»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»


 

CORSTIAAN (VS) ><<>><<>><<>><<>><AMERIKAANSE NAZATEN VAN CORSTIAAN VAN DER GROEF EN ECHTGENOTE KRIENA VAN PUTTEN

PATERSON B - BRANCH

 

CORSTIAAN VAN DER GROEF was het vierde en laatste kind van vader Adrianus van der Groef , en hij was tevens het enige kind dat geboren werd binnen het tweede huwelijk van zijn vader met Jannetje Struis .

Corstiaan (NH) kwam ter wereld op 4 januari 1838 in het Flakkeese Dirksland in een tijd en in een omgeving waarin de arbeids- en leefomstandigheden nog verre van ideaal , zeg maar gerust , erbarmelijk slecht te noemen waren .

Zo werd Corstiaan (veld)arbeider van beroep en dit wetende , hoeven we ons geen enkele illusie te maken over zijn maatschappelijke en financiele positie : het zal in zijn woonhuis en gezin dag in dag uit en jaar in jaar uit , eerst en vooral armoe troef geweest zijn .

Eén mazzeltje heeft Corstiaan toch nog wel gehad : hij hoefde niet in militaire dienst . In de 19e eeuw kon een dergelijk verplicht oponthoud van je maatschappelijk leven oplopen tot maar liefst vijf jaar , en militaire dienst zal dus voor menig pas gerekruteerde schier eindeloos geduurd moeten hebben .

Maar Corstiaan heeft dus geen dag hoeven dienen , níet omdat hij wat mankeerde , maar omdat hij voor deelname aan de Nationale Militie , zoals het landsleger eertijds genoemd werd , was uitgeloot .

Een militair paspoort is er toen nog wel van hem opgesteld , zonder verdere invulling van enige nadere keurings-gegevens , maar wel met Corstiaans duidelijk geplaatste handtekening onderaan het formulier .

Met trouwen hoefde hij dus niet zo lang te wachten : Corstiaan trad op 23-jarige leeftijd in het huwelijk met Kriena van Putten (NH) , geboren op 12 maart 1839 in het piepkleine Flakkeese plaatsje Herkingen .

De huwelijksplechtigheid vond plaats op 26 april 1861 in Corstiaans geboorte- en woonplaats Dirksland .

Ook Kriena kan het indertijd niet breed gehad hebben , want ook zij was , net als haar echtgenoot , arbeider van beroep .

Om een idee te geven wat toentertijd de leefomstandigheden geweest moeten zijn van de arbeidende klasse : in 1861 , het jaar van hun huwelijk , bedroeg het gemiddelde weekloon in Nederland van vaste arbeiders slechts f 6,- ; en toch zou het gemiddelde loon van arbeiders in de jaren erna , ongeveer tot aan de eeuwwisseling , niet stijgen maar juist dálen !

Verwonderlijk is het dus absoluut niet dat vele landgenoten , bij duizenden zelfs , in de loop van de 19e eeuw de wijk zouden nemen naar Amerika , het land van de onbegrensde mogelijkheden én van de (veel) betere levenskansen - en dat is nu ook precies datgene waartoe Corstiaan en Kriena na hun huwelijk ook zouden besluiten , maar allereerst zouden er nog tien kinderen binnen het gezin op Hollandse bodem geboren gaan worden ..... ze vertrokken dus zeker níet op stel en sprong .

Al hun kinderen kwamen ter wereld in Dirksland , daarmee de indruk gevend dat Corstiaan , Kriena en hun steeds toenemende kinderschare een nogal honkvast bestaan geleid moeten hebben , maar niets is minder waar ...

Bij voortduring trok het gezin van de ene naar de andere plaats - en steeds zal Corstiaan op zoek zijn geweest naar een goede , betere betrekking om de vele monden thuis allemaal te kunnen voeden .

Van Dirksland trokken ze naar Melissant , van Melissant weer terug naar Dirksland en van Dirksland wéér naar Melissant , en later woonden ze dan weer met z'n allen in Sommelsdijk , Nieuwe-Tonge en tenslotte in het naburige Oude-Tonge .

Zocht Corstiaan aanvankelijk alleen emplooi op het eiland , in 1876 zien we dat hij samen met z'n vrouw Kriena en z'n oudste zoon Adrianus voor een periode van acht maanden ver buiten Flakkee , helemaal in de Haarlemmermeer verblijft , om daar , in de korte tijd daarvoor drooggemalen polder , vermoedelijk onder loodzware arbeidsomstandigheden , in het zweet zijns aanschijns zogezegd , voor vrouw en kroost de kost te gaan verdienen .

Na acht maanden was het 'Haarlemmermeer-avontuur' al weer voorbij en konden Corstiaan , Kriena en Adrianus weer op vertrouwde Flakkeese grond herenigd worden met de overige kinderen , én moesten ze het maar weer op het eiland met elkaar zien te rooien .

Alhoewel Corstiaan en z'n vrouw sinds hun huwelijksdag in de loop van 18 jaar tien kinderen gekregen hebben , hebben zij wel , tot twee maal toe , de droeve plicht gehad om een jong gestorven kind naar z'n laatste rustplaats te vergezellen - sinds de geboorte van het laatste kind bestond het gezin dus in totaal uit tien personen : vader Corstiaan , moeder Kriena en acht kinderen , die nu op de drempel stonden van een bijzonder , uitdagend en tegelijkertijd ook wat beangstigend emigratie-avontuur ...

In het jaar 1889 emigreerden twee van hun reeds getrouwde dochters naar Noord-Amerika .

Een jaar later verruilde ook hun oudste zoon Adrianus Nederland voor de Verenigde Staten. Adrianus keerde evenwel spoedig - noodgedwongen - maar níet voor lang terug .

Op 30 mei 1890 - om méér dan één reden voor hen allen een memorabele dag - emigreerden vader Corstiaan van der Groef , zijn echtgenote Kriena van Putten , samen met hun kinderen Machiel , Marina , Corstiaan , Leentje én Adrianus in gezelschap van zijn vrouw , dochter en haar zoon , vanuit Oude-Tonge naar Amerika , het grote , állergrootste avontuur van hun leven tegemoet ...

Aangezien hun twee dochters , Magchelina en Jannetje , het jaar daarvoor al naar Amerika geëmigreerd waren , was er nog maar één kind (inmiddels ook al wel getrouwd) dat in Nederland achterbleef : hun dochter Stina van der Groef . Zou Stina in al die jaren nadien - ze zou uiteindelijk de hoge leeftijd van 90 jaar weten te bereiken - ooit nog eens haar ouders en broers en zusters teruggezien hebben en hebben kunnen omhelsen ....???

 

De tien kinderen van Corstiaan van der Groef en Kriena van Putten :

 

1) ADRIANUS , hun eerstgeborene , zag het levenslicht op 26 juli 1862 in Dirksland .

Adrianus was later werkman van beroep . Het verloop van zijn leven zou nogal bijzonder blijken te zijn ....

Adrianus zou twee maal in zijn bestaan in het huwelijk treden : de eerste maal op 21 mei 1886 in de plaats Nieuwe-Tonge met Lena van der Velde , werkvrouw/dienstbode van beroep , geboren op 19 februari 1860 in het Flakkeese Herkingen , dochter van Herman van der Velde en Lena Riedijk ; het huwelijksgeluk zou maar van korte duur zijn ...

Het pas getrouwde stel woonde achtereenvolgens in de volgende Flakkeese plaatsen : Nieuwe-Tonge , Herkingen en Oude-Tonge .

Een jaar na hun huwelijk werd hun dochter Krijna geboren .

Adrianus zou niet alleen twee maal in het huwelijk treden , hij zou ook - en dat gebeurde toch echt niet zo vaak in die dagen - twee maal in zijn leven naar de Verenigde Staten emigreren !

In 1888 , een jaar na de geboorte van hun eerste kind moeten Adrianus en zijn gezin al geëmigreerd zijn naar de USA , maar geenszins voor lange duur ...

In de Verenigde Staten , misschien wel kort na aankomst in het nieuwe vaderland , moet ook hun tweede kind geboren zijn , zoon Herman .

Volgens 'officiele' gegevens die over Herman beschikbaar zijn , zou hij in Amerika ter wereld gekomen moeten zijn enkele weken vóór zijn zus Krijna .... uiteraard om voor de hand liggende biologische redenen een volstrekte onmogelijkheid . Nadere gegevens over Hermans korte bestaan geven een helderder beeld: volgens deze gegevens moet hij op 10 april 1888 in Passaic , County Paterson overleden zijn . Herman had slechts drie weken geleefd .

We kunnen nu en hier niet meer in de harten en gedachten van deze mensen kijken , maar wellicht had hun snelle terugkeer naar Nederland - en dat zal vrij kort na het overlijden van Herman geweest moeten zijn - vooral te maken met de mogelijkerwijs verslechterende gezondheidstoestand van moeder en echtgenote Lena van der Velde , wellicht nog versterkt door gevoelens van heimwee ; kort na aankomst in Nederland kwam Lena van der Velde namelijk al te overlijden , op 4 februari 1889 , twee weken slechts vóór haar 29e verjaardag .

Ruim een jaar later , op 30 mei 1890 - een zeer belangrijke en uitzonderlijke dag - trad Adrianus in zijn toenmalige woonplaats Oude-Tonge wederom in het huwelijk , met Johanna Bruinse , op 21 maart 1866 in Oude-Tonge geboren , werkvrouw van beroep , dochter van Hendrik Bruinse en Cornelia Gebraad . Johanna had al een zoon die een paar maanden eerder geboren was - zijn naam was Hendrik Bruinse , maar Hendrik werd die dag door Adrianus gewettigd en heette dus sinds die bewuste 30ste mei 1890 officieel Hendrik van der Groef .

