»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»


 

ONTSTAANSGESCHIED. FAMILIENAAMONTSTAANSGESCHIEDENIS EN BETEKENIS VAN

DE FAMILIENAAM VAN DER GROEF

- EEN ODYSSEE -

De geschreven geschiedenis van de familie Van der Groef begint in het jaar 1696 , in het pittoreske plaatsje Dirksland , gelegen op het voormalige eiland Goeree - Overflakkee .

Op de 23e april van dat jaar trouwt ene JACOB JACOBSE daar met dorpsgenote LENA LEENDERTSE SOLDAAT .
Hun met weinig gevoel opgestelde en moeilijk leesbare 'huwelijksakte' (feitelijk slechts een inschrijving in het huwelijksregister) is het eerste , het llereerste officiele bewijsstuk van de afstammingsgeschiedenis van de volledige , huidige Van der Groef - generatie .

De voorgeschiedenis van Jacobs vrouw Lena is bekend : zij was geboren en getogen in Dirksland , zoals ook haar ouders en de meeste van haar voorouders dat waren , maar wr JACOB oorspronkelijk nu precies vandaan kwam ........????
De 'huwelijksakte' van Jacob en Lena geeft ons wat dit betreft een belangrijke aanwijzing : in deze 'akte' staat Jacobs naam namelijk als volgt omschreven : ' Jacob Jacobse , j.m. ( = jongeman ) van de Grow / Grovv '.

Door de toevoeging indertijd van dit ene cruciale korte zinnetje door een ambtenaar van de gemeente Dirksland , worden we genformeerd over Jacobs herkomstplaats , namelijk : DE GROUW .
En dan boffen we , want in menige 'huwelijksakte' uit die tijd wordt met geen woord gerept over de herkomstplaats van de bruidegom .
Dan moeten we natuurlijk nog wel de volgende prangende vraag zien te beantwoorden : waar ligt of waar lag DE GROUW dan precies ?????
In ieder geval n e t op Flakkee en ook n e t in de naaste omgeving van het eiland .

Het heeft ons de nodige hoofdbrekens gekost - maar gelukkig weer niet onze goede nachtrust ... - om achter de oplossing van dit 'mini - mysterie ' te komen , die uiteindelijk in het zuiden van de provincie Zeeland bleek te liggen ....

Hadden we eerst nog het idee dat de plaats Graauw of het gehucht De Groe weleens de sleutel tot de oplossing van het raadsel in hun bezit konden hebben , de Zeeuws - Vlaamse plaats Groede zou uiteindelijk - tamelijk verrassend - de beste papieren in zijn bezit blijken te hebben .

Op het eerste gezicht lijkt 'Groede' niet zo heel erg veel op ' Grow / Grovv' , mr toen we er bij toeval achter kwamen dat Groede in de volksmond ook wel Ter Grouw f De Grouw werd / wordt genoemd , waarbij de OU als OE uitgesproken wordt , gingen er plotsklaps allerlei bellen zeer luid rinkelen !!

Later kregen we ook nog de bevestiging dat rond die tijd , eind 17e eeuw , vele Zeeuwen naar Flakkee (Dirksland) getrokken waren , op zoek naar betere leef- en arbeidsomstandigheden .


Jacob was dan ook zeker net de enige die aan het einde van de 17e eeuw vanuit Groede naar Dirksland moet zijn getrokken .
Dit geschiedde namelijk ook nog o.a. door : FLIP HENDRIKS , PIETER JANSE , JOHANNIS JACOBSZ , een andere JACOB JACOBSE , ARIJ TEEUWISSE , GILLIS ARENDSE , ADRIANUS GILLIS ... en zij llen werden De Groef of Van der Groef(f) genoemd of iets dat daar erg veel op lijken zou : De / Van der Grouv , Groev(e) , Groof , Grove ...... mr zij waren , voor zover bekend , gn van allen zeer naaste verwanten van nze Jacob Jacobse , op n naamgenoot na dan : ZACHARIAS JACOBSE .
Zacharias was de enig bekende b r o e r van Jacob . Ook Zacharias vestigde zich rond die tijd in Dirksland , trouwde later en kreeg ook veel nageslacht , al zou op den duur de familienaam Van der Groef(f) binnen dze zijtak van de familie voorgoed verdwijnen .

En om de zaken nu ng wat verwarrender te maken : er was eind 17e eeuw in Dirksland ng een De Groeff , een zekere WILLEM ENGELSE DE GROEFF , die uit Middelharnis kwam en dus net uit Groede , en bovendien werd hij in Middelharnis VAN DER STEL genoemd .....
Wij vermoeden dat Willem alleen of samen met zijn gezinsleden toch voor (zeer) korte tijd in Groede gewoond had , alvorens zich definitief in Dirksland te vestigen .
Op andere wijze kunnen wij deze naamsaanneming (i.c. tevens dus naamswijziging) namelijk niet verklaren .

Rond 1700 duikt de familienaam Van der Groef , voor ons als een ware deus ex machina ook nog vele malen op in een geheel nder deel van ons land , in het Zuid-Hollandse / Utrechtse plaatsje Oudewater .
Steeds betreft het dan de kinderen van , naar wij aannemen , n en dezelfde CORNELIS VAN DER GROEF .

Deze Oudewater - tak van onze familie - waarbinnen overigens de familienaam Van der Groef in de loop van enkele eeuwen geleidelijk aan zou verdwijnen - moet k van Groedese en Flakkeese origine zijn , althans dat is wel zeer aannemelijk.

Als eindconclusie kunnen we nu dus trekken dat in ieder geval alle huidige Van der Groefen , waar ter wereld zij zich thans ook bevinden mogen ( in Nederland , Duitsland , Engeland , Canada , de Verenigde Staten , Spanje , Argentini , Indonesi ) , echt llemaal hun oeroude genealogische stamreeks-wortels hebben , zowel in het Flakkeese Dirksland als in het Zeeuwse Groede .

Nu tot slot van dit betoog nog iets over ons ller Van der Groef - stamvader : dze Jacob had nst Jacobse en Van der Groef zelfs nog een derde achternaam : DOSIJ .
In n van de doopaktes van zijn in totaal zeven kinderen (toevalligerwijs het enige kind dat al jong zou overlijden) wordt Jacob namelijk Dosij of Dozij genoemd , zodat we nu kunnen concluderen dat Jacob de zoon was van Jacob (Jacob Jacobse) , dat hij afkomstig was uit Groede = De Grow (Jacob van der Groef) n dat zijn bijnaam Dosij / Dozij moet zijn geweest (Jacob Dosij) , en tenslotte , dat , indien de naamsgeschiedenis een wat andere wending gekregen had , lle huidige nazaten van Jacob in mannelijke lijn net zo goed dus DOSIJ in plaats van Van der Groef , hadden kunnen heten !

Anno 2000+ zijn er in Nederland circa 240 mensen met de familienaam Van der Groef en buiten de landsgrenzen , en dan vooral op het Amerikaanse continent (Canada , U.S.A. , Argentini) , nog eens circa 170 , die echt allemaal , zonder uitzondering , de zeer verre nazaten zijn van dat zo belangrijke Dirkslandse huwelijkspaar uit inmiddels lang vervlogen tijden : Lena Leendertse Soldaat en echtgenoot Jacob Jacobse , j.m. van de Grouw , een man die dus ook wel Dosij werd genoemd , maar die toch vooral bekendheid zou vergaren onder de inmiddels overbekende familienaam .... VAN DER GROEF !