»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»


 

LEVENSVERHAAL VAN LOUIS TEN WOLDELODEWIJK GERARDUS PAULINUS (LOUIS) TEN WOLDE was het tweede kind van Maria Petronella Arnold en Albertus Paulus Wilhelmus ten Wolde .

Louis groeide aanvankelijk op in de hofstad van ons land , maar een prettige , onbezorgde jeugd zal het zeker niet geweest zijn .

Het huwelijk van zijn ouders was mogelijkerwijs van begin af aan al slecht geweest en eindigde zelfs - zeer opmerkelijk voor een huwelijk uit de 19e eeuw - in echtscheiding ; Louis was toen nog maar tien jaar oud .

Samen met zijn moeder en jongere zus Lena vertrok hij daarop , tegen het eind van de 19e eeuw , naar de plaats waar zijn moeder ooit geboren was : Arnhem .

In Arnhem vond zijn moeder een goede betrekking als kinderjuffrouw bij een rijke adellijke familie ( dit ondanks het feit dat zij lezen noch schrijven kon ....) , en n leek de zon in het leven van de jonge Louis zowaar toch nog wat te gaan schijnen , totdat ......zijn moeder , Maria Petronella Arnold , in de zomer van 1901 plotseling z ernstig ziek werd dat artsen het leven van deze toen nog maar 41-jarige vrouw niet meer redden konden .........

Aan haar sterfbed gezeten schijnt zoon Louis haar nog plechtig en oprecht beloofd te hebben verder zeer goed voor zijn jongere zus te zullen gaan zorgen - al spoedig na het overlijden van zijn moeder zou Louis deze plechtige belofte echter al breken , en zou hij als koloniaal voor onbepaalde tijd vertrekken naar het verre Nederlands Indi .......

 

De strijd in Atjeh was toen nog niet gestreden en ook anderszins was een langdurig verblijf in de Oost zeker niet van gevaren ontbloot , maar Louis ten Wolde zou gelukkig vele jaren later gezond en wel met groot verlof kunnen terugkeren naar het oude , kleine en kille vaderland , om weldra een beslissing te gaan nemen die verstrekkende en zelfs desastreuze gevolgen voor hem krijgen zou ........

In deze aanstaande persoonlijke tragedie in Louis' bestaan fungeerde naast Louis nog een andere man als een van de 'hoofdrolspelers' : een zekere Ligtvoet (zijn voornaam is ons niet bekend) was een wat vage kennis van Louis uit Den Haag - het was een man die plaatselijk een behoorlijke reputatie had opgebouwd als notoire gokker .....

Dit gokken blijkt zelfs z ver gegaan te zijn indertijd dat deze man op zekere dag l zijn potten en pannen als inzet had gebruikt n ...... ook allemaal verloren had !

Toen de winnaar van het gokspel even later bij Ligtvoets vrouw aanklopte om zijn eerlijk gewonnen en rechtmatige bezit op te komen halen , werd deze man geconfronteerd met een volkomen verbouwereerde echtgenote die zich z kranig en onverzettelijk begon te verweren dat de man er toen uiteindelijk toch maar van afzag om met zijn eerlijk gewonnen buit weer huiswaarts te keren ......

De zeer goklustige Ligtvoet verdiende zijn brood - dat hij dus met grote regelmaat weer vergokte ..... - als zeeman op de grote vaart .

Om de een of andere reden besloot Ligtvoet in die dagen wat langer aan wal te blijven , en vond hij Louis ten Wolde bereid om zijn plaats in te nemen en als zeeman op het eerstvolgende schip richting Amerika als vervanger voor Ligtvoet mee te gaan varen .

Waarom Ligtvoet toen niet meewilde is onbekend : zat hij wellicht even heel erg goed in z'n slappe was als gevolg van een , voor de verandering , zeer profijtelijk afgelopen gokpartijtje of juist niet , en wilde hij per se , koste wat het kost , langer aan wal blijven om met gokken z'n schulden nog wat te kunnen verefffenen ....??

Maar ook de beweegredenen van Louis ten Wolde blijven voor ons in nevelen gehuld : had hij nu al weer genoeg van z'n groot verlof in Nederland , benauwde het oude vaderland hem al te zeer f kon hj juist dit extra geld wl zeer goed gebruiken ??

We weten het niet , we zullen het waarschijnlijk ook nooit meer te weten komen , we weten alleen dat deze onverwachte en opmerkelijke plaatsvervanging voor Louis dramatische gevolgen krijgen zou ...............

Misschien was Louis ook wel zeer avontuurlijk ingesteld en wilde hij nu , nadat hij in de afgelopen jaren het werelddeel Azi wat had kunnen verkennen , graag richting Amerika trekken , naar het 'beloofde land' , het land waar alle monden in die dagen zo vol van waren , alleen ......... dit 'beloofde land' zou Louis nooit met eigen ogen kunnen aanschouwen ........

Louis monsterde aan op het bewuste zeeschip , en vertrok , vermoedelijk zeer verwachtingsvol richting Amerika .

Ergens op de Noordzee of op de Atlantische Oceaan liep het schip zeer ernstige averij op - wellicht is het vaartuig al vrij spoedig na vertrek vanuit een Nederlandse haven op een zware zeemijn gevaren die daar al die tijd als een dwalende , dolende boei des doods had liggen wachten op een volgend tragisch slachtoffer .........

Het dramatische voorval op open zee vond vermoedelijk plaats kort na de jaren van de eerste wereldoorlog : mogelijkerwijs is dit schip dus volkomen zinloos op een nog steeds ronddobberende en nimmer onschadelijk gemaakte zeemijn gevaren ....

Waarschijnlijk hebben die dag vele opvarenden van het schip in de onpeilbare diepte van het immense water een zeemansgraf gevonden ....en Louis ten Wolde was n van deze zeer te betreuren zeelieden........

 

Ligtvoet was dus op welhaast miraculeuze wijze aan een mogelijke verdrinkingsdood ontkomen , maar betekende dit dan ook dat zijn echtgenote , ( die we al eerder in het 'potten- en pannen- verhaal' waren tegengekomen als een tamelijk standvastige vrouw ) nu enorm was opgelucht dat hr man in ieder geval deze gruwelijke dodendans ontsprongen was .....??

Welnee !!

Op de dag waarop het nieuwsfeit van de scheepsramp Nederland had bereikt , spoedde deze vrouw zich naar het woonhuis van Lena ten Wolde , Louis' enige zuster - en dr zou zich een gedenkwaardig gesprek gaan ontrollen ........

Na wat troostende woorden met Lena gewisseld te hebben , verzuchtte Ligtvoets vrouw ineens midden in dit gesprek dat ze toch nog liever had gezien dat haar eigen man aan boord van het rampschip gezeten had dan Louis ten Wolde ...............

Zonder overdrijving durven we wel te stellen dat het huwelijk van Ligtvoet en zijn vrouw anno 1919 al geruime tijd over zijn hoogtepunt heen moest zijn geweest ............

Lodewijk Gerardus Paulinus ten Wolde , geboren op 9 oktober 1883 in Den Haag , moet in of rond het jaar 1919 , terwijl zijn 36e levensjaar was aangevangen , ergens buitengaats , op de Noordzee of op de Atlantische Oceaan , een trieste , jammerlijke dood gestorven zijn , en op enkele honderden of misschien wel duizenden zeemijlen van zijn geboortegrond vandaan een zeer eenzaam zeemansgraf gevonden hebben ...........

Louis ten Wolde was toen nog ongehuwd en had geen kinderen .