (1680 - 1684) , diaken (1660 - 1662) , ouderling (1671 - 1673 + 1680 - 1682) en kerkmeester (1677 - 1680) ; Willem is vier maal getriuwd geweest : huw.1 : N.N. (uit dit huwelijk is n , helaas jong overleden kind voortgekomen) ; huw.2 : Jannetje Claesse Ketelaar (n kind) ; huw.3 : juni 1665 te Stad aan 't Haringvliet met Bastiaantje Arense Voorwinde (geen kinderen) ; huw.4 : met Arentje ; Willem is de vader geweest van in totaal 13 kinderen - overl. Den Bommel , april 1684 , ca. 52 jaar oud )

> huw.4 : Den Bommel , januari 1667 - Willem en Arendje hebben samen elf kinderen gekregen

1021) ARENTJE COMMERSE ZEEDIJK ( doop : Den Bommel , ca. 1640 ; het huwelijk van Willem en Arentje was Willems vierde maar Arendje's eerste huwelijk ; toch zou het hier , was Arentje betreft , geenszins bij blijven : n het heengaan van Willem zou Arentje nog twee maal in het huwelijk treden : Arendje's tweede huwelijk werd afgesloten in Den Bommel in oktober 1685 en zij trouwde daar en toen met Eeuwit Pieterse Goeree ; van haar derde huwelijk is alleen bekend dat de achternaam van de , hopelijk zeer gelukkige , bruidegom Breeman was - overl. Stad aan 't Haringvliet , 1702 , ca. 62 jaar oud )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1022) DINGEMAN LEENDERTSE VAN DER BRAAK/VAN DEN BRAEK ( doop : Sommelsdijk , 2 april 1645 ; Dingeman had minstens n broer en n zus - overl. Oude Tonge , vr 1678 ; Dingeman kan maximaal 32 jaar oud geworden zijn )

> huw. : Oude Tonge , 2 mei 1667

1023) PIETERNELLA CORNELISSE KATTESTAART ( geb. Oude Tonge , ca. 1645 ; Pieternella was eerder getrouwd geweest , met Jacob Crijnsz. (geb. ca. 1640) - overl. Den Bommel , 1713 , vermoedelijk 68 jaar oud )

 

 

 

 

              STAMGROOTOUDERS

 

 

 

1032) LEENDERT LEENDERTSE SOLDAAT ( geb. Dirksland (?) , ca. 1580 )

 

1034) GERBRANT ( geb. Bommenede (ZL) (?) , ca. 1580 )

 

1036) HENDRIK ARENS ROOS ( uit ; Ouddorp , geb. ca. 1585 - 'weduwnaar van Ouddorp' - landbouwer ; penningmeester polder Klinkerland , 1617 ; gezworene polder Klinkerland (1618 - 1620) ; schepen van Herkingen - overl . n 1619 )

> huw.2 : Dirksland , 17 maart 1613

1037) ADRIAENTJE ABRAHAMS ( j.d. van Ouddorp , geb. ca. 1590 - overl, n 1643 )

 

 

1038) JAN ( geb. Dirksland (?) , ca. 1590 )

 

1040) JAN JANSZ. PAIJS ( geb. ca. 1580 )

> huw. ca. 1605

1041) TANNEKE PIETERSDR. ( geb. ca. 1580 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1042) CORNELIS ?? ( geb. ca. 1580 )

 

1044) LEENDERT (CREPELMAN) ( geb. Dirksland (??) , ca. 1575 )

> huw. : ca. 1600 - uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend

1045) N.N. N.N. ( geb. ca. 1575 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1046) PIET ( geb. Dirksland (???) , ca. 1585 )

 

1072) JASPER ERASMUSSE (BREESNE) ( geb. ca. 1570 - landbouwer te Middelharnis aan de Oudelandsedijk in de Tiendblok < Calverhouck > ; huurder van de Lammertienden , 1602 { TIEND = een evenredig deel (inz. 1/10) dat een rechthebbende mag heffen van gewassen of van jongen van dieren , geworpen op grond bij een ander in gebruik } - overl. Middelharnis , ca. januari 1617 )

> huw. : vr 1600

1073) STIJNTJE TONISSE ( geb. ca. 1570 - overl. Middelharnis , 1623 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1074) THOMAS BOOGERTWECH , ARENSE ( geb. ca. 1570 - landbouwer , schepen van Middelharnis (1596 - 1598) - overl. Middelharnis ,1598 )

> huw. : ca. 1595

1075) LIJNTJE WILLEMSDR. ( geb. ca. 1570 - overl. Middelharnis , najaar 1634 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1076) WILLEM GILLISZ. ( geb. ca. 1540 - bouwman in de heerlijkheid Klinkerland )

> huw. : ca. 1565

1077) CATALIJNTJE JANSDR. ( geb. ca. 1545 - huw.2 : met ene Willem de timmerman )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1078) PAUWEL PIERS ( geb. ca. 1555 - landbouwer aan de Battenoordse Zeedijk )

> huw. : ca. 1580

1079) DINGENA BASTIAENS ( geb. ca. 1555 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1080) YEMAN MATHIJSZ. ( j.g. (= jong gezel) van Dirksland , geb. ca. 1585 )

> huw. : Dirksland , 22 februari 1609

1081) JASPERKEN DIMMENS ( j.d. van Dirksland , geb. ca. 1587 - overl. n 14/8/1644 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1082) DINGEMAN ( geb. Melissant (?) , ca. 1585 )

 

1084) JACOB ROMBOUTS DE BUIJSER ( van : Verrebroek (BELGIE) , geb. ca. 1570 - overl. n 1613 )

> huw. : Nieuwe-Tonge , 19 juli 1598

1085) AEGHTIE MATTHEUS ( van de Nieuwe Tonge , geb. ca. 1575 - overl. n 1613 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1086) LEENDERT STEVENSZ ONGERAEN ( j,g. (= jong gezel) van Nieuwe-Tonge , geb. ca. 1577 - lidmaat (van de prot. kerk) van Nieuwe-Tonge in 1620 ; ouderling in Nieuwe-Tonge (1620,1622) - huw.1 : Stad a/'t Haringvliet op 29/9/1602 (trouwboek Nieuwe-Tonge) met Bastiaentje Lenaerts) - overl. n 1621 )

> huw.2 : Nieuwe-Tonge , 20 mei 1607

1087) ARENTJE ARENS ( j.d. (= jongedame) van Nieuwe-Tonge , geb. ca. 1585 - lidmaat (van de prot. kerk) van Nieuwe-Tonge in 1620 - overl. n 10/2/1641 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1104) PIETER (NOORLANDER) ( geb. Nieuwe-Tonge (??) , ca. 1610 )

 

1106) PIETER JANSE FRANCKE ( geb. ca. 1610 , overl. Nieuwe-Tonge , 1650/51 )

 

1144) PIETER ARENTSZ KNAPE ( geb. Sommelsdijk (?) , ca. 1615 0

> huw. ca. 1640

1145) JANNETJE PIETERSDR ( geb. ca. 1615 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1146) LEENDERT (GLENIJ) ( geb. Stad aan het Haringvliet (?) , ca. 1615 )

 

1152) CLAES HENRICSE DONCKERSLOOT ( geb. Rijswijk (?) , ca. 1580 - overl. Rijswijk (?) , ca. 1648 , ca. 68 jaar oud geworden - Claes was collecteur der verpondingen van het dorp Rijswijk (N.Br. in het land van Altena , ten oosten van de Biesbosch) ; zijn naam komt voor in een zogeheten Aanspraak op den Regtdagh van 23 februari 1639 , gehouden te Woudrichem , waarin hij als eiser restitutie verzocht ener som gelds van zekere gedaagde )

# Donkersloot : schrijfwijzen door de eeuwen heen : Donckersloet(e) , Donckersloo(d)t , Van Donckersloot , Donkersloot .

Dit is een eeuwenoud protestants geslacht , afkomstig uit het land van Altena (N.Br.) , in het bezit van een familiewapen .

De naam Donkersloot betekent net donkere sloot , maar waarschijnlijk : sloot van den Donk ( of Donkse sloot of sloot van Donker ??) en is afgeleid van het Middeleeuwse dorp van die naam .

Allen die de naam Donkersloot dragen , moeten behoren tot dit ene geslacht .

De allereerste Donkersloot was Claes Heynrickse Donckersloot , geboren ca. 1580 , overleden ca. 1648 .

Een groot deel van het Donkersloot-geslacht zou , in de loop der tijd , 'in cultuur en welvaart sterk gedaald zijn ....' , althans volgens de auteur van het zgn. Donkersloot-familie-stamboomboek .

