STAAT VAN DIENST G. VAN DE POL SR.Gerrit van de Pol Sr. Kapitein Magazijnmeester

Staat van Dienst:

Op 1-4-1770, op tien (!) jarige leeftijd, als Cadet in het Regiment Wallons van den Generaal Majoor Grenier;
Op 12-2-1776 Officier in het Generaals regiment;
In 1778 aangesteld als 1e Luitenant in het Generaals regiment;
Op 24-5-1787 Kapitein van ene Compagnie in het Regiment van den Generaal Stuart;
In den Jaren 1796 Gepensioneerd als Kapitein met f. 800,-;
Den 24-7-1800 aangesteld als Commis van 's Lands Magazijnen te Heusden en voor Z.K.H. onsen Geerbiedigden Souverein Vorst aangesteld als Kapitein Magazijnmeester der 1e klasse te s'Bosch en bekrachtigd den 26-3-1811 no. 7;
Op non-activiteit bij besluit van 5-1-1830 no. 298.

Ca. 1813 werd hij nog gemeenteraadslid te Heusden.