FAMILIEWAPENSMichiel van Campenhout (geb.stond te boek als een deskundige op het gebied van de pestbestrijding, want in 1668 werd hij als ‘pestmeester’ naar Brussel gehaald. Hij was broeder van het schuttersgilde St. Jorisgilde en schoot zich in 1670 tot koning. Volgens een oud gildengebruik liet ook Michiel een koningsschild maken dat aan het gilde werd geschonken.. Het schildje is nog steeds onderdeel van het koningszilver dat door de koning bij officiële gildenbijeenkomsten wordt gedragen. Het onderkomen van het St. Jorisgilde heeft een grote historische waarde. Diezelfde Michiel van Campenhout woonde namelijk in het huidige gildehuis de Zwaan, toen nog De Swaen geschreven.