En dan gebeurde er op diezelfde , hopelijk mooie lentedag , nog iets zeer opvallends : op 30 mei 1890 vertrokken Adrianus en Johanna met Hendrik en Krijna , Adrianus' kind uit zijn eerste huwelijk , samen met de beide ouders van Adrianus én verschillende van zijn broers en zusters naar de Verenigde Staten van Amerika en zij keerden nooit weerom .....

> Andrew Vander Groef and spouse Johanna Bruinse

 

De Amerikaanse jaren :

Uit bewaard gebleven gegevens van de Amerikaanse volkstellingen uit de eerste helft van de 20e eeuw blijkt dat Adrianus (in Amerika Andrew geheten) samen met echtgenote Johanna op het volgende adres woonde : Ward 2 , Passaic , Passaic City , Passaic , New Jersey , USA . Op datzelfde adres woonden natuurlijk ook hun kinderen , en dat waren er heel wat meer dan de twee kinderen met wie zij vanuit Nederland naar Amerika waren vertrokken . In de Verenigde Staten , in Passaic , had overduidelijk gezinsuitbreiding plaatsgevonden : naast Krijna (in de VS Trina genoemd) en Hendrik (Henry) , komen we sinds hun aankomst in Amerika tegen (in chronologische volgorde) : Andrew , Christina , Chris , Alice , Leonard , Michael , Cornelia . Als moeder Johanna in 1945 komt te overlijden , vermeldt haar overlijdensbericht dat van de in totaal elf kinderen van het echtpaar Van der Groef-Bruinse er anno 1945 nog acht in leven waren : Trina , Henry , Christine , Christian , Alice , Leonard , Michael en Cornelia .

Zoon Andrew moet op dat moment dus al overleden zijn geweest plús nog twee kinderen die waarschijnlijk al in hun jonge kinderjaren gestorven waren en zodoende níet voorkomen op de zogeheten USA census-lijsten .

Johanna overleed in het jaar 1945 in Passaic , New Jersey op een wel zeer historische familie-datum : het was de dag waarop zij precies 55 jaar getrouwd was en ook precies 55 jaar in de Verenigde Staten woonde : 30 mei (!) - Johanna had de leeftijd mogen bereiken van 79 jaar .

In haar overlijdensbericht wordt ook nog vermeld dat zij anno 1945 samen met haar man 21 kleinkinderen en 8 achterkleinkinderen had .

In de editie van the Herald-News van Passaic , New Jersey , die verscheen op 31 mei 1945 , werd nog melding gemaakt van het overlijden van Johanna op haar trouwdag , onder de kop : 'Mrs. Vander Groef dies on 55th wedding anniversary' .

Echtgenoot Adrianus/Andrew overleed ruim een half jaar later , op 1 september 1946 in Clifton , New Jersey , in de , zeker voor die tijd , zeer respectabele leeftijd van 84 jaar .Naar aanleiding van het heengaan van Andrew verscheen er op 3 september 1946 in the Herald-News (Passaic , NJ) een in memoriam/obituary over zijn leven .

Zowel Johanna als Andrew hebben hun laatste rustplaats gevonden op Crest Haven cemetery .

Volgens het overlijdensbericht van Andrew waren er op het moment van zijn overlijden nog twee zusters en een broer van hem in leven : Christine/Stina van der Wekke - van der Groef uit Nederland , Mary/Marina Vander Groef - Knight uit Garfield en broer Christian Vander Groef uit Passaic , NJ .

 

De twee kinderen van Adrianus van der Groef en zijn eerste vrouw Lena van der Velde :

> KRIJNA/TRINA VAN DER GROEF - Krijna werd geboren op 17 april 1887 in Nieuwe-Tonge op Goeree-Overflakkee . De eerste levensjaren moeten nogal stressvol geweest zijn voor de pasgeborene : nog vóór haar derde levensjaar was Krijna al een aantal malen de Atlantische Oceaan over geweest : de eerste keer , in 1888 , vertrok zij alleen met beide ouders van Flakkee naar de Verenigde Staten , de tweede keer vertrok zij met haar vader , haar stiefmoeder en de bijna voltallige familie van haar vader.

In de Verenigde Staten werd Krijna Trina genoemd en onder de naam Trina van der Groef komen we haar ook tegen als echtgenote van (John) Grunsta uit Clifton , NJ .

Krijna/Trina is tenminste 58 jaar oud geworden ( vóór het jaar 1979 was Trina overleden ) .

> HERMAN VAN DER GROEF - Herman , het tweede kind van Adrianus en Lena , werd in de USA geboren , in Paterson , Passaic Co , New Jersey , op 21 maart 1888 , en 20 dagen later , op de 10e april van datzelfde jaar , ontsliep hij reeds in zijn woonplaats Passaic , Paterson , NJ .

 

Kind van Johanna Bruinse :

> HENDRIK BRUINSE = HENDRIK/HENRY VAN DER GROEF - Op 17 januari 1890 schonk Johanna Bruinse in Oude-Tonge op Flakkee (op 'Flaka' , volgens gegevens van de US census) het leven aan een 'in onecht geboren' kind ('moederzoon') , genaamd : Hendrik Bruinse . Enkele maanden later , op de trouwdag van moeder Johanna met Adrianus van der Groef , werd Hendrik door zijn stiefvader gewettigd en heette sindsdien dus : Hendrik van der Groef én , korte tijd later , sinds zijn aankomst in de USA , ging hij door het leven als : Henry Vander Groef .

Van Henry is bekend dat hij op de volgende Amerikaanse adressen heeft gewoond : Passaic Ward 2 , Passaic , New Jersey (anno 1910) en Ward 3 , Clifton , Clifton City , Passaic , New Jersey (1930 - 1942) . Henry moet in Amerika ook getrouwd zijn geweest met een vrouw van vermoedelijk Nederlandse origine , met de voornaam Lena (haar achternaam is onbekend) .

Henry's naam en personalia komen voor op de zogeheten US WW I draft(dienstplicht) registration cards , 1917 - 1918 en op de US WW II draft registration cards ,1942 .

In de maand juli , in het jaar waarin de Verenigde Staten precies 200 jaar bestonden (1976) is Henry op 86-jarige leeftijd overleden in de plaats Irvington , Essex in de staat New Jersey .

 

De kinderen van Adrianus van der Groef en zijn tweede vrouw Johanna Bruinse :

> ANDREW VAN DER GROEF - Andrew , vermoedelijk ter wereld gekomen in het jaar 1890 in de Verenigde Staten , zal het eerste kind van Adrianus en Lena samen geweest moeten zijn . Andrew's naam komt voor op de US census-lijst van het jaar 1905 (Andrew is dan ca. 15 jaar oud) , maar níet meer op latere lijsten vanf het jaar 1910 . Er zijn nu twee mogelijke levens-scenario's : Andrew kan vóór die tijd al overleden zijn geweest ofwel vóór zijn 20e levensjaar het ouderlijk huis al definitief verlaten hebben ??

> CHRISTINA VAN DER GROEF - Christina/Christine , hun beider tweede kind , werd geboren in New Jersey op 14 juli 1892 . In of rond het jaar 1911 - Christina is dan ongeveer 19 jaar oud - trad zij in het huwelijk met Benjamin Bernard Koenig , geboren op 11 augustus 1883 in Greenpoint , Brooklyn , New York en overleden op 5 april 1955 , zoon van Xavier Koenig en Magdalena Knoll , beiden oorspronkelijk afkomstig uit Duitsland .

In 14 jaar tijd , van 1912 tot 1926 kreeg het echtpaar (tenminste) vijf kinderen , vier zonen , één dochter , die inmiddels alle vijf overleden zijn .

Christina Vandergroef - Koenig heeft uiteindelijk de leeftijd bereikt van 87 jaar : ze overleed in Crawfordsville in de staat Indiana op 15 devember 1979 .

> Christina and husband Koenig

 

 CHRISTIAN/CHRISTIE VAN DER GROEF - Chris kwam ter wereld op 7 maart 1897 in Passaic , New Jersey . Hij was getrouwd met Florence M. (achternaam onbekend) . Florence was geboren op 13 februari 1897 in New Jersey en ze is overleden in de maand mei van het jaar 1987 in Passaic , NJ op 90-jarige leeftijd .

Chris en Florence hebben (minstens) twee kinderen gekregen . Het gezin woonde anno 1930 op het volgende adres : Nutley , Essex , NJ ; tien jaar later waren ze verhuisd en woonden ze : Ward 1 , Clifton , Clifton City , Passaic , NJ .

Chris wordt vermeld op de volgende lijst : US WW I draft registration cards , 1917 -1918 - onbekend is waar en wanneer Chris uiteindelijk overleden is (in ieder geval vóór 1979) .

 

Chris en Florence zijn de ouders van de volgende twee kinderen :

1) CHRISTIE VAN DER GROEF - Chris(tie) werd geboren op 11 januari 1925 in New Jersey .Van 1/8/1993 tot aan zijn overlijden op 10 juni 2006 moet hij in Clifton , N.J. gewoond hebben . Christie was getrouwd met Nellie Klimko , met wie hij drie kinderen gekregen had , twee dochters en een zoon . Toen hij op 10 juni 2006 op 81-jarige leeftijd overleed , waren Chris en zijn vrouw de grootouders van in totaal zeven kleinkinderen .

 

De drie kinderen van Christie van der Groef en zijn vrouw Nellie Klimko :

~ NANCY VAN DER GROEF - Nancy woonde anno 2006 in Clifton , N. J.

