DE BETEKENIS VAN DE NAAM 

Betekenis van de naam Bruijne/de Bruin/Bruijn

Over de oorspronkelijke betekenis van de naam valt te noteren dat de eerste naamdrager wellicht een donkere, bruine huidskleur, of bruine ogen had, dan wel van zuidelijke oorsprong was. In de Middeleeuwen was het niet ongebruikelijk om personen een bijnaam te geven naar uiterlijke kenmerken. Deze bijnaam werd in veel gevallen de familienaam. Bekend is, dat er onder de Zeeuwen vele “donkere” typen zijn/waren. Men schreef dit wel toe aan Spaanse invloeden tijdens de Tachtigjarige oorlog. Maar de hier gelegerde Spaanse troepen waren huurtroepen met slechts een enkele Spaanse officier, dus weinig kans op verbroedering, bovendien werden de Spaanse legers als vijand beschouwd.Het ligt dus meer voor de hand om aan te nemen dat het donkere type een erfenis is van Keltische oorsprong. Het volk dat hier leefde was door zijn langdurige isolatie op de verschillende eilanden vrijwel een onvermengd ras gebleven (aldus J. Platteeuw in “Zaamslag door de eeuwen heen”). De Kelten, afkomstig uit het Midden-Donaugebied, hadden zich sinds ongeveer 500 voor Christus over bijna geheel Midden-Europa verspreid. Door de Romeinen werden zij steeds verder westwaarts gedreven. We vinden ze nu nog terug in de uiterste westhoeken van Europa: Bretagne (Frankrijk), Wales, Schotse Hooglanden en Ierland. De Kelten woonden in ons land ten zuiden van de grote rivieren. Vooral in Noord-Brabant zijn Keltische vondsten gedaan. Ten tijde van Julius Caesar woonde in België een gemengd Germaans-Keltische bevolking. Op de meer geďsoleerd liggende Zeeuwse eilanden hebben de Kelten zich misschien beter kunnen handhaven.