VAN SWIETENHuys te Palensteyn

De plaats waar deze Ridderhofstede zich precies heeft bevonden was lange tijd niet bekend.
Uit oude kaarten kon wel worden afgeleid dat het complex ergens aan de oostzijde van de Dorpsstraat te Zoetermeer heeft gestaan.
De opgravingen die in 1984 in de tuin van het pand Dorpsstraat 108 zijn verricht, hebben een schat van nieuwe gegevens opgeleverd.
Het Huys te Palensteyn is ongeveer in 1370 gebouwd door Willem van Egmond, hij heeft de grond en de rechten van het ambacht Seghwaert gekregen van zijn broer.
Daarbij ging b.v. de zogenaamde tiende, een soort belasting.
Verder mocht hij de plaatselijke schout benoemen en lager recht spreken.

Van Egmond heeft een ridderhofstede laten bouwen met een boerderij gedeelte en een torentje. Dit laatste wordt ook wel "het verdedigbare gedeelte" genoemd, maar militair stelde het niet veel voor.
De hofstede ids tot de vijftiende eeuw in bezit gebleven van de familie Van Egmond.

Daarna werd zij eigendom van de familie van Swieten. (In 1432 kocht Dirk van Zwieten het ambacht Zoetermeer van Dirk van Duvenvoirde.)
Willem van Swieten, geb. 9-1-1601 was van 1626 tot 1666 Secretaris van Zegwaard. (De tweede vrouw van zijn vader Wouter was Mary Hugend. van Palensteyn)
Willems zoon Hendrik, geb. 17-10-1632 was in 1660 schout van Zoetermeer.

Bron: zie ook Zoetermeersche Courant van 5 november 1984.