~ MARY VAN DER GROEF - dochter Mary woonde in 2006 in de plaats Vernon

~ GARRY V. VAN DER GROEF - zoon Garry kwam ter wereld op 15 november 1953 . Van Garry is bekend dat hij vanaf ca. 1985 gewoond heeft in Highland (Lakes) , N.J. ; overige woonadressen : Clifton , N.J. en Parsippany in de staat New York . Garry is in het huwelijk getreden met Kathleen Mary Omullan , geboren in Bloomfield , N.J. en in 2013 woonachtig in Highland Lake . Kathleen en Gary hebben twee kinderen gekregen .

 

De twee kinderen van Garry Vander Groef en Kathleen Omullan :

# MELISSA VAN DER GROEF - Melissa is geboren op 15 mei 1982 en woonde anno 2008 in Lafayette , N.J.

>  Kathleen and daughter Melissa Vander Groef

 

 

2) JOHANNA VAN DER GROEF - van Johanna is alleen bekend dat zij in het jaar 1936 in de staat New Jersey geboren is .

 

 

> MICH. VAN DER GROEF - wellicht was Mich. (Michael ?) het vierde kind dat Adrianus en Lena in Amerika kregen . Mich. was echter een kind zonder serieuze levenskansen : Mich kwam ter wereld in 1899 en kwam reeds in zijn geboortejaar , hooguit enkele maanden oud , op 24 mei in Passaic City , Passaic , NJ te overlijden .

> ALICE VAN DER GROEF - dochter Alice zou in het jaar 1900 in New Jersey geboren moeten zijn en later in het huwelijk getreden zijn met (James) Abner uit Clifton , NJ . Alice is overleden ná het jaar 1979 .

> LEONARD/LENNARD VAN DER GROEF - zoon Leonard/Lennard kwam ter wereld op 2 januari 1901 in New Jersey . Als jong volwassen man is Leonard als militair in dienst van het Amerikaanse leger drie jaar lang , van 1920 tot 1923 , gestationeerd geweest bij het Panama kanaal .

Drie jaar later , op 12 maart 1926 trad hij in het huwelijk met Elsie Alma Dorpfeld - Elsie was geboren (op 9 maart 1905) in Duitsland ; Elsie was de dochter van Otto Dorpfeld en Bertha Selback , beiden immigranten uit het Duitse Rheinland ; Elsie was de kleindochter van Aran Doerpfeld en Bertha Smitz en van Robert Selback en Julia Winterhagen . In de maand februari van het jaar 1919 was Elsie , bijna 14 jaar jong , samen met haar ouders vanuit Duitsland naar de Verenigde Staten gekomen .

Leonard zou als het ware in de voetsporen van zijn vader gaan treden door ook zelf de vader te worden van in totaal elf kinderen (!) - tragisch genoeg zouden maar liefst vier van hun kinderen de volwassen leeftijd bij lange na niet weten te bereiken .

Leonard en Elsie woonden in Passaic in de staat New Jersey (Clifton en Main Avenue) .

Anno 1940 woonde het echtpaar-Van der Groef met hun kinderen op het volgende woonadres : Ward 4 , Passaic , Passaic City , Passaic , NJ .

Op de dag af 85 jaar sinds zijn ouders getrouwd en geëmigreerd waren naar de USA , kwam er een eind aan het leven van echtgenoot , vader en grootvader Leonard/Lennard Van Der Groef - Leonard stierf op 30 mei 1975 in Passaic , New Jersey , op de leeftijd van 74 jaar .

Twee jaar later overleed ook zijn echtgenote Elsie in Passaic , NJ , vier dagen na haar 72ste verjaardag , op 13 maart 1977 .

Leonard en Elsie zijn beiden begraven in Laurel Grove Memorial Park in Totowa , New Jersey .

> foto (Gedeelde afbeeldingen) : Leonard & Elsi Vander Groef

 

 

De elf kinderen van Leonard Vander Groef en Elsie Alma Dorpfeld :

I) ANDREW LEONARD VAN DER GROEF - vreugde over de geboorte van hun allereerste kind zou twee dagen later al volledig omslaan in droefenis en rouw : zoon Andrew werd geboren op 7 juni en overleed al op 9 juni 1926 .

II) BERTHA ALMA VAN DER GROEF - hun eerstgeboren dochter kwam ter wereld in New Jersey op 14 oktober 1927 .

Op bijna 22-jarige leeftijd trad Bertha in het huwelijk met een man met een wel zeer Hollandse en Flakkeese naam : Abraham Kievit - het huwelijk werd gesloten op 17 september 1949 . Bertha en Abraham hebben in de jaren die volgden in totaal vier kinderen gekregen .

In de maand augustus van het jaar 1996 is Bertha Alma Vander Groef - Kievit op 68-jarige leeftijd overleden .

III) JOHANNA LENORA (ANNE) VAN DER GROEF - dochter Johanna Lenora , op 27 maart 1930 in New Jersey ter wereld gekomen , werd geboren onder de namen Anna Lenore , maar dit werd pas bekend nadat zij al overleden was !

Johanna was al vroeg getrouwd : op 15 september 1947 - ze is dan nog maar 17 jaren jong - gaf zij reeds het jawoord aan Robert Arthur DuHaime . Met Robert zou Johanna zes kinderen krijgen .

Later is Johanna nog opnieuw getrouwd : op 25 september 1966 - ze is dan inmiddels 36 jaar - trouwde Johanna in Highlands , Florida met een ándere Robert : Robert Lansing Bessell . Met deze tweede Robert kreeg Johanna nog een dochter . Dit tweede huwelijk moet in Los Angeles ergens tussen 1966 en 1984 middels echtscheiding beëindigd zijn .

Johanna stierf op 18 januari 1999 ; ze werd 68 jaar .

IV) ANDREW LEONARD VAN DER GROEF - vijf jaar ná Andrew Leonard (1) werd er weer een zoon geboren in het gezin , een zoon die zij wederom Andrew Leonard noemden , in de hoop en de verwachting wellicht ook dat deze tweede zoon nu wel een lang leven beschoren zou zijn .... maar helaas ... : Andrew Leonard (2) Vander Groef leefde maar luttele maanden : hij werd geboren op 24 mei 1931 en in datzelfde jaar , op 10 oktober , eindigde zijn leven al voorgoed .

V) N.N. VAN DER GROEF - twee jaar later werd het gezin weer in rouw ondergedompeld toen moeder Elsie op 3 mei 1933 een dood geboren kind baarde - het bleek een meisje te zijn .

VI) ANDREW LEONARD VAN DER GROEF - op 22 juni 1934 beviel Elsie in New Jersey voor de derde maal van een zoon , en ook deze derde zoon werd weer Andrew Leonard genoemd .

Mochten vader Leonard en moeder Elsie bevreesd geweest zijn dat er ook voor déze Andrew Leonard slechts een kort leven in het verschiet zou liggen , dan was deze vrees , achteraf gezien , gelukkig ongegrond geweest : Andrew Leonard (3) Vander Groef zag het levenslicht op 22 juni 1934 in New Jersey en groeide gelukkig gezond en wel op . Andrew nam , begin jaren 50 , als militair deel aan de Korea Oorlog en ontving vanwege betoonde moed tijdens een missie van de Amerikaanse overheid het zogeheten Distinguished Flying Cross . In de periode 1952 - 1953 vloog Andrew als militair aan boord van een vliegtuig genaamd de Cami Ningyo .

Andrew trouwde op 2 juli 1959 in Clifton , NJ met Margot Elisabeth Schoch . Margot was Duitse van geboorte : ze was geboren op 12 oktober 1936 in de plaats Altobendorf en zij moet in of rond het jaar 1953 vanuit Duitsland naar de Verenigde Staten geëmigreerd zijn .

In de eerste helft van de jaren 60 kreeg het echtpaar drie dochters .

Midden jaren 90 woonden Andrew en Margot in het stadje Denville in New Jersey .

 

Op 16 augustus 2004 , een jaar voor zijn overlijden , verscheen in de Ocala Star-Banner een krantenartikel in de vorm van een interview met Andrew over zijn oorlogservaringen tijdens de Korea-oorlog , onder de titel : "Vander Groef had harrowing (aangrijpende) experience" :

"Vander Groef had harrowing experience" :

(by Gwenn Welch , Neighbors Feature Correspondent)

> Andrew Vander Groef joined the U.S. Air Force in 1951 . 'The Korean War was going on' , Vander Groef said . 'I was 17 and felt I had to do something for my country' . He was sent to gunnery school before he got his orders to go to Korea . 'I joined the Air Force because I wanted to be in the air , not on the ground' , he said , 'and I got my wish' .

Staged in Yokoda , Japan , Vander Groef flew 30 missions on a B-29 . One mission he will never forget . After a bombing run he checked the rear bomb bay , and found three live bombs and a cluster of photo flash bombs still there . After notifying the pilot of his find , the plane was depressurized to 60 degreees below zero .

When the doors were opened to let the bombs go , one got caught . Unable to position himself to get where he needed to be , he took off his parachute . 'There I was , doors opened , colder than blazes , one person trying to release a live bomb before it blew us up' . Vander Groef does not know to this day what gave him the strength he needed . He forcefully lifted one end of the bomb to get it clear . It tumbled away with the others . When the photo flash cluster went off he realized it was just as well he had not been able to see the ground until after the feat was accomplished .

During the debriefing after the mission with all the other reports they had to give , the incident was forgotten . It was only a couple of years ago that Vander Groef received his Distinguished Flyijng Cross award , through the efforts of U.S. Rep. Cliff Stearns' office .

When Vander Groef returned to the States he was sent to Roswell , N.M. , part of a training crew on a B-50 . Vander Groef was supposed to stay there a year , but he really wanted to go back to Japan .