Zou dan ook de Flakkeese tak van de familie sterk in welvaart en cultuur gedaald zijn ....??? We zullen maar hopen van niet .....

> huw. : Rijswijk (?) , ca. 1625 - uit het huwelijk zijn vier kinderen bekend - Claes en Haeske zijn de stamhouders van alle huidige naamdragers Donkersloot

1153) HAESKE PIETERSE DE HOOGH ( geb. Rijswijk (?) , ca. 1600 - overl. Rijswijk , 11 november 1661 , ca. 61 jaar oud - Haeske komt als weduwe n als bordeelhoudster (?) in 1656 , 1657 , en 1658 voor in verschillende akten van civiele rechtspraak van Woudrichem ; Haeske de Hoogh is vermoedelijk verwant aan het Gorinchemse schepen-geslacht De Hoogh )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1154) ARIN VAN BEECK ( geb. Giessen (?) , ca. 1600 )

> huw. : Giessen (??) , ca. 1625

1155) HERBERKE ARINS ( geb. Giessen (??) , ca. 1600 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1156) CLAES (OLYPHANT) geb. Dussen (???) , ca. 1595

 

1158) BASTIAAN (COECKBECK) ( geb. Dussen (????) , ca. 1595 )

 

1168) JAN (HOMMEL) ( geb. ca. 1575 )

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1380) JAN (VAN GELINGEN) ( geb. Zwaluwe (?) , ca. 1610 )

 

1382) ANTHONIS (BASTIAENS) ( geb. Zwaluwe (?) , ca. 1610 )

 

1384) TEUNIS ( geb. ca. 1610 )

 

1386) PHILIP ( geb. ca. 1610 )

 

1388) ENGEL ( geb. Roosendaal (?) , ca. 1610 )

 

1390) MEERTEN ( geb. Willemstad (??) , ca. 1610 )

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1560) LAURIS CLAESZ SOETERMEER ( geb. ca. 1605 - Lauris behoorde tot de geloofsgemeenschap der Mennonieten - overl. Middelharnis , 1665 , ca. 60 jaar )

> huw. : Middelharnis , 27 mei 1629

1561) JANNETJE JOHANNESD ( geb. Middelharnis , ca. 1605 - Jannetje behoorde , net als haar man , tot de geloofsgemeenschap der Mennonieten - overl. Middelharnis , april/mei 1676 ; begr. Middelharnis , 3 mei 1676 , 71 jaar )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1562) JACOB JANSZ LOOSE ( geb. Middelharnis , ca. 1610 - overl. Middelharnis , ca. 1652 , ca. 42 jaar oud )

> huw. : Middelharnis , 30 april 1634 - uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend

1563) CIJTJE JANSD ( geb. Hekelingen , ca. 1610 - overl. Middelharnis , n 1638 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1568) JAN VAN ESCH ( geb. Ooltgensplaat , ca. 1565 )

> Beschrijving van het wapen van Van Esch door Gerard Oomens : een zilveren esseboom op een groen veld .

 

1570) RUTH MOL ( geb. ca. 1565 )

> Beschrijving van het wapen van de familie Mol door Gerard Oomens : drie mollen in zwart op een zilver veld .

> huw. : ca. 1590

1571) BERBELTJE PIETER VRANCKENDOCHTER ( geb, ca, 1565 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1572) ENGEL ( geb. ca. 1570 )

 

1600) WILLEM (VAN DER MAST) ( doop : Zwijndrecht , ca. 1550 )

 

1602) CORNELIS WILLEMSZN. JONCKYNT ROMEYN ( geb. ca. 1550 )

> huw. : ca. 1575

1603) MARIJKE CORNELISDR. ( geb. ca. 1550 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1624) JAN JANSZ. SCHELLEVIS (geb. ca. 1620 )

> huw. : Sommelsdijk , 29 mei 1644 - Jan en Maartje hebben vijf f zes kinderen gekregen , allen gedoopt in Sommelsdijk

1625) MAA(R)TJE JANSDR. ( geb. Sommelsdijk (?) , ca. 1620 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1672) BASTIAAN KREEFT ( geb. ca. 1585 )

 

1674) JACOB ( geb. Rockanje (?) , ca. 1595 )

 

1680/3968 JORIS (VISBEEN) ( geb. ca. 1580 )

> huw. : ca. 1605 - uit dit huwelijk is slechts n kind bekend (840)

1681/3969 N.N. N.N.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1688/3976 BARENT/BERNAERT ENGELS ZEEUW ( geb. ca. 1570 ) 

 

1728/8184 ANDRIES CORNELISSE CATTESTAERT ( geb. ca. 1550 - Andries was bouwman in de in 1524 ingedijkte polder De Tille , die aanvankelijk een katholieke naam droeg : St. Sebastiaanspolder - Andries vervulde een aantal bestuurlijke functies in zijn tijd : hij was dijkgraaf van De Tille (1585 - 1587) , gezworene(heemraad) van De Tille (1585 - 1590) en gezworene van de polders Uitslag en Den Bommel - Andries is drie keer getrouwd geweest en heeft meerdere kinderen gekregen : huw.1 : met een dochter van Jan de Vogel , huw.2 : met Janne Doensdr. Cleijborgh (weduwe , overl. vr mei 1584 (op 6/5/1584 vond de verkoop plaats van haar huisraad)) , huw.3 : met Elisabeth Tonisdr. (in Ooltgensplaat , juni 1603 ; een jaar later overleden zowel Elisabeth als Andries) - Andries overleed in het jaar 1604 in Den Bommel en werd in de kerk van Ooltgensplaat bijgezet ; Andries was ca. 54 jaar oud geworden )

> huw.1 : Middelharnis (?) , ca. 1577 - in 1591 bezaten de kinderen van Andries 35 gemeten bouwland in de Kavel in het Oudeland van Middelharnis , gemeenschappelijk met Cornelis Janse de Vogel

1729/8185 N.N. DE VOGEL ( geb. Middelharnis (?) , ca. 1550 - overl. (ruim) vr 1585 )

# DE ACHTERNAAM KATTESTAART ZAL ZIJN ONTLEEND AAN DE CATTESTEERTWEIJE DIE EEN ONDERDEEL UITMAAKTE VAN HET LANDBOUWBEDRIJF VAN ANDRIES CORNELISZ. CATTESTAERT (1728)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1730/8186 BESTMAN CORNELISZ. ( geb. ca. 1550 - Bestman behoorde tot de manne van beschikke te Oude-Tonge en bovendien was hij schepen (aldaar ?) - in het jaar 1623 is Bestman in Oude-Tonge overleden , ca. 70 jaar oud )

> huw. : ca. 1575

1731/8187 LEUNTJE ALIAENSDR. ( geb. ca. 1550 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1732) PIETER CORNELISZ. COOLMAN ( geb. Oude-Tonge (?) , ca. 1570 - begr. Oude-Tonge , 1616 < in de kerk > )

> huw. : Oude-Tonge (?) , ca. 1595 - anno 1602 woonden Pieter en Elisabeth aan De Ring te Oude-Tonge

1733) ELISABETH SIMONSDR. HOLLANDER ( geb. Oude-Tonge (?) , ca.1570 - begr. Oude-Tonge < in de kerk > )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1734) WILLEM CORNELISSE BRABER ( geb. Kruisland (N.Br.) , ca. 1560 - Willem was bouwman te Battenoord (thans : Nieuwe-Tonge) - hij was eerder getrouwd geweest met Neelke Doomsdr. (vr 1584) - Willem is n 1630 overleden in het Flakkeese Battenoord )

> huw.2 : Nieuwe-Tonge , 14 juli 1602

1735) MAAIJKE CORNELISDR. ( geb. Halsteren (N.Br.) , ca. 1570 - ook Maaijke was eerder getrouwd geweest , met een man met een nogal bijzondere familienaam : Lambrecht Eenmutse {zou deze familienaam hedentendage nog steeds voorkomen ??} - Maaijke moet zijn overleden vr het jaar 1625 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1828) JAN (VAN KLOOSTER) ( geb. ca. 1575 )

 

1830) CHRISTIAAN ( geb. ca. 1600 )

 

1888) MATTHEUS IMANSZ GROENENDIJK ( geb. ca. 1575 - overl. Sommelsdijk , 1626 , ca. 51 jaar )

> huw. : ca. 1600

1889) MAETJE N.N. ( geb. ca. 1575 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1890) MARINUS MARINUSZ BREEMAN ( geb. Sommelsdijk , ca. 1580 - Marinus was koopman en schipper van beroep ; hij vervulde in zijn dagen de volgende maatschappelijke functies : ouderling (1623 - 1625) , gezworene (1628) - Marinus is overleden in Sommelsdijk in het jaar 1628 , ca. 48 jaar oud )

> huw. : Middelharnis (?) , ca. 1605

1891) MARTIJNTJE JANSZ BRABER ( geb. Middelharnis , ca. 1580 - overl. n 1651 , ouder dan 70 jaar )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1920) JACOB/JAKOP ARENTSZ./AERENSE VAN DEN DOELEN ( geb. vermoedelijk in DOEL (Vlaanderen , BELGI) , ca. 1615 - Jacob was waarschijnlijk schipper van beroep - overl. + begr. in Dirksland , 1689 , 74 jaar oud )

> Het kerkarchief in Dirksland vermeldt dat op 4 januari 1664 met belijdenis is aangekomen Jacob Arentsz en dat in 1689 Jakop Aerense is begraven .

