ABRAHAM VAN CAMPENHOUTWie is Abraham van Campenhout?

Bij toeval vonden wij in de Dom van Aken tw schilderijen van (onze familielid?) Abraham van Campenhout. Door de signering van de schilderijen werd eerst gedacht dat Abraham, Abram heette.
Deze schilderijen zijn in de periode van 1649 geschilderd. (zie bijlage)
Abraham van Campenhout schilderde in de stijl van Peter Paul Rubens. Of hij echt een leerling van Peter Paul Rubens was, moet nog worden onderzocht. Want toen Abram deze schilderijen schilderde was Peter Paul Rubens al overleden.
Er is contact gelegd met Dhr Ben Van Beneden, van het Rubenshuis. Hij gaf aan dat h
et Rubenianum geen informatie over Abraham van Campenhout heeft. Het enige dat hij kon vertellen, is dat een schilder van die naam in 1641/1642 als meester is opgenomen in het register van het Antwerpse Sint-Lucasgilde, het gilde van de schilders. En in 1646 als lid van de Soliditeit van de Bejaerde Jongmans. Deze datum suggereert dat Van Campenhout omstreeks 1620-1625 werd geboren. Zijn vader, ook Abraham genaamd, was glasblazer. Op basis van het geleverde beeldmateriaal kon hij niet meer dan oppervlakkig oordeel geven. Bij Het Rijksbureau voor de Kunsthistorie in Den Haag is door de heer Fred G. Meijer nog een schilderij van Abraham gevonden, die daar geregistreerd staat. In de gegevens die zij hebben staat dat Abraham zijn latere werk signeerde als ABram van Campenhoud ipv Campenhout. Inmiddels heb ik de schilderijen in de Dom van Aken zelf mogen aanschouwen. Samen met het hoofd van de "Domschatzkammer" Herrn Dr. Georg Minkenberg hebben wij bij het schilderij "Allegorie aan Maria" ontdekt dat er linksonderin een wapenschild is geschilderd. Nu loopt er een onderzoek bij het Centraal Bureau voor Genealogie naar de herkomst van dit wapenschild. Misschien komen we hierdoor meer te weten over Abraham.

Wordt vervolgd.

http://www.rkd.nl/rkddb/dispatcher.aspx?action=search&database=ChoiceArtists&search=priref=338064

http://www.rkd.nl/rkddb/dispatcher.aspx?action=search&database=ChoiceImages&search=priref=70103

 Ik heb dit wapen, welke linksonder op het schilderij afgebeeld staat, eens onder de loep genomen.

Linksboven en rechtsonder staat een zwart kruis, welke de betekenis heeft van het christelijk geloof.
Linksonder en rechtsboven staan in een vlak een een lelie en is het andere vlak rood:
Rood => de kleur van de liefde en hartstocht;
Geel => wijsheid, groot denkvermogen en intelligentie;
Lelie => het symbool van Maria.

Conclusie: Dit wapen is geen wapen maar een schild ter allegorie (verering) van Maria.