He finally received orders to report to the Far East Air Force Command , not in Japan , but in Pusan , Korea . There he flew on the B-26 , doing reconnaissance missions . His outfit was disbanded , and he was sent back to Japan .

Vander Goef returned to the States in 1955 . 'It took me 26 days to get back . After all those years of flyijng , they sent me back on a boat ! We ran into a typhoon on top of it'. After his discharge Vander Groef worked as a Sheriff Lieutenant in Morris County , N.J. for 15 years and retired on disability after an accident .

Vander Groef married his wife Margo in 1959 . They have three daughters and eight grandchildren . In his spare time Vander Groef loves to do research on his computer . In addition to the DFC award , Vander Groef was also awarded the Air Medal with clusters .

 

Margot en Andrew zijn uiteindelijk kort na elkaar gestorven : Margot overleed op 7 januari 2005 in Ocala , Marion , Florida , 68 jaar oud en Andrew overleed nog datzelfde jaar , op maandag 8 augustus 2005 , eveneens in Ocala , Marion , Florida - Andrew bereikte de leeftijd van 71 jaar .

 

In Memoriam - Obituary :

Andrew L. VanderGroef
CHESTER, Va.
Published on 08/10/2005.

- Andrew Leonard VanderGroef, a native of Clifton, died Monday, Aug. 8, 2005, at Chippenham Medical Center in Richmond, Va. He was 71.

A. U.S. Air Force veteran, Mr. VanderGroef served in the Korean War as a fire control gunner on the B-29 aircraft, and was awarded the Distinguished Flying Cross.

He was the son of the late Leonard and Elsie Alma Dorpfeld VanderGroef and the widower of Margot Elisabeth VanderGroef.

He is survived by three daughters, Donna Ellman of Canedensis, Pa., Andrea Barrett of Chester, Va., and Kim Campbell of King George, Va.; two brothers, Leonard VanderGroef of Toms River, Pa., and Alan VanderGroef of Hopatcong; and a sister, Trina Lenahan of Manasquan.

Also surviving are his grandchildren, Andrew Ellman, Hunter (McDuff) Campbell, Vanessa Barrett, Sara Ellman, Linsey Barrett, Laura Ellman, Kacie Campbell and Jamie Campbell.

Interment will be in Arlington National Cemetery with full military honors on Sept. 29, at 2 p.m.

In lieu of flowers, the family requests that memorial donations be made to the Crater Community Hospice, 840 West Roslyn Road, Colonial Heights, Va. 23834.

The Colonial Heights chapel of E. Alvin Small Funeral Home & Crematory is handling the arrangements

Both Andrew Leonard Vander Groef and his wife Margot Elisabeth Schoch were laid to rest at Arlington National Cemetry on Thursday September 29 , 2005

The first picture is a picture of the guards carrying the urn and the ceremonial flag to the pavilion where the service will be held. The second one is while the Chaplain is giving his speech and the guard unfolded the flag and held it over the urn before refolding it and presenting it to daughter Donna Marie Vander Groef . The last picture is the Unity Urn that was purchased when Margot had died. There was a 21 gun salute and a buglar played Taps - heartwrenching ...

 

De drie kinderen van Andrew Leonard Vander Groef en Margot Elisabeth Schoch :

1) DONNA MARIE VAN DER GROEF - hun oudste dochter kwam ter wereld op 18 november 1960 . Ze trouwde 28 jaar later , in september 1988 met Jim Ellman en kreeg met hem drie kinderen .

2) ANDREA LYNNE VAN DER GROEF - de tweede dochter werd geboren op 22 juni 1963 en is getrouwd met William Michael Barrett . Andrea en William hebben twee dochters gekregen .

3) KIM ELISE VAN DER GROEF - Kim werd geboren op 24 juni 1965 , is op 15 oktober 1994 getrouwd met Richard Wayne Campbell - van 1/1/2007 tot 1/1/2009 woonden ze in King George in de staat Virginia - Kim en Richard hebben drie kinderen gekregen .

 

 

VII) CORRINE ELSIE VAN DER GROEF - het zevende kind van Leonard en Elsie , dochter Corrine ('aunt Dee') , werd drie jaar na Andrew Leonard geboren , op 6 mei 1937 in New Jersey . Slechts enkele maanden na de geboorte werd de naam van de jonge baby gewijzigd van Corrine in Trina , de voornaam van zowel de oudste half-zuster als oma van Leonard (in Nederland Krijna geheten) . Was Leonard er plotseling , tot zijn schrik , achtergekomen dat hij , in strijd met de toen geldende mores , volkomen vergeten was zijn oma te vernoemen en probeerde hij dit op deze wijze dan toch nog een klein beetje goed te maken ....??!

Corrine/Trina is drie maal getrouwd geweest : de eerste maal met Raymond Petrisin , met wie zij twee dochters kreeg .

Na de echtscheiding trouwde ze met Denny Lenahen , maar ook dit huwelijk eindigde in een echtscheiding , waarna Corrine/Trina nog eenmaal in het huwelijksbootje zou stappen , en wel met de broer van Denny , Frank Lenahan , met wie zij getrouwd bleef totaan zijn overlijden in oktober 2004 .

VIII) CHRISTINE HELEN VAN DER GROEF - op 20 januari 1939 werd in New Jersey geboren dochter Christine Helen ('aunt Babe') Vander Groef . Al op 18-jarige leeftijd , op 13 april 1957 trad Christine in het huwelijk met een landgenoot met onmiskenbare Nederlandse wortels : Raymond DeVries . Raymond en Christine hebben twee kinderen gekregen .

IX) LEONARD OTTO VAN DER GROEF - het negende kind , zoon Leonrad Otto Vandergroef , werd geboren op 1 mei 1942 in Clifton , N.J. . Hij trouwde op 18 september 1965 met Celia M. Baron . Leonard heeft vroeger gewerkt bij Lucy's Retired Surfers Bar & Restaurant . Celia was geboren op 17 juni 1942 en is op maandag 10 april 2006 , op 63-jarige leeftijd , in Ocean , NJ overleden .

Leonard en Celia kregen twee dochters .

 

In Memoriam - Obituary of Cecelia Baron :

Celia M. Vander Groef
BERKELEY TOWNSHIP
Published on 04/11/2006.

- Celia M. Vander Groef died on Monday, April 10, 2006, at Community Medical Center. She was 63.

She was born in Paterson and was a resident of Holiday City south section of Berkeley Township for less than one year, having previously lived in Succasunna for many years.

She was a mental health aide for Mental Health Associates in Morris County for several years.

She was a member of the Holy Redeemer Lutheran Church, Manchester, as well as a member of the National Association for Mental Illness (NAMI).

Survivors include her husband, Leonard Vander Groef of Toms River; her two daughters, Dawn Weindorf, and Denise Caruth; her three grandchildren; her two brothers, Stanfred Baron, and George Baron; and her two sisters, Corene Garvey, and Shirley Koshgarian.

The funeral service will be on Thursday, April 13, at 11 a.m. at Quinn-Hopping Funeral Home, 26 Mule Road, Toms River. Entombment will follow at Ocean County Memorial Park, Toms River.

Hours of visitation will be on Wednesday, April 12, from 2 to 4 and 7 to 9 p.m. at the funeral home.

In lieu of flowers, please make donations in Mrs. Vander Groef's memory to the National Association for Mental Illness, 1562 Route 130, North Brunswick, N.J. 08902. Envelopes will be available at the funeral home.

 

De twee dochters van Leonard Otto Vander Groef en Celia M. Baron :

a) DAWN LENORA VAN DER GROEF - de geboorte van dochter Dawn Lenora vond plaats op 9 november 1972 in Succasunna-Kenvil .

In haar jonge leven heeft Dawn al gewoond in verschillende Amerikaanse staten in de meest uiteenlopende plaatsen : Sterling , VA ; Fairfax , VA ; Alexandria , VA ; Succasunna , NJ ; Parsipanny , NJ ; Little Falls , NJ ; Lake Hiawatha , NJ ; Basking Ridge , NJ ; Willow Springs , IL . Dawn studeerde yoga aan The New Jersey School of Massage .

Op 32-jarige leeftijd , in de maand mei van het jaar 2005 , trad Dawn in de staat Virginia in het huwelijk met Lawrence Weindorf . Dawn heeft een stiefzoon genaamd Lawrence (geboren ca. 2001) . Anno 2007 woonde het pas getrouwde stel met stiefzoon Lawrence in de plaats Hackettstown in de staat New Jersey .

b) DENISE RENEE VAN DER GROEF - ook de andere dochter , dochter Denise Renee VanderGroef , geboren in Roxbury , N.J. , kapster van beroep , is inmiddels getrouwd : zij trad in het huwelijk in Woodcliff Lake , NJ [Woodcliff Manor] met Stephen C.M. Caruth . Ook Denise en Stephen woonden anno 2007 (en nog steeds in 2013) in Hackettstown , NJ en ook Denise heeft een stiefkind : stiefdochter Maura Beth Caruth , geboren op 31 maart 1993 .

 

 

X) ALAN JAMES VAN DER GROEF - het tiende kind van Elsie en Leonard kwam ruim vijf jaar na broer Leonard ter wereld : Alan James werd geboren op 4 september 1947.

Alan heeft in de staat New Jersey op (ondermeer) de volgende woonadressen gewoond : Randolph , Mount Arlington , Ledgewood , Landing , Budd Lake .

In of rond het jaar 1973 is Alan in het huwelijk getreden met Rosemary DeNova Bruce . Alan en Rosemary hebben in de loop der jaren drie kinderen gekregen , maar zijn inmiddels al jarenlang gescheiden .