> huw. : ca. 1640 - uit dit huwelijk zijn vier zonen bekend (ca. 1640 - ca. 1655)

1921) ANNETJE FLORENSDR ( geb. in Vlaanderen (BELGI) , ca. 1615 )
> Jacob Arentsz en Tannetje Floorens waren getuigen bij de doop van het tweede kind van Jillis Jacobsz van den Doelen. Het is maar de vraag of deze Tannetje Floorens dezelfde is als Annetje Florensdr.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1940) LEENDERT CORNELISSE LODDER ( geb. Goedereede , ca. 1595 - oudste kind van vader Cornelis en moeder Claesje - Leendert zou in zijn leven twee keer trouwen en de vader worden van in totaal maar liefst vijftien kinderen ; huw.1 : met Grietje van Goeree (ca. 1586 - 1634) te Dirksland < met haar kreeg hij drie kinderen > - Leendert was schepen van Melissant in 1647 - hij is overleden in Melissant f in Dirksland n 1656 )

> huw.2 : Dirksland , 1/18 augustus 1635 - uit dit tweede huwelijk van Leendert werden in totaal twaalf kinderen geboren

1941) LIJNTJE ZACHARIAS KRIJGER ( geb. 1615 < doop : Dirksland , 20 september 1615 > )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1942) ARIE/AREN JANSZ. VOORWINDE(R) ( geb. Stad aan het Haringvliet , ca. 1600 - overl. Stad aan het Haringvliet , 1668 , 68 jaar oud )

> huw. : ca. 1630 < in de kerk >

1943) ADRIANA/ARENTJE ARENDR. ( geb. ca. 1600 - overl. Stad aan het Haringvliet , 1668 , 68 jaar oud )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1968/4080 CORNELIS (WILLEMSE) DE VROME DE JONGE (later BRABER geheten) { Cornelis de Vrome de Jonge voerde sinds zijn vestiging op Flakkee de achternaam Braber } ( geb. Etten , 1554 - overl. n 1608 ; functies : schepen van Stad aan het Haringvliet , functie van 1587 tot 1594 ; vertegenwoordiger in de generale dijkage van Overflakkee , functie van 1587 tot 1594 ; penningmeester van de polder Uytslag , functie van 1592 tot 1595 ; gezworene van de Oude en Nieuwe Stad , functie van 1608 tot 1609 ; Cornelis was eerder getrouwd met Maatje Willemsdr. , geb. te Etten (?) omstreeks 1555 en overleden te Stad aan 't Haringvliet in 1592/1594 - uit dit eerste huwelijk waren twee kinderen geboren )

> huw.2 : ca. 1595 - uit dit tweede huwelijk van Cornelis waren drie kinderen geboren

1969/4081 N.N. N.N. ( geb. ca. 1570 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1970/4082 LEENDERT (MEEUWIS) ( geb. Stad aan 't Haringvliet (?) , ca. 1575 )

 

1972) MATTHEUS VERHULP ( geb. 1575 - overl. 1600 , 24 25 jaar oud )

> huw. : ca. 1595

1973) N.N. N.N. ( geb. 1578 )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1974) CORNELIS THEUNISZ. ( geb. vr 1611 - overl. vr 1637 )

> huw. : ca. 1625

1975) ADRIAANTJE ARIENSDR. ( geb. vr 1611 - overl. vr oktober 1637 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1984/840 DINGEMAN JORIS(SEN) VISBEEN ( geb. ca. 1615 )

> huw. : vr 1645 ; uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren

1985/841 ANNEKE CORNELIS(SEN) ( geb. ca. 1620 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1986/842 CLAES LEUNISSE ( geb. ca. 1610 )

> huw. : ca. 1635

1987/843 JACOMIJNTJE PIETERS ( geb. ca. 1610 )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1988/844 ENGEL (MOSSELMAN) ( geb. Dirksland , ca. 1600 - overl. Stad aan het Haringvliet/Middelharnis , n 1669 , min. ca. 69 jaar oud )

> huw. : Sommelsdijk , 11 januari 1625

1989/845 NEELTJE ( geb. Stad aan het Haringvliet , ca. 1604 - overl. n 1660 , min. ca. 56 jaar oud )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1990/846 PIETER ( geb. ca. 1610 )

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2026) JAN (HAGENAAR) ( geb. ca. 1610 )

 

2028) JAN MAURITSZ VAN KEMPEN ( geb. februari 1609 , KEMPEN (DUITSLAND) - begr./overl. Ooltgensplaat , 21 oktober 1649 , 40 jaar oud ) - na het overlijden van Neeltje moet Jan nog twee keer , kortstondig , getrouwd zijn geweest ; huw.2 : Ooltgensplaat , 2 juni 1647 , met Wouterijne Cornelisdr. Buffelmans (uit dit tweede huwelijk zouden maar liefst vier kinderen , drie zonen , n dochter geboren moeten zijn (?)) ; anderhalf jaar later , op 13 december 1648 (??) , zou Jan voor de derde keer , en maar zeer kort , getrouwd zijn geweest , met Geertje Michielse )

> huw.1 : Ooltgensplaat < voor het gerecht > , 13 november 1644 - uit dit huwelijk zijn twee zonen bekend

2029) NEELTJE KLAASDR. VAN DER HAAS ( geb. Alphen aan de Rijn , ca. 1615 - overl. Ooltgensplaat , 6 oktober 1646 , 31 jaar oud )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2030) JILLES (BLOK) ( geb. Ooltgensplaat (?) , ca. 1605 )

 

2036) JAN PIETERS BOM ( geb. Fijnaart , ca. 1590 - Jan was eerder getrouwd met Maijke Cornelis , op 1 maart 1610 in Fijnaart - hij is overleden vr 1633 in Fijnaart , max. ca. 42 jaar oud )

> huw.2 : Fijnaart (NH Trouwen) , 22 oktober 1623

2037) MAIJKE MERTENS GOERS ( doop : Fijnaart , 10 juni 1596 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2038) KLAAS (PRINS) ( geb. ca. 1615 )

 

2040/984 AREN/ADRIAEN CORNELISSE BRABER ( geb. Stad aan 't Haringvliet , 1599/1602 - beroep : landbouwer in de polder Nieuwe Oostmoer, gelegen in de enclave van de destijds tot Zeeland behorende heerlijkheid Sommelsdijk ; in 1641 bebouwde hij daar 79 gemeten , 60 roeden land < 1 gemet = 300 vierkante roeden (1 vierkante roede = 14 vierkante meter) > ; later , omstreeks 1640 , betrok hij een boerderij in de polder de Tille , destijds heerlijkheid Adolphsland , later gemeente Den Bommel , thans gemeente Oostflakkee ; op een jaarssalaris van f 4,50 was hij van 1653 tot 1668 gezworene van de Tille ; Aren bebouwde in deze polder 136 gemeten 20 roeden land en in de polder den Bommel nog 33 gemeten 33 roeden , in totaal dus 170 gemeten ; en dan erfde zijn vrouw ook nog eens 22 1/2 gemet bouwland in de polder West Nieuwland te Goedereede ; Aren was kerkmeester van 1663 tot 1664 en ouderling van 1654 tot 1656 en in 1668 te Den Bommel - hij is begraven in Den Bommel < kerk > , 10 maart 1668 , ca. 67 jaar oud ; Aren was het vierde kind van de in totaal vijf kinderen van vader Cornelis (nr. 1968) - Cornelis was het middelste kind uit het tweede huwelijk van zijn vader )

