INTROWelkom op mijn website.

 

Deze website is mede, dankzij o.a. de vriendelijke en welwillende medewerking van, naar hetgeen nu is gebleken, mijn waarde, verre neven Richard Everard, Louis Berger, Mr. Frans Rip, Arjen de Kievit, Alexander de Mahieu, Tycho Strijk, Nico Dekker, Peter Martens, Paul von Winckelmann, Prof. Dr. T. Blokland en Drs. Christian Rümke mogelijk gemaakt. Ik wil hen daarvoor dan ook langs deze weg hartelijk danken. Het doel van het publiceren van deze stamboom is met name om deze nog meer te completeren. Mijn streven is om de takken zo breed mogelijk te spreiden; daarom is alle aanvullende informatie, zowel in de vorm van gegevens, documenten, foto's, e.d., dan ook van harte welkom!

 

Bovendien is deze website bedoeld ter nagedachtenis aan alle, ook verre familieleden die ons in de loop van de tijd ontvallen zijn. Opdat zij nimmer vergeten worden! Met name mijn levenloos geboren kleinzoontje Javier en jong gestorven kleinzoontje Ferran Peter Christian. 

 

Indien u om privacyredenen alsnog niet akkoord gaat met de (summiere) publicatie van uw gegevens dan wordt u vriendelijk verzocht mij dat mede te delen. Ik zal dan onmiddellijk zorgdragen voor verwijdering hetgeen echter de stamboom minder compleet maakt uiteraard.

 

Alle op- en of aanmerkingen zie ik gaarne tegemoet!

 

P.D. Mollet