 

De drie kinderen van Alan James Vander Groef en Rosemary :

a) MICHELLE LENORE VAN DER GROEF - Michelle is geboren op 12 april 1974 en is op 15 november 1998 in Alachua in de staat Florida getrouwd met N.N. Bevill . Michelle en haar man hebben twee kinderen . Waarschijnlijk is zij inmiddels getrouwd met Anthony James Preslar , en woont zij in New Jersey .

b) THERESA ELSIE VAN DER GROEF - ook de andere dochter , Theresa Elsie , is getrouwd (met N.N. Van Natta) en heeft twee dochters gekregen . Anno 1992 woonde Theresa in Florida , in de plaats Oviedo , en sinds 1995 in de plaats Gainesville , gelegen in de staat Georgia .

c) MICHAEL VAN DER GROEF - Michael , hun enige zoon , geboren in Budd Lake , was in dienst getreden (in 2000) van de US Air Force , de Amerikaanse luchtmacht en was toen gestationeerd in Florida op luchtmacht basis Eglin . Inmiddels is Michael uitgetreden (in 2006) en verricht nu geheel ander werk als independent business owner .

Michael is , anno 2013 , nog steeds vrijgezel en woont in Wayne in de staat New Jersey .

 

XI) N.N.VAN DER GROEF - het elfde kind van Elsie en Leonard moet een meisje geweest zijn - haar naam is onbekend - dat bij de geboorte of mogelijkerwijs korte tijd daarna al overleden moet zijn .

 

> vervolg van : De kinderen van Adrianus van der Groef en zijn tweede vrouw Johanna Bruinse :

> MICHAEL VAN DER GROEF - Michael werd geboren op 24 juli 1903 in New Jersey . Hij heeft enige of geruime tijd gewoond in de plaats Nutley/Woodbridge in New Jersey . Michael moet in het huwelijk getreden zijn met Irene Grace N.N. , geboren op 26 december 1914 . Michael en Irene zijn de vermoedelijke ouders van tenminste twee zonen .

Michael Vander Groef is op 17 januari 1988 op 84-jarige leeftijd overleden in de staat Florida , in de plaats Largo , Pinellas .

Ook Irene Grace is overleden in Largo , Pinellas , op 21 maart 1997 - Irene bereikte de leeftijd van 82 jaar .

 

De twee vermoedelijke zonen van Michael Vander Groef en Irene Grace :

1) RICHARD MICHAEL VAN DER GROEF - Richard , de oudste zoon , werd geboren op 29 juni 1946 . In het jaar 1987 woonde hij in Largo , Pinellas . Richard is kortstondig getrouwd geweest : op 14 februari 1983 trad hij in Sarasota , Florida in het huwelijk met Elisabeth Anne Snowdon , maar het jaar daarop , op 1 oktober 1984 , werd dit huwelijk al weer in datzelfde Sarasota , Florida middels echtscheiding ontbonden .

Richard Michael is reeds als jongeman gestorven : op 15 januari 1989 eindigde zijn leven in Largo , Pinellas , Florida - hij was toen nog maar 42 jaar oud .

2) CHRISTIAN VAN DER GROEF - Christian , de jongste broer , werd vier jaar later geboren , op 5 juli 1950 . Ook Christian woonde en leefde , net als zijn oudere broer , in de plaats Largo , Pinellas in Florida (anno 1992) .

De tweede , gruwelijke en macabere overeenkomst tussen Christian en broer Richard betreft zijn levenseinde : net als Richard stierf ook Christian in Pinellas , Florida , op de nog jeugdige leeftijd van 42 jaar ...

 

 

> CORNELIA VAN DER GROEF - Cornelia , het laatste kind van Adrianus van der Groef en zijn vrouw Johanna Bruinse , is in latere jaren in het huwelijk getreden met (George) Genthon uit San Diego , Californië .

Vóór het jaar 1979 was Cornelia inmiddels al overleden .

 

  

                ---  EINDE VAN DE FAMILIETAK VAN ADRIANUS  ---

 

  

> vervolg van : De tien kinderen van Corstiaan van der Groef en Kriena van Putten :

 

2) STINA VAN DER GROEF - Stina was het tweede kind van vader Corstiaan en moeder Kriena . Stina werd geboren in het Flakkeese Dirksland op 26 augustus 1863 .

Op 29 maart 1889 trouwde zij in de Flakkeese plaats Sommelsdijk met Leendert van der Wekke , op 24 december 1863 in Dirksland geboren .

Van alle acht volwassen kinderen van Corstiaan en Kriena , zou Stiena als enige in Nederland achterblijven .

Stina en Leen woonden (vooral) in Dirksland , de plaats waar zij beiden zeer oud geworden zijn : Stina is op 22 februari 1954 in Dirksland overleden , op 90-jarige leeftijd , en op dat moment moet echtgenoot Leen nog in leven zijn geweest !

De vraag die tot slot nog gesteld kan worden , is de volgende : zou Stina in haar lange leven al haar geëmigreerde broers en zusters ooit nog eens (op Nederlandse bodem) hebben teruggezien ??!

 

3) JANNETJE VAN DER GROEF - het leven van Jannetje , hun derde kind , zou slechts anderhalf jaar duren : Jannetje werd geboren op 19 oktober 1865 in Dirksland , en is op 25 april van het jaar 1867 in haar geboorteplaats alweer gestorven .

 

4) MAGCHELINA VAN DER GROEF - het vierde kind dat binnen het gezin ter wereld kwam , kreeg van de ouders de wat bijzondere en weinig voorkomende voornaam Magchelina mee . Ook Magchelina zag het levenslicht op Flakkees-Dirkslandse bodem : zij werd daar geboren op 14 januari 1867 . Magchelina werd werkvrouw/dienstbode van beroep .

Tien dagen na haar 21e verjaardag trad zij op 24 januari 1888 in de Flakkese plaats Nieuwe-Tonge in het huwelijk met Marinus Hanenberg , geboren op 13 oktober 1863 in Dirksland . Marinus was de zoon van Jan Hanenberg en Jannetje Bolluit , de kleinzoon van Marinus Hanenberg en Elizabeth Looman en de achterkleinzoon van Jan Hanenberg en Maria van Duuren . Het jonge echtpaar vestigde zich in Nieuwe-Tonge , maar niet voor lang ...

Ruim een jaar later , op 15 februari 1889 , lieten Magchelina en haar echtgenoot Nieuwe-Tonge definitief achter zich en vertrokken per schip voorgoed naar de Verenigde Steten van Amerika , om daarmee dus als het ware in de voetstappen te treden van Magchelina's broer Adrianus - vanaf dat moment bestond het Nederlandse gezin van Corstiaan nog uit negen personen ...

In de USA woonden Marinus en Magchelina (Maggie/Madline) Hanenberg in het stadje Passaic , waar het gezin zich steeds verder zou uitbreiden . Marinus werkte in Amerika als metselaar-aannemer .Anno 1920 bestond het gezin Hanenberg uit elf personen : vader , moeder en negen kinderen , met de volgende deels zeer bekende voornamen : William, Trina, Christopher, Jennie, Lena, Andrew, Michael, Albert en Marinus jr.

 

5) JANNETJE VAN DER GROEF - de levensloop van het volgende kind , Jannetje (2) , geboren op 30 januari 1869 , zou erg gaan lijken op die van haar oudere zuster Magchelina : net als Magchelina werkte Jannetje als werkvrouw/dienstbode en net als Magchelina trouwde Jannetje in het jaar 1888 : op de 21e september gaf zij toen in Oude-Tonge het jawoord aan Johannes Hokke , geboren op 27 december 1864 in Stad aan het Haringvliet , eveneens gelegen op Goeree-Overflakkee ; en ook dit echtpaar 'vestigde zich' daarna in Nieuwe-Tonge , maar ook zij zeker niet voor lang .... want na de geboorte van hun zoon Klaas een jaar later , vertrokken ook zij , op de 15e februari 1890 - en dat was op de dag af één jaar na Machelina en Marinus - voorgoed naar Noord-Amerika ; en vanaf dat moment bestond het gezin van Corstiaan dus nog uit acht personen ...

Volgens de Amerikaanse volksstellingsgegevens van 1910 hadden Jannetje/Jennie en Johannes/John Hokke ooit vijf kinderen gehad van wie in dat jaar de volgende drie kinderen nog in leven waren : Nicholas (= naar alle waarschijnlijkheid hun in Nederland geboren zoon Klaas , die zich anno 1910 aan boord van een Amerikaans marineschip bevond , de USS Idaho) , Trina en Christopher .

Ook het gezin Hokke woonde in het (overbekende) stadje Passaic in New Jersey . Johannes/John Hokke verdiende in Amerika de kost als verzekeringsagent .

 

6) MACHIEL /MICHAEL(MICHEL) VAN DER GROEF - Machiel was het zesde kind en de tweede zoon die binnen het gezin geboren werd : op 21 april 1871 kwam hij in Dirksland ter wereld . Machiel is 19 jaar oud als hij op 30 mei 1890 in het gezelschap van zijn ouders en broers en zusters naar de Verenigde Staten vertrekt , het land waar Machiel of Michael zoals hij in Amerika genoemd zal zijn , enige jaren nadien in het huwelijksbootje zou stappen met een vrouw die net als hijzelf geboren en getogen was op Hollandse bodem : zijn vrouw heette Adriana/ Adriaantje N.N.(achternaam onbekend) ; Adriana was geboren in 1872 en zij moet in het jaar 1893 of 1895 vanuit Nederland naar Amerika gekomen zijn .

Blijkens de Amerikaanse gegevens van de volkstellingen (census) uit de eerste helft van de 20e eeuw woonde het echtpaar alle jaren in Passaic in de staat New Jersey (Passaic , Passaic Ward 2) , met uitzondering van het jaar 1919 : in dat bewogen(?) jaar komen we het gezin ook tegen in andere plaatsen in New Jersey : Clifton , Garfield , Wallington .