> huw. : het trouwboek van Sommelsdijk vermeldt hun ondertrouw op 13 maart 1627 als volgt : "Adriaen Corneliss , j(ong) g(eselle) , van de Stat , woonagtig onder de heerlijkheid van Sommelsdijck" ; na drie onverhinderde zondagse geboden huwde hij op 11 april 1627 te Stad aan 't Haringvliet met Leentje Leendertsdr. , jonge dochter , geboortig van Stad aan 't Haringvliet - Aren/Adriaen en Leentje hebben elf kinderen gekregen , van wie er vier (zeer) jong overleden zijn ; twee van hun kinderen komen voor in deze kwartierstaat : hun derde kind Willem Arense Braber (zie verder : nr. 1020) en hun zevende kind Mattheus Arense Braber (zie verder : nr. 492)

2041/985 LEENTJE LEENDERTSDR. MEEUWIS ( geb. Stad an 't Haringvliet , ca. 1605 ; zij erfde met haar twee zusters 22 1/2 gemet bouwland in de polder West Nieuwland te Goedereede - overl. Den Bommel , april 1673 , ca. 68 jaar oud )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2042) COMMER ARENSE ZEEDIJK ( doop : Den Bommel , 1617 ; Commer was landbouwer aan de Zeedijk < en dit verklaart natuurlijk meteen zijn achternaam > ; Commer oefende verder nog de volgende functies uit : hij was gezworene van de polders den Bommel , Uytslag en Molenpolder (1653 - 1669) , diaken (1654) en ouderling (1666 - 1668) - begr. Den Bommel , 25 november 1669 , 52(51) jaar oud )

> huw. 1640

2043) NEELTJE CORNELISSE VICTOR ( doop : Nieuwe-Tonge , 6 februari 1621 - begr. Den Bommel , 30 maart 1677 , 56 jaar oud )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2044) LEENDERT LAMBRECHTSZ. (VAN DER BRAAK) ( doop : Vlaardingen , 16 december 1611 ; Leendert was metselaar van beroep ; rond 1636 vestigde hij zich in het Flakkeese Sommelsdijk (aan de Krakeelstraat) - overl. Sommelsdijk , vr 1671 , max. 59 jaar oud )

> huw. : Sommelsdijk (?) , ca. 1640

2045) NEELTJE DINGEMANS ( geb. Sommelsdijk , vr 1619 - begr. Sommelsdijk , 4 december 1673 , minstens 55 jaar oud )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2046) CORNELIS CORNELISZ. KATTESTAART ( 1614 - 1665 )

> huw. : ca. 1640

2047) LIJNTJE WILLEMSDR. BRABER ( 1619 - 1685 )

 

 

 

 

          STAMOVERGROOTOUDERS

 

 

2064) LEENDERT (SOLDAAT) ( geb. Dirksland (?) , ca. 1550 )

 

2072) AREN HENDRICKS ( geb. Ouddorp (?) , ca. 1550 - gezworene van Klinkerland (1613 - 1616) - overl. n 1615 )

 

2074) ABRAHAM ( geb. Ouddorp (?) , ca. 1560 )

 

2080) JAN JANSZ. PAIJSMACKER ( geb. ca. 1545 )

 

2082) PIETER ( geb. ca. 1550 )

 

2144) ERASMUS (BREESNE) ( geb. Middelharnis (??) , ca. 1540 )

 

2146) TONIS ( geb. Middelharnis (??) , ca. 1540 )

 

2148) AREN (BOOGERTWECH) (geb. Middelharnis (??) , ca. 1540 )

 

2150) WILLEM ( geb. Middelharnis (??) , ca. 1545 )

 

2152) GILLIS ( geb. Middelharnis (??) , ca. 1510 )

 

2154) JAN ( geb. ca. 1515 )

 

2156) PIER ( geb. Nieuwe-Tonge (??) , ca. 1525 )

 

2158) BASTIAEN ( geb. ca. 1530 )

 

2160) THIJS PHILIPSZ. ( geb. ca. 1555 - landbouwer ; heemraad en schepen (= lid der voormalige vroedschap (stedelijk college in de dagen der Nederlandse Republiek) , in eerste aanleg rechtsprekend , later met wetgeving en bestuursfuncties belast < de schout en schepenen vormden het voormalige stedelijke rechtscollege >) van Dirksland (1579 - 1599) ; pachter van 150 gemeten land van de Karthuizers (kloosterlingen van de Orde van Sint-Bruno) te Antwerpen , 1583 - overl. Dirksland , 1599 )

> huw. : Dirksland (?) , ca. 1580

2161) ARENDJE JACOBS ( geb. ca. 1560 - overl. Dirksland , 1597 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2162) DIMMEN GERBRANDSZ ( geb. ca. 1555 - landbouwer te Dirksland - overl. tussen 1609 en 7/11/1611 )

> huw. : ca. 1582

2163) MAIJTJE JASPERS ( geb. ca. 1555 - overl, n 21/6/1621 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2168) ROMBOUT (DE BUIJSER) ( geb. Verrebroek (?) (Belgi) , ca. 1540 )

 

2170) MATTHEUS ( geb. Nieuwe-Tonge (?) , ca. 1545 )

 

2172) STEVEN (ONGERAEN) ( geb. Nieuwe-Tonge (?) , ca. 1547 )

 

2174) AREN ( geb. Nieuwe-Tonge (?) , ca. 1555 )

> huw. : ca. 1580

2175) GRIETJE JANS ( geb. ca. 1560 - overl. n 21/6/1621 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2212) JAN (FRANCKE) ( geb. Nieuwe-Tonge (??) , ca. 1580)

 

2288) ARENT (KNAPE) ( geb. ca. 1585 )

 

2290) PIETER ( geb. ca. 1585 )

 

2304) HEYNRIC HEYNRICSE ( geb. Rijswijk (?) , ca. 1530 - overl. bij Woudrichem , ca. 1615 , ca. 85 jaar oud - Heynric is de vermoedelijke vader van Claes (1152) ; Heynric was schout , heemraad , waarsman en kerkmeester van het Brabantse Rijswijk ; zijn naam komt voor in een officieel stuk uit 1560 (23 dec.) en als ondertekening van een verklaring van schout en schepenen van Rijswijk , dd 24 jan. 1612 )

> huw. : Rijswijk (??) , ca. 1560

2305) N.N. ( geb. ca. 1535 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2306) PIETER DE HOOGH ( geb. Rijswijk (??) , ca. 1570 )

 

2310) ARIN ( geb. ca. 1570 )

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3120) CLAES JANSZ VAN SOETERMEYR ( geb. ca. 1575 )

 

3124) JAN JACOBSZ LOOSE ( geb. Middelharnis , ca. 1570 - overl. Middelharnis , 1635 , ca. 65 jaar oud )

> huw. : Middelharnis (?) , ca. 1600

3125) ARENTJE MAERTENSD ( geb. ca. 1575 - overl. Middelharnis , vr 1635)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3142) PIETER VRANCKEN ( geb. ca. 1530 )

 

3204) WILLEM (JONCKYNT ROMEYN) ( geb. ca. 1520 )

 

3206) CORNELIS ( geb. ca. 1520 )

 

3248) JAN SCHELLEVIS ( geb. ca. 1590 ; mogelijkerwijs is Jan Schellevis na 1624 opnieuw getrouwd met ene Christina N.N. , met wie hij nog twee dochters gekregen zou hebben )

> huw.1 : ca. 1624 - uit het huwelijk van Jan met N.N. N.N. is n kind bekend , zoon Jan (nr. 1624)

3249) N.N. N.N. ( geb. ca. 1590 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3250) JAN ( geb. Sommelsdijk (?) , ca. 1590 )

 

3344) CORNELIS of STOFFEL of DIRK ( geb. ca. 1555 )

 

3376/7952 ENGEL LENERTS ZEEUW ( geb. ca. 1530/40 )

 

3456/16368 CORNELIS WILLEM(S) (YESZ ?) ( geb. ca. 1520 - Cornelis is de vermoedelijke vader van Andries Cattestaert (1728) - Cornelis was bouwman onder Den Bommel ; hij was lid van het St. Joris Gilde te Ooltgensplaat in 1544 { en dat was nog 22 jaren vr de beruchte beeldenstorm } en hij wordt vermeld in de Kohier 10e penning van Ooltgensplaat in 1543 (kohier = belastingaanslagregister of lijst van onderhoudsplichtigen bij het dijk- of polderwezen) )

 

3458/16370 JAN CORNELIS. DE VOGEL ( geb. ca. 1525 - landbouwer te Middelharnis - overl. Middelharnis , 19 oktober 1600 )

