LEIDSE BUSKRUITRAMP 1807 

          [Bij onderstaande ramp  is omgekomen: Elisabeth Maria van Swieten,

                geb. te Leiden op 31 augustus 1799.]

 

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

 

De Leidse buskruitramp

De Leidse buskruitramp (ook wel: de ramp met het kruitschip) vond plaats op 12 januari 1807 om kwart over vier 's middags, ten tijde van de Franse bezetting.

Een schip dat van Haarlem naar Delft ging had 37 000 Hollandse ponden (dat wil zeggen 17 760 kg) aan buskruit aan boord. Het ontplofte midden in Leiden in het Steenschuur in het verlengde van het Rapenburg.

Bij de ramp vielen 151 doden en ruim 2000 gewonden. Circa 220 woningen werden compleet verwoest of werden onbewoonbaar verklaard. Zelfs in de verste wijken in Leiden waren ramen kapot of werden dakpannen van het dak afgeblazen. De knal werd in Den Haag gehoord, en volgens sommige onbetrouwbare bronnen zelfs in Friesland.

De oorzaak van de ramp is onbekend. Er wordt beweerd dat een en ander te wijten was aan onvoorzichtigheid van een bemanningslid bij het koken; een passant zag kort voor de ontploffing dat er aardappelschillen overboord werden gegooid.

Koning Lodewijk Napoleon was na 5 uur al op de plek van de ramp; hij bleef hier ruim een dag. Hij wilde Leiden helpen, en stelde duizenden soldaten aan om Leiden op te bouwen. Deze soldaten waren eigenlijk bedoeld om te waken op het strand voor een Engelse invasie. Uit zijn privévermogen stelde de koning 30 000 gulden beschikbaar voor het door hem opgerichte rampenfonds, een aanzienlijk bedrag voor die tijd. Leiden werd hierbij ook kwijtgescholden van belasting voor de komende tien jaar (t/m 1817). Hij gaf bakkers van de naburige stad Delft opdracht broden voor de getroffen inwoners van Leiden te bakken, en stuurde zijn hofchirurg naar Leiden. Ook liet hij Paleis Huis ten Bosch tot een noodhospitaal maken. Overal in Holland werd Lodewijk de Goede geroepen. Een nationale collecte bracht bijna 2 miljoen gulden op.

Het puinruimen ging nog weken door, maar de hulp kwam wel snel op gang. Enkele mensen konden nog onder het puin vandaan gehaald worden, maar voor velen kwam de hulp te laat. Als reactie hierop werd door de koning vervoer van buskruit door dichtbevolkte gebieden verboden. De wederopbouw van het centrum verliep traag vanwege de slechte economische situatie en (volgens geruchten) corruptie door bestuurders. Op verzoek van Lodewijk Napoleon zou een gedenknaald opgericht worden, maar men kwam niet verder dan het metselen van het fundament. In 1837 bepaalde Koning Willem I dat het monument niet zou worden opgericht.

Nog altijd is de plaats van de ramp te herkennen in het centrum Leiden. In de kade van het Steenschuur is een steen ingemetseld op de plaats waar het kruitschip lag. Rondom de rampplek is nog steeds iets zichtbaar van de omvang van de verwoesting: in het verwoeste gedeelte is het Van der Werfpark aangelegd en het Kamerlingh Onnes Laboratorium gebouwd (tegenwoordig het gebouw van de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden).