LEUKE WEETJESUit de Schepenbank van Neeritter blijkt het volgende:

 

29 november 1770

Joannes Coolen x Petronella ten Dijck, verder: Catharien, Coen, Jacobus en Joseph Coolen lenen van de armen, via pastoor Curlis, 50 gulden à 7 schellingen (= 3½%), om eenzelfde bedrag te kunnen afleggen aan Ruth N. te Kinroije wonend op Keunengoed. Pand voor de ontlener en zijn zuster en broers: huis en hof cum ap- en dependentiën, aan het dorp, aan de Poel gelegen. Palende Marten Dirix en Joannes Geelen.

 

28 februari 1771

Verklaring: Marie Verkissen, weduwe Mathijs Coolen, geassisteerd met haar zoon Lambertus Coolen, verklaart 200 gulden à 3¼% schuldig te zijn aan Louwijs Jantel, wegens aankoop van een huis, door hun respectieve man en vader op 19 april 1742 gekocht van procureur Moers† q.q. De schuldbekentenis werd destijds niet geregistreerd.


Oudste inwoonster Neeritter

Petronella Heeser was bij haar overlijden op 1 september 1929 met een lijftijd van 81 jaar de oudste inwoonster van Neeritter.


Bezoekersteller