> huw. : ca. 1550

3459/16371 GEERTRUIJD WILLEMSDR. ( geb. ca. 1525 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3460/16372 CORNELIS ( geb. ca. 1520 )

 

3462/16374 ALIAEN ( geb. ca. 1520 )

 

3464) CORNELIS (COOLMAN) ( geb. Oude-Tonge (??) , ca. 1540 )

 

3466) SIMON CORNELISZ. HOLLANDER ( geb. Oude-Tonge (??) , ca. 1540 )

 

3468) CORNELIS (BRABER) ( geb.Kruisland (N.Br.) , ca. 1530 )

 

3470) CORNELIS ( geb. Halsteren (N.Br.) (?) , ca. 1540 )

 

3776) IMAN GROENENDIJK ( geb. 1540 )

 

3780) MARINUS JACOBSZ (DE OUDE) BREEMAN ( geb. Sommelsdijk , ca. 1530 - overl. Sommelsdijk , ca. 1584 , ca. 54 jaar oud )

> huw. : Middelharnis (?) , ca. 1565 - voor zover bekend heeft het echtpaar twee kinderen gekregen

3781) SOETJE MARINUSD ( geb. Middelharnis , ca. 1535 - overl. Middelharnis , 1611 , ca. 76 jaar oud )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3782) JAN JANSZ BRABER ( geb. ca. 1545 )

> huw. : ca. 1570

3783) PETERKE LENAERTSD HOUCKELINCK ( geb. ca. 1545 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3840) A(E)REN(T) ( geb. Vlaanderen (BELGI) (?) , ca. 1585 )

 

3842) FLOREN ( geb. Vlaanderen (BELGI) (?) , ca. 1585 )

 

3880) CORNELIS LEENDERTS LODDER ( geb. Goedereede , ca. 1565 - overl. Dirksland , 1617 < begr. Dirksland , 1617 > , 52 jaar oud )

> Alderman of Dirksland 1604. Buys land (tienden) in Goedereede 1587. Tenant-farmer 1597-1603.

> huw. : Goedereede < in de kerk > , 1588 - vijf kinderen bekend

3881) CLAASJE WILLEMS ( geb. ca. 1570 - overl. Dirksland , n 1627 )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3882) ZACHARIAS KRIJGER ( geb. ca. 1580 - Zacharias kocht land ('tienden') in Dirksland (1609 - 1639) - overl. n 1639 )

> huw. : vr 1608 < in de kerk > - uit dit huwelijk zijn twee dochters bekend

3883) DINA DE BOK/BOCK ( geb. ca. 1581 - overl. n oktober 1647 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3884) JAN ADRIAENS VOORWINDE ( geb. Stad aan het Haringvliet , ca. 1565 )

> huw. : Stad aan het Haringvliet < in de kerk >, 8 juni 1586 - drie kinderen bekend

3885) SOETJE LEENDERTS JOOSTEN ( geb. Stad aan het Haringvliet , ca. 1565 )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3886) AREN ( geb. ca. 1570 )

 

3936/8160 WILLEM HENDRICK CORNELISZ DE VROME ( geb. Etten , ca. 1490 - beroepen : kuiper en landbouwer - Willem was eerder getrouwd met Dingena Jan Gerrits Wolff in Etten in 1520 < uit dit huwelijk was (minstens) een dochter geboren > - overl. in Etten , in het Vossenholl , vr oktober 1556 )

> huw.2 : Etten , in het Vossenholl , 27 maart 1553 - dit huwelijk kan niet langer dan (max.) drie jaar geduurd hebben

3937/8161 ELISABETH CORNELIS ADRIAEN AERTSDR. ( geb. Etten , ca. 1515 - Elisabeth zou later nog trouwen met Cornelis Mijs < uit dit tweede huwelijk van Elisabeth moet nog een zoon geboren zijn > overl. Etten , in het Vossenholl , vr juli 1564 )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3948) THEUNIS ( geb. ca. 1570 )

 

3950) ARIEN ( geb. ca. 1570 )

 

3968/1680 JORIS (VISBEEN) ( geb. ca. 1580 )

> huw. : ca. 1605 - uit dit huwelijk is slechts n kind bekend (840)

3969/1681 N.N. N.N.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3976/1688 BARENT/BERNAERT ENGELS ZEEUW ( geb. ca. 1570 )

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

4046) MAURITS VAN KEMPEN ( geb in KEMPEN , ca. 1580 in DUITSLAND )

> huw. ca. 1600 - uit dit huwelijk moeten vier kinderen geboren zijn

4047) N.N. N.N. ( geb. ca. 1580 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4048) KLAAS (VAN DER HAAS) ( geb. Alphen aan de Rijn (?) , ca. 1585 )

 

4072) PIETER JANS BOM ( geb. Oudenbosch , ca. 1545 ) - woonachtig : Oudenbosch (1578) , Willemstad (1600) - overl. Willemstad (?) , n 1599 )

 

4074) MERTEN GOERS ( geb. Fijnaart (?) , ca. 1565 )

 

4080/1968 CORNELIS (WILLEMSE) DE VROME DE JONGE (later BRABER geheten) { Cornelis de Vrome de Jonge voerde sinds zijn vestiging op Flakkee de achternaam Braber } ( geb. Etten , 1554 - overl. n 1608 ; functies : schepen van Stad aan het Haringvliet , functie van 1587 tot 1594 ; vertegenwoordiger in de generale dijkage van Overflakkee , functie van 1587 tot 1594 ; penningmeester van de polder Uytslag , functie van 1592 tot 1595 ; gezworene van de Oude en Nieuwe Stad , functie vam 1608 tot 1609 ; Cornelis was eerder getrouwd met Maatje Willemsdr. , geb. te Etten (?) omstreeks 1555 en overleden te Stad aan 't Haringvliet in 1592/1594 - uit dit eerste huwelijk waren twee kinderen geboren )

> huw.2 : ca. 1595 - uit dit tweede huwelijk van Cornelis waren drie kinderen geboren

4081/1969 N.N. N.N. ( geb. ca. 1570 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4082/1970 LEENDERT (MEEUWIS) ( geb. Stad aan 't Haringvliet (?) , ca. 1575 )

 

4084) AREN CRIJNSZ. ZEEDIJK ( geb. Den Bommel , 1579 ; Aren was landbouwer van beroep ; hij was eerder getrouwd geweest : huw.1 : in 1604 was hij in de echt verbonden met Commertje Jansdr. ; tot aan zijn overlijden vervulde Aren meerdere maatschappelijke functies : Aren was schepen van Adolphsland , 1634 , hij was gezworene van de Molenpolder (1623 - 1638) en gezworene van de polder den Bommel en Uytslag (1629 - 1637) en bovendien dijkgraaf van 1637 tot 1638 - overl. Den Bommel / begr. Ooltgensplaat , 2 augustus 1638 , ca. 59 jaar oud )

> huw.2 : 1617

4085) ARENDJE ARENS ( geb. Den Bommel , ca. 1580 ; ook Arendje was , voordat zij Aren leerde kennen , al eerder getrowd geweest , met Seger Thonis Harmens Hollander - begr. Ooltgensplaat , 2 december 1624 , ca. 44 jaar oud )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4086) CORNELIS JAN VICTORSEN ( geb. Oude-Tonge , ca. 1585 ; naast zijn beroep van landbouwer te Nieuwe Tonge , vervulde Cornelis verschillende (rechtsprekende) functies op het eiland : hij was baljuw van Klinkerland (= (hist.) de ambtenaar die door de landsheer met de rechtspraak in een bepaald gebeid was belast) , verder was hij schepen van 1613 tot 1621 en werd hij daarna 'gepromoveerd' tot schout , een functie die hij tien jaar lang , van 1621 tot aan zijn sterfjaar 1630 vervulde - overl. Nieuwe-Tonge , 1630 , ca. 45 jaar oud )

> huw. : Oude-Tonge , 3 februari 1613

4087) MAATJE WITTES ( geb. Oude-Tonge , ca. 1585 ; toen Maatje in 1613 in het huwelijk trad met Cornelis , was zij reeds weduwe van Dirck Jansz. ; na het overlijden van Cornelis zou zij nogmaals in het huwelijk gaan treden : huw.3 : op 30 september 1632 trouwde zij met Jan Cornelisse Hoogwerf ; en deze Jan zou , kort na het overlijden van Maatje , k weer opnieuw trouwen (op 22 sept. 1639 in Sommelsdijk , met Maria Baene) - overl. Nieuwe-Tonge , 1638 , ca. 53 jaar oud )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4088) LAMBRECHT ((VAN DER BRAAK)) ( geb. Vlaardingen (?) , ca. 1580 )

