PUBLICATIES VAN A.B. DEN HAANLet op!
Deze stamboom is overgezet naar de nieuwe omgeving(Mijn Stamboom Online), waarschijnlijk kan je deze vinden op www.andredenhaan.mijnstamboomonline.nl.
Alle wijzigingen welke op deze (oude) omgeving worden gedaan zullen niet meegenomen worden naar de nieuwe omgeving.


Ons Voorgeslacht no. 422 (dec. 1991), p. 463 e.v.: Lidmaten van de Ned. Herv. Gemeente van Hendrik-Ido-Ambacht 1725, 1732 en 1740

Ons Voorgeslacht no. 427 (mei 1992), p. 232 e.v.: Het trouwboek van de Engelse (Schotse) kerk te Dordrecht 1625-1795

Ons Voorgeslacht no. 431 (okt. 1992), p. 482 e.v.: Naamlijst van de ledematen der gemeente te Hendrik Ido en Zandelingen Ambacht, beginnende van den jaare 1792

Ons Voorgeslacht no. 444 (dec. 1993), p. 496 e.v.: Rooms-katholieke huwelijken in Dordrecht 1713-1748 en 1749-1780

Ons Voorgeslacht no. 561 (juli-aug. 2004), p. 201 e.v.: 200e penning Dubbeldam 1667

Ons Voorgeslacht no. 565 (jan. 2005), p. 18 e.v.: Kohier van de 1000e penning van Barendrecht 1626

Ons Voorgeslacht no. 568 (april-mei 2005), p. 144 e.v.: Kohier van de 1000e penning van Puttershoek, Maasdam, Cillaarshoek, en Sint-Anthoniepolder 1626

Ons Voorgeslacht no. 571 (sept. 2005), p. 238 e.v.: Kohier van de 1000e penning van Dubbeldam 1626

Ons Voorgeslacht no. 582 (sept. 2006), p. 401 e.v.: De 1000e penning van Zwijndrecht en Rijsoord over het jaar 1626

Ons Voorgeslacht no. 604 (okt. 2008), p. 328 e.v.: Rooms-katholieke huwelijken in Dordrecht 1781-1795

Oud-Dordrecht 2003, nr. 2, p. 4 e.v.: De Draaiom in de Kloveniersdoelen

Oud-Dordrecht 2004, nr. 3, p. 63 e.v.: Acta Selecta (1). Dordtse huwelijksperikelen (1650-1651)

Oud-Dordrecht 2005, nr. 1, p. 74 e.v.: Acta Selecta (2). Overspel, Ontrouw en Bloedschande (1650-1656)

Oud-Dordrecht 2005, nr 2, p. 26 e.v.: Acta Selecta (3). De zaak Vleckharing (1654-1656)

Oud-Dordrecht 2005, nr. 3, 86 e.v.: Acta Selecta (4). Hoerhuizen (1650-1678)

Kohier van de tiende penning van Dordrecht in 1553 (met Koos van der Vaart), Bron IV in de reeks Dordtse Bronnen (2019)