ALGEMENE GESCHIEDENISHier komen geschiedkunduige feiten en feitjes die rechtstreeks of zijdeling met de familie, in de ruimste zin, te maken hebben.