Michael en Adriana hebben in de loop van 17 jaar zevens kinderen gekregen , zes dochters en een zoon ; wellicht zijn er in die jaren nog meer kinderen geboren , maar indien deze kinderen al gestorven waren vóór een nieuwe volkstelling (census) , dan worden ze op deze lijsten niet meer geregistreerd .

Slechts vier jaar na de geboorte van het jongste kind kwam er al een onherroepelijk eind aan het leven van echtgenoot en vader Machiel/Michael Van Der Groef : hij overleed in het jaar 1918 op 46- of 47-jarige leefijd - op dat moment is zijn oudste kind 21 jaar en zijn jongste dus nog maar vier jaar oud .

Ook Adriana zou geen erg hoge leeftijd bereiken : zij overleed in het jaar 1931 , dertien jaar na haar echtgenoot , in haar woonplaats Passaic op 58- of 59-jarige leeftijd .

 

De zeven kinderen van Machiel/Michael Vander Groef en Adriana :

1) 'KUYNA'/ KRYNA VAN DER GROEF - hun eerste dochter Kryna - genoemd naar Machiels moeder Kriena van Putten - werd geboren op 7 april 1895 in Passaic City , Passaic , NJ en is naar alle waarschijnlijkheid al overleden vóór 16/5/1897 .

2) KRYNA VAN DER GROEF - hun tweede dochter Kryna werd geboren in Passaic City , Passaic , NJ op 16 mei 1897 . Kryna is later in het huwelijk getreden met Richard Moseley .

3) BASTIAAN VAN DER GROEF - Bastiaan , hun eerste en ook enige zoon , werd nog nét in de 19e eeuw geboren : op 1 juni 1899 kwam hij in de staat New Jersey ter wereld . Zijn aanvankelijke woonadres was natuurlijk het adres van het ouderlijk huis : Passaic Ward 2 , Passaic , NJ ; op de lijst van de census , de volksstelling van het jaar 1930 , verschijnt Bastiaan op een ánder , eigen woonadres : Clifton , Passaic , NJ . De personalia van Bastiaan komen ook voor op de US WW II draft registration cards , 1917-1918 .

Op enig moment , vermoedelijk in de jaren 20 , is Bastiaan in het huwelijk getreden met Carolina/Caroline/Carolyn N.N. , geboren op 6 augustus 1901 in New Jersey .

Uit dit huwelijk is tenminste - in het jaar 1933 - een zoon geboren : Ronald . Bastiaan en Caroline zijn later verhuisd naar de staat New York , waar zij (o.a.) woonden in Delanson , Schenectady County . Dit was het laatste woonadres van Bastiaan : hij overleed in mei 1981 in Schenectady in de staat New York op bijna 82-jarige leeftijd .

Caroline moet toen zijn verhuisd naar Wright (1982) , maar net als Bastiaan is zij uiteindelijk , op hoogbejaarde leeftijd , overleden in haar voormalige woonplaats Schenectady , NJ , op 7 september 1996 , 95 jaar oud .

 

Zoon van Bastiaan Vander Groef en Carolina :

> RONALD VAN DER GROEF - Ronald werd geboren op 16 april 1933 in Clifton , N.J. . Begin jaren 50 diende Ron als PFC (private first class / soldaat der eerste klasse) voor het Amerikaanse leger in Korea . Anno 1964 woonde Ron in New York . In zijn thuisstaat New York werkte Ron gedurende 24 jaar als TV-technicus voor WTEN - TX 10 in Albany , een televisie station , gekoppeld aan ABC .

In 1964 is Ron Vandergroef in New London , New London , Connecticut in de echt verbonden met Emmaria (Emmar) Nicholas ('Dimples') , geboren in Mobile , Ala. op 16 april 1937 , en inderdaad dus op precies dezelfde dag jarig als haar echtgenoot - het zal dus wel altijd dubbel feest geweest zijn op deze uitzonderlijke dag !

Ronald en Emmaria zijn de ouders geworden van één zoon : Bruce .

Zouden Ronalds beide ouders een hoge leeftijd mogen bereiken , voor hem was dit helaas niet weggelegd : Ron Vander Groef overleed in New York op 27 januari 1982 op 48-jarige leeftijd .

 

SCHENECTADY GAZETTE - Jan 28 , 1982

VanDerGroef Services Set For Tomorrow

WRIGHT > Ronald VanDerGroef , 48 of RD 1 Delanson , died unexpectedly yesterday at his home .

He was born in Clifton , N.J. and was a supervisor with WTEN in Albany , where he worked for the past 24 years .

Surviving are his wife , Emmaria Nicholas VanDerGroef ; a son , Bruce VanDerGroef of Schenectady ; his mother Mrs. Carolyn VanDerGroef of Wright ; and several aunts .

A funeral service will be conducted at 8 p.m. tomorrow at the Warner Funeral Home , Main St. , Schoharie , by the Rev. Victor Schoenberger of St. Joseph's Church , Schoharie .

Calling hours will be 7-8 p.m. tomorrow .

Burial will be in Gallupville Cemetery in the spring .

 

Echtgenote Emmaria overleed bijna 20 jaar later : op 22 december 2001 in Schenectady , New York - zij bereikte de leeftijd van 64 jaar .

THE DAILY GAZETTE - Dec 27 , 2001

'Dimples' VanderGroef

GALLUPVILLE > Mrs. Emmaria 'Dimples' VanderGroef , 64 of Route 146 , died Saturday at Ellis Hospital in Schenectady after a short illness .

Born in Mobile , Ala. , Mrs. VanderGroef lived in Schenectady before moving to Route 146 in 1971 . She was a graduate of Catholic High School in Mobile .

She was a nurse's aide for the Schenectady Visiting Nurses from 1985 until 1990 .

Mrs. VanderGroef was a communicant of St. Joseph's Roman Catholic Church , Schoharie .

She was a member of the NAACP and the Schoharie 50 Plus Club .

Her husband , Ronald VanderGroef , whom she married in 1964 , died in 1982 .

Survivors include a son , Bruce VanderGroef of Delanson .

A Mass of Christian burial will be celebrated at 11 a.m. Friday at St. Joseph's Roman Catholic Church , Main Street , Schoharie . Calling hours will be from 9 to 10:30 a.m. Friday at the Langan Funeral Home , 227 Main St. , Schoharie .

Burial will be in Gallupville Rural Cemetery .

Memorial contributions may be made to St. Joseph's Roman Catholic Church , P.O. Box 514 , Schoharie , NY 12157 , or to the NAACP .

En dan rest er nu nog een prangende vraag : was Ron Vander Groef één en dezelfde als dé Ron Vander Groef , de man die samen met Jackie Alper én de zangeres het nummer 'Old Jim Crow' componeerde , 'a song with an unambiguous, no-nonsense message: The time is now !' ??! - dit nummer verscheen ooit in het jaar 1964 op de lp 'In Concert' van de in 2003 overleden wereldvermaarde Amerikaanse zangeres Nina Simone .

Indien dit klopt , dan zou Ron VanderGroef niet alleen over technische talenten , maar ook over de nodige creatieve talenten beschikt moeten hebben !

Zowel Ronald als Emmaria liggen begraven op de Gallupville Rural Cemetery , Schoharie , Schoharie County , New York .

 

Zoon van Ronald Vander Groef en Emmaria :

> BRUCE PAUL VAN DER GROEF - Van Bruce is bekend dat hij in het jaar 1982 woonachtig was in Schenectady in de staat New Jersey , dezelfde plaats en staat waar zijn grootouders ook vele jaren woonden .

> Bruce VanDerGroef, a volunteer from the Schenectady Boys Club, helps Jean Taylor "fly" over the gymnastics horse during an exercise exercise in 1979. VanDerGroef and other youngsters volunteered to give children’s programs a boost.

 

> vervolg van : De zeven kinderen van Machiel/Michael Vander Groef en Adriana :

4) CINIE/TINY/TYNEE VAN DER GROEF - dochter Cinie of Tiny of Tynee kwam ter wereld op 11 oktober 1903 in New Jersey . Voor zover bekend woonde Cinie haar gehele leven in Passaic , New Jersey . Bij de volksstelling van 1930 bleek dat zij op dat moment nog ongehuwd was (zij is dan 26 jaar) , maar ook van latere datum is geen enkel huwelijk bekend . Cinie Vander Groef is uiteindelijk op 69-jarige leefijd in de maand maart van het jaar 1973 in haar woonplaats Passaic , New Jersey overleden .

5) LINA/LANA VAN DER GROEF - ook van de volgende dochter , Lina of Lana VanderGroef , geboren in 1907 in New Jersey is geen later huwelijk bekend . Anno 1920 woonde Lina in het inmiddels welbekende ouderlijk huis aan de Passaic Ward 2 in Passaic , New Jersey .

6) LAURINA/LORA VAN DER GROEF - de vierde dochter die binnen het gezin geboren werd , dochter Lora of Laurina Vandergroef , zag in het jaar 1910 in New Jersey het levenslicht en zou in haar bestaan (minstens) twee maal in het huwelijksbootje stappen . De familienamen van haar twee echtgenoten waren Fanning en Wallerstein .

7) JEANETTE (JIANETTE) VAN DER GROEF - Jeanette/Jianette , het laatste kind van Michael en Adriana , werd geboren in 1914 en zou ook , net als zuster Laurina (minstens) twee maal aan een mannelijke landgenoot het zo betekenisvolle jawoord gaan geven . Ook Jeanette bracht een groot gedeelte van haar leven door in Passaic en in Paterson in de staat New Jersey . Volgens de volksstellingsgegevens van 1940 was zij in dat jaar 25 jaar oud én inmiddels getrouwd . En ook ene Joseph L. Belmont , geboren in 1912 in New Jersey , was in dat jaar al getrouwd , en dat kan echt met niemand anders geweest zijn dan met Jeanette !

In 1940 is in Patterson hun dochter Carol geboren - Carols volledige namen waren : Carol Janet Belmont Wood < zij droeg (later) ook de achternaam van haar moeders tweede man > . Carol overleed in 1996 in Marcellus , Onondaga , NY .

1941 moet voor het jonge gezin Belmont-Vandergroef een nogal hectisch jaar geweest zijn , want we komen ze in dat jaar op allerlei woonadressen tegen : in Patterson , Haledon , Hawthorne , Prospect Park , Little Falls , Totowa en in West Patterson , NJ .

Waar , wanneer , hoe en waarom het huwelijk tussen Jeanette en Joseph gestrand is , is vooralsnog onbekend .

Joseph zou hertrouwen met June A. (Belmont) (1915 - 2009) . Joseph zou uiteindelijk de leeftijd bereiken van 84 jaar : hij overleed in het jaar 1996 in Haverford , Delaware , Pennsylvania .

Ook Jeanette trad opnieuw in het huwelijk : de naam van haar tweede echtgenoot was Arthur L. Wood , geboren in 1912 in New York , zoon van Albert en Rosana Wood .

Arthur woonde in 1920 en 1930 in Tupper Lake , Franklin , New York . Arthur is uiteindelijk overleden in 1977 in Malone , NY , rond de 65 jaar oud .

Tupper Lake , Franklin , gelegen in de staat New York werd ook Jeanette's allerlaatste woonplaats : dertien jaar na haar tweede man , in 1990 , overleed ook zij hier - Jeanette VanderGroef-Belmont-Wood bereikte de leeftijd van ongeveer 76 jaar .

 

> vervolg van : De tien kinderen van Corstiaan van der Groef en Kriena van Putten :

 

7) MARINA VAN DER GROEF - spijtig genoeg zou het leven van hun volgende kind , dochter Marina (1) , erg kort zijn , slechts ruim een jaar : Marina werd geboren in Dirksland op de 16e juli 1873 en zij kwam reeds te overlijden in het daaropvolgende jaar op 25 augustus .

 

8) MARINA VAN DER GROEF - op 10 december 1875 werd er in Dirksland opnieuw een Marina (2) geboren binnen het gezin , en deze maal gelukkig wel een Marina met ware levenskansen in het verschiet .

Vanaf haar 15e levensjaar tot aan de dag waarop zij deze wereld weer verlaten zou , woonde en leefde Marina of Marian (of Mary) , zoals zij in Amerika genoemd zal zijn , in de Verenigde Staten , het land waar zij twee maal in het huwelijk zou treden én minstens vijf kinderen zou gaan grootbrengen .

Kort nadat Marina in 1890 op 14-jarige leeftijd voet aan land had gezet in Amerika , moet zij reeds in het huwelijk zijn getreden : ze zou zelfs nog (net) geen 16 jaar oud zijn geweest toen zij op 4 december 1891 in Passaic , NJ het jawoord gegeven moet hebben aan Hendrik Plokhooy . Hendrik was bijna zes jaar ouder dan Marina : hij was geboren op 10 januari 1870 in het land én in de streek waar ook Marina's wiegje ooit gestaan had : in Nederland , op Goeree-Overflakkee , in de plaats Stad aan het Haringvliet . Hendrik/Henry , voorman van professie , was op 3 maart 1887 naar Amerika geëmigreerd .

Het prille echtpaar woonde in Passaic (205 Myrtle's Ave.) - in deze plaats werden in de loop der tijd vier van hun kinderen geboren ; het vijfde en laatste kind kwam ter wereld in Wallington , NJ .

De voornamen van hun vijf kinderen waren (in chronologische volgorde) : Peter , Trina , John , Lena en Christopher Henry . Peter werkte als bezorger van dozen met lunchpakketten in Passaic ; hij trouwde en kreeg twee kinderen . Trina trouwde in 1912 . John was melkboer van beroep ; hij was ook getrouwd en had een dochter ; Lena stierf als enige van de kinderen op zeer jonge leeftijd (Passaic , 1897 - Passaic , 1899) .

Wanneer moeder Marian het leven schenkt aan het vijfde kind , zoon Christopher , is vader en echtgenoot Henry al gestorven , op de nog zeer jonge leeftijd van 28 jaar ; dit gegeven verklaart dan ook meteen Christopher's tweede voornaam : Henry . In navolging van zijn broer John werkte ook Christopher Henry later als melkboer ; hij ging trouwen en kreeg drie kinderen .

Na het heengaan van haar echtgenoot op 22 november 1898 in Passaic , trad Marian twee jaar later , op 27 december 1900 in Paterson , Passaic , NJ opnieuw in het huwelijk , met alweer een Amerikaan met een oer-Hollandse naam : Gerret Knecht , die echter onder de naam Garry Knight verder door het Amerikaanse leven moet zijn gegaan . Gerret Knecht/Garry Knight was meer dan 20 jaar ouder dan Marian - hij was geboren op 4 mei 1855 en hij zou op 67-jarige leeftijd , op 31 augustus 1922 komen te overlijden .

Marina/Marian/Mary Vander Groef moet zelf een hoge leeftijd bereikt hebben : toen vele jaren later , op 11 januari 1956 haar broer Corstiaan/Christian overleed , bleek Marina/Marian/Mary nog steeds in leven te zijn en had kort daarvoor net nog haar 80e verjaardag kunnen vieren .

 

9) CORSTIAAN VAN DER GROEF - Corstiaan , het negende kind van vader Corstiaan en moeder Kriena , zag het levenslicht op Dirkslands-Flakkeese bodem op 10 juni 1878 .

Rond zijn 12e verjaardag kwam Corstiaan met z'n ouders en broers en zusters aan in de Nieuwe Wereld , waar zijn zeer Hollands klinkende naam gauw vervangen werd voor het zeer Engels klinkende Christian , Christopher of Charles .

Als volwassen man trad Christian in zijn nieuwe thuisland in het huwelijk met een vrouw met ook overduidelijke Nederlandse roots : Mary Anna Van Gulick . Mary moet in (of rond) het jaar 1881 in Nederland geboren zijn .

Binnen een tijdsspanne van 12 jaar kreeg het echtpaar drie kinderen .

Christian verdiende de kost met allerlei nogal uiteenlopende baantjes : zo werkte hij bijv. voor een textiel-weverij en als chauffeur op een kolenwagen .

Het leven van Christian en zijn vrouw heeft zich voornamelijk in Passaic , New Jersey afgespeeld . Volgens de gegevens van de Amerikaanse volksstelling van 1920 woonden zij in dat jaar in Passaic aan de Clifton Ward nr. 5 ; in 1940 , woonden ze op het volgende adres : Ward 1 , Passaic , Passaic City , Passaic , New Jersey .

Christian Vander Groef wordt vermeld op zowel de US WW II draft registration cards , 1942 , als op de US WW I draft registration cards , 1917 -1918 .

Voor Mary Anna was er helaas geen lang leven weggelegd : slechts enkele jaren na de geboorte van het derde kind stierf zij al in het jaar 1927 .

Circa dertig jaar nadien , op 11 januari 1956 , kwam er ook op 77-jarige leeftijd een definitief einde aan het bestaan van Corstiaan/Christopher/Christian/Charles van der Groef/VanderGroef .

 

De drie kinderen van Corstiaan/Christian/Christopher Vander Groef en Mary Anna Van Gulick :

I) HESTER VAN DER GROEF - Hester , hun eerste kind , kwam in Amerika ter wereld op de laatste dag van het jaar 1911in New Jersey . Hester is later getrouwd met een man met de oerhollandse achternaam Vroom . Met deze man kreeg zij een zoon , Harold . Het huwelijk met N.N. Vroom strandde echter , het echtpaar scheidde , en Hester is later nog opnieuw getrouwd met William Herzog .

Hester Vander Groef is overleden op 27 juli 1977 op de leeftijd van 65 jaar .

 

II) CHRISTIAN/CHRISTOPHER VAN DER GROEF - zes jaar later baarde Mary Anna een zoon : Christian of Christopher Vandergroef werd geboren in New Jersey op 24 november 1917 . Christian zou later in het huwelijk treden - waar , wanneer en met wie is onbekend - en hij zou de vader worden van in totaal vier kinderen , waaronder een tweeling . Christian woonde (o.a.) in Totowa , New Jersey .

Vader Christian/Chritopher bereikte de leeftijd van 77 , maar deze gelijknamige zoon zou deze leeftijd bij lange na niet halen helaas : hij stierf al in de maand maart van het jaar 1970 op 52-jarige leeftijd .

 

De vier kinderen van Christian/Christopher Vander Groef :

a) CHRISTIAN J. VAN DER GROEF - de eerstgeborene , zoon Christian , verscheen op Amerikaanse bodem op 27 september 1948 . Hij trouwde met de in 1950 of 1951 geboren Linda A. Genovese . Linda is inmiddels gepensioneerd ; zij werkte in het verleden in het Chilton Memorial Hospital . Christian woonde in Paterson en Ringoes , NJ , maar vestigde zich later met Linda in Bloomingdale , ook gelegen in de staat New Jersey .

Linda en Chris zijn de ouders geworden van twee zoons .