 

4090) DINGEMAN ( geb. Sommelsdijk (?) , ca. 1585 )

 

4092/864 CORNELIS ANDRIESSE KATTESTAART alias KAPITEIN ( geb. Ooltgensplaat , ca. 1578 < doop : Den Bommel , in de polder De Tille > - Cornelis was koopman in meekrap (verfplant) - vr dit huwelijk moet Cornelis al twee keer eerder getrouwd zijn geweest : huw.1 : met N.N. (uit dit huwelijk zou een zoon geboren moeten zijn) , huw.2 : met Dirkje Jobsdr. - Cornelis is overleden in zijn (latere) woonplaats Oude-Tonge in 1626 , ca. 50 jaar oud )

> huw.3: Oude-Tonge , 22 maart 1603

4093/865 PIETERNELLA BESTMANSDR. ( geb. Oude-Tonge (?) , ca. 1582 - begr. Oude-Tonge , 13 april 1648 , 22 jaar na haar echtgenoot )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

4094) WILLEM STOFFELS BRABER ( geb. Ooltgensplaat (???) , vr 1599 )

> huw. : ca. 1615

4095) BASTIJNTJE DIRK MEEUS ( geb. Ooltgensplaat (???) , vr 1599 )

 

 

 

 

      STAMBETOVERGROOTOUDERS

 

 

 

4144) HENDRICK ( geb. Ouddorp (??) , ca. 1530 )

 

4160) JAN (PAIJSMACKER) ( geb. ca. 1520 )

 

4320) PHILIP MATHIJSZ. ( geb. ca. 1525 - manne van beschikke te Dirksland (1582 - 1585) - overl. n 1584 )

> huw. : ca. 1550

4321) MAETGE IEMANS ( geb. Dirksland (?) , ca. 1525 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4322) JACOB ( geb. Dirksland (?) , ca. 1530 )

 

4324) GERBRAND ( geb. Dirksland (?) , ca. 1525 )

 

4326) JASPER ( geb. Dirksland (??) , ca. 1530 )

 

4350) JAN ( geb. ca. 1530 )

 

4608) HEYNRICK ( geb. ca. 1495 )

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

6240) JAN (VAN SOETERMEYR) ( geb. ca. 1540 )

 

6248) JACOB (LOOSE) ( geb. Middelharnis (?) , ca. 1535 )

> huw. : Middelharnis (??) , ca. 1560

6249) N.N. ( geb. Middelharnis (?) , ca. 1535 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6250) MAERTEN ( geb. ca. 1545 )

 

6284) VRANCK ( geb. ca. 1500 )

 

6752/15904 LENERT ADRIAENS DE SEEUW ( geb. ca. 1500/10 )

 

6912/32736 WILLEM ( geb. ca. 1490 )

 

6916/32740 CORNELIS (DE VOGEL) ( geb. ca. 1495 )

 

6918/32742 WILLEM ( geb. ca. 1495 )

 

6932) CORNELIS (HOLLANDER) ( geb. Oude-Tonge (????) , ca. 1510 )

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7560) JACOB CORNELISZ BREEMAN ( geb. ca. 1500 - overl. Sommelsdijk , ca. 1585 , ca. 85 jaar oud )

> huw. : Sommelsdijk (?) , ca. 1525

7561) MARIJKE CORNELISD WELLE ( geb. ca. 1500 - overl. Sommelsdijk , vr 1577 , ca. 67 jaar oud )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7562) MARINUS ( geb. Middelharnis (?) , ca. 1500 )

 

7564) JAN (BRABER) ( geb. ca. 1510 )

 

7566) LENAERT (HOUCKELINCK) ( geb. ca. 1510 )

 

7760) LEENDERT CORNELIS LODDER ( geb. Middelharnis , ca. 1530 - overl. Middelharnis , 1591 , 61 jaar oud )> De "Jonge Lodder" was Bailiff (Schout) of Oude Land, Goedereede (1589) . Leased land there from 1567.

> huw. : vr 1565 < in de kerk >

7761) DIJNA HENDRIKS(EN) ( geb. ca. 1544 )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7762) WILLEM ( geb. ca. 1540 )

 

7764) JACOB (KRIJGER) ( geb. ca. 1550 )

 

7766) MARINUS/MARINIS JOOSTE DE BO(C)K ( geb. ca. 1560 - overl. vr 1621 < begr. Goedereede , vr 1621 >

> Marinis Jooste de Bock, sheriff/alderman, treasurer and burgomaster/president of Goedereede 1607-1617, (church) Elder 1618 , owner of a house on the south side of the harbour in 1596 .

In the church-books of 1618 Jan Marinusse de Bock paid for two graves on the choir. That must have been for Marinis Jooste de Bock and his wife.

 

7768) ADRIAEN VOORWINDE ( geb. ca. 1525 - overl. Ooltgensplaat , vr 1586 )

> huw. : ca. 1550 - twee zonen bekend

7769) N.N. N.N. (geb. ca. 1525 )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7770) LENAERT JOOSTEN ( overl. n 1586 , Stad aan het Haringvliet )

> huw. : ca. 1560

7771) JANNEKEN ARENTS ( overl. n 1586 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7872/16320 HENDRIC CORNELISZ DE VROME ( geb. Etten , ca. 1465 - beroep : landbouwer te Etten aan de Nederstrate - Hendric trad in 1528 opnieuw in het huwelijk , met Cathalina Loijs - hij is ca. 78 jaar oud geworden : overl. Etten , 1543 )

> huw.1 : uit dit huwelijk zijn (tenminste) een zoon en een dochter geboren

7873/16321 LIJSBETH WILLEM GERRITSZ CUIJPER ( geb. ca. 1455 - overl. Etten , ca. 1528 , ca. 73 jaar oud )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7874/16322 CORNELIS ADRIAEN AERTS ( geb. Etten , ca. 1480 - n 1515 is Cornelis nog opnieuw getrouwd , met Maria Mijs - overl. Etten , ca. 1551 )

> huw.1 : ca. 1510

7875/16323 JENNEKEN AERT NOYDENS ( geb. Etten , ca. 1480 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7876/16324 CORNELIS ADRIAENS GOERS ( geb. Oudenbosch , vr 1528 )

> huw. : ca. 1545

7877/16325 DINGENA AERT DE CUYPER ( geb. vr 1528 - overl. Oudenbosch , ca. 1549 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7952/3376 ENGEL LENERTS ZEEUW ( geb. ca. 1530/40 )

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

8144) JAN (BOM) ( geb. Oudenbosch (?) , ca. 1515 )

 

8148) GOER (?) ( geb. ca. 1535 )

 

8160/3936 WILLEM HENDRICK CORNELISZ DE VROME ( geb. Etten , ca. 1490 - beroepen : kuiper en landbouwer - Willem was eerder getrouwd met Dingena Jan Gerrits Wolff in Etten in 1520 < uit dit huwelijk was (minstens) een dochter geboren > - overl. in Etten , in het Vossenholl , vr oktober 1556 )

> huw.2 : Etten , in het Vossenholl , 27 maart 1553 - dit huwelijk kan niet langer dan (max.) drie jaar geduurd hebben

8161/3937 ELISABETH CORNELIS ADRIAEN AERTSDR. ( geb. Etten , ca. 1515 - Elisabeth zou later nog trouwen met Cornelis Mijs < uit dit tweede huwelijk van Elisabeth moet nog een zoon geboren zijn > overl. Etten , in het Vossenholl , vr juli 1564 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

8168) CRIJN ARENS ( geb. 1557 ; beroep : landbouwer te Den Bommel ; Crijn vervulde in zijn lange leven de volgende functies : gezworene van de Bommelse polder (1591 - 1598) en dijkgraaf (1598 - 1637) , dus voor bijna 40 jaar(!) ; verder was Crijn ook gezworene van de polder Tille (1594 - 1600) n dijkgraaf (1601 - 1637) ; een jaar na het overlijden van Trijntje in 1614 is Crijn opnieuw getrouwd : huw.2 : 1615 , met Lijsbeth Jacobsdr. (begr. Ooltgensplaat , 17/3/1623) ; nog in datzelfde jaar trouwde Crijn ten derde en tevens laatste maal : huw.3 : Oude Tonge , 1 okt. 1623 , met Aagje Hendriks uit Oude Tonge - overl. Den Bommel / begr. Ooltgensplaat < in de kerk > , 5 januari 1638 , ca. 80 jaar oud )

