PUBLICATIES VAN A.B. DEN HAAN
Ons Voorgeslacht no. 422 (dec. 1991), p. 463 e.v.: Lidmaten van de Ned. Herv. Gemeente van Hendrik-Ido-Ambacht 1725, 1732 en 1740

Ons Voorgeslacht no. 427 (mei 1992), p. 232 e.v.: Het trouwboek van de Engelse (Schotse) kerk te Dordrecht 1625-1795

Ons Voorgeslacht no. 431 (okt. 1992), p. 482 e.v.: Naamlijst van de ledematen der gemeente te Hendrik Ido en Zandelingen Ambacht, beginnende van den jaare 1792

Ons Voorgeslacht no. 444 (dec. 1993), p. 496 e.v.: Rooms-katholieke huwelijken in Dordrecht 1713-1748 en 1749-1780

Ons Voorgeslacht no. 561 (juli-aug. 2004), p. 201 e.v.: 200e penning Dubbeldam 1667

Ons Voorgeslacht no. 565 (jan. 2005), p. 18 e.v.: Kohier van de 1000e penning van Barendrecht 1626

Ons Voorgeslacht no. 568 (april-mei 2005), p. 144 e.v.: Kohier van de 1000e penning van Puttershoek, Maasdam, Cillaarshoek, en Sint-Anthoniepolder 1626

Ons Voorgeslacht no. 571 (sept. 2005), p. 238 e.v.: Kohier van de 1000e penning van Dubbeldam 1626

Ons Voorgeslacht no. 582 (sept. 2006), p. 401 e.v.: De 1000e penning van Zwijndrecht en Rijsoord over het jaar 1626

Ons Voorgeslacht no. 604 (okt. 2008), p. 328 e.v.: Rooms-katholieke huwelijken in Dordrecht 1781-1795

Oud-Dordrecht 2003, nr. 2, p. 4 e.v.: De Draaiom in de Kloveniersdoelen

Oud-Dordrecht 2004, nr. 3, p. 63 e.v.: Acta Selecta (1). Dordtse huwelijksperikelen (1650-1651)

Oud-Dordrecht 2005, nr. 1, p. 74 e.v.: Acta Selecta (2). Overspel, Ontrouw en Bloedschande (1650-1656)

Oud-Dordrecht 2005, nr 2, p. 26 e.v.: Acta Selecta (3). De zaak Vleckharing (1654-1656)

Oud-Dordrecht 2005, nr. 3, 86 e.v.: Acta Selecta (4). Hoerhuizen (1650-1678)

Kohier van de tiende penning van Dordrecht in 1553 (met Koos van der Vaart), Bron IV in de reeks Dordtse Bronnen (2019)