De twee zoons van Christian J. Vander Groef en Linda A. Genovese :

1) CHRISTIAN J. VAN DER GROEF - hun eerste zoon werd geboren op 28 juli 1973 . Chris groeide op in New Jersey - hij woonde daar in de volgende plaatsen : Bloomingdale , Chatham , Hoboken , Morristown , Ringoes . Op 29-jarige leeftijd trouwde hij , op 14 september 2002 , met Jennifer (Jen) D. Haeberle , geboren op 12 december 1972 , dochter van Ron en Rhoda Haeberle , wonend in de plaats Butler .

Een jaar later vond er gezinsuitbreiding plaats : in dat jaar werd dochter Taylor geboren .

In 2004 maakte Chris samen met zijn vrouw Jen een reis door Europa en bracht daarbij ook , al was het slechts voor een dag , een bezoek aan 'the homeland of the old Van Der Groef's' , zoals je Nederland vanuit het perspectief van een Amerikaan inderdaad zou kunnen noemen .

Van 2004 tot 2007 woonde het gezin Vandergroef in Morristown in de staat New Jersey .

 

Dochter van Christian J. Vander Groef en Jennifer Haeberle :

> TAYLOR NICOLE VAN DER GROEF - Taylor werd geboren op 21 oktober 2003 en woonde anno 2010 in Morris Township .

Taylor Vandergroef anno 2010 

 

2) SCOTT VAN DER GROEF - de tweede zoon van Christian en Linda werd vijf jaar ná Christian jr. geboren : op 27 maart 1978 . Scott woont (of woonde) waarschijnlijk in New Jersey in de plaats Maplewood . Voor zover bekend is Scott niet getrouwd .

 

 

> vervolg van : De vier kinderen van Christian/Christopher Vander Groef :

b) THOMAS C. VAN DER GROEF - Thomas VanderGroef werd geboren op 16 december 1950 . Er lag helaas geen lang leven voor hem in het verschiet ...

Tom is in het huwelijk getreden met Phyllis N.N. en samen hebben ze twee kinderen gekregen , een zoon en een dochter .

Lang mocht het gezinsgeluk niet duren , want op 13 april 1988 - Tom is dan nog maar 37 jaar - zou er al een definitief einde komen aan zijn bestaan .

De twee kinderen van Thomas Vander Groef en Phyllis :

> GORDON T. VAN DER GROEF - zoon Gordon , de eerstgeborene , kwam ter wereld op 9 september 1972 en was in de beginjaren van de 21e eeuw nog ongehuwd en woonachtig in de staat New Jersey .

> AMY B. VAN DER GROEF - vijf jaar na Gordon werd in Wayne , N.J. , dochter Amy geboren , op de 5e februari 1977 . Amy is inmiddels getrouwd met N.N. Snowden en woont thans (2013) in de zuidelijke staat Georgia in de plaats Milledgeville . .

 

# Op 29 augustus 1953 beviel Christian's vrouw van een tweeling

c) CHARLES VAN DER GROEF - Charles , het mannelijk deel van de tweeling , is op volwassen leeftijd twee maal in het huwelijk getreden : de eerste maal met N.N. N.N. , de tweede maal met Dorothy N.N.

Charles heeft twee dochters .

De twee dochters van Charles Vander Groef :

1) TRICIA VAN DER GROEF

2) BRITTNEY VAN DER GROEF

 

d) LUCILLE VAN DER GROEF - Lucille , het vrouwelijk deel van de tweeling van Christian , is net als haar tweelingbroer Charles getrouwd geweest (met N.N. Gonzalez (?) én inmiddels gescheiden , maar - en dit in tegenstelling tot haar tweelingbroer - zij is , voor zover bekend , níet opnieuw getrouwd .

 

  

> vervolg van : De drie kinderen van Corstiaan/Christian/Christopher Vander Groef en Mary Anna Van Gulick :

III) NELUS ABRAHAM VAN DER GROEF - Nelus Abraham < roepnaam : Neil > werd geboren op 19 oktober 1923 in Passaic , NJ .

De meeste jaren woonde Neil in de streek rond Passaic waar hij werkte als onderhoudsman voor verwarningsketels , in dienst van de Passaic Housing Authority . Voordien was Neil werkzaam geweest in de koopvaardij .

In het jaar 1945 trad Neil in het huwelijk met de jonge Gloria Rose Bianchi . Gloria was geboren op de 10e juli 1927 .

Neil en Gloria hebben twee kinderen gekregen , een zoon en een dochter .

Op de eerste dag van december 1983 is Gloria reeds op 56-jarige leeftijd overleden in Wallington , Bergen , NJ .

In Memoriam - Obituary

Gloria Vander Groef

> Funeral services were Monday for Gloria Vander Groef (born : Gloria Rose Bianchi , July 10 , 1927) who died December 1 , 1983 at home.

Mrs. Vander Groef lived in Passaic before moving to Wallington , Bergen , N.J. 17 years ago.

She was a parishioner of Most Sacred _ Heart of Jesus R.C. Church.

She is survived by her husband, Nelus; a son Neil of Andover; a daughter, Mrs. Dennis Teller of Hopatcong; her father , Joseph Bianchi of Fairlawn; her maternal grandmother, Sophie Wondusky of Lodi; and four grandchildren.

Services were held Monday at the Wozniak Home for Funerals .

 

Nadat Neil gepensioneerd was , is hij vertrokken naar Nanticoke in de staat Pennsylvania .

Het grootste deel van zijn leven was Neil geen praktizerend christen totdat hij zich op latere leeftijd aansloot bij de Rooms-Katholieke kerk - Neil was toen al in de veertig . Neil was lid van de lokale St. Stanislaus Church en van de American Legion Post 350 , beide in zijn woonplaats Nanticoke .

Op latere leeftijd woonde Neil samen met Jean Shamun .

Geruime tijd ging Neil al gebukt onder uiteenlopende hart - en vaatstoornissen toen , op 26 april 1999 , zijn hart en organen het uiteindelijk volledig begaven . Neil overleed in het Mercy Ziekenhuis in Wilkes-Barre , Pennsylvania .

Neil liet die dag een zoon en een dochter achter , zijn levensgezellin Jean Shamun en vier kleinkinderen .

Neil werd bij de St. Stanislaus Kerk met militaire eer begraven, uitgevoerd door het American Legion Post 350 .

Neil Vander Groef had de leeftijd mogen bereiken van 75 jaar .

IN MEMORIAM / OBITUARY :

 

De twee kinderen van Nelus Abraham Vander Groef en Gloria Rose Bianchi :

A) NEIL VAN DER GROEF - het eerste kind heeft zogezegd een aardje naar zijn vaartje , althans wat de voornaam betreft : zoon Neil Vander Groef kwam ter wereld op 30 september 1951 in het Passaic General Hospital in Passaic , New Jersey - Neil werd op zijn zestiende jaar gedoopt .

Op de leeftijd van 28 jaar , op de 20e oktober 1979 , trouwde Neil met Robin Lynn Whipple , geboren in Belleville/Scranton , Pennsylvania op 12 april 1954 , education and disability manager (bij : NORWESCAP) van professie . In tegenstelling tot Neil was Robin reeds als baby gedoopt . In de jaren zeventig woonde Robin in de plaatsen Ewing , N.J. en Randolph , N.J.

Drie jaar later , in 1982 , werd hun enige dochter Melissa geboren .

Neil en zijn gezin zijn lid van de Stillwater Presbyterian Church - Neil is bovendien ouderling van deze kerk .

Neil is mede-eigenaar van een bedrijf dat zich bezighoudt met design en het ontwikkelen van ontwerpen , volledig met behulp van de computer .

Begin 21e eeuw woonden Neil , Robin en dochter Melissa in de plaats Newton in de staat New Jersey .

# Neil wist zich uit zijn jeugdjaren nog te herinneren dat er in het gebied rond Passaic een ándere Vander Groef-familie woonde die 'Bay' Vander Groef genoemd werd .

'Bay' zou een bijnaam geweest kunnen zijn of een afkorting van het een of ander of , wetend dat 'bay' o.a. roodbruin betekent , zou dit natuurlijk een verwijzing geweest kúnnen zijn naar de haarkleur van enkele leden van deze familie-tak . Wie nu nog met zekerheid zeggen kan waar 'bay' indertijd precies op sloeg , mag het ons komen vertellen !

Dochter van Neil Vander Groef en Robin Lynn Whipple :

> MELISSA KIRSTEN VAN DER GROEF - Melissa , hun enige kind , verscheen ter aarde op de 15e mei 1982 ; anno 2004 was zij nog ongehuwd .

B) LORRAINE VAN DER GROEF - het tweede kind van Nelus en Gloria , dochter Lorraine , groeide op en is op zeker moment in het huwelijk getreden met Dennis Teller .

Lorraine en Dennis hebben in de jaren die volgden op het huwelijk drie zonen gekregen : Dennis jr. , Michael en Brian .

In de beginjaren van het derde Millennium woonde het gezin in de staat Pennsylvania .

 

 

 

> vervolg van : De tien kinderen van Corstiaan van der Groef en Kriena van Putten :

 

10) LEENTJE VAN DER GROEF - Leentje was het tiende en tevens ook laatste kind dat door moeder Kriena , in barensnood , gezond en wel op deze wereld werd gezet . De geboorte van deze laatste dochter vond plaats op 15 december 1880 in het Flakkeese Dirksland .

In het gezelschap van haar beide ouders en haar broers en zusters verliet ook Leentje , nog maar 9 jaren jong , op die zo gedenkwaardige 30ste mei 1890 , voorgoed het vertrouwde Flakkee om aan de andere zijde van de Atlantische Oceaan een goed , gelukkig , onzeker en spannend nieuw bestaan op te bouwen - en laten we hopen dat zij daar ook volledig in geslaagd zal zijn !