> huw.1 : 1578

8169) TRIJNTJE JOBS ( geb. ca. 1557 - overl. Den Bommel / begr. Ooltgensplaat , 8 januari 1614 , ca. 56 jaar )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8170) AREN ( geb. ca. 1550 , Den Bommel (?) )

 

8172) JAN VICTORSEN ( geb. Steenbergen (N.Br./Z-W-Br.) , ca. 1560 ; sedert 1592 landbouwer in het Oudeland van Oude Tonge ; kwartiermeester (= officier van administratie) van het St. Jorisgilde ; schepen , 1600 ; Jan is in totaal drie keer getrouwd geweest : huw.1 met Neeltje Jansdr. ; huw.2 met N.N. , afgesloten in Oude Tonge op 23 november 1625 ; huw.3 met Jaapken Reyers - overl. Oude-Tonge , 1626/1633 - Jan Victorsen is dus circa 70 jaar oud geworden )

> huw.1 : ca. 1585

8173) NEELTJE JANSDR. ( geb. ca. 1560 - overl. vr 1626 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8174) WITTE GILLISZ. ( geb. ca. 1560 ; woont op de Kaai te Oude-Tonge ; lid en deken van het St. Jorisgilde - overl. Oude-Tonge , 1612 , ca. 52 jaar oud )

> huw. : ca. 1585

8175) LIJSBETH CORSTIAENS ( geb. ca. 1560 - overl. Oude-Tonge , 16 november 1610 , ca. 50 jaar oud )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

8184/1728 ANDRIES CORNELISSE CATTESTAERT ( geb. ca. 1550 - Andries was bouwman in de in 1524 ingedijkte polder De Tille , die aanvankelijk een katholieke naam droeg : St. Sebastiaanspolder - Andries vervulde een aantal bestuurlijke functies in zijn tijd : hij was dijkgraaf van De Tille (1585 - 1587) , gezworene(heemraad) van De Tille (1585 - 1590) en gezworene van de polders Uitslag en Den Bommel - Andries is drie keer getrouwd geweest en heeft meerdere kinderen gekregen : huw.1 : met een dochter van Jan de Vogel , huw.2 : met Janne Doensdr. Cleijborgh (weduwe , overl. vr mei 1584 (op 6/5/1584 vond de verkoop plaats van haar huisraad)) , huw.3 : met Elisabeth Tonisdr. (in Ooltgensplaat , juni 1603 ; een jaar later overleden zowel Elisabeth als Andries) - Andries overleed in het jaar 1604 in Den Bommel en werd in de kerk van Ooltgensplaat bijgezet ; Andries was ca. 54 jaar oud gewrorden )

> huw.1 : Middelharnis (?) , ca. 1577 - in 1591 bezaten de kinderen van Andries 35 gemeten bouwland in de Kavel in het Oudeland van Middelharnis , gemeenschappelijk met Cornelis Janse de Vogel

8185/1729 N.N. DE VOGEL ( geb. Middelharnis (?) , ca. 1550 - overl. (ruim) vr 1585 )

 

# DE ACHTERNAAM KATTESTAART ZAL ZIJN ONTLEEND AAN DE CATTESTEERTWEIJE DIE EEN ONDERDEEL UITMAAKTE VAN HET LANDBOUWBEDRIJF VAN ANDRIES CORNELISZ. CATTESTAERT (1728) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8186/1730 BESTMAN CORNELISZ. ( geb. ca. 1550 - Bestman behoorde tot de manne van beschikke te Oude-Tonge en bovendien was hij schepen (aldaar ?) - in het jaar 1623 is Bestman in Oude-Tonge overleden , ca. 70 jaar oud )

> huw. : ca. 1575

8187/1731 LEUNTJE ALIAENSDR. ( geb. ca. 1550 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8188) STOFFEL (BRABER) ( geb. ca. 1560 )

 

8190) DIRK MEEUS (?) ( geb. ca. 1560 )

 

 

 

 

                  STAMOUDOUDERS

 

 

 

8640) MATHIJS ( geb. Dirksland (?) , ca. 1495 )

 

8642) IEMAN WILLEMSZ. ( geb. Dirksland (?) , ca. 1495 - boer te Dirksland ; koopt tienden (1519 - 1520) ; vermeld in de 10e penning , 1542 - overl. n 1541 )

> huw. : Sommelsdijk (??) , ca. 1520

8643) CORNELIA/NEELTGE LENERTS ( geb. Sommelsdijk (??) , ca. 1500 )

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

13504/31808 ADRIAEN (DE SEEUW) ( geb. ca. 1475 )

 

 

15120) CORNELIS (BREEMAN) ( geb. ca. 1470 )

 

15122) CORNELIS (WELLE) ( geb. ca. 1470 )

 

15520) CORNELIS (LODDER) ( geb. Middelharnis (?) , ca. 1500 )

 

15522) HENDRIK HENDRIKS ( geb. ca. 1510 )

 

15532) JOOST (DE BO(C)K) ( geb. ca. 1530 )

 

15540) JOOST ( geb. ca. 1500 )

 

15542) ARENT ( geb. ca. 1500 )

 

15744/32640 CORNELIS HEYNRIC DOMAESZ DE VROME ( geb. Etten , ca. 1435 - beroep : boer aan de Nederstrate te Etten ; functie : schepen van Etten (1487 - 1497) - overl. Etten , vr 1523 )

> huw. : ca. 1460 - uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend

15745/32641 KATALIJN JANSDR VAN BRECHT ( geb. ca. 1435 - overl. Etten , 1514 , ca. 79 jaar oud )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15746/32642 WILLEM GERIJTS DE CUIJPER ( geb. ca. 1425 - overl. Etten , 1465 )

 

15748/32644 ADRIAEN AERT WILLEM NEESENZONE ( geb. Etten , ca. 1450 - overl. Etten , n 15 december 1509 )

> huw. : ca. 1475

15749/32645 ELISABETH THOEN WILLEM CONINCKS ( geb. ca. 1450 - overl. n 1541 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15750/32646 AERT JAN NOYDENS ( geb. Etten , 1435 - overl. Etten , vr 1511 )

> huw. : ca. 1470

15751/32647 JANNEKE N.............. ( geb. vr 1460 - overl. Etten , 1522 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15752/32648 ADRIAEN GOERS ( geb. vr 1508 )

> huw. : ca. 1520

15753/32649 BEATRIX ANTHONIS JOOS ROM CONINCX ( geb. vr 1508 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15754/32650 AERT DE CUYPER ( geb. Oudenbosch (??) , ca. 1490 )

 

15904/6752 LENERT ADRIAENS DE SEEUW ( geb. ca. 1500/10 )

 

16320/7872 HENDRIC CORNELISZ DE VROME ( geb. Etten , ca. 1465 - beroep : landbouwer te Etten aan de Nederstrate - Hendric trad in 1528 opnieuw in het huwelijk , met Cathalina Loijs - hij is ca. 78 jaar oud geworden : overl. Etten , 1543 )

> huw.1 : uit dit huwelijk zijn (tenminste) een zoon en een dochter geboren

16321/7873 LIJSBETH WILLEM GERRITSZ CUIJPER ( geb. ca. 1455 - overl. Etten , ca. 1528 , ca. 73 jaar oud )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16322/7874 CORNELIS ADRIAEN AERTS ( geb. Etten , ca. 1480 - n 1515 is Cornelis nog opnieuw getrouwd , met Maria Mijs - overl. Etten , ca. 1551 )

> huw.1 : ca. 1510

16323/7875 JENNEKEN AERT NOYDENS ( geb. Etten , ca. 1480 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16324/7876 CORNELIS ADRIAENS GOERS ( geb. Oudenbosch , vr 1528 )

> huw. : ca. 1545

16325/7877 DINGENA AERT DE CUYPER ( geb. vr 1528 - overl. Oudenbosch , ca. 1549 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

16336) ADRIAEN CRIJNSZ. ( geb. Den Bommel (?) , ca. 1530 - begr. Ooltgensplaat , 1598(?) )

> huw. : ca. 1555

16337) N.N. ( geb. ca. 1530 - begr. Ooltgensplaat , 21 oktober 1607 , ca. 77 jaar oud )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16338) JOB ( geb. Den Bommel (?) , ca. 1530 )

 

16344) VICTOR ENGELSZ. ( geb. Steenbergen (?) , ca. 1530 - overl. Steenbergen , 1570 , ca. 40 jaar oud - Victor is de vermoedelijke vader van Jan Victorsen (8172) )

 

16346) JAN ( geb. Oude-Tonge (?) , ca. 1530 )

 

16348) GILLIS ARENTS DECKER ( geb. ca. 1530 ; woont op de Kaai te Oude-Tonge - overl. Oude-Tonge , vr 1591 )

 

16350) CORSTIAEN ( geb. Oude-Tonge (?) , ca. 1530 )

 

16368/3456 CORNELIS WILLEM(S) (YESZ ?) ( geb. ca. 1520 - Cornelis is de vermoedelijke vader van Andries Cattestaert (1728) - Cornelis was bouwman onder Den Bommel ; hij was lid van het St. Joris Gilde te Ooltgensplaat in 1544 { en dat was nog 22 jaren vr de beruchte beeldenstorm } en hij wordt vermeld in de Kohier 10e penning van Ooltgensplaat in 1543 (kohier = belastingaanslagregister of lijst van onderhoudsplichtigen bij het dijk- of polderwezen) )

 

16370/3458 JAN CORNELIS. DE VOGEL ( geb. ca. 1525 - landbouwer te Middelharnis - overl. Middelharnis , 19 oktober 1600 )

> huw. : ca. 1550

16371/3459 GEERTRUIJD WILLEMSDR. ( geb. ca. 1525 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16372/3460 CORNELIS ( geb. ca. 1520 )

 

16374/3462 ALIAEN ( geb. ca. 1520 )

 

 

 

 

          STAMOUDGROOTOUDERS

 

 

 

17284) WILLEM ( geb. Dirksland (?) , ca. 1465 )

 

17286) LENERT FLORISZ. ( geb. Sommelsdijk (?) , ca. 1470 - wonend in de parochie van Sommelsdijk ; testeert 2/6/1518 - begr. Sommelsdijk , 1524 )

> huw. : ca. 1500

17287) CORNELIA JACOB JANSDR. ( geb. ca. 1470 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

31044) HENDRIK ( geb. ca. 1480 )

 

31488/65280 HENRIC (DE VROME) DOMAESZONE ( geb. Etten (vermoedelijk) , ca. 1400 - beroep : landbouwer in Attelake (Etten) ; functies : schepen van Etten (1440 - 1469) , heilige geestmeester (1440 - 1461) - overl. vr 1471 )

> huw. : ca. 1427 - uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend

31489/65281 HEILWICH CORNELIS JACOBSDR ( geb. vr 1410 - overl. n 12 mei 1471 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31490/65282 JAN (VAN BRECHT) ( geb. ca. 1400 )

 

31492/65284 GERIJT (DE CUIJPER) ( geb. ca. 1400 )

 

31496/65288 AERT WILLEM NEESENZ ( geb. ca. 1420 )

 

31500/65292 JAN NOYDENS (?) ( geb. ca. 1400 )

 

31504/65296 GOER (?) ( geb. ca. 1465 )

 

31506/65298 ANTHONI(S) JOOS ROM CONINCX ( geb. ca. 1465 )

 

31808/13504 ADRIAEN (DE SEEUW) ( geb. ca. 1475 )

 

32640/15744 CORNELIS HEYNRIC DOMAESZ DE VROME ( geb. Etten , ca. 1435 - beroep : boer aan de Nederstrate te Etten ; functie : schepen van Etten (1487 - 1497) - overl. Etten , vr 1523 )

> huw. : ca. 1460 - uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend

32641/15745 KATALIJN JANSDR VAN BRECHT ( geb. ca. 1435 - overl. Etten , 1514 , ca. 79 jaar oud )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32642/15746 WILLEM GERIJTS DE CUIJPER ( geb. ca. 1425 - overl. Etten , 1465 )

 

32644/15748 ADRIAEN AERT WILLEM NEESENZONE ( geb. Etten , ca. 1450 - overl. Etten , n 15 december 1509 )

> huw. : ca. 1475

32645/15749 ELISABETH THOEN WILLEM CONINCKS ( geb. ca. 1450 - overl. n 1541 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32646/15750 AERT JAN NOYDENS ( geb. Etten , 1435 - overl. Etten , vr 1511 )

> huw. : ca. 1470

32647/15751 JANNEKE N.............. ( geb. vr 1460 - overl. Etten , 1522 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32648/15752 ADRIAEN GOERS ( geb. vr 1508 )

> huw. : ca. 1520

32649/15753 BEATRIX ANTHONIS JOOS ROM CONINCX ( geb. vr 1508 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32650/15754 AERT DE CUYPER ( geb. Oudenbosch (??) , ca. 1490 )

 

32672) CRIJN ( geb. ca. 1500 ) 

 

32688) ENGEL ( geb. Steenbergen (??) , ca. 1500 )

 

32696) ARENT (DECKER) ( geb. Oude-Tonge (?) , ca. 1500 )

 

32736/6912 WILLEM ( geb. ca. 1490 )

 

32740/6916 CORNELIS (DE VOGEL) ( geb. ca. 1495 )

 

32742/6918 WILLEM ( geb. ca. 1495 )

 

 

 

 

       STAMOUDOVERGROOTOUDERS

 

 

 

34572) FLORIS ( geb. Sommelsdijk (?) , ca. 1440 )

 

34574) (JACOB) JAN ( geb. ca. 1445 )

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

62976/130560 DOMAES WILLEMSZOON (?) ( geb. ca. 1360 - Domaes is twee keer getrouwd geweest en uit deze twee huwelijken zijn in totaal (minstens) zes kinderen geboren : huw.1 : met Heilwich N.N. (drie kinderen bekend) - beroep : landbouwer )

> huw.2 : ca. 1395 - uit dit huwelijk zijn (minstens) drie zonen geboren

62977/130561 N.N. N.N. ( geb. vr 1360 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62978/130562 CORNELIS JACOBS (?) ( geb. ca. 1370 )

 

62992/130576 WILLEM NEESENZ (?) ( geb. ca. 1390 )

 

63000/130584 NOYDEN (??) ( geb. ca. 1370 )

 

63012/130596 JO(OS) ROM CONINCX (?) ( geb. ca. 1435 )

 

65280/31488 HENRIC (DE VROME) DOMAESZONE ( geb. Etten (vermoedelijk) , ca. 1400 - beroep : landbouwer in Attelake (Etten) ; functies : schepen van Etten (1440 - 1469) , heilige geestmeester (1440 - 1461) - overl. vr 1471 )

> huw. : ca. 1427 - uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend

65281/31489 HEILWICH CORNELIS JACOBSDR ( geb. vr 1410 - overl. n 12 mei 1471 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

65282/31490 JAN (VAN BRECHT) ( geb. ca. 1400 )

 

65284/31492 GERIJT (DE CUIJPER) ( geb. ca. 1400 )

 

65288/31496 AERT WILLEM NEESENZ ( geb. ca. 1420 )

 

65292/31500 JAN NOYDENS (?) ( geb. ca. 1400 )

 

65296/31504 GOER (?) ( geb. ca. 1465 )

 

65298/31506 ANTHONI(S) JOOS ROM CONINCX ( geb. ca. 1465 )

 

 

 

 

    STAMOUDBETOVERGROOTOUDERS

 

 

 

125956/261124 JACOB (?) ( geb. ca. 1340 )

 

125984/261152 NEESEN (??) ( geb. ca. 1360 )

 

126024/261192 ROM CONINCX (??) ( geb. ca. 1400 )

 

130560/62976 DOMAES WILLEMSZOON (?) ( geb. ca. 1360 - Domaes is twee keer getrouwd geweest en uit deze twee huwelijken zijn in totaal (minstens) zes kinderen geboren : huw.1 : met Heilwich N.N. (drie kinderen bekend) - beroep : landbouwer )

> huw.2 : ca. 1395 - uit dit huwelijk zijn (minstens) drie zonen geboren

130561/62977 N.N. N.N. ( geb. vr 1360 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

130562/62978 CORNELIS JACOBS (?) ( geb. ca. 1370 )

 

130576/62992 WILLEM NEESENZ (?) ( geb. ca. 1390 )

 

130584/63000 NOYDEN (??) ( geb. ca. 1370 )

 

130596/63012 JO(OS) ROM CONINCX (?) ( geb. ca. 1435 )

 

 

 

 

                      EDELOUDERS

 

 

 

261124/125856 JACOB (?) ( geb. ca. 1340 )

 

261152/125984 NEESEN (??) ( geb. ca. 1360 )

 

261192/126024 ROM CONINCX (??) ( geb. ca. 1400 )